ˆ

Aktualności

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Projekt pn. „Polsko-Niemiecki System Transferu Ekoinnowacji”

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-07-08 13:47:21

Zaproszenie dla firm

Zachodnia Izba Przemysłowo – Handlowa oraz Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze zapraszają do udziału w projekcie pn. „Polsko-Niemiecki System Transferu Ekoinnowacji”.
Projekt skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działających w sektorze produkcyjnym na terenie województwa lubuskiego.
Projekt ma za zadanie „uzbroić” firmy w niezbędną wiedzę i narzędzia dotyczące efektywności energetycznej oraz alternatywnych źródeł pozyskiwania energii.
 
Zakres tematyczny projektu obejmuje:
- Efektywność energetyczna (maszyn, urządzeń, procesów przemysłowych, pasywność budynków).
- Odnawialne Źródła Energii (energetyka wiatrowa, słoneczna, biomasa i biogaz),
- CHP – kogeneracja ciepła i energii elektrycznej,
 
Projekt zakłada wytypowanie 20 przedsiębiorstw, które będą miały możliwość uczestnictwa w 4 etapach projektu:
1)         Doradztwo indywidualne: dwugodzinne spotkanie z ekspertem ds. energetyki służące „mini” audytowi na podstawie którego sporządzony zostanie raport dotyczący oceny potrzeb danej firmy i rekomendacji dotyczących najkorzystniejszych rozwiązań technicznych.
2)         Szkolenia dla pracowników firmy w zakresie wybranym przez przedsiębiorcę na podstawie raportu sporządzonego przez eksperta podczas doradztwa (dwa szkolenia po 6 godzin). Szkolenia mają za zadanie prezentację praktycznych rozwiązań z zakresu OZE, CHP i efektywności energetycznej oraz przegląd rozwiązań stosowanych w Polsce i w Niemczech. Szkolenia będą prowadzone przez polskich i niemieckich ekspertów i pracowników naukowych.
3)         Wyjazdy studyjne do Niemiec mające na celu prezentację rozwiązań funkcjonujących u naszych zachodnich sąsiadów. Program wyjazdów będzie obejmował 3 dni, podczas których będzie miało miejsce:
- zwiedzanie ośrodków naukowych, B+R, parków naukowych i przedsiębiorstw, które wdrożyły ekoinnowacje.
- doradztwo eksperta niemieckiego prowadzone w formie seminaryjnej obejmujące analizę poszczególnych zaprezentowanych rozwiązań pod kątem wymagań i możliwości ich wdrożenia wraz z przedstawieniem w formie pisemnej katalogu dostępnych na rynku niemieckim rozwiązań.
4)         Doradztwo indywidualne (30 godzin na przedsiębiorstwo) dotyczące możliwości wdrożenia rozwiązań w przedsiębiorstwie. Spotkania te mają na celu określenie, które modernizacje są opłacalne w badanym przedsiębiorstwie oraz jakie produkty i rozwiązania techniczne są najkorzystniejsze wraz z określeniem ich opłacalności.
Wszystkie wyżej wymienione działania są objęte dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu Społecznego i tym samym dla firm biorących udział w projekcie całkowicie bezpłatne.
Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w projekcie zapraszam do kontaktu:
Tomasz Molski, tel. 696-007-665, e-mail:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Administrator Data wytworzenia informacji: 2014-07-08 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator Data wprowadzenia do BIP 2014-07-08 13:47:21
Wprowadził informację do BIP: Dawid Śliwiński Data udostępnienia informacji: 2014-07-08 13:47:24
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Śliwiński Data ostatniej zmiany: 2014-07-08 13:47:24
Artykuł był wyświetlony: 22807 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nabór do klasy I - ZSP w Łęknicy

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-06-23 13:36:20

Komunikat Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych Gimnazjum w Łęknicy z dnia 20.06. 2014 r. o liczbie wolnych miejsc w szkole w roku szkolnym 2014/2015

 
podstawa prawna:
Art. 20 w ust.1 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 7)
 
Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych Gimnazjum w Łęknicy informuje, że nabór do klasy I – wszej w roku szkolnym 2014/2015 będzie prowadzony na wolne miejsca w szkole w terminie
do 08.07.2014 r.
 
Liczba wolnych miejsc wynosi:
 
  1. Klasa I - 25 uczniów
Łęknica, 20.06.2014 r. Sławomira Marszałek
( miejscowość i data) (pieczęć i podpis dyrektora)

 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Dawid Śliwiński Data wytworzenia informacji: 2014-06-20 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Sławomira Marszałek Data wprowadzenia do BIP 2014-06-23 13:36:20
Wprowadził informację do BIP: Dawid Śliwiński Data udostępnienia informacji: 2014-06-23 13:38:36
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Śliwiński Data ostatniej zmiany: 2014-06-23 14:39:05
Artykuł był wyświetlony: 20964 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Telefon zaufania - uzależnienia behawioralne

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-06-09 07:59:22

Akapit nr 1 - brak tytułu

Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego uruchomił telefon zaufania 801-889-880, dedykowany osobom cierpiącym z powodu uzależnień behawioralnych oraz ich bliskim.

Czym są uzależnienia behawioralne? Są to wszystkie uzależnienia, które nie są związane z zażywaniem substancji psychoaktywnych (alkoholu, narkotyków), czyli na przykład uzależnienie od hazardu, uzależnienie od Internetu lub komputera, seksoholizm, pracoholizm, uzależnienie od zakupów czy objadania się.

Do kogo skierowana jest oferta telefonu? Do wszystkich osób, które mają problem lub też zastanawiają się, czy mają problem z uzależnieniami behawioralnymi. Dla osób bliskich osobom uzależnionym – rodziny, przyjaciół, znajomych.

Czy to telefon dla mnie?
Tak, jeśli wydaje Ci się, że Twoje dziecko popadło w nadmierne zaabsorbowanie internetem i komputerem, a wirtualna rzeczywistość staje się dla niego ważniejsza niż realni znajomi i przyjaciele.
Tak, jeśli granie doprowadziło Cię do kłopotów finansowych lub rodzinnych, zdarza Ci się grać do ostatniej złotówki lub pożyczać pieniądze na granie.
Tak, jeśli masz poczucie, że poszukiwanie doświadczeń seksualnych wymyka Ci się spod kontroli, podejmujesz zachowania ryzykowne dla zdrowia lub naruszające prawo. Jeśli seks przestał był przyjemnością a stał się wewnętrznym przymusem.
Tak, jeśli z powodu zaabsorbowania pracą zapominasz o ważnych uroczystościach rodzinnych i sprawach swoich dzieci. Jeśli poświęcasz pracy dużo więcej myśli, czasu i energii niż realizowaniu pasji, rozrywkom, sportowi i związkom z partnerem, dziećmi, rodziną.

Działalność telefonu zaufania obejmuje:
- prowadzenie konsultacji telefonicznych dla osób cierpiących z powodu uzależnień behawioralnych i ich bliskich
- rozwijanie i udostępnianie bazy informacji o lokalnie działających specjalistach i instytucjach prowadzących terapię uzależnień behawioralnych
- prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych na temat uzależnień behawioralnych
Konsultacje telefoniczne prowadzą doświadczeni specjaliści Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, przeszkoleni w zakresie problematyki uzależnień behawioralnych.

Nowy telefon zaufania 801-889-880 jest czynny codziennie, także w weekendy, w godzinach od 17 do 22. Koszt połączenia to koszt jednego impulsu, według taryfy operatora.

Projekt uruchomienia i prowadzenia telefonu zaufania świadczącego pomoc w zakresie uzależnień behawioralnych dofinansowywany jest ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Dawid Śliwiński Data wytworzenia informacji: 2014-06-09 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Sztrajbel Data wprowadzenia do BIP 2014-06-09 07:59:22
Wprowadził informację do BIP: Dawid Śliwiński Data udostępnienia informacji: 2014-06-09 07:59:26
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Śliwiński Data ostatniej zmiany: 2014-06-09 07:59:26
Artykuł był wyświetlony: 20990 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-06-05 08:32:29

Oferta Stowarzyszenia Emerytów, Rencistów i Inwalidów „Złoty Wiek” w Łęknicy

Stowarzyszenie Emerytów,  Rencistów i Inwalidów „Złoty Wiek” w Łęknicy złożyło  do Gminy Łęknica ofertę z własnej inicjatywy w trybie uproszczonym na zadanie pn „Integracja środowiska seniorów poprzez wspomaganie organizowania wypoczynku letniego” organizowane w okresie od 26.06.2014 roku do dnia 31.08.2014 roku.
Zadanie zgłoszone przez Stowarzyszenie Emerytów,  Rencistów i Inwalidów „Złoty Wiek” spełnia łącznie wszystkie warunki określone w art. 19a ust.1, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 234, poz.1536 z 2010 r. z późniejszymi zmianami)
Integracja środowiska seniorów poprzez wspomaganie organizowania wypoczynku letniego odbędzie się w dwóch turnusach po 29 osób, w Kołobrzegu i Świnoujściu. Przyczyni się to do poprawy zdrowia seniorów poprzez rehabilitację osób starszych, co będzie skutkowało zwiększeniem aktywności społecznej oraz utrzymaniu samodzielności osób starszych.
Burmistrz Łęknicy pozytywnie rozpatrzył ofertę biorąc pod uwagę, że Stowarzyszenie Emerytów,  Rencistów i Inwalidów „Złoty Wiek” w Łęknicy, promuje aktywność osób starszych, organizacja wyjazdu przyczyni się do podniesienia ciekawości poznawczej osób w wieku emerytalnym, takie wyjazdy ułatwiają uczestnikom interakcje społeczne, pobudzają aktywność osób w wieku emerytalnym oraz poprawiają ich kondycję psycho – fizyczną.
Przyznaje się 6.000 zł z przeznaczeniem na transport.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Dawid Śliwiński Data wytworzenia informacji: 2014-06-05 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Iwona Kubacka Data wprowadzenia do BIP 2014-06-05 08:32:29
Wprowadził informację do BIP: Dawid Śliwiński Data udostępnienia informacji: 2014-06-05 08:32:35
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Śliwiński Data ostatniej zmiany: 2014-06-05 08:32:35
Artykuł był wyświetlony: 20655 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Aneksy do umów dzierżawa gruntów na targowisku miejskim

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-05-30 14:37:48

Akapit nr 1 - brak tytułu

W związku ze zmianą warunków umowy dzierżawy na grunty pod pawilonami na targowisku miejskim w Łęknicy, prosi się dzierżawców o podpisanie aneksów do umowy w tutejszym urzędziepok.13 
 
do dnia 30 czerwca 2014r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Dawid Śliwiński Data wytworzenia informacji: 2014-05-30 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Jolanta Włodarczyk Data wprowadzenia do BIP 2014-05-30 14:37:48
Wprowadził informację do BIP: Dawid Śliwiński Data udostępnienia informacji: 2014-05-30 14:37:57
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Śliwiński Data ostatniej zmiany: 2014-05-30 14:37:57
Artykuł był wyświetlony: 20040 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Lubuskiej Karty Dużej Rodziny

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-05-28 10:21:02

Akapit nr 1 - brak tytułu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze uprzejmie informuje o wprowadzeniu Lubuskiej Karty Dużej Rodziny. W chwili obecnej w programie uczestniczy już 10 instytucji będących jednostkami samorządu województwa. Są to instytucje kultury, oświaty i kultury fizycznej z całego naszego regionu. Więcej informacji na stronie
http://www.polityka-spoleczna.lubuskie.pl/pl/Lubuska-Karta-Duzej-Rodziny

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Dawid Śliwiński Data wytworzenia informacji: 2014-05-28 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Marzena Brzezińska Data wprowadzenia do BIP 2014-05-28 10:21:02
Wprowadził informację do BIP: Konto administr. Dawid Śliwiński Data udostępnienia informacji: 2014-05-28 10:21:07
Osoba, która zmieniła informację: Konto administr. Dawid Śliwiński Data ostatniej zmiany: 2014-05-28 10:21:07
Artykuł był wyświetlony: 18927 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Upływa termin wniesienia opłaty II raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-05-19 14:29:49

Akapit nr 1 - brak tytułu

Przypominamy przedsiębiorcom zajmującym się sprzedażą napojów alkoholowych,
 że z dniem 31 maja 2014 roku upływa termin wniesienia opłaty II raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w placówkach gastronomicznych i punktach handlowych.

Podstawową sankcją za niedokonanie opłaty II raty w ustawowym, nieprzekraczalnym terminie jest wygaśnięcie zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Dawid Śliwiński Data wytworzenia informacji: 2014-05-19 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Marlena Lucińska Data wprowadzenia do BIP 2014-05-19 14:29:49
Wprowadził informację do BIP: Dawid Śliwiński Data udostępnienia informacji: 2014-05-19 14:29:53
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Śliwiński Data ostatniej zmiany: 2014-05-19 14:29:56
Artykuł był wyświetlony: 18945 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XIII edycja Programu Stypendiów Pomostowych 2014/2015 (segment IA).

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-05-16 10:35:19

Agencja Nieruchomości Rolnych wraz z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości realizuje XIII edycję Programu Stypendiów Pomostowych 2014/2015 (segment IA).

 
Stypendium pomostowe, przyznawane jest tylko na okres pierwszego roku dziennych studiów I stopnia realizowanych w polskich uczelniach publicznych mających uprawnienia magisterskie lub jednolitych studiów magisterskich realizowanych w polskich uczelniach publicznych.
O stypendia pomostowe mogą ubiegać się tegoroczni maturzyści spełniający następujące kryteria:
  • dostaną się na I rok dziennych studiów I stopnia realizowanych w polskich uczelniach publicznych mających uprawnienia magisterskie lub jednolitych studiów magisterskich realizowanych w polskich uczelniach publicznych,
  • są dziećmi byłych pracowników ppgr, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat,
  • mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tyś. mieszkańców,
  • pochodzą z rodzin, w których dochód netto na osobę w rodzinie albo dochód osoby uczącej się nie przekracza 1176 zł lub 1344 zł, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanych albo znacznych stopniu niepełnosprawności.
  • osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90.
Stypendium przyznaje Komisja Stypendialna, powołana przez Zarząd Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości.
Kandydat do stypendium, po przyjęciu na studia, musi wypełnić wniosek on-line na stronie www.stypendia-pomostowe.pl. Termin złożenia wniosku on-line upływa 18 sierpnia 2014r. (do godziny 16-tej). Po zakończeniu wypełniania wniosku należy wydrukować z systemu wniosek i listę załączników, następnie podpisać wniosek i wraz z kompletem załączników złożyć w Oddziale Terenowym ANR (Agencja Nieruchomości Rolnych, Filia w Zielonej Górze, ul. Lwowska 25) w nieprzekraczalnym terminie do 22 sierpnia 2014r.
Ogłoszenie listy stypendystów nastąpi do 3 października 2014r.
Roczne stypendium wynosi 5000 zł. Stypendium przekazywane jest w 10 miesięcznych ratach, od października do lipca, w wysokości 500 zł każda, na indywidualne konta stypendystów.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Dawid Śliwiński Data wytworzenia informacji: 2014-05-15 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Alina Andrus Data wprowadzenia do BIP 2014-05-16 10:35:19
Wprowadził informację do BIP: Dawid Śliwiński Data udostępnienia informacji: 2014-05-16 10:37:16
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Śliwiński Data ostatniej zmiany: 2014-05-16 10:37:16
Artykuł był wyświetlony: 18753 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-05-16 10:20:18

Oferta Fabryka Aktywności Młodych w Gorzowie Wlkp.

Fundacja Fabryka Aktywności Młodych w Gorzowie Wlkp. złożyła do Gminy Łęknica ofertę z własnej inicjatywy w trybie uproszczonym na zadnie pn  „Projekt Poszukiwany Poszukiwana” Program nakierowany jest na poszukiwanie nowych form budowania wizerunku wolontariatu dzieci i młodzieży i zachęcanie nastolatków do uaktywniania się w środowisku lokalnym. W okresie od  01.09.2014 do 28.11.2014 r
 
Zadanie zgłoszone przez Fundację  Fabryka Aktywności Młodych spełnia łącznie wszystkie warunki określone w art.19a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.2010.234.1536)
 
Projekt „Łęknica Fabryką Dobra” jest integralną częścią zadań, realizowaną w całej Polsce,
I pierwszą  fazą długo terminowego programu aktywizacji młodego pokolenia Polaków.
 
W okresie od września do listopada będzie tworzona forma ogólnopolska kampania promująca wolontariat młodzieżowy. poprzez umieszczenie informacji o miastach i gminach wspierających i biorących udział w tej inicjatywie poprzez  plakaty, ulotki, krótkie filmiki,   tematycznie związane z aktywnością  młodych ludzi.
 
Fundacja prowadzi  aktywną kampanię w Internecie pod nazwą „Wolontariat złapany w sieć”, która będzie niekonwencjonalną formą promocji wolontariatu wśród młodych ludzi na portalach społecznościowych ,oraz integracją  w Internecie szkół z całej Polski.
 
Burmistrz Łęknicy pozytywnie rozpatrzył ofertę, biorąc pod uwagę że Fundacja Fabryka Aktywności Młodych jest programem promującym poszukiwanie nowych form wolontariatu
wśród dzieci i młodzieży i zachęca nastolatków do uaktywniania się w środowisku lokalnym.
Przyznaje się  290,- złotych z przeznaczeniem na kampanię promującą  wolontariat młodzieżowy.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Dawid Śliwiński Data wytworzenia informacji: 2014-05-15 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Alina Rosa Data wprowadzenia do BIP 2014-05-16 10:20:18
Wprowadził informację do BIP: Dawid Śliwiński Data udostępnienia informacji: 2014-05-16 10:20:22
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Śliwiński Data ostatniej zmiany: 2014-05-16 10:20:22
Artykuł był wyświetlony: 16845 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

KONKURSY dot. NGO - (Lokalna Grupa Działania - Grupa Łużycka (LGD))

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-05-05 15:27:53

Akapit nr 1 - brak tytułu

Polsko Niemiecka Współpraca Młodzieży
PNWM dofinansowuje różnorodne spotkania młodzieży: od warsztatów teatralnych poprzez wspólne obozy treningowe,
aż po projekty ekologiczne. Wystarczy pozyskać partnera z Niemiec. Wnioski można składać na bieżąco.
Więcej informacji na stronie www.pnwm.org
Program Obywatele dla Demokracji
Fundacja im. Stefana Batorego ogłosiła zasady ubiegania się o dofinansowanie na poszczególne programy dotacyjne.
Więcej informacji na stronie internetowej: http://www.ngofund.org.pl/
Bank Dziecięcych Uśmiechów
Ruszył nabór wniosków w Fundacji BZ WBK w ramach programu Bank Dziecięcych Uśmiechów.Maksymalna kwota grantu, o którą można się ubiegać w ramach programu wynosi 10 tys. zł. Nabór będzie trwał do 11 maja 2014r.
Więcej informacji na stronie internetowej www.fundacja.bzwbk.pl
Bezpłatne konsultacje
W dniu 14.05.2014 r. w godz. 12.00 - 15.00 w biurze Stowarzyszenia przy ul. Kopernika 19 w Lubsku odbędą się bezpłatne konsultacje z pozyskiwania środków unijnych i krajowych, których udziela pracownik Centrum Informacji Unijnej w Zielonej Górze.
Więcej informacji na stronie internetowej www.grupaluzycka.pl  
Program grantowy „mPotęga”
Fundacja mBanku przy współpracy z Fundacją Dobra Sieć zapraszają m.in. szkoły, biblioteki, organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne do udziału w konkursie grantowym „mPotęga”, który ma na celu promować naukę matematyki w ciekawy i nieszablonowy sposób. Termin składania wniosków - 9 maja 2014 r.
Więcej informacji na stronie internetowej www.mpotega.pl
Konkurs FWPN
Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej ogłasza konkurs na wnioski w projekcie kultura oraz wydarzenia artystyczne. Wysokość dofinansowania wynosi od 30 000 zł do 80 000 zł.
Termin składania wniosków mija 18 maja 2014r.
Więcej informacji na stronie internetowej: http://fwpn.org.pl/wnioski/stypendia-i-biezace-konkursy
Fundusz Małych Grantów
Stowarzyszenie Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego ogłasza  konkurs Fundusz Małych Grantów 2014, który dofinansowuje projekty związane z podniesieniem bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wnioski można nadsyłać do 1 czerwca 2014 r.
Więcej informacji na stronie internetowej: www.pbd.org.pl
Konkurs dotacyjny "Razem 89”
Fundacja Wspomagania Wsi ogłasza konkurs dotacyjny skierowany do organizacji i grup nieformalnych działających w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich z okazji 25. rocznicy demokratycznych przemian w naszym kraju. Zgłoszenia przyjmowane będą do 15 czerwca 2014r.
Więcej informacji na stronie internetowej: www.fundacjawspomaganiawsi.pl
Konkurs dla Animatorów Społecznych im. Heleny Radlińskiej!
Krajowy Ośrodek EFS oraz Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej zapraszają do zgłaszania kandydatur do Nagrody H. Radlińskiej. Jak co roku nagrodzeni zostaną ludzie, którzy pobudzają aktywność innych oraz ożywiają lokalną społeczność. Zgłoszenia będą przyjmowane do 30 czerwca br.
Więcej informacji na stronach internetowych: www.roEFS.pl i www.cal.org.pl
Program Pajacyk
Polska Akcja Humanitarna informuje o możliwości składania przez szkoły i świetlice środowiskowe wniosków o dofinansowanie na dożywianie uczniów w roku szkolnym 2014/2015.
Termin składania wniosków: 10 lipca 2014r. (decyduje data stempla pocztowego).
Formularz do pobrania na stronie:
http://www.pah.org.pl/o-pah/311/jak_ubiegac_sie_o_dofinansowanie
Konkurs na „Najlepsze Partnerstwo Społeczne 2014”
Krajowy Ośrodek EFS ogłosił konkurs na „Najlepsze Partnerstwo Społeczne 2014". Konkurs skierowany jest do wszystkich podmiotów, które budują stabilne przedsięwzięcia społeczne. Nagrodą dla Laureatów Konkursu jest wyjazd na wizytę studyjną do jednego z krajów członkowskich Unii Europejskiej. Termin składania wniosków mija 15 sierpnia 2014r.
Więcej informacji na stronie internetowej: www.partnerstwo.roefs.pl  
Wspieranie sportu młodzieżowego
Minister Sportu i Turystyki ogłosił konkurs na realizację wybranych zadań publicznych z zakresu wspierania sportu młodzieżowego. Wnioski można składać do 31 października 2014 roku.
Więcej informacji na stronie internetowej: http://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-mlodziezowy/2013-rok/1187,Minister-Sportu-i-Turystyki-oglasza-konkurs-wnioskow-na-dofinansowanie-zadan-ze-.html
Preferencyjne pożyczki
Europejski Fundusz Społeczny zachęca organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne, kościelne osoby prawne, a także spółki non-profit do skorzystania z oferty preferencyjnego funduszu pożyczkowego dla podmiotów ekonomii społecznej. Na pożyczki dla mieszkańców województw: dolnośląskiego, lubuskiego, wielkopolskiego oraz opolskiego przeznaczono      6 024 011,71 zł. Pożyczki będą udzielane w terminie do 30 czerwca 2015 roku.
Więcej informacji na stronie internetowej: http://esfundusz.pl/
 
IMPREZY
Dzień Dziecka w gm. Tuplice
Stowarzyszenie „LGD – Grupa Łużycka” zaprasza dzieci i młodzież z gminy Tuplice na organizowany w dniu 24 maja 2014r. Dzień Dziecka w Gręzawie. Na uczestników czekają warsztaty artystyczne i różnego rodzaju animacje.
V Święto Produktów Regionalnych
Stowarzyszenie „LGD – Grupa Łużycka” zaprasza 31 maja do Parku Mużakowskiego w Łęknicy gdzie odbędzie się doroczne Święto Produktów Regionalnych, którego celem jest promocja lokalnych inicjatyw, artystów oraz produktów.
Polecana strona internetowa:
www.ngo.pl
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Dawid Śliwiński Data wytworzenia informacji: 2014-05-05 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dawid Śliwiński Data wprowadzenia do BIP 2014-05-05 15:27:53
Wprowadził informację do BIP: Dawid Śliwiński Data udostępnienia informacji: 2014-05-05 15:27:58
Osoba, która zmieniła informację: praktykant praktykan Data ostatniej zmiany: 2014-05-21 09:13:51
Artykuł był wyświetlony: 14098 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Łęknicy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu