ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Łęknicy
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

2018

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ŁĘKNICY - Obwody i granice okręgów

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2018r., poz. 754, 1000 i 1349) oraz w związku z uchwałą Nr XLIII.242.2018 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 2 marca 2018r. w sprawie podziału miasta Łęknicy na stałe okręgi wyborcze, oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu, podaje się do publicznej wiadomości: numery i granice okręgów wyborczych, liczbę wybieranych radnych oraz siedzibę miejskiej komisji wyborczej w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018r.
 
Numer okręgu
wyborczego
Granica okręgu
Liczba wybieranych radnych
1
ulice: Wiejska, Leśna, Szkolna
1
2
ulice: Tadeusza Kościuszki
1
3
ulice: Ogrodowa, Wolności, Nad Nysą
1
4
ulice: Wojska Polskiego od Nr 4 do końca, Wyzwolenia, Wypoczynkowa
1
5
ulice: Wojska Polskiego od Nr 1 do Nr 3A, Dworcowa od Nr 1 do Nr 3C
1
6
ulice: Dworcowa od Nr 4 do Nr 6, Graniczna
1
7
ulice: 1 Maja od Nr 1 do Nr 5, Hutnicza od Nr 5 do końca
1
8
ulice: Wybrzeżna, Kwiatowa, Parkowa, Chabrowa, Cicha, 1 Maja od Nr 6 do końca, Klonowa
1
9
ulice: Hutnicza od Nr 1 do Nr 4, Biała od Nr 11 do końca
1
10
ulice: Biała od Nr 1 do Nr 10
1
11
ulice: Fabryczna, Czerwona
1
12
ulice: Polna od Nr 1 do Nr 9
1
13
ulice: Polna od Nr 9A do końca
1
14
ulice: Dworcowa od Nr 7 do Nr 17
1
15
ulice: Żurawska, Dworcowa od Nr 18 do końca
1
Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej znajduje się w budynku Urzędu Miejskiego w Łęknicy, ul.Żurawska1, tel. 68-36 24 700.
BURMISTRZ ŁĘKNICY
/-/Piotr Kuliniak

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Dawid Śliwiński
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-08-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marzena Brzezińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-08-24 15:19:00
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Śliwiński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-08-24 15:19:38
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Śliwiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-08-24 15:19:38
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1622 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA ŁĘKNICY Z DNIA 22 sierpnia 2018r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
 
- obwody oznaczone symbolem, posiadają lokale wyborcze dostosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018r. poz. 754, 1000 i 1349) podaje się do wiadomości wyborców informację o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych i przez pełnomocnika w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018r.
 
 
Numer obwodu głosowania
 
Granice obwodu głosowania (wykaz ulic lub miejscowości)
Siedziba obwodowej komisji wyborczej
1
 
 
ulice:
Chabrowa, Cicha, Dworcowa od nr 1 do nr 6, Graniczna, Hutnicza od nr 5 do końca, Klonowa, Kwiatowa, Leśna, Nad Nysą, Ogrodowa, Parkowa, 1 Maja, Szkolna, Tadeusza Kościuszki, Wiejska, Wojska Polskiego, Wolności, Wybrzeżna, Wypoczynkowa, Wyzwolenia
Szkoła Podstawowa w Łęknicy
 
ul. Wojska Polskiego 19A
68-208 Łęknica
2
 
 
ulice:
Biała, Czerwona, Dworcowa od nr 7 do końca, Fabryczna, Hutnicza od nr 1 do nr 4, Polna, Żurawska
 
Urząd Miejski
w Łęknicy
 
ul. Żurawska 1
68-208 Łęknica
 
Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407, z późn. zm.) oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat, może w terminie do 12 października 2018r. złożyć wniosek do Burmistrza Łęknicy o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu.
Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych może głosować korespondencyjnie - zgłoszenie do 6 października 2018r.
 
Uwaga!
Informacje w sprawach rejestru i spisu wyborców, udzielenia pełnomocnictwa, głosowania korespondencyjnego można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Łęknicy przy ul. Żurawskiej 1, pokój nr 105 i nr 203 albo pod nr telefonów: 68 3624707,
68 3624719 lub w formie elektronicznej, adres e-mail .
Lokale wyborcze będą otwarte w dniu głosowania 21 października 2018 r. (niedziela) w godzinach
od 7.00 do 21.00.
Przed przystąpieniem do głosowania wyborca będzie obowiązany okazać obwodowej komisji wyborczej dowód osobisty lub inny dokument umożliwiający stwierdzenie tożsamości.
Burmistrz Łęknicy
/-/Piotr Kuliniak
 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Dawid Śliwiński
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-08-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marzena Brzezińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-08-24 15:17:19
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Śliwiński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-08-24 15:17:48
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Śliwiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-08-24 15:17:48
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2336 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

INFORMACJA O UPŁYWIE TERMINÓW ZWIĄZANYCH Z UPRAWNIENIAMI WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informacja
O UPŁYWIE TERMINÓW ZWIĄZANYCH Z UPRAWNIENIAMI WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH
w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 
1. Termin zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego upływa w dniu 8 października 2018 r. (termin wydłużony w związku z art. 9 § 2 Kodeksu Wyborczego). Termin zgłoszenie zamiaru glosowanie korespondencyjnego w ponownym głosowaniu (tzw. II tura), w przypadku niezgłoszenia zamiaru przed pierwszym głosowaniem, upływa 25 października 2018 r. Zgłoszenia dokonuje się w godzinach pracy delegatury Krajowego Biura Wyborczego obsługującego komisarza wyborczego.
 
2. Termin złożenia wniosku o sporządzenia aktu pełnomocnictwa upływa w dniu 12 października 2018 r.
Termin złożenia wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa w ponownym głosowaniu (tzw. II tura), w przypadku niezłożenia wniosku przed pierwszym głosowaniem, upływa 26 października 2018 r. Wniosek należy złożyć w godzinach pracy urzędu gminy.
 
3. Termin złożenia wójtowi oświadczenia o cofnięciu pełnomocnictwa upływa w dniu 19 października 2018 r. Oświadczenie należy złożyć w godzinach pracy urzędu gminy. Po upływie tego terminu oświadczenie takie można złożyć obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w dniu głosowania tj. w dniu 21 października 2018 r. w godzinach od 7.00 do 21.00, pod warunkiem, że pełnomocnik jeszcze nie oddał głosu.
 
4. Termin złożenia wniosku o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce stałego zamieszkania, w tym w obwodzie właściwym dla lokalu przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych upływa w dniu 16 października 2018 r., a przed ponownym głosowaniem – w dniu 30 października 2018 r.
Wniosek należy złożyć w godzinach pracy urzędu gminy.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Dawid Śliwiński
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-08-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-08-22 07:41:40
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Śliwiński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-08-22 07:41:45
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Śliwiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-08-22 07:45:59
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1485 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informacja
 
W związku z art.114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2018r. poz. 754 z późn. zm.) wyznaczam następujące miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych:
 
Lp.
Miejsce
Ulica
1.
Słup ogłoszeniowy (obok przystanku PKS)
Dworcowa
2.
Słup ogłoszeniowy (obok przystanku PKS)
1 Maja
3.
Słup ogłoszeniowy (przy skrzyżowaniu)
Kościuszki –Wolności
 
Do wiadomości:
  1. OKSiR w Łęknicy
Burmistrz Łęknicy
/-/Piotr Kuliniak

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Dawid Śliwiński
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-08-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marzena Brzezińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-08-20 08:58:20
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Śliwiński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-08-20 08:58:41
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Śliwiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-08-20 08:58:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1546 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji