ˆ

Informacje dot. organizacji pozarządowych NGO

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

KONKURSY, Nabory wniosków o dofinansowanie w programie Interreg Polska-Saksonia

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-08-03 10:04:42

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Na początku lipca 2017 r. ruszyły kolejne nabory wniosków o dofinansowanie w programie Interreg Polska-Saksonia. Nabory potrwają trzy miesiące - do 29 września 2017 r. Ministerstwo Rozwoju jako Instytucja Zarządzająca programem przeznaczyło 8 mln euro na polsko-niemieckie przedsięwzięcia.
Nabór dotyczy obszarów tematycznych:
"Mam nadzieję, że wśród składanych wniosków o dofinansowanie znajdą się projekty oparte na najlepszych doświadczeniach polskich i niemieckich podmiotów. Projekty nowatorskie i odpowiadające na realne potrzeby pogranicza. Pomimo stałego rozwoju zarówno polskich, jak i niemieckich regionów, istnieją obszary wymagające wsparcia" – powiedział wiceminister Adam Hamryszczak.
Polsko-saksoński program Interreg umożliwia m.in. dostosowanie kształcenia do wymogów transgranicznego rynku pracy, naukę języka sąsiada, wzrost kompetencji administracji oraz poprawę stanu środowiska naturalnego. Ponadto program sprzyja budowaniu i umacnianiu więzi między społecznościami oraz podnosi jakość życia mieszkańców pogranicza.
Decyzję o tym, które projekty otrzymają dofinansowanie podejmie Komitet Monitorujący programu na początku 2018 r.
Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://pl.plsn.eu/
Tu mieszkam, tu zmieniam
Fundacja Banku Zachodniego ogłasza kolejną edycję konkursu grantowego: "Tu mieszkam, tu zmieniam"
Kto może wziąć udział w konkursie?
Każdy, kto ma pomysł, który ma szansę przyczynić się do konkretnej zmiany w jego społeczności lokalnej. Wystarczy zgłosić swoją inicjatywę za pośrednictwem dowolnej fundacji, stowarzyszenia, szkoły, gminy, domu kultury, parafii...... Innymi słowy, instytucji lub organizacji pozarządowej, niekomercyjnej, posiadającej osobowość prawną.
Nie chcemy ograniczać kreatywności wnioskujących, dlatego nie ma ściśle określonego zakresu tematycznego projektów. Każdy pomysł jest dobry!
W tym roku na dofinansowanie projektów Fundacja przeznaczyła pół miliona złotych.
- 20  grantów o wartości 8.000 zł
- 23  grantów o wartości 6.000 zł
- 31  grantów o wartości 4.000 zł
- 26 grantów o wartości 3.000 zł
Wnioski przyjmowane są od 15 lipca do 30 września 2017.
Więcej informacji na stronie http://fundacja.bzwbk.pl/2016/10/24/tu-mieszkam-tu-zmieniam/
9. edycja konkursu grantowego Fundacji BGK „Na dobry początek!” – do wygrania aż 450 tys. zł na projekty edukacyjne dla dzieci wiejskich
 • Nawet 10 tysięcy złotych można wygrać na projekt edukacyjny dla dzieci w wieku 2-8 lat.
 • Konkurs  obejmuje całą Polskę, skierowany jest do fundacji, stowarzyszeń, bibliotek oraz ośrodków kultury, sportu i rekreacji w małych miejscowościach.
 • Konkurs „Na dobry początek” po raz 9. organizuje Fundacja BGK, nabór wniosków trwa do 12 września 2016 r.
Fundacja BGK zaprasza do składania wniosków w 9. edycji konkursu grantowego „Na dobry początek!” – do wygrania aż 450 tys. zł na projekty edukacyjne dla dzieci w wieku 2-8 lat.  Celem konkursu jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z terenów wiejskich i małych miejscowości, a także wspieranie społeczności lokalnych w tworzeniu inspirującego otoczenia do rozwoju dzieci, w tym integracji dzieci z rodzin o niskim statusie społeczno-ekonomicznym oraz integracji wielopokoleniowej.
O dotacje mogą ubiegać się fundacje, stowarzyszenia, biblioteki publiczne oraz ośrodki kultury, sportu i rekreacji  z siedzibą na terenach wiejskich lub w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców. Dofinansowanie w wysokości od 3 do 10 tys. zł można przeznaczyć na przygotowanie i prowadzenie zajęć dla dzieci w wieku 2-8 lat, porady specjalistyczne dla dzieci i warsztaty dla rodziców. Fundacja BGK zachęca do sięgania po nowatorskie metody pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, sprzyjające interakcjom między dziećmi oraz aktywności ruchowej, rozwijające umiejętność komunikacji i współpracy w grupie, kreatywność, inicjatywność, empatię i odpowiedzialność. Autorzy nagrodzonych projektów wezmą udział w warsztatach nt. integracyjnych metod pracy w grupie, które odbędą się w grudniu br. w Warszawie.
Organizacje zainteresowane udziałem w programie grantowym „Na dobry początek” powinny złożyć wniosek do 12 września za pomocą formularza on-line dostępnego na stronie www.fundacjabgk.pl. Projekty będą oceniane przez komisję konkursową z udziałem ekspertów w dziedzinie edukacji pod względem kryteriów takich jak: trafność, logika i przydatność, partnerstwo – wykorzystanie zasobów lokalnych i współpraca z innymi organizacjami,  zaangażowanie rodziców i integracja wielopokoleniowa, nowatorskość projektu w środowisku lokalnym, doświadczenie realizatorów oraz klarowność budżetu. Dodatkowe punkty będą przyznawane dla instytucji mających siedzibę w gminach o niskich dochodach na jednego mieszkańca. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 31 października br., a realizacja nagrodzonych w konkursie projektów nastąpi od stycznia do czerwca 2017 roku. 
Od początku realizacji programu „Na dobry początek!” Fundacja BGK dofinansowała 238 projektów edukacyjnych, przeznaczając na ten cel 2,058 mln zł. Dzięki nim 8 770 dzieci wzięło udział w zajęciach plastycznych, muzycznych, teatralnych, językowych, sportowych, matematycznych oraz związanych z poznawaniem środowiska naturalnego. W 80 społecznościach możliwe było przeprowadzenie zajęć dla dzieci niekorzystających wcześniej z żadnej formy edukacji przedszkolnej.
Informacje o konkursie można uzyskać pod nr tel.: (22) 522 93 75 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 lub mailowo:
Wieści z LGD
W dniach 14.08. – 29.08. 2017r. odbędą się polsko- czeskie warsztaty dziennikarskie w ramach projektu współpracy „Młodzieżowa Akademia Komunikacji” . Uczestniczyć w projekcie będzie 129 osób – młodzież gimnazjalna. Dla uczestników projektu organizatorzy przewidują wiele atrakcji. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem pokrywają organizatorzy. Realizacja projektu będzie współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,  w ramach Poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Po zakończeniu warsztatów ukaże się fotorelacja na naszej stronie.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Dawid Śliwiński Data wytworzenia informacji: 2017-08-03 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: LGD Data wprowadzenia do BIP 2017-08-03 10:04:42
Wprowadził informację do BIP: Dawid Śliwiński Data udostępnienia informacji: 2017-08-03 10:04:53
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Śliwiński Data ostatniej zmiany: 2017-08-03 10:04:53
Artykuł był wyświetlony: 538 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

KONKURSY, informacje dla NGO

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-04-04 13:24:54

Akapit nr 1 - brak tytułu

KONKURSY
Konkurs grantowy „Wspieramy rozwój”
Celem konkursu organizowanego przez Cedrob S.A. jest wsparcie podmiotów prowadzących działalność społecznie użyteczną. Może ona obejmować zarówno projekty edukacyjne, naukowe, kulturowe, sportowe, jak i inicjatywy społeczne. Dofinansowanie na realizację wyłonionych projektów przyznane zostanie w formie grantów opiewających na łączną kwotę 700 tys. zł.
Cedrob do udziału w konkursie zaprasza m.in. organizacje, instytucje i stowarzyszenia (dokładne informacje na temat podmiotów, które mogą wziąć udział w konkursie znajdują się w regulaminie). Wnioskodawcy mogą zgłaszać projekty w czterech kategoriach:
 • Nauka i rozwój,
 • Edukacja i sport,
 • Kultura,
 • Inicjatywa społeczna.
W każdej z nich przewidziano granty w wysokości: 30 tys. zł – 2 granty, 20 tys. zł – 3 granty, 10 tys. zł – 3 granty, 5 tys. zł – 5 grantów.
Wnioski o dofinansowanie projektów można zgłaszać do 21 kwietnia br. Laureatów wyłoni jury konkursowe w maju.
Regulamin i formularz zgłoszeniowy dostępne są na www.wspieramyrozwoj.cedrob.com.pl
Cedrob S.A. to największy w Polsce producent mięsa drobiowego. Posiada 25-letnie doświadczenie w branży, które jest gwarancją bezpiecznej i wysokiej jakości produkcji. Dzięki konsekwentnie realizowanej strategii rozwoju firma zapewnia dziś pracę tysiącom ludzi. W biznesie hołduje zasadzie odpowiedzialnego biznesu, opartego na uczciwych warunkach transakcji. Od początku istnienia Cedrob angażuje się w działania poprawiające jakość życia lokalnej społeczności, zwłaszcza osób najmłodszych.
Po stronie Natury” – nowa edycja konkursu grantowego
Konkurs realizowany jest w ramach programu ,,Po Stronie Natury”, którego inicjatorem jest Żywiec Zdrój a partnerami: Lasy Państwowe, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Fundacja Ekologiczna ARKA oraz Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań. Maksymalne dofinansowanie, o jakie mogą się ubiegać autorzy każdego z projektów to aż 15 tysięcy złotych! Więcej informacji na www.postronienatury.pl.
Inicjatywy Społeczne to konkurs grantowy na najbardziej kreatywne rozwiązania w zakresie ochrony środowiska naturalnego, edukowania na temat ekologii i kształtowania nawyków pro-ekologicznych. W ramach tegorocznej edycji konkursu wyodrębniono trzy kategorie zgłaszanych projektów:
1. Ochrona lokalnych zasobów wodnych
2. Segregacja surowców wtórnych
3. Ekoinnowacje (inne, ciekawe projekty innowacyjne mające na celu promowanie idei ekologii, które nie mieszczą się w dwóch powyższych kategoriach)
Wiele form jeden cel.
Organizatorzy dają uczestnikom konkursu szeroki wachlarz możliwości w zakresie formy zgłaszanych projektów. W ramach „Inicjatyw Społecznych” można ubiegać się o dofinansowanie projektów inwestycyjnych i edukacyjnych. Inicjatywa może przyjąć formę nasadzeń, instalacji, ale też akcji społecznej, happeningu, spektaklu edukacyjno-artystycznego, wystawy czy festiwalu. Ponadto, pomysły mogą dotyczyć stworzenia gry planszowej, aplikacji mobilnej. Form zgłaszanych projektów jest wiele, a cel? Jeden – działanie po stronie natury.
Dziś wpływ marek na otoczenie jest ogromny. To one mogą wprowadzać pozytywne zmiany i integrować ludzi wokół ważnych działań. Taką marką jest właśnie Żywiec Zdrój. Już od 9 lat wraz z Partnerami programu „Po Stronie Natury”, prowadzimy działania na rzecz natury. Dotychczas posadziliśmy ponad 5 milionów drzew, odnowiliśmy 1000 km szlaków oraz edukowaliśmy na temat zachowań proekologicznych. Zachęcamy również wszystkich Polaków do zaangażowania się w działania, mające na celu ochronę środowiska naturalnego. Inicjatywy Społeczne ,,Po Stronie Natury” to doskonała okazja do aktywizacji i integracji społeczności lokalnych z całej Polski wokół działań proekologicznych. Poprzez akcję pragniemy zainspirować kolejne podmioty do działania na rzecz natury. - mówi Inga Songin, Dyrektor Marketingu i PR Żywiec Zdrój
Każda instytucja może wziąć udział
Konkurs na „Inicjatywy Społeczne” jest kierowany do instytucji, które pragną działać na rzecz natury. Pomysły na pro-ekologiczne rozwiązania mogą zgłaszać przedszkola, szkoły publiczne i niepubliczne, uczelnie wyższe i instytuty naukowe, organizacje pozarządowe oraz wszelkie instytucje zajmujące się edukacją ekologiczną.
Przebieg konkursu:
 • ETAP 1: Zgłaszanie wniosków: od 1 marca do 27 kwietnia 2017r.
 • ETAP 2: Wybór przez jury 3 najlepszych projektów, które otrzymają dofinansowanie oraz 20 inicjatyw, z których konsumenci w czasie głosowania online wybiorą zwycięskie przedsięwzięcia.
 • ETAP 3: Głosowanie on-line (rozpocznie się 11 czerwca 2017r.)
 • ETAP 4: Ogłoszenie zwycięzców (7 lipca 2017r.)
Zgłoszenia konkursowe oceniać będzie jury, w którego skład wchodzą: inicjator programu ,,Po Stronie Natury” oraz konkursu – firma Żywiec Zdrój, Partnerzy programu – przedstawiciele: Lasów Państwowych, Fundacji Arka, Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego i Organizacji Odzysku Opakowań Rekopol.
Więcej informacji na www.postronienatury.pl
O programie
„Po Stronie Natury” to ogólnopolski program, którego celem jest działanie na rzecz ochrony zasobów naturalnych, z myślą o obecnych i przyszłych pokoleniach oraz kształtowanie postaw i świadomości ekologicznej Polaków. W ramach tegorocznej 9. edycji sadzimy kolejny, już 6-ty milion drzew. Edukujemy też o roli, jaką drzewa odgrywają w przyrodzie, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na zapewnienie zasobów wody na przyszłość, bo im więcej drzew, tym więcej czystej wody w naturze. We wspólne akcje angażujemy również konsumentów, bo nawet małe gesty mają wielkie znaczenie. Od wielu lat konsekwentnie prowadzimy realne działania na rzecz natury. Dotychczas posadziliśmy ponad 5 milionów drzew, odnowiliśmy blisko 1000 km szlaków turystycznych, a także dofinansowaliśmy 115 inicjatyw ekologicznych. Organizatorem programu jest Żywiec Zdrój oraz Partnerzy: Lasy Państwowe, Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze oraz Fundacja Arka. Działania wspiera ambasadorka – Martyna Wojciechowska.
Konkurs PFRON „Jesteśmy razem” – zmiana postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych działając na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2046, z późn. zm.) zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w otwartym konkursie o zlecenie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1945), zwanym dalej „rozporządzeniem MPiPS”.
Konkurs przeprowadzany jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.).
Konkurs realizowany jest w formie wsparcia realizacji zadań, w rozumieniu art. 11 ust. 1 pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
I. Cel konkursu
Promowanie pozytywnych postaw wobec osób niepełnosprawnych.
II. Kierunek pomocy, typ projektu i rodzaje zadań, których dotyczy konkurs
 1. W ramach konkursu mogą być zgłaszane projekty dotyczące kierunku pomocy 6: upowszechnianie pozytywnych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych i wiedzy dotyczącej niepełnosprawności.
 2. Zgłaszane w ramach konkursu projekty mogą dotyczyć wyłącznie typu projektu: „kampanie prowadzone w formie imprez masowych”.
 3. Projekt musi dotyczyć zadania: „prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji” (§ 1 pkt 11 rozporządzenia MPiPS). Dodatkowo (jako drugie) może być zgłoszone zadanie: „promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego” (§ 1 pkt 10 rozporządzenia MPiPS).
 4. W projekcie mogą być zgłaszane wyłącznie działania dotyczące organizacji następujących rodzajów imprez dla osób niepełnosprawnych:
  1. ogólnopolskich imprez kulturalnych lub sportowych;
  2. międzynarodowych imprez kulturalnych lub sportowych odbywających się na terenie Polski;
  3. ogólnopolskich imprez kulturalnych lub sportowych, w których impreza finałowa powiązana jest z organizacją cyklu imprez regionalnych;
  4. innych (niż kulturalne lub sportowe) ogólnopolskich imprez promujących aktywność społeczną lub zawodową osób niepełnosprawnych;
  5. innych (niż kulturalne lub sportowe) ogólnopolskich imprez promujących aktywność społeczną lub zawodową osób niepełnosprawnych, w których impreza finałowa powiązana jest z organizacją cyklu imprez regionalnych.
III. Podmioty uprawnione do składania wniosków
 1. Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków w ramach konkursu, są:
  1. organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym fundacje i stowarzyszenia;
  2. podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – tj. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
  3. podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 2-4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – tj. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, a także spełniające szczególne warunki spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami;
– zwane dalej „organizacjami pozarządowymi”, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2-3.
 1. Warunkiem składania wniosków o zlecenie realizacji zadań przez podmioty, o których mowa w ust. 1 jest:
  1. posiadanie statutowego zapisu o prowadzeniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych;
  2. posiadanie statutowego zapisu o prowadzeniu działań w zakresie kultury fizycznej osób niepełnosprawnych – w przypadku wniosków dotyczących organizacji imprez sportowych;
  3. prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat (licząc wstecz od daty ogłoszenia konkursu), z zastrzeżeniem postanowień ust. 4-5;
  4. zrealizowanie, w ciągu ostatnich 5 lat (licząc wstecz od daty ogłoszenia konkursu), co najmniej jednego projektu dotyczącego: organizacji ogólnopolskiej (lub międzynarodowej) imprezy kulturalnej lub sportowej dla osób niepełnosprawnych, lub organizacji ogólnopolskiej imprezy promującej aktywność społeczną lub zawodową osób niepełnosprawnych – którego budżet wynosił co najmniej 200.000 zł.
 2. W przypadku wniosku wspólnego warunki wskazane w ust. 2 weryfikowane są w odniesieniu do każdego z Wnioskodawców.
 3. Dopuszcza się możliwość złożenia wniosku wspólnego przez organizację pozarządową, która nie spełnia warunku wskazanego w ust. 2 pkt 3, o ile co najmniej jeden z Wnioskodawców wskazanych we wniosku wspólnym spełnia ten warunek.
 4. W związku z postanowieniami ust. 4:
  1. jako Wnioskodawca-Lider może być wskazany we wniosku wspólnym wyłącznie podmiot prowadzący działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat (licząc wstecz od daty ogłoszenia konkursu);
  2. łączna wysokość kosztów projektu przyporządkowana w budżecie projektu Wnioskodawcy, który prowadzi działalność na rzecz osób niepełnosprawnych krócej niż 2 lata (licząc wstecz od daty ogłoszenia konkursu) nie może przekraczać 50% łącznej wysokości kosztów projektu; w sytuacji gdy wniosek wspólny składany jest przez kilku Wnioskodawców niespełniających warunku określonego w ust. 2 pkt 3 – wskazany powyżej maksymalny limit odnosi się do łącznych kosztów projektu przyporządkowanych w budżecie projektu tym Wnioskodawcom.
IV. Termin i zasady składania wniosków
 1. Wnioski o zlecenie realizacji zadań mogą być składane od dnia 29 marca 2017 roku do dnia 24 kwietnia 2017 roku, z zastrzeżeniem, iż zatwierdzenie wniosku, o którym mowa w ust. 5, musi zostać dokonane najpóźniej do dnia 24 kwietnia 2017 roku do godziny 1200. Po upływie tego terminu możliwość edycji wniosku w Generatorze Wniosków zostanie zablokowana.
 2. Uprawniony podmiot może złożyć w ramach konkursu jeden wniosek. W jednym wniosku może być zgłoszony jeden projekt. Złożenie wniosku wspólnego powoduje wyczerpanie limitu jednego wniosku dla każdego z Wnioskodawców, który zostanie wskazany we wniosku wspólnym.
 3. Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z dokumentem „Zasady wspierania realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych organizacjom pozarządowym przez PFRON”, dostępnym na stronie internetowej PFRON (www.pfron.org.pl).
 4. Wniosek musi zostać w całości wypełniony poprzez aplikację Generator Wniosków.
 5. Wniosek uważa się za złożony do PFRON z chwilą zatwierdzenia poprzez Generator Wniosków (za datę złożenia wniosku uważa się datę zatwierdzenia wniosku). Po zatwierdzeniu wniosku jakiekolwiek zmiany we wniosku nie będą mogły być już wprowadzane.
 6. Ocena formalna i merytoryczna wniosku przeprowadzana jest przez PFRON na podstawie elektronicznej wersji wniosku – na etapie składania wniosku w ramach konkursu Wnioskodawca nie składa do PFRON papierowej wersji wniosku. Papierowa wersja wniosku wraz z wymaganymi załącznikami stanowi załącznik do umowy o zlecenie realizacji zadań. Na etapie zawierania umowy wniosek musi zostać podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy (Wnioskodawców) i zaciągania zobowiązań finansowych. Musi zostać zachowana tożsamość wersji elektronicznej oraz papierowej wniosku, która weryfikowana jest na podstawie sumy kontrolnej. Niespełnienie przez Wnioskodawcę ww. warunków będzie skutkowało wycofaniem wniosku z dofinansowania.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej PFRON.

 
Wieści z LGD
UWAGA – NABORY WNIOSKÓW W LGD ROZSTRZYGNIĘTE!!!

 
Informujemy, że 22 marca 2017 roku odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka”, podczas którego dokonano oceny i wyboru operacji w ramach wniosków o przyznanie pomocy złożonych w naborach:
 • 1/2017/IRiK w zakresie przedsięwzięcia: 1.3.1. Budowa lub przebudowa obiektów infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej;
 • 2/2017/P w zakresie przedsięwzięcia 2.1.1. Podejmowanie działalności gospodarczej;
 • 3/2017/R w zakresie przedsięwzięcia 2.2.1. Rozwijanie działalności gospodarczej;
 • 5/2017/IT w zakresie przedsięwzięcia 3.1.1. Budowa lub przebudowa infrastruktury turystycznej.
W ramach naboru 4/2017/U w zakresie przedsięwzięcia 2.2.2. Utrzymanie miejsc pracy  nie wpłynął żaden wniosek.

 
Na stornie www.grupaluzycka.pl dostępne są:
 • Protokół z posiedzenia Rady z dn. 22.03.2017 wraz załącznikami.
 • Listę operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR 1/2017/IRiK.
 • Listę operacji wybranych 1/2017/IRiK
 • Listę operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR 2/2017/P.
 • Listę operacji wybranych 2/2017/P.
 • Listę operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR 3/2017/R.
 • Listę operacji wybranych 3/2017/R.
 • Listę operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR 5/2017/IT.
 • Listę operacji wybranych 5/2017/IT.
 

 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Dawid Śliwiński Data wytworzenia informacji: 2017-04-04 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: LGD Grupa Łużycka Data wprowadzenia do BIP 2017-04-04 13:24:54
Wprowadził informację do BIP: Dawid Śliwiński Data udostępnienia informacji: 2017-04-04 13:25:40
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Śliwiński Data ostatniej zmiany: 2017-04-04 13:25:40
Artykuł był wyświetlony: 1475 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Konkursy NGO - newsletter wrzesień 2016

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-10-06 08:06:47

Akapit nr 1 - brak tytułu

Konkursy pilotażowe z obszaru innowacji społecznych w PO WER
Ministerstwo Rozwoju ogłasza kolejne konkursy pilotażowe z obszaru innowacji społecznych w Programie Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). W ramach dwóch ścieżek przetestowana zostanie nowa forma finansowania usług społecznych w Polsce – mechanizm obligacji społecznych. Konkursy kierowane są zarówno do podmiotów publicznych, jak i prywatnych, w tym organizacji pozarządowych. Potrwają od 20 września do 31 października 2016 r.
Mechanizm zakłada, że instytucja publiczna, odpowiedzialna za rozwiązanie danych problemów społecznych, wchodzi w porozumienie z dostawcą usług społecznych (np. organizacją pozarządową lub innym podmiotem prywatnym) i inwestorem, aby pozyskać środki na sfinansowanie danej usługi i zapłacić za dostarczenie określonych efektów społecznych. Jeśli efekty zostaną osiągnięte, czyli problem zostanie skutecznie rozwiązany, instytucja ta zwraca wkład finansowy inwestorowi wraz z odsetkami (bonusem, zyskiem).
Celem dwóch konkursów jest:
 • zainicjowanie dyskusji na temat tej formy finansowania usług społecznych oraz przygotowanie i wspieranie różnych podmiotów do realizacji obligacji społecznych w praktyce (konkurs w ścieżce A – Akcelerator);
   
 • zebranie pomysłów na polski model obligacji społecznych od instytucji, które są już gotowe do jego przetestowania (konkurs w ścieżce B – Obligacje społeczne PL).
Planowane budżety konkursów to 30 mln zł (ścieżka A) oraz 1,5 mln zł (ścieżka B).
Więcej informacji na stronach:
http://www.power.gov.pl/nabory/41-innowacje-spoleczne-5/
http://www.power.gov.pl/nabory/41-innowacje-spoleczne-4-5/
 
Eko Odkrywcy
Wystartowała czwarta edycja ogólnopolskiego konkursu Eko Odkrywcy, którego celem jest zainteresowanie dzieci i młodzieży tematem ochrony środowiska naturalnego. Na zwycięzców czekają granty pieniężne z przeznaczeniem na realizację zgłoszonych projektów ekologicznych. Motywem przewodnim tegorocznego konkursu jest zastosowanie technologii w nauce przyrody i ochronie środowiska. Prace konkursowe można zgłaszać do 9 listopada 2016 r.
Konkurs Eko Odkrywcy służy praktycznemu poznawaniu przyrody. Zadaniem jego uczestników jest zaplanowanie ekologicznych projektów badawczych, które pomogą poznać zasady rządzące naturą i uwrażliwić na kwestie ochrony środowiska.
Konkurs skierowany jest do szkół podstawowych, gimnazjów, liceów, przedszkoli i placówek oświatowo-wychowawczych oraz organizacji pozarządowych w Polsce.
Prace konkursowe można zgłaszać do 9 listopada 2016 r., za pośrednictwem strony internetowej www.ekoodkrywcy.pl.
Więcej informacji: www.ekoodkrywcy.pl i www.facebook.com/ekoodkrywcypersil
 
SPOTKANIE
Środa z Funduszami dla… instytucji kultury” – 05.10.2016 r.
 
Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim zaprasza na spotkania informacyjne pod nazwą „Środa z Funduszami dla instytucji kultury”, które odbędą się 5 października 2016 r. zarówno w Zielonej Górze, jak i w Gorzowie Wielkopolskim.
 
Podczas spotkań przekazane zostaną informacje dotyczące możliwości pozyskania wsparcia na ochronę zasobów kultury i dziedzictwa kulturowego, jak również przystosowania obiektów do prowadzenia działalności kulturalnej i turystycznej, a także rozwój cyfrowy w tym zakresie. Omówione zostaną warunki przyznania wsparcia, wskazane zostaną dokumenty, strony internetowe oraz podmioty oferujące unijne środki w ramach planowanych form wsparcia w okresie programowania 2014-2020.
 
Spotkania odbędą się 5 października 2016 r. w godzinach 10:00-13:00
 • w Zielonej Górze: w siedzibie Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Zielonej Górze, ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (sala konferencyjna nr 0.35, poziom 0);
 • w Gorzowie Wielkopolskim: w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim, ul. gen. Władysława Sikorskiego 107 (sala 216, piętro II).
 
Osoby zainteresowane wzięciem udziału w spotkaniu w Zielonej Górze prosimy o wypełnienie formularza. Na zgłoszenia czekamy w dniach od 21 września 2016 r. do 4 października 2016 r. W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny: z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Zielonej Górze pod numerami telefonów: 68 4565-535; -499; -488; -454 (dot. spotkania w Zielonej Górze).
 
Osoby zainteresowane wzięciem udziału w spotkaniu w Gorzowie Wlkp. prosimy o wypełnienie formularza. Na zgłoszenia czekamy w dniach od 21 września 2016 r. do 4 października 2016 r. W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Lokalnym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Gorzowie Wielkopolskim pod numerem telefonu: 95 7390-386; -380; -378; -377 (dot. spotkania w Gorzowie Wielkopolskim).
 
Istnieje również możliwość zgłoszenia poprzez formularz elektroniczny za pośrednictwem strony internetowej: http://rpo.lubuskie.pl/-/-sroda-z-funduszami-dla-instytucji-kultury-
 
O udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Każdy uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe w postaci wydrukowanych prezentacji. Podczas spotkań zostanie zapewniony poczęstunek dla uczestników.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Dawid Śliwiński Data wytworzenia informacji: 2016-10-06 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Marzena Brzezińska Data wprowadzenia do BIP 2016-10-06 08:06:47
Wprowadził informację do BIP: Dawid Śliwiński Data udostępnienia informacji: 2016-10-06 08:07:12
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Śliwiński Data ostatniej zmiany: 2016-10-06 08:07:12
Artykuł był wyświetlony: 2653 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Konkurs FIO 2017 - spotkanie 19 września 2016

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-09-05 13:20:03

Akapit nr 1 - brak tytułu

W związku z realizacją Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, podjęło przygotowania do ogłoszenia konkursu FIO 2017.
Ogłoszenie naboru w Priorytecie 1 (Małe inicjatywy) i Priorytecie 2 (Aktywne społeczeństwo) planowane jest na początek września 2016r., ogłoszenie naboru w Priorytecie 3 (Aktywni obywatele) i Priorytecie 4 (Silne organizacje pozarządowe) planowane jest na grudzień 2016r. Planowany termin naboru ofert to 21 dni. Złożenie oferty we wrześniu wyczerpuje limit składania ofert w ramach konkursu (wyczerpuje możliwość złożenia oferty w grudniu). Regulamin Konkursu FIO 2017 r. jest już dostępny:
 
 
W związku z powyższym Lubuski Urząd Wojewódzki wspólnie z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zaprasza przedstawicieli wszystkich organizacji pozarządowych z województwa lubuskiego, na spotkanie z ekspertami z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które odbędzie się w dniu 19 września 2016 r. o godzinie 10.00 w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim przy ulicy Jagiellończyka 8 w Gorzowie Wlkp. w sali 101 (I piętro).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Dawid Śliwiński Data wytworzenia informacji: 2016-09-05 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Marzena Brzezińska Data wprowadzenia do BIP 2016-09-05 13:20:03
Wprowadził informację do BIP: Dawid Śliwiński Data udostępnienia informacji: 2016-09-05 13:21:34
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Śliwiński Data ostatniej zmiany: 2016-09-05 13:21:34
Artykuł był wyświetlony: 2902 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY ŁĘKNICA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI UPRAWNIONYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA 2015 ROK.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-04-29 14:44:42

Sprawozdanie

Sprawozdanie
z realizacji Rocznego programu współpracy Gminy Łęknica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego za 2015 rok.
 
 
 1. WPROWADZENIE
 
Na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r., poz.239 z późn. zm.) organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, nie później niż do dnia 30 kwietnia każdego roku jest zobowiązany przedłożyć organowi stanowiącemu sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok poprzedni.
 
Roczny program współpracy Gminy Łęknica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok został uchwalony 30 października 2014 roku Uchwałą Nr  XXXIX.275.2014 Rady Miejskiej w Łęknicy, który był konsultowany zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 1 uchwały Nr XLVI/261/2010 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 28 września 2010 r w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji w dniu 13 października 2014 roku. była to forma bezpośredniego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych. Przedstawiciele organizacji wnieśli o zwiększenie kwoty na wsparcie i upowszechnienie kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa, propozycja została uwzględniona przez Burmistrza. Przedstawiciele organizacji  nie wnieśli innych uwag.  Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej wynikało z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r., poz.239 z późn. zm.)
 
Głównym celem programu jest budowanie i umacnianie partnerstwa między Gminą Łęknica, a organizacjami pozarządowymi.
 
Celami szczegółowymi programu jest:
1)   promowanie rozwoju działalności lokalnej i tworzenie warunków do budowania współpracy między organem samorządu  terytorialnego i
      organizacjami pozarządowymi;
 
      2)   wzmacnianie skuteczności i efektywności wykonywania zadań publicznych;
 
      3)   określenie priorytetowych zadań publicznych;
 
      4)   poprawa jakości życia, poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb mieszkańców Gminy Łęknica;
 
 5)  zapewnienie efektywnego i oszczędnego realizowania zadań publicznych poprzez włączenie do wykonywania tych zadań organizacji pozarządowych;
 
      6)  zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów;
 
      7)  rozwijanie poczucia przynależności organizacji do społeczności lokalnej Gminy Łęknica.
 
Program powstał w oparciu o wiedzę i doświadczenie zarówno pracowników Urzędu Miejskiego w Łęknicy, jak również organizacji pozarządowych.
 
 1. FORMY WSPÓŁPRACY
 
Podstawowe formy współpracy Gminy Łęknica z organizacjami pozarządowymi w 2015 roku miały charakter pozafinansowy i finansowy.
 
Współpraca o charakterze pozafinansowym dotyczyła:
 • wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i współdziałanie w celu zharmonizowania tych kierunków,
 • konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów normatywnych w dziedzinach działalności statutowej tych organizacji,
 • prowadzenia i aktualizacji na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łęknicy elektronicznej bazy danych o organizacjach pozarządowych działających na terenie Gminy Łęknica.
 
Współpraca o charakterze finansowym:
 • powierzanie wykonania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji,
 • wspieranie wykonania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
 
Współpraca o charakterze finansowym  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego polegała głównie na zlecaniu realizacji zadań Gminy Łęknica organizacjom pozarządowym poprzez wspieranie wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
 
Zlecenie zadań odbywało się w drodze otwartych konkursów ofert ogłoszonych w trybie pożytku publicznego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jak również „Rocznego programu współpracy Gminy Łęknica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok”.
 
W 2015 roku na realizację zadań publicznych planowano przeznaczyć łącznie 46.690 zł, w tym:
 • przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Nazwa zadania: Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki uzależnień. Planowana kwota przeznaczona na realizację zadania - 20.000 zł,
 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa. Nazwa zadania: organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych dla mieszkańców Łęknicy. Planowana kwota na realizację zadania – 5.000 zł,
 • działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym. Nazwa zadania: integracja środowiska seniorów poprzez wspomaganie czynnego stylu życia oraz wypoczynku letniego. Planowana kwota na realizację zadania – 6.000 zł,
 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Nazwa zadania: festyn rodzinny. Planowana kwota przeznaczona na realizację zadania – 3.400 zł,
 • promocji i organizacji wolontariatu. Nazwa zadania: Promocja wolontariatu młodzieżowego. Planowana kwota przeznaczona na realizację zadania – 290 zł,
 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Nazwa zadania: działania sportowe i edukacyjno-profilaktyczne na obiektach sportowych pt. Animator sportu dzieci i młodzieży – 12.000 zł.
Zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym odbywało się po przeprowadzeniu otwartych konkursów ofert oraz na wniosek organizacji pozarządowej z pominięciem konkursu zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 
1. W dniu 20 kwietnia 2015r. Zarządzeniem Nr 53.2015 Burmistrza Łęknicy został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej: działań sportowych i edukacyjno- profilaktycznych na obiektach sportowych pt. Animator sportu dzieci i młodzieży. W dniu 13 maja 2015r. Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Łęknicy Zarządzeniem Nr 67.2015, pozytywnie rozpatrzyła ofertę konkursową. Na realizację zadania przyznano dotację w wysokości 10.000 zł -Łęknicki Klub Sportowy. Zadanie polegało na wspieraniu i upowszechnianiu kultury fizycznej, a przede wszystkim na przygotowaniu grup zajęciowych żaków, młodzików i juniorów do rozgrywek ligowych w piłce nożnej. Termin realizacja zadania: 14.05.15r-10.12.15r.   
 
2. W dniu 8 maja 2015r. Zarządzeniem Nr 58.2015 Burmistrza Łęknicy został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2015 roku. Maksymalna wysokość środków Gminy Łęknica przeznaczonych na realizację zadania pt. Organizacja aktywnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży połączonego z działalnością wychowawczą wynosi: 17.800 zł W dniu 8 czerwca 2015r. Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Łęknicy Zarządzeniem Nr 74.2015, pozytywnie rozpatrzyła oferty konkursowe:
   - Polskie Towarzystwo Krajoznawcze w Zielonej Górze – 8,700 zł, zadanie polegało na organizacji obozu w Wiśle na którym był realizowany program rekreacyjno – poznawczo – wypoczynkowy oraz specjalistyczny program  profilaktyczno – terapeutyczny. Termin realizacja zadania: 1.07.15r-31.08.15r. W obozie uczestniczyło 12 dzieci (10dni)
      - Chorągiew Ziemi Lubuskiej ZHP w Zielonej Górze – 9.100 zł, zadanie polegało na organizacji obozu w Niesulicach, odbywały się warsztaty plastyczne, taneczne, warsztaty dotyczące uzależnienia od alkoholu, warsztaty z pierwszej pomocy, nauka pływania oraz różne konkursy, turnieje, gry i zabawy. Termin realizacja zadania: 26.06.15r.-20.07.15r. W obozie uczestniczyło 15 dzieci (14dni)
 
 
3. W dniu 14 maja 2015r. Zarządzeniem Nr 69.2015 Burmistrza Łęknicy został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2015 roku. W dniu 8 czerwca 2015r. Komisja Konkursowa, pozytywnie rozpatrzyła ofertę konkursową dotyczącą organizacji dowozu –transport seniorów z Gminy Łęknica na trasie Łęknica – Łeba  zadanie polegało na organizacji wypoczynku letniego dla emerytów i rencistów Na realizację zadania przyznano dotację w wysokości 6.000 zł - Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów „Złoty Wiek” – Łęknica. Termin realizacja zadania: 28.06.15r-8.07.15r
 
4. W dniu 23 września 2015r. Zarządzeniem Nr 109.2015 Burmistrza Łęknicy został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2015 roku. W dniu 20 października 2015r. Komisja Konkursowa pozytywnie rozpatrzyła ofertę konkursową: dotyczącą organizacji spektaklu muzycznego w hołdzie Wielkiemu Polakowi Janowi Pawłowi II – 4.000 zł. Termin realizacja zadania: 16.10.15r.-16.11.16r.
 
5. Ponadto dwa stowarzyszenia ubiegały się o tzw. „ małe granty”
   - UKS – Łęknica, Organizacja turnieju badmintona -Kwota dotacji: 3.000 zł,
     Termin realizacji zadania: 1.12.15r-23.12.15r.
   - Fundacja „Słonecznik”, Asertywność i wiedza- najlepszą ochroną przed uzależnieniem.  Zadanie zostało zrealizowane poprzez prowadzenie warsztatów mających na celu zmniejszenie prawdopodobieństwa popadania w uzależnienia przez młodzież szkolną, zajęcia miały na celu zmniejszyć ryzyko ulegania patologicznym wpływom otoczenia, orgaznizowane były spotkania z rodzicami, które miały na celu pokazać jak przeciwdziałać uzależnieniom u swoich dzieci i jak rozpoznawać symptomy uzależnienia, jak sobie radzić jak problem już zaistniał, gdzie szukać pomocy  
     Kwota dotacji: 2,200 zł Termin realizacji zadania: 4.05.15r-10.06.15r.
 
Wszystkie organizacje rozliczyły się z przyznanych dotacji składając sprawozdania finansowe.
 
 1. PODSUMOWANIE
Gmina Łęknica współpracuje z organizacjami pozarządowymi zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Współpraca Gminy Łęknica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego odbywała się na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.
Dotychczasowa współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz wspólne rozpoznanie potrzeb mieszkańców Gminy Łęknica wpływa na coraz lepszą współpracę z podmiotami Programu i wzrost ilości inicjatyw, które mogą być realizowane w ramach określonych przez ustawę o pożytku publicznego i o wolontariacie.
 
 
 
 
 
 
 
Sporządziła:
Alina Rosa
Iwona Michalska

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Michalska Iwona Data wytworzenia informacji: 2016-04-29 09:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Michalska Iwona Data wprowadzenia do BIP 2016-04-29 14:44:42
Wprowadził informację do BIP: Iwona Kubacka Data udostępnienia informacji: 2016-04-29 14:52:00
Osoba, która zmieniła informację: Iwona Kubacka Data ostatniej zmiany: 2016-04-29 14:52:00
Artykuł był wyświetlony: 3688 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Konkursy dla NGO LUTY 2016

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-02-25 10:11:01

Akapit nr 1 - brak tytułu

SZKOLENIE
Zapraszamy na bezpłatne szkolenie z zakresu: Transgraniczne świadczenie usług na terenie Niemiec, Austrii oraz Szwajcarii - aspekty praktyczne.
 
Organizatorzy: Centrum Przedsiębiorczości  i Transferu Technologii Uniwersytetu Zielonogórskiego, Burmistrz Miasta Lubsko, Lubski Samorząd Gospodarczy.
Koszt: Uczestnictwo jest bezpłatne, sfinansowane ze środków Komisji Europejskiej i Ministerstwa Gospodarki
Termin: 11.03.2016r.   /piątek/  od  godz. 09:00
Miejsce: LUBSKO  Pl. Jana Pawła II nr 1  (Lubski Dom Kultury , I piętro, sala nr 3)
Osoba do kontaktu: Sławek Jasiński: , tel. 601589583; Jędrzej Danilewicz: ,     http://www.cptt.uz.zgora.pl
Uwagi / Warunki udziału: 1/ Warunek udziału w szkoleniu:  przesłanie na ww. e-mail deklaracji (wzór w załączeniu). 2/ Liczba miejsc ograniczona, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. 3/ Zapewniamy: catering, materiały szkoleniowe, głos w dyskusji, miłą atmosferę J
 
KONKURSY
Równać szanse 2016
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu "Równać Szanse 2016" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Program skierowany jest do organizacji pozarządowych z miejscowości do 20 000 mieszkańców. Dotacja przeznaczona jest na działania trwające 15 miesięcy realizowane pomiędzy 1 lipca 2016 r. a 30 listopada 2017 r. Termin nadsyłania wniosków w pierwszym etapie mija 10 marca 2016 r. o godz. 12.00.
Więcej informacji na stronie internetowej http://rownacszanse.pl/
 
Program RITA
Fundacja Edukacja dla Demokracji zaprasza do składania wniosków do konkursu grantowego programu RITA - Przemiany w regionie. Wnioski w edycji wiosennej można składać do 15 marca, do godz. 16.00. Program obejmuje następujące kraje: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Mołdawia, Rosja, Ukraina, Tadżykistan. Dofinansowanie ze środków programu mogą uzyskać zarejestrowane w Polsce stowarzyszenia, fundacje oraz organizacje powołane na podstawie umów państwo-kościół i może ono dotyczyć wyłącznie współpracy z podmiotami i osobami z ww. krajów. Wysokość dofinansowania jednego projektu maksymalnie do 40.000 zł. Minimalny wkład własny: 15% całej wartości projektu (w postaci wkładu finansowego, rzeczowego lub osobowego). Więcej informacji na stronie: http://programrita.org/aktualne-nabory/
 
Seniorzy w akcji – inkubator + dotacje
Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” i Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności zapraszają do udziału w ogólnopolskim konkursie „Seniorzy w akcji” inkubator + dotacje. Konkurs skierowany jest do osób 60+ i do par międzypokoleniowych (osoba 60+ i osoba do 35 lat), które mają pomysł na projekt społeczny i chcą go zrealizować przy wsparciu ekspertów. Listy intencyjne można złożyć do 17 marca 2016 roku.
Więcej informacji na stronie: http://www.seniorzywakcji.pl/?a=630
 
Konkurs grantowy „1000 pierwszych dnia dla zdrowia”
Rusza kolejna edycja konkursu grantowego edukacyjnego programu „1000 pierwszych dni dla zdrowia”. Do wygrania jest 10 grantów finansowych w wysokości 5 000 zł brutto każdy. Konkurs jest przeznaczony dla organizacji pozarządowych, grup zabawowych oraz bibliotek. Cel to edukacja prawidłowych nawyków żywieniowych wśród kobiet ciężarnych, kobiet karmiących piersią oraz rodziców i opiekunów dzieci w pierwszym roku życia. Wszystkie zainteresowane podmioty mogą do 25 marca 2016 r. złożyć wniosek o grant na realizację projektu, wyłącznie za pomocą formularza on-line, dostępnego na stronie www.wnioski.1000dni.pl. Więcej informacji o konkursie można znaleźć na stronie www.1000dni.pl. Lista zwycięzców zostanie ogłoszona 12 kwietnia.
 
Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - jako Instytucja Pośrednicząca Programu Operacyjnego Infrastruktura I Środowisko 2014-2020 - ogłasza konkurs w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. Nabór wniosków potrwa od 1 lutego do 31 marca 2016 r.
 
Bank Dziecięcych Uśmiechów – Fundacja Banku Zachodniego WBK
Program Bank Dziecięcych Uśmiechów (BDU) jest programem mikro-grantowym stworzonym z myślą o instytucjach i organizacjach społecznych pracujących na co dzień z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych lub ubogich. Nabór wniosków w kolejnej edycji programu Bank Dziecięcych Uśmiechów odbędzie się w dniach: 1 marca – 31 marca 2016 r. Więcej informacji na stronie: http://fundacja.bzwbk.pl/programy-grantowe/bank-dzieciecych-usmiechow/.
 
Polsko Niemiecka Współpraca Młodzieży
PNWM dofinansowuje różnorodne spotkania młodzieży: od warsztatów teatralnych poprzez wspólne obozy treningowe aż po projekty ekologiczne. Wystarczy pozyskać partnera z Niemiec. Wnioski można składać na bieżąco.
Więcej informacji na stronie www.pnwm.org
 
Polecana strona internetowa:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Dawid Śliwiński Data wytworzenia informacji: 2016-02-25 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: LGD Data wprowadzenia do BIP 2016-02-25 10:11:01
Wprowadził informację do BIP: Dawid Śliwiński Data udostępnienia informacji: 2016-02-25 10:17:32
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Śliwiński Data ostatniej zmiany: 2016-02-25 10:17:32
Artykuł był wyświetlony: 4128 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Łęknicy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu