ˆ

Aktualności

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Oferta realizacji zadania publicznego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-12-02 09:56:43

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Dawid Śliwiński Data wytworzenia informacji: 2013-12-02 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Alina Rosa Data wprowadzenia do BIP 2013-12-02 09:56:43
Wprowadził informację do BIP: Dawid Śliwiński Data udostępnienia informacji: 2013-12-02 09:57:51
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Śliwiński Data ostatniej zmiany: 2013-12-02 09:57:51
Artykuł był wyświetlony: 12913 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Projekt - Poznajemy się przez sport

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-12-01 14:00:16

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Marcin Perczyński Data wytworzenia informacji: 2013-12-01 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Marcin Perczyński Data wprowadzenia do BIP 2013-12-01 14:00:16
Wprowadził informację do BIP: Marcin Perczyński Data udostępnienia informacji: 2013-12-01 14:01:56
Osoba, która zmieniła informację: Marcin Perczyński Data ostatniej zmiany: 2013-12-01 14:01:56
Artykuł był wyświetlony: 12880 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH W ŁĘKNICY

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-11-05 12:23:28

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informuję, że odbiór odpadów wielkogabarytowych na terenie Łęknicy odbędzie się w dniach 12 i 13 listopada 2013 r.
Odpady należy wystawić w miejscu gromadzenia pozostałych odpadów, a jeśli nie jest to możliwe, to należy je wystawić na chodnik przed posesją (powinno być oczywiste dla odbierającego odpady, że są to odpady wielkogabarytowe do wywózki).
Odpady odebrane zostaną nieodpłatnie.
Odpady wielkogabarytowe to elementy wyposażenia mieszkań, jak: stare meble, wykładziny, dywany, wielkogabarytowy sprzęt AGD, (lodówki, pralki, kuchenki) oraz wózki, rowery – nie mieszczące się w zwykłych pojemnikach.
Burmistrz Łęknicy
/-/ Piotr Kuliniak

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Marcin Perczyński Data wytworzenia informacji: 2013-11-05 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Marcin Perczyński Data wprowadzenia do BIP 2013-11-05 12:23:28
Wprowadził informację do BIP: Marcin Perczyński Data udostępnienia informacji: 2013-11-05 12:24:36
Osoba, która zmieniła informację: Marcin Perczyński Data ostatniej zmiany: 2013-11-05 12:24:36
Artykuł był wyświetlony: 13688 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZOSTAŃ STRAŻAKIEM OSP ŁĘKNICA

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-10-24 08:37:31

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęknicy zaprasza wszystkie chętne osoby do podjęcia współpracy z naszą jednostką.

Do współpracy zapraszamy  zarówno osoby dorosłe chcące podjąć czynną służbę strażaka – ochotnika jak również  młodzież szkolną chcącą wstąpić do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.
Zostając strażakiem ochotnikiem OSP Łęknica możesz wstąpić do wielkiej rodziny strażackiej. Zdobędziesz podstawowe umiejętności i doświadczenie niezbędne do służby w Ochotniczej Straży Pożarnej. Będziesz miał możliwość uczestniczenia w szkoleniach specjalistycznych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną , będziesz zdobywał nowe umiejętności i kwalifikacje ratownicze. Służba w OSP Łęknica to udział i rywalizacja w corocznych zawodach sportowo – pożarniczych  na szczeblu gminy i powiatu, a także uczestnictwo w różnych uroczystościach i imprezach organizowanych  przez naszą jednostkę.
 
Być strażakiem to przede wszystkim bezinteresownie nieść pomoc wszystkim potrzebującym, ratując ich  życie, zdrowie i mienie!
 
Dołącz do nas !!!
 
Osoby chętne prosimy o kontakt z Prezesem OSP Łęknica w Urzędzie Miejskim w Łęknicy pokój nr 202 lub telefonicznie : nr  68/ 3624717 , tel. kom. 889126634 .

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Dawid Śliwiński Data wytworzenia informacji: 2013-10-24 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Wiesław Zieliński Data wprowadzenia do BIP 2013-10-24 08:37:31
Wprowadził informację do BIP: Dawid Śliwiński Data udostępnienia informacji: 2013-10-24 08:37:35
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Śliwiński Data ostatniej zmiany: 2013-10-24 08:37:35
Artykuł był wyświetlony: 13864 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zaproszenie do akcji „Przygarnij psa”

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-10-24 07:46:31

Akapit nr 1 - brak tytułu

            Miejski Zakład Komunalny w Łęknicy pragnie zachęcić wszystkich chętnych do adopcji bezdomnych psów pochodzących z terenu Gminy Łęknica. Zapraszamy mieszkańców do obejrzenia naszej galerii na stronie bip Urzędu Miejskiego w Łęknicy lub odwiedzenia ich w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Żarach ul. Żurawia 32, 68-200 Żary.
Zwierzęta są przyjazne, łagodne, zadbane i zaszczepione. Wszyscy zainteresowani adopcją psa proszeni są o podejmowanie świadomych i odpowiedzialnych decyzji. Osoby, które wyrażą chęć adopcji bezdomnego psa  proszone są o kontakt z Miejskim Zakładem Komunalnym w Łęknicy ul. Hanki Sawickiej 1 tel. 68 3624173.
 
 
 
Dyrektor
Miejskiego Zakładu Komunalnego
(-) Ewa Chudzik

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Dawid Śliwiński Data wytworzenia informacji: 2013-10-24 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Marzena Brzezińska Data wprowadzenia do BIP 2013-10-24 07:46:31
Wprowadził informację do BIP: Dawid Śliwiński Data udostępnienia informacji: 2013-10-24 07:46:42
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Śliwiński Data ostatniej zmiany: 2013-10-24 07:54:39
Artykuł był wyświetlony: 13788 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

INFORMACJA DOTYCZĄCA STYPENDIUM SZKOLNEGO (SOCJALNEGO) na rok szkolny 2013/2014

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-09-04 10:41:43

Wnioski można składać w Urzędzie Miejskim w Łęknicy pok. 104 I piętro w terminie od 1 września do 16 września 2013r.

Stypendia szkolne są przyznawane dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Łęknica znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy uczeń pochodzi z rodziny niepełnej.
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie może być większa niż kwota, o której mowa w art.8 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. – o pomocy społecznej tj. kwoty 456 zł na osobę (netto).Do wniosku dołącza się zaświadczenie o wysokości wszystkich dochodów rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.
Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:
1)  rodziców albo pełnoletniego ucznia;
  2)  odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka, o którym mowa w art. 90b ust. 3 pkt 2.
3) Świadczenia  mogą być również przyznawane z urzędu
Decyzja dotycząca stypendium szkolnego wydawana będzie na podstawie dokumentacji:
 1. wniosku, na którym określona jest data wpływu do Urzędu,
 2. zaświadczenia o dochodach (dotyczy miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku), tj.:
 • zaświadczenie od pracodawcy o dochodach netto,
 • zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku),
 • zaświadczenie lub decyzja z Ośrodka Pomocy Społecznej o otrzymywanych świadczeniach,
 • zaświadczenia z gminy o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych,
 • wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenia komornika o nieściągalności alimentów  lub decyzja z OPS – zaliczka alimentacyjna,
 • odcinek renty/emerytury,
 • oświadczenia rodziców o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych.
W przypadku uczniów pobierających naukę poza terenem Gminy Łęknica należy dodatkowo dostarczyć zaświadczenie ze szkoły o pobieraniu nauki.
 
WSZYSTKICH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE PROSI SIĘ O SKŁADANIE KOMPLETNYCH WNIOSKÓW STYPENDIALNYCH
 
Stypendia wypłacane będą na podstawie przedłożonych rachunków i faktur. Faktury/rachunki powinny być wystawione na wnioskodawcę.
Paragony nie będą brane pod uwagę. Katalog wydatków dostępny w UM pok.104 I piętro.

Remont parkingu na Pl. Pokoju zakończony

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-08-30 11:16:02

Akapit nr 1 - brak tytułu

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
 
W dniu 2 sierpnia zakończony został remont parkingu przy Pl. Pokoju w Łęknicy.
Inwestycja została zrealizowana ze współfinansowaniem ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w ramach projektu pn. „Odnowienie placu parkingowego i chodników na Pl. Pokoju w Łęknicy jako obszaru o szczególnym znaczeniu funkcjonalno-przestrzennym”.
Koszty całkowite operacji wyniosły: 101.825,52 PLN.
Dofinansowanie z PROW: 66.227,84 PLN.
Celem operacji jest Poprawa jakości życia mieszkańców Łęknicy poprzez polepszenie dostępności centrum miejscowości i jej atrakcyjności turystycznej dzięki odnowieniu placu parkingowego i chodników.
Operacja ma na celu odnowienie miejsc postojowych w centralnej części miejscowości (niedaleko Urzędu Gminy, Urzędu Poczty Polskiej, punktów handlowych i usługowych, przystanku komunikacji publicznej). Wokół parkingu usytuowane są ławki pełniące funkcję miejsca spotkań mieszkańców. Nowe zagospodarowanie przestrzeni sprzyjać będzie identyfikowaniu się mieszkańców z miejscowością, uczestniczeniu w życiu publicznym.
Odnowa miejsc parkingowych służyć będzie również turystom odwiedzającym Łęknicę. Przy parkingu zlokalizowana jest tablica z planem miejscowości, z którego korzystają turyści. Parking znajduje się na trasie pomiędzy geościeżką „Kopalnia Babina” a Parkiem Mużakowskim.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Marcin Perczyński Data wytworzenia informacji: 2013-08-30 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Marcin Perczyński Data wprowadzenia do BIP 2013-08-30 11:16:02
Wprowadził informację do BIP: Marcin Perczyński Data udostępnienia informacji: 2013-08-30 11:16:57
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Śliwiński Data ostatniej zmiany: 2013-08-30 11:49:55
Artykuł był wyświetlony: 14769 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Spotkanie dot. możliwości pozyskiwania środków pomocowych z UE 6.09.2013

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-08-29 14:42:21

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Dawid Śliwiński Data wytworzenia informacji: 2013-08-29 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Piotr Kuliniak Data wprowadzenia do BIP 2013-08-29 14:42:21
Wprowadził informację do BIP: Dawid Śliwiński Data udostępnienia informacji: 2013-08-29 14:43:50
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Śliwiński Data ostatniej zmiany: 2013-08-29 14:44:24
Artykuł był wyświetlony: 14206 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Bieżące zadania realizowane przez Gminę

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-07-29 12:34:39

Akapit nr 1 - brak tytułu

 • Ukończono oznakowanie turystyczne miasta (znaki dla ruchu pieszego i rowerowego);
 • Zakupiono ogrodzenie i usługę jego montażu w parku OKSIR;
 • Rusza przebudowa parkingu przy placu Pokoju;
 • Ogłoszony został przetarg na nowe sterowanie oczyszczalnią ścieków, dotychczasowe uległo awarii w skutek wyładowań atmosferycznych;
 • Rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na organizację aktywnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży połączonego z działalnością wychowawczą. Organizacje, które otrzymają wsparcie:
  • Chorągiew Ziemi Lubuskiej Związku Harcerstwa Polskiego w Zielonej Górze „Cztery żywioły czyli, aktywność, wiedza i inspiracje” - kwota 9 000 zł;
  • Klub Karate „KONTRA” w Łęknicy Zapewnienie aktywnego wypoczynku w okresie wakacji poprzez organizację obozu sportowo wypoczynkowego z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta Łęknicy – kwota 11.000 zł;
 • Rozstrzygnięty został przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z obszaru Gminy Łęknica – odpady będą odbierane przez PEKOM S.A. Żary;
 • Został zakończony II etap projektu Przygoda z Nysą realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Żarach w partnerstwie z sąsiednimi gminami m.in. Gminą Łęknica, (w ramach projektu I i II etapu powstała mała infrastruktura turystyczna (wiaty i tablice informacyjne), oznaczone zostały szlaki wodne, konne i rowerowe). III etap zakłada budowę ścieżki rowerowej po byłym torowisku na trasie:  Tuplice – Bad Muskau z zagospodarowaniem mostu kolejowego w Łęknicy. Wkład Gminy Łęknica: 150 000 zł. w latach 2013 i 2014. Więcej informacji na: www.przygodaznysa.eu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Dawid Śliwliński Data wytworzenia informacji: 2013-07-29 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dawid Śliwiński Data wprowadzenia do BIP 2013-07-29 12:34:39
Wprowadził informację do BIP: Dawid Śliwiński Data udostępnienia informacji: 2013-07-29 12:34:48
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Śliwiński Data ostatniej zmiany: 2013-07-29 12:36:08
Artykuł był wyświetlony: 14211 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wyłączenie telewizyjnego sygnału analogowego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-07-18 08:16:02

Akapit nr 1 - brak tytułu

UWAGA WAŻNA INFORMACJA DLA KORZYSTAJĄCYCH Z ANALOGOWYCH ODBIORNIKÓW TELEWIZYJNYCH:
Po 23 lipca 2013r. sygnał analogowy przestanie być nadawany i możliwy będzie jedynie odbiór telewizji cyfrowej (DVB).
W województwie lubuskim skutki wyłączeń mogą być zauważalne dla 8084 mieszkańców gmin: Szlichtyngowa, Wymiarki, Łęknica, Przewóz, Trzebiel, Żary, którzy pozostają jeszcze w zasięgu sygnału analogowego emitowanego z nadajników położonych na terenie województwa dolnośląskiego.

Ponieważ sygnał cyfrowy jest już nadawany na tym terenie, większość osób skorzystała z możliwości przejścia na odbiór telewizji cyfrowej jesienią zeszłego roku. Osoby, które nadal korzystają z sygnału analogowego powinny upewnić się czy posiadany sprzęt umożliwia, także odbiór sygnału cyfrowego, bądź zaopatrzyć się w odpowiednie urządzenia. Przydatna w uzyskaniu pomocy może być bezpłatna infolinia telefoniczna 800 007 788 lub strona internetowa www.cyfryzacja.gov.pl

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Dawid Śliwiński Data wytworzenia informacji: 2013-07-18 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dawid Śliwiński Data wprowadzenia do BIP 2013-07-18 08:16:02
Wprowadził informację do BIP: Dawid Śliwiński Data udostępnienia informacji: 2013-07-18 08:17:29
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Śliwiński Data ostatniej zmiany: 2013-07-18 08:22:37
Artykuł był wyświetlony: 13921 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Łęknicy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu