ˆ

Informacje, ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Ogłoszenie w sprawie usunięcia drzewa

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-12-01 13:27:12

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Sylwia Małecka Data wytworzenia informacji: 2017-12-01 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Sylwia Małecka Data wprowadzenia do BIP 2017-12-01 13:27:12
Wprowadził informację do BIP: Agnieszka Ślebiedzińska Data udostępnienia informacji: 2017-12-01 13:28:26
Osoba, która zmieniła informację: Agnieszka Ślebiedzińska Data ostatniej zmiany: 2017-12-01 13:28:26
Artykuł był wyświetlony: 4346 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zagrożenie wystąpienia ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-22 09:20:01

Akapit nr 1 - brak tytułu

Burmistrz Łęknicy przekazuje do wiadomości pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lubsku Krzysztofa Hadzika w sprawie zagrożenia wystąpienia ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Agnieszka Ślebiedzińska Data wytworzenia informacji: 2017-11-22 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Ślebiedzińska Data wprowadzenia do BIP 2017-11-22 09:20:01
Wprowadził informację do BIP: Agnieszka Ślebiedzińska Data udostępnienia informacji: 2017-11-22 09:31:44
Osoba, która zmieniła informację: Agnieszka Ślebiedzińska Data ostatniej zmiany: 2017-11-22 09:31:44
Artykuł był wyświetlony: 4381 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-15 14:37:50

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZARZĄDZENIE NR 339.2017
BURMISTRZA ŁĘKNICY
z dnia 15 listopada 2017r.
 
 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej
 
 
Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2017r., poz 1875), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst. jedn. Dz.U. z 2016r. poz. 2147 z późn.zm.), oraz Uchwały Nr XXIII/121/2005 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 10 lutego 2005r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Łęknica o statusie miejskim (Dz .Urz. Woj. Lubuskiego Nr 20 z 29 kwietnia 2005r., poz. 405 z późn.zm. )
 
zarządza się, co następuje:
 
§ 1. Przeznacza się do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowane i niezabudowane wymienione w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1, podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Łęknicy oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w okresie od 15.11.2017r. do 06.12.2017r.
 
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu ds. Gospodarki Nieruchomościami i Inwestycji.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Burmistrz Łęknicy
 
/-/ Piotr Kuliniak
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Agnieszka Ślebiedzińska Data wytworzenia informacji: 2017-11-15 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Ślebiedzińska Data wprowadzenia do BIP 2017-11-15 14:37:50
Wprowadził informację do BIP: Agnieszka Ślebiedzińska Data udostępnienia informacji: 2017-11-15 14:40:37
Osoba, która zmieniła informację: Agnieszka Ślebiedzińska Data ostatniej zmiany: 2018-01-15 07:39:45
Artykuł był wyświetlony: 2691 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w drodze bezprzetargowej.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-15 14:26:54

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZARZĄDZENIE NR 338 .2017
BURMISTRZA ŁĘKNICY
z dnia 15 listopada 2017r.
 
 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu w drodze bezprzetargowej
 
 
Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2017r. poz. 1875), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst. jedn. Dz.U. z 2016r. poz. 2147 z późn.zm.), oraz Uchwały Nr XXIII/121/2005 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 10 lutego 2005r.w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Łęknica o statusie miejskim (Dz .Urz. Woj. Lubuskiego Nr 20 z dnia 29 kwietnia 2005r., poz. 405 z późn.zm. )
 
zarządza się, co następuje:
§ 1. Przeznacza się do najmu w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanych i niezabudowane wymienionych w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1, podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Łęknicy oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w okresie 15.11.2017r. - 06.12.2017r.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu ds. Gospodarki Nieruchomościami i Inwestycji.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Burmistrz Łęknicy
 
/-/ Piotr Kuliniak
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Agnieszka Ślebiedzińska Data wytworzenia informacji: 2017-11-15 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Ślebiedzińska Data wprowadzenia do BIP 2017-11-15 14:26:54
Wprowadził informację do BIP: Agnieszka Ślebiedzińska Data udostępnienia informacji: 2017-11-15 14:35:02
Osoba, która zmieniła informację: Agnieszka Ślebiedzińska Data ostatniej zmiany: 2018-01-15 07:39:59
Artykuł był wyświetlony: 1986 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie w sprawie usunięcia drzewa (złomu)

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-10-19 14:23:54

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Agnieszka Ślebiedzińska Data wytworzenia informacji: 2017-10-19 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Ślebiedzińska Data wprowadzenia do BIP 2017-10-19 14:23:54
Wprowadził informację do BIP: Agnieszka Ślebiedzińska Data udostępnienia informacji: 2017-10-19 14:25:04
Osoba, która zmieniła informację: Agnieszka Ślebiedzińska Data ostatniej zmiany: 2017-10-19 14:25:04
Artykuł był wyświetlony: 5565 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

„LGD – Grupa Łużycka” otrzymała wsparcie w ramach konkursu Małe granty dla zrównoważonego rozwoju!

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-10-18 12:36:50

Akapit nr 1 - brak tytułu

„LGD – Grupa Łużycka” otrzymała wsparcie w ramach konkursu Małe granty dla zrównoważonego rozwoju!
Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” otrzymało wsparcie od Stowarzyszenia Ekologicznego EKO-UNIA w ramach konkursu Małe granty dla zrównoważonego rozwoju na realizację dwóch projektów: „SEGREGUJESZ – NIE MARNUJESZ!” oraz „KROK PO ZDROWIE!”. Pierwszy projekt ma na celu promocję postaw proekologicznych oraz wykorzystania surowców wtórnych i jest skierowany do wszystkich mieszkańców obszaru LGD. W ramach realizacji projektu odbędzie się dziewięć otwartych EKO warsztatów w zakresie tworzenia ozdób świątecznych (po jednym w każdej gminie członkowskiej) oraz EKO konkurs na ozdobę wykonaną z surowców wtórnych. W ramach drugiego projektu zostanie zorganizowany warsztat dla seniorów z obszaru LGD nt. zdrowego żywienia, który będzie składał się z dwóch części: teoretycznej oraz praktycznej – przygotowywania zdrowych przekąsek. O miejscu i terminie warsztatów będziemy informować w późniejszym terminie. Wszystkie informacje będzie można znaleźć na stronie internetowej Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka”: www.grupaluzycka.pl oraz na stronach internetowych gmin członkowskich: Brody, Gubin, miasto Gubin, Jasień, Lipinki Łużyckie, Lubsko, Łęknica, Trzebiel oraz Tuplice, a także uzyskać bezpośrednio w biurze LGD w Lubsku przy ul. Kopernika 19 lub pod numerem telefonu 68 457 61 50.

Prezes Stowarzyszenia
Helena Miklaszewska

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Krzysztofa Terpińska Data wytworzenia informacji: 2017-10-18 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Krzysztofa Terpińska Data wprowadzenia do BIP 2017-10-18 12:36:50
Wprowadził informację do BIP: Agnieszka Ślebiedzińska Data udostępnienia informacji: 2017-10-18 13:51:17
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Śliwiński Data ostatniej zmiany: 2018-01-12 14:11:08
Artykuł był wyświetlony: 5663 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ekoedukator – ciekawa inicjatywa edukacyjna dla wszystkich mieszkańców województwa lubuskiego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-10-18 12:31:01

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ekoedukator – ciekawa inicjatywa edukacyjna dla wszystkich mieszkańców województwa lubuskiego
Na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze, w zakładce Ekoedukator, przygotowaliśmy cykl publikacji, które pomogą wszystkim mieszkańcom województwa lubuskiego poszerzyć swoją wiedzę z zakresu ochrony środowiska. Smog, Jestem eko, Hałas i Zielone płuca Ziemi – to tylko niektóre ciekawe artykuły, z którymi naprawdę warto się zapoznać.
 
W ramach Ekoedukatora opisujemy również pracę lubuskiej Inspekcji Ochrony Środowiska – praktyczną stronę pracy inspektora ochrony środowiska, pomiarowców czy osób odpowiedzialnych za monitoring czystości wód w naszym województwie. Z jakim problemem można zwrócić się do WIOŚ? Kiedy – mimo szczerych chęci – nie możemy pomóc? Na pewno warto poznać odpowiedzi na te i inne pytania. 
Wszystkie artykuły dostępne są pod adresem http://www.zgora.pios.gov.pl/category/aktualnosci/ekoedukator/

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Agnieszka Ślebiedzińska Data wytworzenia informacji: 2017-10-18 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Ślebiedzińska Data wprowadzenia do BIP 2017-10-18 12:31:01
Wprowadził informację do BIP: Agnieszka Ślebiedzińska Data udostępnienia informacji: 2017-10-18 12:31:09
Osoba, która zmieniła informację: Agnieszka Ślebiedzińska Data ostatniej zmiany: 2017-10-18 12:31:09
Artykuł był wyświetlony: 5597 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie w sprawie usunięcia drzewa (złomu)

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-10-18 12:22:26

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Agnieszka Ślebiedzińska Data wytworzenia informacji: 2017-10-18 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Ślebiedzińska Data wprowadzenia do BIP 2017-10-18 12:22:26
Wprowadził informację do BIP: Agnieszka Ślebiedzińska Data udostępnienia informacji: 2017-10-18 12:24:30
Osoba, która zmieniła informację: Agnieszka Ślebiedzińska Data ostatniej zmiany: 2017-10-18 12:24:29
Artykuł był wyświetlony: 5543 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie w sprawie usunięcia drzewa (złomu)

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-10-10 14:42:59

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Agnieszka Ślebiedzińska Data wytworzenia informacji: 2017-10-10 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Ślebiedzińska Data wprowadzenia do BIP 2017-10-10 14:42:59
Wprowadził informację do BIP: Agnieszka Ślebiedzińska Data udostępnienia informacji: 2017-10-18 12:31:27
Osoba, która zmieniła informację: Agnieszka Ślebiedzińska Data ostatniej zmiany: 2017-10-18 12:31:26
Artykuł był wyświetlony: 5506 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Temperatura w lokalu, w którym prowadzona jest rehabilitacja.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-10-10 13:25:43

Akapit nr 1 - brak tytułu

Burmistrz Łęknicy informuje, że za temperaturę w lokalu, w którym prowadzona jest rehabilitacja, odpowiada najemca, a nie
Urząd Miejski w Łęknicy.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Agnieszka Ślebiedzińska Data wytworzenia informacji: 2017-10-10 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Ślebiedzińska Data wprowadzenia do BIP 2017-10-10 13:25:43
Wprowadził informację do BIP: Agnieszka Ślebiedzińska Data udostępnienia informacji: 2017-10-18 12:31:17
Osoba, która zmieniła informację: Agnieszka Ślebiedzińska Data ostatniej zmiany: 2017-10-18 12:31:17
Artykuł był wyświetlony: 5485 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Łęknicy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu