ˆ

Otwarty Konkurs Ofert

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Otwarty konkurs ofert IV/2017 - z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-08-23 14:41:31 Informacja ogłoszona dnia 2017-08-23 14:48:00 przez Dagmara Malik, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZARZĄDZENIE NR 308.2017
BURMISTRZA ŁĘKNICY
z dnia 24 sierpnia 2017r.
 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
w 2017 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r., poz. 446 z późn. zm.), art. 11 ust.1 pkt 1, ust. 2 , art. 12 i art. 13 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.
z 2016 r. poz. 1817, z póź zm.) w związku z uchwałą Nr XXVII.156.2016 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Łęknica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok, zarządzam, co następuje:
 
§ 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Nazwa zadania: Organizacja i prowadzenie amatorskiego zespołu artystycznego w Gminie Łęknica.
§ 2. 1. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie powierzenia wykonywania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji.
                           2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
                             § 3. Informację o ogłoszeniu konkursu publikuje się poprzez jej umieszczenie:
 
                              1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łęknicy www.bip.umleknica.pl
 
                              2) na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu,
 
                              3) na stronie internetowej http://www.facebook.com/LeknicaCzyliMuzakow
 
                             § 4. Wykonanie zarządzenia powierza się koordynatorowi ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
 
                            § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
 
Burmistrz Łęknicy                                                             
       /.../                                                                       
Piotr Kuliniak                                                              
 

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Działając na podstawie art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) Burmistrz Łęknicy ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. Maksymalna wysokość środków przeznaczonych na  realizację zadania wynosi: 6.000 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100).
 
Lp. Pełna nazwa wnioskodawcy
Nazwa zadania publicznego
Wysokość przyznanej dotacji
 
1.
Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów „Złoty Wiek” w Łęknicy
Organizacja wypoczynku letniego seniorów z Gminy Łęknica - dowóz seniorów do miejsca wypoczynku
6000,-
 
 
                  Burmistrz Łęknicy
                  /-/  Piotr Kuliniak

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Dagmara Malik Data wytworzenia informacji: 2017-08-23 14:35:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dagmara Malik Data wprowadzenia do BIP 2017-08-23 14:41:31
Wprowadził informację do BIP: Dagmara Malik Data udostępnienia informacji: 2017-08-23 14:48:00
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Śliwiński Data ostatniej zmiany: 2018-02-09 11:11:50
Artykuł był wyświetlony: 711 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Łęknicy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu