ˆ

Gospodarka odpadami

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Harmonogram odbioru odpadów w gminie Łęknica na 2018 rok

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-12-22 13:20:03

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Dawid Śliwiński Data wytworzenia informacji: 2017-12-22 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Sylwia Małecka Data wprowadzenia do BIP 2017-12-22 13:20:03
Wprowadził informację do BIP: Dawid Śliwiński Data udostępnienia informacji: 2017-12-22 13:21:04
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Śliwiński Data ostatniej zmiany: 2017-12-22 13:21:04
Artykuł był wyświetlony: 2504 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zmiana lokalizacji kontenerów na odzież używaną

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-12-22 12:59:47

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uprzejmie informujemy, że od stycznia 2018 r. kontenery na odzież używaną będą umieszczone na terenie punktu PSZOK w Łęknicy. Niepotrzebną odzież będzie można oddać w dni otwarcia punktu PSZOK.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Dawid Śliwiński Data wytworzenia informacji: 2017-12-22 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Sylwia Małecka Data wprowadzenia do BIP 2017-12-22 12:59:47
Wprowadził informację do BIP: Dawid Śliwiński Data udostępnienia informacji: 2017-12-22 14:14:10
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Śliwiński Data ostatniej zmiany: 2017-12-22 14:18:07
Artykuł był wyświetlony: 7310 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Harmonogram odbioru odpadów w gminie Łęknica na 2017 rok

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-12-29 09:52:25

Akapit nr 1 - brak tytułu

Harmonogram w kalendarzu google - format ICS:
https://calendar.google.com/calendar/ical/gr1hfk5j9t9nf7odaum21munks%40group.calendar.google.com/public/basic.ics
 
Instrukcja dodawania kalendarza za pomocą linku - do własnego kalendarza na koncie gmail
(możliwe tylko za pomocą komputera, wymagane konto gmail)
 
Dodawanie za pomocą linku:
Kalendarz możesz dodać przy użyciu linku tylko wtedy, gdy jest to kalendarz publiczny.
 1. Zaloguj się do swojego konta gmail
 2. Z listy aplikacji w prawym górnym rogu wybierz kalendarz
 3. Otwórz Kalendarz Google.
 4. Znajdź „Inne kalendarze” po lewej i kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół.
 5. Wybierz Dodaj wg adresów URL.
 6. Skopiuj i wklej w otwarte pole, ten adres: https://calendar.google.com/calendar/ical/gr1hfk5j9t9nf7odaum21munks%40group.calendar.google.com/public/basic.ics
 7. Kliknij Dodaj kalendarz. Kalendarz pojawi się po lewej stronie w „Innych kalendarzach”.
Uwaga: do pojawienia się zmian w Kalendarzu Google może upłynąć 12 godzin.
Kalnendarz w formacie ICS może zostać wykorzystany również w aplikacjach tj. Thunderbird, Outlook itp.
 
 
Harmonogram w kalendarzu google w wersji html:
https://calendar.google.com/calendar/embed?src=gr1hfk5j9t9nf7odaum21munks%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Warsaw

SPRAWY PROWADZI:

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-08-21 14:36:56

Referat finansowy

Osoba kontaktowa: Sylwia Małecka
Lokalizacja: pokój 201 - II piętro
Telefon kontaktowy: 68 362 47 11
Urząd Miejski w Łęknicy
ul. Żurawska 1
68-208 Łęknica

Stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-05-06 11:21:35

Akapit nr 1 - brak tytułu

Stawka opłaty za odbiór odpadów komunalnych jest zróżnicowana:
 
dla właścicieli lokali mieszkalnych o powierzchni do 200 m2:
 
- 22 zł od jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeśli odpady zbierane są w sposób zmieszany (do jednego pojemnika),
 
- 12 zł od jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeśli odpady zbierane są w sposób selektywny (do osobnych pojemników i worków).
 
Właściciele nieruchomości o powierzchni lokalu mieszk. powyżej 200 m2 opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszą od ilości zużytej wody:
 
- 7,35 zł za 1m3 zużytej wody, jeśli odpady zbierane są w sposób zmieszany (do jednego pojemnika),
 
- 4,00 zł za 1m3 zużytej wody, jeśli odpady zbierane są w sposób selektywny (do osobnych pojemników i worków).
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Dawid Śliwiński Data wytworzenia informacji: 2016-05-05 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Sylwia Małecka Data wprowadzenia do BIP 2016-05-06 11:21:35
Wprowadził informację do BIP: Dawid Śliwiński Data udostępnienia informacji: 2016-05-06 11:21:39
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Śliwiński Data ostatniej zmiany: 2016-05-06 11:21:39
Artykuł był wyświetlony: 4915 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Częściowe zwolnienia z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez członków rodzin wielodzietnych

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-05-06 11:06:13

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informacja
 
Burmistrz Łęknicy informuje, iż w dniu 18 marca 2016 r. Rada Miejska w Łęknicy podjęła uchwałę NR.XVII.98.2016 w sprawie: częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ponoszonej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez członków rodzin wielodzietnych, spełniających warunki do otrzymania Karty Dużej Rodziny.
Zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 20% od obowiązującej stawki i wynosi obecnie:
1) w przypaku stawki od ilości mieszkańców zamieszkujących na nieruchomości tj:
- odpady segregowane 12 zł od osoby po zastosowaniu zwolnienia 9,60 zł od osoby,
- odpady zmieszane 22 zł od osoby po zastosowaniu zwolnienia 17,60 zł od osoby.
2) w przypadku stawki od ilości zużytej wody tj:
- odpady segregowane 4,00 zł/1 m³ po zastosowaniu zwolnienia 3,20 zł/1 m³
- odpady zmieszane 7,35 zł/1 m³ po zastosowaniu zwolnienia 5,88 zł/1 m³
W związku z powyższym właściciele lokali pozostających we Wspólnocie Mieszkaniowej lub Spółdzielni Mieszkaniowej powinni zgłosić się do Zarządców nieruchomości w celu powiadomienia o posiadaniu Karty Dużej Rodziny lub uprawnieniach do jej posiadania. W przypadku gdy lokal jest własnością Gminy lub jest to nieruchomość prywatna należy złożyć nową Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi według załączonego druku.
Informujemy również, że częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą obowiązywać od 1 czerwca 2016 r.
 
 
Wszelkie wyjaśnienia udziela:
Sylwia Małecka pok. 201 II p.
nr tel. 68/3624711

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Dawid Śliwiński Data wytworzenia informacji: 2016-05-05 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Sylwia Małecka Data wprowadzenia do BIP 2016-05-06 11:06:13
Wprowadził informację do BIP: Dawid Śliwiński Data udostępnienia informacji: 2016-05-06 11:06:22
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Śliwiński Data ostatniej zmiany: 2016-05-06 11:06:22
Artykuł był wyświetlony: 7310 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Odbiór odpadów w 2016 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-12-31 11:31:09

Akapit nr 1 - brak tytułu

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW NA TERENIE ŁĘKNICY W 2016 R.
 
ODPADY ZMIESZANE
TWORZYWA SZTUCZNE, OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE, METAL I PAPIER
SZKŁO
WIELKOGABARYTOWE
styczeń
5,18
19
7
 
luty
1,15,29
16
2
 
marzec
14,29
15
1, 3 0
 
kwiecień
11, 25
12
26
9
maj
9,23
10
24
 
czerwiec
6, 20
7
21
 
lipiec
4,18
5
19
 
sierpień
1, 16, 29
2, 3 0
17
 
wrzesień
12, 26
27
13
 
październik
10, 24
25
11
8
listopad
7, 21
22
8
 
grudzień
5,19
20
6
 

Akapit nr 2 - brak tytułu

Akapit nr 3 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Marcin Perczyński Data wytworzenia informacji: 2014-12-31 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Marcin Perczyński Data wprowadzenia do BIP 2014-12-31 11:31:09
Wprowadził informację do BIP: Marcin Perczyński Data udostępnienia informacji: 2014-12-31 11:31:30
Osoba, która zmieniła informację: Marcin Perczyński Data ostatniej zmiany: 2016-01-29 10:08:05
Artykuł był wyświetlony: 13853 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

PSZOK (punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych)

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-09-01 13:33:31

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informujemy, że punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) znajduje się przy byłym wysypisku śmieci w Łęknicy (wjazd od ul. Wiejskiej).
Do PSZOK można samodzielnie oddać bez żadnej dodatkowej opłaty poniższe odpady tj:
 
 1. odpady zielone
 2. tworzywa sztuczne
 3. przeterminowane leki
 4. chemikalia (np. resztka farby, lakieru, wszelkie środki owadobójcze, nawozy itp.)
 5. zużyte opony
 6. zużyte baterie i akumulatory
 7. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 8. meble i odpady wielkogabarytowe
 9. odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z drobnych prac remontowych nie wymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia
 
Punkt jest czynny w środy od godz. 13:00 do 17:00 oraz w soboty od godz. 11:00 do 16:00 poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.
 
Informujemy również, iż na terenie gminy Łęknica są rozmieszczone punkty do selektywnej zbiórki (papier, szkło) tzw. dzwony lub gniazda (ogólnodostępne).
 
Burmistrz Łęknicy
    (-) Piotr Kuliniak

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Dawid Śliwiński Data wytworzenia informacji: 2015-09-01 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Sylwia Małecka Data wprowadzenia do BIP 2015-09-01 13:33:31
Wprowadził informację do BIP: Dawid Śliwiński Data udostępnienia informacji: 2015-09-01 13:33:35
Osoba, która zmieniła informację: Marcin Perczyński Data ostatniej zmiany: 2015-09-16 10:11:34
Artykuł był wyświetlony: 6556 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zmiany w gospodarce odpadami od 1 stycznia 2015 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-02-19 14:57:23

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zmiany w gospodarce odpadami od 1 stycznia 2015 r. - ważniejsze informacje

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Marcin Perczyński Data wytworzenia informacji: 2013-02-19 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Marcin Perczyński Data wprowadzenia do BIP 2013-02-19 14:57:23
Wprowadził informację do BIP: Marcin Perczyński Data udostępnienia informacji: 2013-02-19 14:57:30
Osoba, która zmieniła informację: Marcin Perczyński Data ostatniej zmiany: 2015-05-15 10:53:36
Artykuł był wyświetlony: 10546 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Łęknicy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu