ˆ

Aktualności

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Nabór do klasy I Szkoły Podstawowej w roku szkolnym 2014/2015

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-03-31 14:04:47

Komunikat Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych Szkoły Podstawowej im. J. Brzechwy w Łęknicy

z dnia 28.03. 2014 r.
o liczbie wolnych miejsc w szkole w roku szkolnym 2014/2015
 
podstawa prawna:
Art. 20 w ust.1 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 7)
 
Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych Szkoły Podstawowej
im. J Brzechwy w Łęknicy informuje, że nabór do klasy I – wszych
w roku szkolnym 2014/2015 będzie prowadzony na wolne miejsca
w szkole w terminie od 2 maja – 30 maja 2014 r.
 
Liczba wolnych miejsc wynosi:
 1. Klasa I a – 25 uczniów
 2. Klasa II b – 25 uczniów
Łęknica, 28.03.2014 r. Sławomira Marszałek

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Dawid Śliwiński Data wytworzenia informacji: 2014-03-31 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Sławomira Marszałek Data wprowadzenia do BIP 2014-03-31 14:04:47
Wprowadził informację do BIP: Dawid Śliwiński Data udostępnienia informacji: 2014-03-31 14:10:46
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Śliwiński Data ostatniej zmiany: 2014-03-31 14:10:46
Artykuł był wyświetlony: 14402 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wniosek od uczniów ZSP w Łęknicy z okazji pierwszego dnia wiosny

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-03-21 14:33:49

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęknicy od 1 marca 2014 r. podzielił teren pracy pracowników socjalnych na dwa rejony.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-03-17 15:03:53

Rejon działania poszczególnych pracowników socjalnych z podziałem na poszczególne ulice:

Beata Sierszulska – pracownik socjalny
Przyjmuje w pokoju nr 12, tel. 68/3624721, email:
Ulice: Biała, Chabrowa, Cicha, Czerwona, Kwiatowa, Leśna, 1 Maja, Ogrodowa, Parkowa, Polna, Szkolna, Wolności, Wybrzeżna, XX Lecia, Żurawska,
 
Maciej Malara – pracownik socjalny
Przyjmuje w pokoju nr 12, tel. 68/3624721, email:
Ulice: Dworcowa, Fabryczna, Hanki Sawickiej, Hutnicza, Tadeusza Kościuszki, Wiejska, Wojska Polskiego, Wypoczynkowa, Wyzwolenia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Dawid Śliwiński Data wytworzenia informacji: 2014-03-17 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Alina Andrus Data wprowadzenia do BIP 2014-03-17 15:03:53
Wprowadził informację do BIP: Dawid Śliwiński Data udostępnienia informacji: 2014-03-17 15:03:56
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Śliwiński Data ostatniej zmiany: 2014-03-17 15:03:56
Artykuł był wyświetlony: 14946 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Chcesz sprawdzić historię swojego leczenia oraz ile NFZ wydał na twoje leczenie?

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-03-17 11:10:04

Przyjdź we wtorek (8 kwietnia 2014 r.) w godz. 10.00-15.00 do Urzędu Miejskiego w Łęknicy przy ul. Żurawskiej 1 Pracownicy Lubuskiego Oddziału NFZ wydadzą Ci dostęp do Twojego konta ZIP

Takie konto założą także Twojemu dziecku, jeśli nie ukończyło jeszcze18 lat.
Pod warunkiem, że zgłosiłeś je do ubezpieczenia zdrowotnego.
WAŻNE! Zabierz dowód osobisty lub paszport
Dzięki systemowi ZIP pacjent ma możliwość sprawdzenia:
 •  swojego aktualnego statusu ubezpieczenia
 • deklaracji złożonych w podstawowej opiece zdrowotnej (do lekarza rodzinnego, pielęgniarki i położnej)
 • zrealizowanych recept refundowanych i wysokość ich refundacji,
 • udzielonych świadczeń medycznych i wysokość ich refundacji
 • wizyt i pobytów w szpitalach oraz poradniach specjalistycznych,
 • pobytów w uzdrowiskach,
 • kolejek oczekujących,
 • realizacji wniosków ortopedycznych
 • zgłaszania do NFZ nieprawidłowości, czyli wykazanych świadczeń, które w rzeczywistości nie miały miejsca
 • tworzenia i drukowania interesujących go raportów
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Dawid Śliwiński Data wytworzenia informacji: 2014-03-17 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Alina Andrus Data wprowadzenia do BIP 2014-03-17 11:10:04
Wprowadził informację do BIP: Dawid Śliwiński Data udostępnienia informacji: 2014-03-17 11:13:35
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Śliwiński Data ostatniej zmiany: 2014-03-17 11:14:12
Artykuł był wyświetlony: 14297 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Burmistrz zaprasza mieszkańców Łęknicy na spotkanie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-03-05 15:51:36

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Dawid Śliwiński Data wytworzenia informacji: 2014-03-05 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dawid Śliwiński Data wprowadzenia do BIP 2014-03-05 15:51:36
Wprowadził informację do BIP: Dawid Śliwiński Data udostępnienia informacji: 2014-03-05 15:51:53
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Śliwiński Data ostatniej zmiany: 2014-03-05 15:51:53
Artykuł był wyświetlony: 14628 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

INFORMACJA o możliwości złożenia rozliczenia PIT za 2013

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-02-26 14:30:42

Akapit nr 1 - brak tytułu

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Żarach informuje, że w dniu  6 marca 2014 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łęknicy w Sali posiedzeń odbędzie się dyżur pracowników Urzędu Skarbowego z Żarach w godzinach od 8:00 do 14:00. W ramach dyżuru pracownicy Urzędu Skarbowego będą przyjmować zeznania podatkowe oraz wyjaśniać wątpliwości związane z rozliczeniem rocznym. Dla osób zainteresowanych złożeniem zeznania przez Internet przypominamy  o konieczności posiadania informacji o wysokości przychodu z roku poprzedniego.     
                                                                   SERDECZNIE  ZAPRASZAMY !!!     

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Dawid Śliwiński Data wytworzenia informacji: 2014-02-26 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Sylwia Małecka Data wprowadzenia do BIP 2014-02-26 14:30:42
Wprowadził informację do BIP: Dawid Śliwiński Data udostępnienia informacji: 2014-02-26 14:30:51
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Śliwiński Data ostatniej zmiany: 2014-02-26 14:30:51
Artykuł był wyświetlony: 14732 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

INFORMACJA dot.ochrony swoich danych osobowych oraz dokumentów tożsamości

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-02-21 12:31:09

Akapit nr 1 - brak tytułu

     Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nikt nie może zatrzymywać dowodu osobistego chyba, że możliwość taka wynika z wyraźnego uregulowania zawartego w przepisach prawa. Powyższe oznacza, że przedsiębiorcy nie mają podstawy prawnej, aby żądać od swoich klientów pozostawienia dowodu osobistego „pod zastaw”. Działanie takie nie znajduje umocowania w obowiązujących przepisach prawa oraz wiąże się z dużym niebezpieczeństwem wykorzystania danych zawartych w dowodzie osobistym (lub innym dokumencie tożsamości) klienta przez nieuczciwego przedsiębiorcę do popełnienia przestępstwa na szkodę osoby, której dane zostały wykorzystane.
    W przypadku utraty dowodu osobistego należy niezwłocznie zawiadomić najbliższy organ gminy lub właściwą ze względu na miejsce pobytu polską placówkę konsularną. Organy te wydają zaświadczenie o utracie dowodu osobistego, ważne do czasu wydania nowego dokumentu oraz powiadamiają o tym przy użyciu dostępnych środków, w szczególności telefaksu lub poczty elektronicznej, organ, który wydał dowód osobisty, w celu unieważnienia dokumentu, co daje gwarancję bezpieczeństwa posiadaczowi dokumentu, że nie zostanie obciążony negatywnymi skutkami w przypadku nielegalnego posłużenia się dokumentem przez nieuczciwego znalazcę. Dla zwiększenia bezpieczeństwa osoby, która utraciła dowód osobisty, fakt ten należy zgłosić do dowolnego banku. Powyższe zostanie odnotowane w systemie informatycznym, do którego dostęp mają wszystkie banki, co skutkować będzie uniemożliwieniem zaciągnięcia zobowiązania przez przestępcę z wykorzystaniem danych osobowych poszkodowanej osoby.
 
                                                                                     z up. Burmistrza
                                                                                     /-/ Danuta Pietrzak
                                                                                     Kierownik USC

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Dawid Śliwiński Data wytworzenia informacji: 2014-02-21 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Danuta Pietrzak Data wprowadzenia do BIP 2014-02-21 12:31:09
Wprowadził informację do BIP: Dawid Śliwiński Data udostępnienia informacji: 2014-02-21 12:31:17
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Śliwiński Data ostatniej zmiany: 2014-02-21 12:31:17
Artykuł był wyświetlony: 13648 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Oświadczenia o wartości sprzedaży brutto poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-01-13 12:15:38

Akapit nr 1 - brak tytułu

UWAGA
 
Przypominamy przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o obowiązku złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży brutto poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2014 roku! Oświadczenie, o którym mowa, jest podstawą do obliczenia opłaty za posiadanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
Jednocześnie przypominamy, przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o opłacie pierwszej raty za rok 2014. Termin wpłaty upływa 31 stycznia 2014r. (piątek). Wpłaty muszą być opłacane terminowo bez jakiejkolwiek zwłoki.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Dawid Śliwiński Data wytworzenia informacji: 2014-01-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Marlena Chojnacka Data wprowadzenia do BIP 2014-01-13 12:15:38
Wprowadził informację do BIP: Dawid Śliwiński Data udostępnienia informacji: 2014-01-13 12:23:26
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Śliwiński Data ostatniej zmiany: 2014-01-13 12:23:26
Artykuł był wyświetlony: 14545 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU Miasta Łęknica NA 2014 ROK

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-01-03 13:54:26

Akapit nr 1 - brak tytułu

            HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU Miasta Łęknica NA 2014 ROK    
                         
                         
I.                        
Rodzaj odpadu I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Odpady zmieszane   2,10,16 6,13,20 6,13,20 3,10,17 8,15,22 5,12,20 3,10,17 7,14,21 4,11,18 2,9,16, 6,14,20 4,11,18
  23,30 27 27 25,30 29 26 24,31 28 25 23,30 27 24
Odpady segregowane: paier i op. wielomateriałowe,  8,22 12,26 12,26 9,23 7,21 4,18 2,23 6,20 3,17 1,22 5,19 3,17
szkło, tworzywa sztuczne, metale                        
Odpady biodegradowalne 8,15,22 5,12,19 5,12,19 2,9,16 7,14,21 4,11,18 2,9,16 6,13,20 3,10,17 1,8,15 5,12,19 3,10,17
  29 26 26 23,30 28 25 23,30 27 24 22,29 26 24,31
Odpady zielone   12   9,23 7,21 4,18 2,23 6,20 3,17 1,22 5,19  
Odpady wielkogabarytowe     6                 18
                         
NAZWA MIEJSCOWOŚCI                        
1-go Maja                        
Wybrzeżna                        
Kwiatowa                        
Parkowa                        
Hutnicza                        
Chabrowa                        
Cicha                        
Biała                        
Fabryczna                        
Czerwona                        
Polna                        
XX-Lecia                        
                         
II.                        
Rodzaj odpadu I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Odpady zmieszane   3,11,17 7,14,21 7,14,21 4,11,18 2,9,16 6,13,21 4,11,18 1,8,16 5,12,19 3,10,17 7,15,21 5,12,19
  24,31 28 28 26 23,30 27 25 22,29 26 24,31 28 27
Odpady segregowane: paier i op. wielomateriałowe,  8,22 12,26 12,26 9,23 7,21 4,18 2,23 6,20 3,17 1,22 5,19 3,17
szkło, tworzywa sztuczne, metale                        
Odpady biodegradowalne 8,15,22 5,12,19 5,12,19 2,9,16 7,14,21 4,11,18 2,9,16 6,13,20 3,10,17 1,8,15 5,12,19 3,10,17
  29 26 26 23,30 28 25 23,30 27 24 22,29 26 24,31
Odpady Zielone   12   9,23 7,21 4,18 2,23 6,20 3,17 1,22 5,19  
Odpady wielkogabarytowe     7                 19
                         
                         
NAZWA MIEJSCOWOŚCI                        
Wojska Polskiego                        
Wypoczynkowa                        
Wiejska                        
Hanki sawickiej                        
Wolności                        
Ogrodowa                        
Wyzwolenia                        
Kościuszki                        
Leśna                        
Dworcowa                        
Żurawska                        
                         

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Dawid Śliwiński Data wytworzenia informacji: 2014-01-03 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Sylwia Małecka Data wprowadzenia do BIP 2014-01-03 13:54:26
Wprowadził informację do BIP: Dawid Śliwiński Data udostępnienia informacji: 2014-01-03 13:55:44
Osoba, która zmieniła informację: Marcin Perczyński Data ostatniej zmiany: 2014-01-07 11:58:16
Artykuł był wyświetlony: 14139 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Oferta realizacji zadania publicznego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-12-02 09:56:43

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Dawid Śliwiński Data wytworzenia informacji: 2013-12-02 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Alina Rosa Data wprowadzenia do BIP 2013-12-02 09:56:43
Wprowadził informację do BIP: Dawid Śliwiński Data udostępnienia informacji: 2013-12-02 09:57:51
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Śliwiński Data ostatniej zmiany: 2013-12-02 09:57:51
Artykuł był wyświetlony: 15205 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Łęknicy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu