ˆ

Aktualności

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Ustalenie dnia wolnego dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęknicy

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-04-11 12:15:03

Zarządzenie Nr 2.2014 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęknicy z dnia 8 kwietnia 2014 r.

w sprawie ustalenia dnia wolnego dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęknicy.

Na podstawie § 1 rozdział III ust. 9.3 i ust. 10 pkt 3 Uchwały Nr XVII/86/2008 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia nowego statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęknicy (tj. Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2013 r. poz. 2487) art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (t. j. Dz. U.  z 1998r.  Nr 21, poz. 94  z  późn. zm.) w związku z § 24 ust. 4 Zarządzenia Nr 3/2009 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęknicy z dnia 19 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Łęknicy
zarządzam  co następuje:
§ 1. Ustalam dzień 2 maja 2014 roku dniem wolnym od pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Łęknicy w zamian za święto przypadające w sobotę, tj. w dniu 3 maja 2014 roku, obniżające w przyjętym okresie rozliczeniowym wymiar czasu pracy.
§ 2. Powiadomienie mieszkańców o dniu wolnym odbędzie się poprzez wywieszenie informacji na drzwiach wejściowych do budynku urzędu, na tablicy ogłoszeń w urzędzie oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łęknicy.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Dawid Śliwiński Data wytworzenia informacji: 2014-04-11 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Alina Andrus Data wprowadzenia do BIP 2014-04-11 12:15:03
Wprowadził informację do BIP: Dawid Śliwiński Data udostępnienia informacji: 2014-04-11 12:15:06
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Śliwiński Data ostatniej zmiany: 2014-04-11 12:15:06
Artykuł był wyświetlony: 14020 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie Burmistrza Łęknicy

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-04-11 12:10:14

Wykaz nieruchomości nie zabudowanych przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy

Zgodnie z art.35 ust.1 ustawy z 21.08.1997r.o gospodarce nieruchomościami Burmistrz Łęknicy informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łęknicy przy  ul. Żurawskiej nr 1 w dniu 31 marca 2014r. został wywieszony wykaz nieruchomości  nie zabudowanych przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Dawid Śliwiński Data wytworzenia informacji: 2014-04-11 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Jaślanek Data wprowadzenia do BIP 2014-04-11 12:10:14
Wprowadził informację do BIP: Dawid Śliwiński Data udostępnienia informacji: 2014-04-11 12:10:30
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Śliwiński Data ostatniej zmiany: 2014-04-11 12:10:30
Artykuł był wyświetlony: 13458 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Dzień 2 maja 2014r. będzie dniem wolnym od pracy w Urzędzie Miejskim w Łęknicy

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-04-03 11:39:27

INFORMACJA

Informujemy, że dzień 2 maja 2014r. będzie dniem wolnym od pracy w Urzędzie Miejskim w Łęknicy, w zamian za święto przypadające w sobotę tj. 3 maja 2014r.
W wprowadzonym dniu wolnym, z uwagi na istotność spraw z zakresu USC i wyborów do Parlamentu Europejskiego czynne będą stanowiska:
 1. Kierownika USC,
 2. Sekretarza Gminy.
W celu kontaktu z w/w stanowiskami należy użyć dzwonka znajdującego się w przedsionku urzędu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Dawid Śliwiński Data wytworzenia informacji: 2014-04-03 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Marzena Brzezińska Data wprowadzenia do BIP 2014-04-03 11:39:27
Wprowadził informację do BIP: Dawid Śliwiński Data udostępnienia informacji: 2014-04-03 11:39:31
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Śliwiński Data ostatniej zmiany: 2014-04-03 11:39:30
Artykuł był wyświetlony: 13648 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nabór do klasy I Szkoły Podstawowej w roku szkolnym 2014/2015

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-03-31 14:04:47

Komunikat Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych Szkoły Podstawowej im. J. Brzechwy w Łęknicy

z dnia 28.03. 2014 r.
o liczbie wolnych miejsc w szkole w roku szkolnym 2014/2015
 
podstawa prawna:
Art. 20 w ust.1 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 7)
 
Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych Szkoły Podstawowej
im. J Brzechwy w Łęknicy informuje, że nabór do klasy I – wszych
w roku szkolnym 2014/2015 będzie prowadzony na wolne miejsca
w szkole w terminie od 2 maja – 30 maja 2014 r.
 
Liczba wolnych miejsc wynosi:
 1. Klasa I a – 25 uczniów
 2. Klasa II b – 25 uczniów
Łęknica, 28.03.2014 r. Sławomira Marszałek

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Dawid Śliwiński Data wytworzenia informacji: 2014-03-31 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Sławomira Marszałek Data wprowadzenia do BIP 2014-03-31 14:04:47
Wprowadził informację do BIP: Dawid Śliwiński Data udostępnienia informacji: 2014-03-31 14:10:46
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Śliwiński Data ostatniej zmiany: 2014-03-31 14:10:46
Artykuł był wyświetlony: 13671 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wniosek od uczniów ZSP w Łęknicy z okazji pierwszego dnia wiosny

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-03-21 14:33:49

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęknicy od 1 marca 2014 r. podzielił teren pracy pracowników socjalnych na dwa rejony.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-03-17 15:03:53

Rejon działania poszczególnych pracowników socjalnych z podziałem na poszczególne ulice:

Beata Sierszulska – pracownik socjalny
Przyjmuje w pokoju nr 12, tel. 68/3624721, email:
Ulice: Biała, Chabrowa, Cicha, Czerwona, Kwiatowa, Leśna, 1 Maja, Ogrodowa, Parkowa, Polna, Szkolna, Wolności, Wybrzeżna, XX Lecia, Żurawska,
 
Maciej Malara – pracownik socjalny
Przyjmuje w pokoju nr 12, tel. 68/3624721, email:
Ulice: Dworcowa, Fabryczna, Hanki Sawickiej, Hutnicza, Tadeusza Kościuszki, Wiejska, Wojska Polskiego, Wypoczynkowa, Wyzwolenia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Dawid Śliwiński Data wytworzenia informacji: 2014-03-17 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Alina Andrus Data wprowadzenia do BIP 2014-03-17 15:03:53
Wprowadził informację do BIP: Dawid Śliwiński Data udostępnienia informacji: 2014-03-17 15:03:56
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Śliwiński Data ostatniej zmiany: 2014-03-17 15:03:56
Artykuł był wyświetlony: 14210 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Chcesz sprawdzić historię swojego leczenia oraz ile NFZ wydał na twoje leczenie?

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-03-17 11:10:04

Przyjdź we wtorek (8 kwietnia 2014 r.) w godz. 10.00-15.00 do Urzędu Miejskiego w Łęknicy przy ul. Żurawskiej 1 Pracownicy Lubuskiego Oddziału NFZ wydadzą Ci dostęp do Twojego konta ZIP

Takie konto założą także Twojemu dziecku, jeśli nie ukończyło jeszcze18 lat.
Pod warunkiem, że zgłosiłeś je do ubezpieczenia zdrowotnego.
WAŻNE! Zabierz dowód osobisty lub paszport
Dzięki systemowi ZIP pacjent ma możliwość sprawdzenia:
 •  swojego aktualnego statusu ubezpieczenia
 • deklaracji złożonych w podstawowej opiece zdrowotnej (do lekarza rodzinnego, pielęgniarki i położnej)
 • zrealizowanych recept refundowanych i wysokość ich refundacji,
 • udzielonych świadczeń medycznych i wysokość ich refundacji
 • wizyt i pobytów w szpitalach oraz poradniach specjalistycznych,
 • pobytów w uzdrowiskach,
 • kolejek oczekujących,
 • realizacji wniosków ortopedycznych
 • zgłaszania do NFZ nieprawidłowości, czyli wykazanych świadczeń, które w rzeczywistości nie miały miejsca
 • tworzenia i drukowania interesujących go raportów
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Dawid Śliwiński Data wytworzenia informacji: 2014-03-17 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Alina Andrus Data wprowadzenia do BIP 2014-03-17 11:10:04
Wprowadził informację do BIP: Dawid Śliwiński Data udostępnienia informacji: 2014-03-17 11:13:35
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Śliwiński Data ostatniej zmiany: 2014-03-17 11:14:12
Artykuł był wyświetlony: 13575 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Burmistrz zaprasza mieszkańców Łęknicy na spotkanie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-03-05 15:51:36

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Dawid Śliwiński Data wytworzenia informacji: 2014-03-05 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dawid Śliwiński Data wprowadzenia do BIP 2014-03-05 15:51:36
Wprowadził informację do BIP: Dawid Śliwiński Data udostępnienia informacji: 2014-03-05 15:51:53
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Śliwiński Data ostatniej zmiany: 2014-03-05 15:51:53
Artykuł był wyświetlony: 13914 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

INFORMACJA o możliwości złożenia rozliczenia PIT za 2013

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-02-26 14:30:42

Akapit nr 1 - brak tytułu

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Żarach informuje, że w dniu  6 marca 2014 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łęknicy w Sali posiedzeń odbędzie się dyżur pracowników Urzędu Skarbowego z Żarach w godzinach od 8:00 do 14:00. W ramach dyżuru pracownicy Urzędu Skarbowego będą przyjmować zeznania podatkowe oraz wyjaśniać wątpliwości związane z rozliczeniem rocznym. Dla osób zainteresowanych złożeniem zeznania przez Internet przypominamy  o konieczności posiadania informacji o wysokości przychodu z roku poprzedniego.     
                                                                   SERDECZNIE  ZAPRASZAMY !!!     

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Dawid Śliwiński Data wytworzenia informacji: 2014-02-26 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Sylwia Małecka Data wprowadzenia do BIP 2014-02-26 14:30:42
Wprowadził informację do BIP: Dawid Śliwiński Data udostępnienia informacji: 2014-02-26 14:30:51
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Śliwiński Data ostatniej zmiany: 2014-02-26 14:30:51
Artykuł był wyświetlony: 14023 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

INFORMACJA dot.ochrony swoich danych osobowych oraz dokumentów tożsamości

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-02-21 12:31:09

Akapit nr 1 - brak tytułu

     Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nikt nie może zatrzymywać dowodu osobistego chyba, że możliwość taka wynika z wyraźnego uregulowania zawartego w przepisach prawa. Powyższe oznacza, że przedsiębiorcy nie mają podstawy prawnej, aby żądać od swoich klientów pozostawienia dowodu osobistego „pod zastaw”. Działanie takie nie znajduje umocowania w obowiązujących przepisach prawa oraz wiąże się z dużym niebezpieczeństwem wykorzystania danych zawartych w dowodzie osobistym (lub innym dokumencie tożsamości) klienta przez nieuczciwego przedsiębiorcę do popełnienia przestępstwa na szkodę osoby, której dane zostały wykorzystane.
    W przypadku utraty dowodu osobistego należy niezwłocznie zawiadomić najbliższy organ gminy lub właściwą ze względu na miejsce pobytu polską placówkę konsularną. Organy te wydają zaświadczenie o utracie dowodu osobistego, ważne do czasu wydania nowego dokumentu oraz powiadamiają o tym przy użyciu dostępnych środków, w szczególności telefaksu lub poczty elektronicznej, organ, który wydał dowód osobisty, w celu unieważnienia dokumentu, co daje gwarancję bezpieczeństwa posiadaczowi dokumentu, że nie zostanie obciążony negatywnymi skutkami w przypadku nielegalnego posłużenia się dokumentem przez nieuczciwego znalazcę. Dla zwiększenia bezpieczeństwa osoby, która utraciła dowód osobisty, fakt ten należy zgłosić do dowolnego banku. Powyższe zostanie odnotowane w systemie informatycznym, do którego dostęp mają wszystkie banki, co skutkować będzie uniemożliwieniem zaciągnięcia zobowiązania przez przestępcę z wykorzystaniem danych osobowych poszkodowanej osoby.
 
                                                                                     z up. Burmistrza
                                                                                     /-/ Danuta Pietrzak
                                                                                     Kierownik USC

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Dawid Śliwiński Data wytworzenia informacji: 2014-02-21 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Danuta Pietrzak Data wprowadzenia do BIP 2014-02-21 12:31:09
Wprowadził informację do BIP: Dawid Śliwiński Data udostępnienia informacji: 2014-02-21 12:31:17
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Śliwiński Data ostatniej zmiany: 2014-02-21 12:31:17
Artykuł był wyświetlony: 12935 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Łęknicy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu