ˆ

Informacje, ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wykaz zabudowanych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-06-26 14:42:51

Wykaz zabudowanych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców

ZARZĄDZENIE NR 296.2017
BURMISTRZA ŁĘKNICY
z dnia 26 czerwca 2017r.
 
 
w sprawie ogłoszenia wykazu zabudowanych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców
 
 
Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016r., poz 446 z późn.zm..), art. 35, art.37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst. jedn. Dz.U. z 2016r. poz. 2147 z późn.zm.), Uchwały Nr XXIII/121/2005 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 10 lutego 2005r.w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Łęknica o statusie miejskim (Dz .Urz. Woj. Lubuskiego Nr 20 z dnia 29 kwietnia 2005r., poz. 405 z późn.zm. ) oraz Uchwały nr XVI.92.2016 z dnia 5 lutego 2016r. W sprawie określenia wysokości i zasad udzielania bonifikat przy sprzedaży nieruchomości będących własnością Gminy Łęknica (Dz.Urz. Woj. Lubuskiego z dnia 08.02.2016r. poz. 297)
 
zarządza się, co następuje:
§ 1. Przeznacza się do sprzedaży na rzecz najemców w drodze bezprzetargowej zabudowane nieruchomości wymienione w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1, podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Łęknicy oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w okresie 26.06.2017r. - 07.08.2017r.
 
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu ds. Gospodarki Nieruchomościami i Inwestycji.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Burmistrz Łęknicy
 
Piotr Kuliniak
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Agnieszka Ślebiedzińska Data wytworzenia informacji: 2017-06-26 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Ślebiedzińska Data wprowadzenia do BIP 2017-06-26 14:42:51
Wprowadził informację do BIP: Agnieszka Ślebiedzińska Data udostępnienia informacji: 2017-06-26 14:45:06
Osoba, która zmieniła informację: Agnieszka Ślebiedzińska Data ostatniej zmiany: 2017-06-26 14:45:06
Artykuł był wyświetlony: 149 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Spotkanie Burmistrza Łęknicy z mieszkańcami

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-06-14 15:13:41

Akapit nr 1 - brak tytułu

Burmistrz Łęknicy zaprasza mieszkańców Łęknicy na spotkanie dot. bieżących spraw miasta (m.in. zmiany nazw ulic, dalsze świadczenie usług zakładu rehabilitacji, gospodarka śmieciowa itp.). Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 19.06.2017r./ godz. 16:30 / w  OKSiR.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Agnieszka Ślebiedzińska Data wytworzenia informacji: 2017-06-14 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Krzysztofa Terpińska Data wprowadzenia do BIP 2017-06-14 15:13:41
Wprowadził informację do BIP: Agnieszka Ślebiedzińska Data udostępnienia informacji: 2017-06-14 15:15:51
Osoba, która zmieniła informację: Agnieszka Ślebiedzińska Data ostatniej zmiany: 2017-06-14 15:15:51
Artykuł był wyświetlony: 673 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-06-14 15:10:07

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu

ZARZĄDZENIE NR 293.2017
BURMISTRZA ŁĘKNICY
z dnia 14 czerwca 2017r.
 
 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu w drodze bezprzetargowej
 
 
Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016r., poz 446 z późn.zm..), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst. jedn. Dz.U. z 2016r. poz. 2147 z późn.zm.), oraz Uchwały Nr XXIII/121/2005 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 10 lutego 2005r.w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Łęknica o statusie miejskim (Dz .Urz. Woj. Lubuskiego Nr 20 z dnia 29 kwietnia 2005r., poz. 405 z późn.zm. )
 
zarządza się, co następuje:
§ 1. Przeznacza się do najmu w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowane wymienione w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1, podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Łęknicy oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w okresie 14.06.2017r. - 05.07.2017r.
 
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu ds. Gospodarki Nieruchomościami i Inwestycji.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Burmistrz Łęknicy
 
(-) Piotr Kuliniak
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Agnieszka Ślebiedzińska Data wytworzenia informacji: 2017-06-14 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Ślebiedzińska Data wprowadzenia do BIP 2017-06-14 15:10:07
Wprowadził informację do BIP: Agnieszka Ślebiedzińska Data udostępnienia informacji: 2017-06-14 15:11:16
Osoba, która zmieniła informację: Agnieszka Ślebiedzińska Data ostatniej zmiany: 2017-06-14 15:11:16
Artykuł był wyświetlony: 676 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-06-14 15:06:44

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.

ZARZĄDZENIE NR 292.2017
BURMISTRZA ŁĘKNICY
z dnia 14 czerwca 2017r.
 
 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej
 
 
Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016r., poz 446 z późn.zm.), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst. jedn. Dz.U. z 2016r. poz. 2147 z późn.zm.), oraz Uchwały Nr XXIII/121/2005 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 10 lutego 2005r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Łęknica o statusie miejskim (Dz .Urz. Woj. Lubuskiego Nr 20 z 29 kwietnia 2005r., poz. 405 z późn.zm. )
 
zarządza się, co następuje:
 
§ 1. Przeznacza się do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowane wymienione w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1, podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Łęknicy oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w okresie od 14.06.2017r. do 05.07.2017r.
 
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu ds. Gospodarki Nieruchomościami i Inwestycji.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Burmistrz Łęknicy
 
(-) Piotr Kuliniak
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Agnieszka Ślebiedzińska Data wytworzenia informacji: 2017-06-14 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Ślebiedzińska Data wprowadzenia do BIP 2017-06-14 15:06:44
Wprowadził informację do BIP: Agnieszka Ślebiedzińska Data udostępnienia informacji: 2017-06-14 15:08:58
Osoba, która zmieniła informację: Agnieszka Ślebiedzińska Data ostatniej zmiany: 2017-06-14 15:08:58
Artykuł był wyświetlony: 673 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBOWIĄZKI POSIADACZA DROBIU

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-04-10 08:24:39

OBOWIĄZKI POSIADACZA DROBIU

OBOWIĄZKI POSIADACZA DROBIU
 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
 
zakazuje się:
a) pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie
ptaki,
b) wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz
ptaków łownych;
 
nakazuje się:
a) utrzymywanie drobiu w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami,
b) zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki,z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych,
c) utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki,
d) przechowywanie paszy dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami,
e) karmienie i pojenie drobiu oraz ptaków utrzymywanych w niewoli w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami,
f) wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, w liczbie zapewniającej zabezpieczenie wejść i wyjść z tych budynków – w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym,
g) stosowanie przez osoby wchodzące do budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego, przeznaczonych do użytku wyłącznie w danym budynku – w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym,
h) stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą drobiu zasad higieny osobistej, w tym mycie rąk przed wejściem do budynków inwentarskich,
i) oczyszczanie i odkażanie sprzętu i narzędzi używanych do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem,
j) powstrzymanie się przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne, od wykonywania czynności związanych z obsługą drobiu,
k) dokonywanie codziennego przeglądu stad drobiu wraz z prowadzeniem dokumentacji zawierającej w szczególności informacje na temat liczby padłych ptaków, spadku pobierania paszy lub nieśności.
 
Posiadacz drobiu zawiadamia organ Inspekcji Weterynaryjnej albo najbliższy podmiot świadczący usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej o wystąpieniu u drobiu następujących objawów klinicznych:
1) zwiększonej śmiertelności;
2) znaczącego spadku pobierania paszy i wody;
3) objawów nerwowych takich jak: drgawki, skręty szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów;
4) duszności;
5) sinicy i wybroczyn;
6) biegunki;
7) nagłego spadku nieśności.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Agnieszka Ślebiedzińska Data wytworzenia informacji: 2017-04-10 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Ślebiedzińska Data wprowadzenia do BIP 2017-04-10 08:24:39
Wprowadził informację do BIP: Agnieszka Ślebiedzińska Data udostępnienia informacji: 2017-04-10 08:24:53
Osoba, która zmieniła informację: Agnieszka Ślebiedzińska Data ostatniej zmiany: 2017-04-10 08:24:53
Artykuł był wyświetlony: 4147 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o sprzedaży drewna opałowego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-03-08 07:15:45

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY DREWNA OPAŁOWEGO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gmina Łęknica ogłasza sprzedaż drewna opałowego z gatunku lipa. Przedmiotowe drzewo zlokalizowane jest na działce nr 107 przy ul. Fabrycznej. Załadunek, rozładunek i transport zakupionego drewna odbywa się na koszt nabywcy. Cena drewna 50zł netto/ mp. Do ceny dolicza się podatek VAT w wysokości 8%.
 
Zapłata za zakupione drewno musi nastąpić przed odbiorem drewna, na podstawie wystawionej przez Gminę Łęknica faktury VAT.
Odbiór zakupionego drewna musi nastąpić w ciągu 3 dni od dnia sprzedaży drewna.
 
Szczegółowe informacje na w/w temat można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Łęknicy w Referacie ds Gospodarki Nieruchomościami lub telefonicznie 68 362 47 09.
 
Zainteresowanych prosimy o składanie pisemnych wniosków. O sprzedaży drewna decyduje kolejność wpływu wniosków.
 
 
 
Burmistrz Łęknica                                                                                      
 
Piotr Kuliniak                                                                                         
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Agnieszka Ślebiedzińska Data wytworzenia informacji: 2017-03-08 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Ślebiedzińska Data wprowadzenia do BIP 2017-03-08 07:15:45
Wprowadził informację do BIP: Agnieszka Ślebiedzińska Data udostępnienia informacji: 2017-03-08 07:16:01
Osoba, która zmieniła informację: Agnieszka Ślebiedzińska Data ostatniej zmiany: 2017-03-08 07:16:01
Artykuł był wyświetlony: 6012 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

GRYPA PTAKÓW

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-03-07 09:23:16

Akapit nr 1 - brak tytułu

GRYPA PTAKÓW
W związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków wywołanej wirusem grypy A podtypu H5 i H7 na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 20 grudnia 2016r. wydał rozporządzenie w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. z 2016r. poz. 2091).
W myśl § 1 pkt 2 lit. b w/w rozporządzenia nakazuje się zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych.
W związku z powyższym Burmistrz Łęknicy informuje, iż zgłoszenia takiego można dokonać za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Łęknicy (pokój 206 II piętro) . Zgłoszenia należy dokonać niezwłocznie.
Ponadto zgodnie z § 1 pkt 2 lit. a) w/w rozporządzenia nakazuje się odosobnienie drobiu lub innych ptaków w gospodarstwie, w szczególności w zamkniętych obiektach budowlanych lub innych miejscach, w sposób uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach oraz ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami.
Dodatkowe informacje:
  • Urząd Miejski w Łęknicy Agnieszka Ślebiedzińska tel. 68/3624709
  • Powiatowy Inspektor Weterynarii w Żarach z siedzibą w Lubsku tel.68/3720446
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Agnieszka Ślebiedzińska Data wytworzenia informacji: 2017-03-07 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Ślebiedzińska Data wprowadzenia do BIP 2017-03-07 09:23:16
Wprowadził informację do BIP: Agnieszka Ślebiedzińska Data udostępnienia informacji: 2017-03-07 09:23:24
Osoba, która zmieniła informację: Agnieszka Ślebiedzińska Data ostatniej zmiany: 2017-03-07 09:23:24
Artykuł był wyświetlony: 6031 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz urzędowych lekarzy weterynarii, wyznaczonych i upoważnionych do badania mięsa zwierząt poddanych ubojowi w gospodarstwie oraz mięsa odstrzelonych zwierząt łownych, przeznaczonego na użytek własny, na obszarze działania powiatowego inspektoratu weterynarii w Żarach z siedzibą w Lubsku w 2017r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-02-10 11:43:26

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wykaz urzędowych lekarzy weterynarii, wyznaczonych i upoważnionych do badania mięsa zwierząt poddanych ubojowi w gospodarstwie oraz mięsa odstrzelonych zwierząt łownych, przeznaczonego na użytek własny, na obszarze działania powiatowego inspektoratu weterynarii w Żarach z siedzibą w Lubsku w 2017r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Agnieszka Ślebiedzińska Data wytworzenia informacji: 2017-02-10 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Ślebiedzińska Data wprowadzenia do BIP 2017-02-10 11:43:26
Wprowadził informację do BIP: Agnieszka Ślebiedzińska Data udostępnienia informacji: 2017-02-10 11:45:08
Osoba, która zmieniła informację: Agnieszka Ślebiedzińska Data ostatniej zmiany: 2017-02-10 11:45:08
Artykuł był wyświetlony: 7276 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-02-08 14:37:37

Akapit nr 1 - brak tytułu

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017r.
 
Burmistrz Łęknicy, zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.), przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2017r.
 
stan na: 27.01.2017 r.
 
 
L.p.
 
Przedmiot zamówienia
 
Rodzaj zamówienia (roboty budowlane, dostawy, usługi)
 
Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówień
 
Orientacyjna wartość zamówienia bez VAT
 
Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym
1
Przebudowa ul. Szkolnej w Łęknicy
roboty budowlane
przetarg nieograniczony
608.697,56 PLN
II
2
Przebudowa ul. T. Kościuszki w Łęknicy
roboty budowlane
przetarg nieograniczony
2 063 837,31 PLN
II
3
Przebudowa zabytkowego budynku OKSiR w Łęknicy przy ul. Wojska Polskiego 2
roboty budowlane
przetarg nieograniczony
1.764.992,73 PLN
III
4
Dostawa energii elektrycznej do obiektów Gminy Łęknica
dostawy
przetarg nieograniczony
322.131,03 PLN
IV
5
Remont oczyszczalni ścieków w Łęknicy
roboty budowlane
przetarg nieograniczony
2.628.834,80 PLN
II
6
Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągu w ul. Żurawskiej w Łęknicy
roboty budowlane
przetarg nieograniczony
831.595,15 PLN
II
 
 
Burmistrz Łęknicy
                                                                                                         /-/ Piotr Kuliniak

LISTA OSÓB UPRAWNIONYCH – OCZEKUJĄCYCH NA SKIEROWANIE DO ZAWARCIA UMOWY NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO (KOMUNALNEGO)/SOCJALNEGO W MIESZKANIOWYM ZASOBIE GMINY ŁĘKNICA (2016r.)

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-12-30 11:08:14

Akapit nr 1 - brak tytułu

LISTA OSÓB UPRAWNIONYCH – OCZEKUJĄCYCH NA SKIEROWANIE DO ZAWARCIA UMOWY NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO (KOMUNALNEGO) W MIESZKANIOWYM ZASOBIE GMINY ŁĘKNICA (2016r.)

 
Lp.
Imie i nazwisko
Data złożenia wniosku
1.
Antoni Szumyło
10.06.2016r.
2.
Edyta Kulik
20.06.2016r.
3.
Mariusz Sękowski
20.06.2016r.
4.
Paulina Gołąb
07.07.2016r.
5.
Justyna Drzumyło
12.07.2016r.
6.
Olga Mrzygłoscka
25.07.2016r.
7.
Marta Warzyniak
05.09.2016r.
8.
Dorota Wilczyńska
22.08.2016r.
9.
Marta Ezulin
07.11.2016
10.
Mirosaw Leszczyński
26.10.2016
 
LISTA OSÓB UPRAWNIONYCH – OCZEKUJĄCYCH NA SKIEROWANIE DO ZAWARCIA UMOWY NAJMU LOKALU SOCJALNEGO W MIESZKANIOWYM ZASOBIE GMINY ŁĘKNICA (2016r.)
 
Lp.
Imie i nazwisko
Data złożenia wniosku
1.
Anna Stychlerz
07.01.2016r.
2.
Julian Bury
13.01.2016r.
3.
Iwona Brzezińska
02.02.2016r.
4.
Iwona Górniak
06.06.2016r.
5.
Krystyna Wiera
25.07.2016r.
 
 
Burmistrz Łęknicy
 
Piotr Kuliniak
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Agnieszka Ślebiedzińska Data wytworzenia informacji: 2016-12-30 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Ślebiedzińska Data wprowadzenia do BIP 2016-12-30 11:08:14
Wprowadził informację do BIP: Agnieszka Ślebiedzińska Data udostępnienia informacji: 2016-12-30 11:08:37
Osoba, która zmieniła informację: Agnieszka Ślebiedzińska Data ostatniej zmiany: 2016-12-30 11:08:37
Artykuł był wyświetlony: 9577 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Łęknicy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu