ˆ

Informacje, ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wykaz zabudowanych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-07-27 08:37:12

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZARZĄDZENIE NR 392.2018
BURMISTRZA ŁĘKNICY
z dnia 27 lipca 2018r.
 
 
w sprawie ogłoszenia wykazu zabudowanych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców
 
 
Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018r., poz 994 z późn.zm..), art. 35, art.37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst. jedn. Dz.U. z 2018r. poz. 121 z późn.zm.), Uchwały Nr XXIII/121/2005 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 10 lutego 2005r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Łęknica o statusie miejskim (Dz .Urz. Woj. Lubuskiego Nr 20 z dnia 29 kwietnia 2005r., poz. 405 z późn.zm. ) oraz Uchwały nr XVI.92.2016 z dnia 5 lutego 2016r. w sprawie określenia wysokości i zasad udzielania bonifikat przy sprzedaży nieruchomości będących własnością Gminy Łęknica (Dz.Urz. Woj. Lubuskiego z dnia 08.02.2016r. poz. 297)
 
zarządza się, co następuje:
 
§ 1. Przeznacza się do sprzedaży na rzecz najemców w drodze bezprzetargowej zabudowane nieruchomości wymienione w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1, podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Łęknicy oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w okresie 27.07.2018r. - 07.09.2018r.
 
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu ds. Gospodarki Nieruchomościami i Inwestycji.
 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Burmistrz Łęknicy
/-/ Piotr Kuliniak
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Agnieszka Ślebiedzińska Data wytworzenia informacji: 2018-07-27 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Ślebiedzińska Data wprowadzenia do BIP 2018-07-27 08:37:12
Wprowadził informację do BIP: Agnieszka Ślebiedzińska Data udostępnienia informacji: 2018-07-27 08:39:14
Osoba, która zmieniła informację: Agnieszka Ślebiedzińska Data ostatniej zmiany: 2018-07-27 08:39:14
Artykuł był wyświetlony: 10745 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-05-30 13:19:39

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Agnieszka Ślebiedzińska Data wytworzenia informacji: 2018-05-30 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Ślebiedzińska Data wprowadzenia do BIP 2018-05-30 13:19:39
Wprowadził informację do BIP: Agnieszka Ślebiedzińska Data udostępnienia informacji: 2018-05-30 13:23:53
Osoba, która zmieniła informację: Agnieszka Ślebiedzińska Data ostatniej zmiany: 2018-05-30 13:23:53
Artykuł był wyświetlony: 13172 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w drodze bezprzetargowej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-05-30 13:14:47

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Agnieszka Ślebiedzińska Data wytworzenia informacji: 2018-05-30 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Ślebiedzińska Data wprowadzenia do BIP 2018-05-30 13:14:47
Wprowadził informację do BIP: Agnieszka Ślebiedzińska Data udostępnienia informacji: 2018-05-30 13:18:52
Osoba, która zmieniła informację: Agnieszka Ślebiedzińska Data ostatniej zmiany: 2018-05-30 13:18:52
Artykuł był wyświetlony: 13064 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Przebudowa placu zabaw przy ul. Polnej w Łęknicy

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-05-24 09:32:40

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
                                   

        
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
 
      Informujemy, iż Gmina Łęknica jest w trakcie realizacji operacji pn. “Przebudowa placu zabaw przy ul. Polnej w Łęknicy” mającej na celu przebudowę ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej. Działanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „ Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Całkowity koszt projektu 236.775,63zł. Kwota dofinansowania: 150.660zł.
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Agnieszka Ślebiedzińska Data wytworzenia informacji: 2018-05-24 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Ślebiedzińska Data wprowadzenia do BIP 2018-05-24 09:32:40
Wprowadził informację do BIP: Agnieszka Ślebiedzińska Data udostępnienia informacji: 2018-05-24 10:57:45
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Śliwiński Data ostatniej zmiany: 2018-05-30 07:22:44
Artykuł był wyświetlony: 12835 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz urzędowych lekarzy weterynarii

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-03-02 14:41:43

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Dawid Śliwiński Data wytworzenia informacji: 2018-03-02 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Sylwia Małecka Data wprowadzenia do BIP 2018-03-02 14:41:43
Wprowadził informację do BIP: Dawid Śliwiński Data udostępnienia informacji: 2018-03-02 14:43:12
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Śliwiński Data ostatniej zmiany: 2018-03-02 14:43:12
Artykuł był wyświetlony: 15207 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nabór na stanowisko strażnika w Parku Krajobrazowym "Łuk Mużakowa"

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-02-09 08:46:02

Akapit nr 1 - brak tytułu

Oryginalna treść ogłoszenia na stronie:
 
http://www.zpkwl.ires.pl/19208/19208/art40178.html

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego Data wytworzenia informacji: 2018-02-09 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego Data wprowadzenia do BIP 2018-02-09 08:46:02
Wprowadził informację do BIP: Agnieszka Ślebiedzińska Data udostępnienia informacji: 2018-02-09 08:47:34
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Śliwiński Data ostatniej zmiany: 2018-02-09 10:58:28
Artykuł był wyświetlony: 14623 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Spotkanie z Burmistrzem

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-31 14:45:06

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE
 
Burmistrz Łęknicy zaprasza mieszkańców Łęknicy
na spotkanie dotyczące bieżących spraw miasta, które odbędzie się 07.02.2018r. o godz. 17:30
w OKSiR.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Krzysztofa Terpińska Data wytworzenia informacji: 2018-01-31 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Krzysztofa Terpińska Data wprowadzenia do BIP 2018-01-31 14:45:06
Wprowadził informację do BIP: Agnieszka Ślebiedzińska Data udostępnienia informacji: 2018-01-31 14:59:50
Osoba, która zmieniła informację: Agnieszka Ślebiedzińska Data ostatniej zmiany: 2018-01-31 14:59:50
Artykuł był wyświetlony: 14944 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Usuwanie wyrobów zawierających azbest

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-30 12:46:26

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Agnieszka Ślebiedzińska Data wytworzenia informacji: 2018-01-30 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Ślebiedzińska Data wprowadzenia do BIP 2018-01-30 12:46:26
Wprowadził informację do BIP: Agnieszka Ślebiedzińska Data udostępnienia informacji: 2018-01-30 12:48:15
Osoba, która zmieniła informację: Agnieszka Ślebiedzińska Data ostatniej zmiany: 2018-01-30 12:48:38
Artykuł był wyświetlony: 12002 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie w sprawie usunięcia drzewa

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-30 12:42:39

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Sylwia Małecka Data wytworzenia informacji: 2018-01-30 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Sylwia Małecka Data wprowadzenia do BIP 2018-01-30 12:42:39
Wprowadził informację do BIP: Agnieszka Ślebiedzińska Data udostępnienia informacji: 2018-01-30 12:45:03
Osoba, która zmieniła informację: Agnieszka Ślebiedzińska Data ostatniej zmiany: 2018-01-30 12:48:54
Artykuł był wyświetlony: 9794 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do najmu w drodze bezprzetargowej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-16 14:44:45

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZARZĄDZENIE NR 350.2018
BURMISTRZA ŁĘKNICY
z dnia 16 stycznia 2018r.
 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu w drodze bezprzetargowej
 
 
Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2017r., poz. 1875 z późn.zm..), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst. jedn. Dz.U. z 2016r. poz. 2147 z późn.zm.), oraz Uchwały Nr XXIII/121/2005 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 10 lutego 2005r.w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Łęknica o statusie miejskim (Dz .Urz. Woj. Lubuskiego Nr 20 z dnia 29 kwietnia 2005r., poz. 405 z późn.zm. )
 
zarządza się, co następuje:
 
§ 1. Przeznacza się do najmu w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowane wymienione w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1, podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Łęknicy oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w okresie 16.01.2018r. - 06.02.2018r.
 
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu ds. Gospodarki Nieruchomościami i Inwestycji.
 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Burmistrz Łęknicy
/-/ Piotr Kuliniak
 
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Agnieszka Ślebiedzińska Data wytworzenia informacji: 2018-01-16 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Ślebiedzińska Data wprowadzenia do BIP 2018-01-16 14:44:45
Wprowadził informację do BIP: Agnieszka Ślebiedzińska Data udostępnienia informacji: 2018-01-16 14:50:04
Osoba, która zmieniła informację: Agnieszka Ślebiedzińska Data ostatniej zmiany: 2018-01-16 14:50:04
Artykuł był wyświetlony: 9925 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Łęknicy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu