ˆ

Informacje, ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-15 14:37:50

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZARZĄDZENIE NR 339.2017
BURMISTRZA ŁĘKNICY
z dnia 15 listopada 2017r.
 
 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej
 
 
Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2017r., poz 1875), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst. jedn. Dz.U. z 2016r. poz. 2147 z późn.zm.), oraz Uchwały Nr XXIII/121/2005 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 10 lutego 2005r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Łęknica o statusie miejskim (Dz .Urz. Woj. Lubuskiego Nr 20 z 29 kwietnia 2005r., poz. 405 z późn.zm. )
 
zarządza się, co następuje:
 
§ 1. Przeznacza się do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowane i niezabudowane wymienione w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1, podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Łęknicy oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w okresie od 15.11.2017r. do 06.12.2017r.
 
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu ds. Gospodarki Nieruchomościami i Inwestycji.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Burmistrz Łęknicy
 
/-/ Piotr Kuliniak
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Agnieszka Ślebiedzińska Data wytworzenia informacji: 2017-11-15 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Ślebiedzińska Data wprowadzenia do BIP 2017-11-15 14:37:50
Wprowadził informację do BIP: Agnieszka Ślebiedzińska Data udostępnienia informacji: 2017-11-15 14:40:37
Osoba, która zmieniła informację: Agnieszka Ślebiedzińska Data ostatniej zmiany: 2018-01-15 07:39:45
Artykuł był wyświetlony: 2429 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w drodze bezprzetargowej.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-15 14:26:54

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZARZĄDZENIE NR 338 .2017
BURMISTRZA ŁĘKNICY
z dnia 15 listopada 2017r.
 
 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu w drodze bezprzetargowej
 
 
Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2017r. poz. 1875), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst. jedn. Dz.U. z 2016r. poz. 2147 z późn.zm.), oraz Uchwały Nr XXIII/121/2005 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 10 lutego 2005r.w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Łęknica o statusie miejskim (Dz .Urz. Woj. Lubuskiego Nr 20 z dnia 29 kwietnia 2005r., poz. 405 z późn.zm. )
 
zarządza się, co następuje:
§ 1. Przeznacza się do najmu w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanych i niezabudowane wymienionych w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1, podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Łęknicy oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w okresie 15.11.2017r. - 06.12.2017r.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu ds. Gospodarki Nieruchomościami i Inwestycji.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Burmistrz Łęknicy
 
/-/ Piotr Kuliniak
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Agnieszka Ślebiedzińska Data wytworzenia informacji: 2017-11-15 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Ślebiedzińska Data wprowadzenia do BIP 2017-11-15 14:26:54
Wprowadził informację do BIP: Agnieszka Ślebiedzińska Data udostępnienia informacji: 2017-11-15 14:35:02
Osoba, która zmieniła informację: Agnieszka Ślebiedzińska Data ostatniej zmiany: 2018-01-15 07:39:59
Artykuł był wyświetlony: 1742 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie w sprawie usunięcia drzewa (złomu)

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-10-19 14:23:54

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Agnieszka Ślebiedzińska Data wytworzenia informacji: 2017-10-19 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Ślebiedzińska Data wprowadzenia do BIP 2017-10-19 14:23:54
Wprowadził informację do BIP: Agnieszka Ślebiedzińska Data udostępnienia informacji: 2017-10-19 14:25:04
Osoba, która zmieniła informację: Agnieszka Ślebiedzińska Data ostatniej zmiany: 2017-10-19 14:25:04
Artykuł był wyświetlony: 5317 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

„LGD – Grupa Łużycka” otrzymała wsparcie w ramach konkursu Małe granty dla zrównoważonego rozwoju!

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-10-18 12:36:50

Akapit nr 1 - brak tytułu

„LGD – Grupa Łużycka” otrzymała wsparcie w ramach konkursu Małe granty dla zrównoważonego rozwoju!
Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” otrzymało wsparcie od Stowarzyszenia Ekologicznego EKO-UNIA w ramach konkursu Małe granty dla zrównoważonego rozwoju na realizację dwóch projektów: „SEGREGUJESZ – NIE MARNUJESZ!” oraz „KROK PO ZDROWIE!”. Pierwszy projekt ma na celu promocję postaw proekologicznych oraz wykorzystania surowców wtórnych i jest skierowany do wszystkich mieszkańców obszaru LGD. W ramach realizacji projektu odbędzie się dziewięć otwartych EKO warsztatów w zakresie tworzenia ozdób świątecznych (po jednym w każdej gminie członkowskiej) oraz EKO konkurs na ozdobę wykonaną z surowców wtórnych. W ramach drugiego projektu zostanie zorganizowany warsztat dla seniorów z obszaru LGD nt. zdrowego żywienia, który będzie składał się z dwóch części: teoretycznej oraz praktycznej – przygotowywania zdrowych przekąsek. O miejscu i terminie warsztatów będziemy informować w późniejszym terminie. Wszystkie informacje będzie można znaleźć na stronie internetowej Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka”: www.grupaluzycka.pl oraz na stronach internetowych gmin członkowskich: Brody, Gubin, miasto Gubin, Jasień, Lipinki Łużyckie, Lubsko, Łęknica, Trzebiel oraz Tuplice, a także uzyskać bezpośrednio w biurze LGD w Lubsku przy ul. Kopernika 19 lub pod numerem telefonu 68 457 61 50.

Prezes Stowarzyszenia
Helena Miklaszewska

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Krzysztofa Terpińska Data wytworzenia informacji: 2017-10-18 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Krzysztofa Terpińska Data wprowadzenia do BIP 2017-10-18 12:36:50
Wprowadził informację do BIP: Agnieszka Ślebiedzińska Data udostępnienia informacji: 2017-10-18 13:51:17
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Śliwiński Data ostatniej zmiany: 2018-01-12 14:11:08
Artykuł był wyświetlony: 5419 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ekoedukator – ciekawa inicjatywa edukacyjna dla wszystkich mieszkańców województwa lubuskiego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-10-18 12:31:01

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ekoedukator – ciekawa inicjatywa edukacyjna dla wszystkich mieszkańców województwa lubuskiego
Na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze, w zakładce Ekoedukator, przygotowaliśmy cykl publikacji, które pomogą wszystkim mieszkańcom województwa lubuskiego poszerzyć swoją wiedzę z zakresu ochrony środowiska. Smog, Jestem eko, Hałas i Zielone płuca Ziemi – to tylko niektóre ciekawe artykuły, z którymi naprawdę warto się zapoznać.
 
W ramach Ekoedukatora opisujemy również pracę lubuskiej Inspekcji Ochrony Środowiska – praktyczną stronę pracy inspektora ochrony środowiska, pomiarowców czy osób odpowiedzialnych za monitoring czystości wód w naszym województwie. Z jakim problemem można zwrócić się do WIOŚ? Kiedy – mimo szczerych chęci – nie możemy pomóc? Na pewno warto poznać odpowiedzi na te i inne pytania. 
Wszystkie artykuły dostępne są pod adresem http://www.zgora.pios.gov.pl/category/aktualnosci/ekoedukator/

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Agnieszka Ślebiedzińska Data wytworzenia informacji: 2017-10-18 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Ślebiedzińska Data wprowadzenia do BIP 2017-10-18 12:31:01
Wprowadził informację do BIP: Agnieszka Ślebiedzińska Data udostępnienia informacji: 2017-10-18 12:31:09
Osoba, która zmieniła informację: Agnieszka Ślebiedzińska Data ostatniej zmiany: 2017-10-18 12:31:09
Artykuł był wyświetlony: 5358 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie w sprawie usunięcia drzewa (złomu)

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-10-18 12:22:26

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Agnieszka Ślebiedzińska Data wytworzenia informacji: 2017-10-18 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Ślebiedzińska Data wprowadzenia do BIP 2017-10-18 12:22:26
Wprowadził informację do BIP: Agnieszka Ślebiedzińska Data udostępnienia informacji: 2017-10-18 12:24:30
Osoba, która zmieniła informację: Agnieszka Ślebiedzińska Data ostatniej zmiany: 2017-10-18 12:24:29
Artykuł był wyświetlony: 5280 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie w sprawie usunięcia drzewa (złomu)

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-10-10 14:42:59

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Agnieszka Ślebiedzińska Data wytworzenia informacji: 2017-10-10 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Ślebiedzińska Data wprowadzenia do BIP 2017-10-10 14:42:59
Wprowadził informację do BIP: Agnieszka Ślebiedzińska Data udostępnienia informacji: 2017-10-18 12:31:27
Osoba, która zmieniła informację: Agnieszka Ślebiedzińska Data ostatniej zmiany: 2017-10-18 12:31:26
Artykuł był wyświetlony: 5271 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Temperatura w lokalu, w którym prowadzona jest rehabilitacja.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-10-10 13:25:43

Akapit nr 1 - brak tytułu

Burmistrz Łęknicy informuje, że za temperaturę w lokalu, w którym prowadzona jest rehabilitacja, odpowiada najemca, a nie
Urząd Miejski w Łęknicy.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Agnieszka Ślebiedzińska Data wytworzenia informacji: 2017-10-10 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Ślebiedzińska Data wprowadzenia do BIP 2017-10-10 13:25:43
Wprowadził informację do BIP: Agnieszka Ślebiedzińska Data udostępnienia informacji: 2017-10-18 12:31:17
Osoba, która zmieniła informację: Agnieszka Ślebiedzińska Data ostatniej zmiany: 2017-10-18 12:31:17
Artykuł był wyświetlony: 5238 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

„LGD – Grupa Łużycka” zaprasza do udziału w konkursie!

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-09-13 14:26:43

Akapit nr 1 - brak tytułu

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” ogłosiła konkurs na tekst prasowy o swojej działalności. Konkurs skierowany jest do osób które mieszkają na obszarze LGD i mają minimum 12 lat. Prace konkursowe będą rozpatrywane w dwóch kategoriach wiekowych: 12 – 18 lat oraz 18 +. Laureaci otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe :)
Termin składania prac upływa 26 września 2017 roku o godzinie 16.00.
Szczegóły dotyczące konkursu zawarte są w Regulaminie!
Do pobrania:
Regulamin konkursu
Formularz zgłoszeniowy

 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Krzysztofa Terpińska Data wytworzenia informacji: 2017-09-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Krzysztofa Terpińska Data wprowadzenia do BIP 2017-09-13 14:26:43
Wprowadził informację do BIP: Agnieszka Ślebiedzińska Data udostępnienia informacji: 2017-09-13 14:32:17
Osoba, która zmieniła informację: Agnieszka Ślebiedzińska Data ostatniej zmiany: 2017-09-13 14:32:15
Artykuł był wyświetlony: 7156 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

„Wspólna strategia Geoparku UNESCO Muskauer Faltenbogen / Łuk Mużakowa do roku 2028” - warsztaty 8 września 2017r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-09-05 09:04:57

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                                                                                                         
 
W ramach kontynuacji procesu tworzenia „Wspólnej strategii Geoparku UNESCO Muskauer Faltenbogen / Łuk Mużakowa do roku 2028”, dn. 08. września 2017, w piątek, o godz. 13.00 w łęknickim Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji odbędą się pierwsze warsztaty, na które zapraszamy wszystkich zainteresowanych.
Biuro inżynierskie GEOmontan Freiberg swoim referatem wprowadzającym zaprezentuje rezultaty pierwszego spotkania beneficjentów projektu oraz biura. Na bazie tego wprowadzenia przewidziane są dwie godziny dla uczestników w celu zaprezentowania, z podziałem na tematy, propozycji projektowych, wizji oraz prezentacji. Na miejscu do dyspozycji będą pracownicy biura Geoparku UNESCO, którzy także wesprą komunikację na poziomie lokalnym.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Krzysztofa Terpińska Data wytworzenia informacji: 2017-09-05 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Krzysztofa Terpińska Data wprowadzenia do BIP 2017-09-05 09:04:57
Wprowadził informację do BIP: Agnieszka Ślebiedzińska Data udostępnienia informacji: 2017-09-05 09:21:25
Osoba, która zmieniła informację: Agnieszka Ślebiedzińska Data ostatniej zmiany: 2017-09-05 11:17:37
Artykuł był wyświetlony: 6184 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Łęknicy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu