ˆ

Aktualności

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Informacja Burmistrza

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-02-20 07:29:01

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
INFORMACJA BURMISTRZA
 
 
Działając zgodnie z § 19 Uchwały Nr XXI.117.2016 z dnia 1 lipca 2016 r. Rady Miejskiej w Łęknicy, Burmistrz Łęknicy podaje do publicznej wiadomości listę wnioskodawców, którym zostanie udzielone dofinansowanie na zmianę lub budowę systemu ogrzewania w 2019 roku.
 
Lista rankingowa przedstawia się następująco:
1. Foszcz Marzena,
2. Nicpoń Kamil,
3. Nicpoń Urszula,
4. Adamkiewicz Danuta,
5. Latański Henryk,
6. Mazurkiewicz Ryszard,
7. Ardeli Mariusz,
8. Michalska Iwona,
9. Gondela Bożena,
10. Weroniecka Patrycja.
 
Jednocześnie informuję, iż w razie rezygnacji z umowy którejś z ww. osób na jej miejsce wejdzie kolejna osoba z listy dodatkowej.
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                 Burmistrz Łęknicy
                                                                                                                                                                                 /-/ Piotr Kuliniak
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Iwona Michalska Data wytworzenia informacji: 2019-02-20 07:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Iwona Michalska Data wprowadzenia do BIP 2019-02-20 07:29:01
Wprowadził informację do BIP: Iwona Michalska Data udostępnienia informacji: 2019-02-20 07:29:21
Osoba, która zmieniła informację: Iwona Michalska Data ostatniej zmiany: 2019-02-20 07:31:51
Artykuł był wyświetlony: 46 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zarządzenie Burmistrza Łęknicy z dnia 19.02.2019r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do najmu w drodze bezprzetargowej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-02-19 15:42:25

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZARZĄDZENIE NR 25.2019
BURMISTRZA ŁĘKNICY
z dnia 19 lutego 2019r.
 
 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do najmu w drodze bezprzetargowej
 
 
Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018r., poz 994 z późn. zm.), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst. jedn. Dz.U. z 2018r. poz. 121 z późn.zm.), oraz Uchwały Nr XXIII/121/2005 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 10 lutego 2005r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Łęknica o statusie miejskim (Dz .Urz. Woj. Lubuskiego Nr 20 z 29 kwietnia 2005r., poz. 405 z późn.zm. )
 
zarządza się, co następuje:
 
 
§ 1. Przeznacza się do najmu w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowane wymienione w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1, podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Łęknicy oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w okresie od 19.02.2019r. do 12.03.2018r.
 
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu ds. Gospodarki Nieruchomościami i Inwestycji.
 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Burmistrz Łęknicy
/-/ Piotr Kuliniak
 
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Agnieszka Ślebiedzińska Data wytworzenia informacji: 2019-02-19 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Ślebiedzińska Data wprowadzenia do BIP 2019-02-19 15:42:25
Wprowadził informację do BIP: Agnieszka Ślebiedzińska Data udostępnienia informacji: 2019-02-19 15:43:15
Osoba, która zmieniła informację: Agnieszka Ślebiedzińska Data ostatniej zmiany: 2019-02-19 15:43:14
Artykuł był wyświetlony: 67 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zarządzenie Burmistrza Łęknicy z dnia 19.02.2019r. nr 24.2019 w sprawie wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-02-19 15:39:20

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZARZĄDZENIE NR 24.2019
BURMISTRZA ŁĘKNICY
z dnia 19 lutego 2019r.
 
 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej
 
 
Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 994 z późn.zm..), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 2204 z późn.zm.), oraz Uchwały Nr XXIII/121/2005 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 10 lutego 2005r.w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Łęknica o statusie miejskim (Dz .Urz. Woj. Lubuskiego Nr 20 z dnia 29 kwietnia 2005r., poz. 405 z późn.zm. )
 
zarządza się, co następuje:
§ 1. Przeznacza się do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowane wymienione w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1, podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Łęknicy oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w okresie 19.02.2019r. - 12.03.2019r.
 
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu ds. Gospodarki Nieruchomościami i Inwestycji.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
                                             Burmistrz Łęknicy
                                           /-/ Piotr Kuliniak
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Agnieszka Ślebiedzińska Data wytworzenia informacji: 2019-02-19 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Ślebiedzińska Data wprowadzenia do BIP 2019-02-19 15:39:20
Wprowadził informację do BIP: Agnieszka Ślebiedzińska Data udostępnienia informacji: 2019-02-19 15:40:33
Osoba, która zmieniła informację: Agnieszka Ślebiedzińska Data ostatniej zmiany: 2019-02-19 15:40:33
Artykuł był wyświetlony: 68 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Raport końcowy z realizacji programu polityki zdrowotnej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-02-15 09:46:07

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Marlena Chojnacka Data wytworzenia informacji: 2019-02-15 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Marlena Chojnacka Data wprowadzenia do BIP 2019-02-15 09:46:07
Wprowadził informację do BIP: Dagmara Malik Data udostępnienia informacji: 2019-02-15 09:46:52
Osoba, która zmieniła informację: Dagmara Malik Data ostatniej zmiany: 2019-02-15 09:46:52
Artykuł był wyświetlony: 243 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Raport końcowy z realizacji programu polityki zdrowotnej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-02-15 09:41:31

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Marlena Chojnacka Data wytworzenia informacji: 2019-02-15 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Marlena Chojnacka Data wprowadzenia do BIP 2019-02-15 09:41:31
Wprowadził informację do BIP: Dagmara Malik Data udostępnienia informacji: 2019-02-15 09:42:59
Osoba, która zmieniła informację: Dagmara Malik Data ostatniej zmiany: 2019-02-15 09:42:59
Artykuł był wyświetlony: 233 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Przyjęcia pacjentek w gab.ginekologicznym w miesiącu luty 2019

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-02-04 14:33:41

Przyjęcia pacjentek w gab.ginekologicznym w miesiącu luty 2019

Przyjęcia pacjentek w gabinecie ginekologicznym w Łęknicy w miesiącu lutym 2019r.
 
Dzień przyjęcia                                                                                Godziny przyjęć
4.02.2019r.     poniedziałek                                                                          900
14.02.2019r.   czwartek                                                                              1500
 
Prywatny gabinet ginekologiczny – lek. med. Bartłomiej Wydra
Rejestracja telefoniczna 663-730-535
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Monika Ołdak Data wytworzenia informacji: 2019-02-04 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Marlena Chojnacka Data wprowadzenia do BIP 2019-02-04 14:33:41
Wprowadził informację do BIP: Dagmara Malik Data udostępnienia informacji: 2019-02-04 14:38:14
Osoba, która zmieniła informację: Dagmara Malik Data ostatniej zmiany: 2019-02-04 14:41:31
Artykuł był wyświetlony: 646 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli i do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Łęknica

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-02-01 11:24:01

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Jolanta Cielińska Data wytworzenia informacji: 2019-01-31 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Jolanta Cielińska Data wprowadzenia do BIP 2019-02-01 11:24:01
Wprowadził informację do BIP: Agnieszka Ślebiedzińska Data udostępnienia informacji: 2019-02-01 11:26:51
Osoba, która zmieniła informację: Agnieszka Ślebiedzińska Data ostatniej zmiany: 2019-02-01 11:26:50
Artykuł był wyświetlony: 756 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wniosek o zaopiniowanie Regulaminu Organizacyjnego OKSIR

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-01-30 13:43:39

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wniosek o zaopiniowanie Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Łęknicy skierowany do stowarzyszeń zawodowych i twórczych, właściwych ze względu na rodzaj działalności prowadzonej przez w/w instytucje
 
 
Dyrektor Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Łęknicy działając na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (j.t. Dz.U. z 2018, poz. 1983 z późn. zm..), wnosi o wydanie opinii o projekcie Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Łęknicy.
 
Projekt Zarządzenia w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Łęknicy został zamieszczony  w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łęknicy.
 
Opinię w formie pisemnej należy przedłożyć w terminie do dnia 15 lutego 2019r. w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Łęknicy, lub przesłać pocztą na adres:
1. Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Łęknicy, ul. Wojska Polskiego 2, 68-208 Łęknica lub
2. Urzędu Miejskiego w Łęknicy ul. Żurawska 1 68-208 Łęknica
lub e-mailem na adres
Na kopercie (lub tytule e-mail) należy dopisać „Opinia o Regulaminie Organizacyjnym Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Łęknicy”.
 
Informacji w sprawie udziela: Bettina Kowalska-Targońska tel. 68 36 24 141
 
Dyrektor Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Łęknicy
 
Bettina Kowalska-Targońska

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Dawid Śliwiński Data wytworzenia informacji: 2019-01-30 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Marzena Brzezińska Data wprowadzenia do BIP 2019-01-30 13:43:39
Wprowadził informację do BIP: Dawid Śliwiński Data udostępnienia informacji: 2019-01-30 13:44:48
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Śliwiński Data ostatniej zmiany: 2019-01-30 13:44:48
Artykuł był wyświetlony: 877 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ankieta program profilaktyki raka szyjki macicy

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-01-25 12:49:20

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Lubuski Oddział Wojewódzki NFZ dąży do jak najlepszego upowszechniania wiedzy o programie profilaktyki raka szyjki macicy. W naszej działalności szczególnie dużo uwagi poświęcamy tematowi profilaktyki. Jednak z niepokojem obserwujemy coraz mniejszą zgłaszalność w ramach programu profilaktyki raka szyjki macicy. Chcielibyśmy lepiej poznać potrzeby kobiet w naszym regionie i zweryfikować nasze dotychczasowe działania w tym zakresie. Prosimy o wypełnienie poniższej ankiety.
 
Poniżej link do ankiety.
https://www.nfz-zielonagora.pl/PL/1049/6350/Ankieta_dotyczaca_programu_profilaktyki_raka_szyjki_macicy/

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Dawid Śliwiński Data wytworzenia informacji: 2019-01-25 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Marzena Brzezińska Data wprowadzenia do BIP 2019-01-25 12:49:20
Wprowadził informację do BIP: Dawid Śliwiński Data udostępnienia informacji: 2019-01-25 12:49:24
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Śliwiński Data ostatniej zmiany: 2019-01-25 12:49:24
Artykuł był wyświetlony: 1075 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja Burmistrza

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-01-14 10:11:08

Akapit nr 1 - brak tytułu

INFORMACJA BURMISTRZA

 
dot. dotacji celowych z budżetu Gminy Łęknica na dofinansowanie kosztów zmiany lub budowy systemu ogrzewania w budynkach na 2019 rok.

 
Działając zgodnie z § 3 Uchwały Nr XXI.117.2016 z dnia 1 lipca 2016 r. Rady Miejskiej w Łęknicy, Burmistrz Łęknicy podaje do publicznej wiadomości ogólną wartość środków przeznaczonych przez Radę Miejską w Łęknicy na dofinansowanie kosztów zmiany lub budowy systemu ogrzewania w budynkach w 2019 roku.
 
Kwota na dzień 1 stycznia 2019r. - 40.000,00zł,
 
 
 
 
Burmistrz Łęknicy
/-/ Piotr Kuliniak
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Iwona Michalska Data wytworzenia informacji: 2019-01-14 08:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Iwona Michalska Data wprowadzenia do BIP 2019-01-14 10:11:08
Wprowadził informację do BIP: Iwona Michalska Data udostępnienia informacji: 2019-01-14 10:12:16
Osoba, która zmieniła informację: Iwona Michalska Data ostatniej zmiany: 2019-01-14 10:12:16
Artykuł był wyświetlony: 1555 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Łęknicy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu