ˆ

RODO OPS

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

KLAUZULA INFORMACYJNA OPS

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-05-30 12:21:03

Akapit nr 1 - brak tytułu

KLAUZULA INFORMACYJNA
Dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęknicy
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1 informuję, iż:
 
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
  w Łęknicy, z siedzibą w 68-208 Łęknica, ul. Żurawska 1;
 2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się poprzez e-mail , tel. 68 362 47 02. Z Inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług i zadań Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęknicy, wynikających z przepisów prawa, określonych szczegółowo dla każdej
  z czynności w rejestrze czynności przetwarzania, zwanym dalej RCPDO. Rejestr udostępnia się
  na stanowisku Inspektora ochrony danych osobowych oraz Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęknicy;
 4. Przekazywanie przez Administratora danych może nastąpić wyłącznie w przypadku, jeżeli będzie to stanowić realizację obowiązku Administratora, wynikającego z obowiązujących przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane urzędom i instytucjom na wniosek oraz wprowadzane do Rejestrów Centralnych prowadzonych przez poszczególne Ministerstwa RP, realizujących zadania na podstawie przepisów prawa;
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres okres wynikający z przepisów ustawy
  z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 t.j.
  z późn. zm.);
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo
  do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
Telefon: 22 860 70 86;
 1. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do skorzystania z usług Ośrodka Pomocy Społecznej. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe rozpatrzenie wniosku
  i załatwienie sprawy. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest w zależności
  od rodzaju prowadzonej sprawy: wymogiem ustawowym / warunkiem umownym / warunkiem zawarcia umowy;
 2. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Dawid Śliwiński Data wytworzenia informacji: 2018-05-30 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Maciej Malara Data wprowadzenia do BIP 2018-05-30 12:21:03
Wprowadził informację do BIP: Dawid Śliwiński Data udostępnienia informacji: 2018-05-30 12:22:16
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Śliwiński Data ostatniej zmiany: 2018-08-27 11:42:34
Artykuł był wyświetlony: 543 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Łęknicy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu