ˆ

Aktualności

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

OGŁOSZENIE - pomoc w rozliczeniach rocznych (PIT)

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-03-13 08:48:35

Akapit nr 1 - brak tytułu

16 marca od godziny 9:00 w Urzędzie Miejskim w Łęknicy (parter-sala posiedzeń), pracownik Urzędu Skarbowego z Żar, będzie udzielał pomocy przy rozliczeniach rocznych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Dawid Śliwiński Data wytworzenia informacji: 2018-03-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Marzena Brzezińska Data wprowadzenia do BIP 2018-03-13 08:48:35
Wprowadził informację do BIP: Dawid Śliwiński Data udostępnienia informacji: 2018-03-13 08:48:40
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Śliwiński Data ostatniej zmiany: 2018-03-13 08:48:40
Artykuł był wyświetlony: 2716 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZARZĄDZENIE Nr 351. 2018 BURMISTRZA ŁĘKNICY w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na świadczenie gwarantowanych usług w zakresie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Gminy Łęknica, posiadających skierowania lekarskie na wykonanie tego typu zabiegów ze sfinansowaniem usługi z budżetu Gminy Łęknica

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-19 10:37:38

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZARZĄDZENIE Nr 351. 2018
BURMISTRZA ŁĘKNICY
z dnia 19 stycznia 2018r.
 
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert  na świadczenie gwarantowanych usług w zakresie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Gminy Łęknica, posiadających skierowania lekarskie na wykonanie tego typu zabiegów ze sfinansowaniem usługi z budżetu Gminy Łęknica
 
 
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1875 z późn. zm.) , art. 9a, 9b i 48b  ustawy z dnia 27 sierpnia 2014r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1938 z późn.zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1.  Ogłasza się konkurs ofert na świadczenie gwarantowanych usług w  zakresie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Gminy Łęknica, posiadających skierowania lekarskie na wykonanie tego typu zabiegów ze sfinansowaniem usługi z budżetu Gminy Łęknica, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Łęknica.
§ 3. Ogłoszenie, o którym mowa w § 1 umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łęknicy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łęknicy.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Burmistrz Łęknicy
/-/Piotr Kuliniak

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Dagmara Malik Data wytworzenia informacji: 2018-01-19 10:27:00
Osoba, która odpowiada za treść: Marzena Brzezińska Data wprowadzenia do BIP 2018-01-19 10:37:38
Wprowadził informację do BIP: Dagmara Malik Data udostępnienia informacji: 2018-01-19 10:42:19
Osoba, która zmieniła informację: Dagmara Malik Data ostatniej zmiany: 2018-01-19 10:49:17
Artykuł był wyświetlony: 4230 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nabór na stanowisko Strażnik w Parku Krajobrazowym „Łuk Mużakowa”

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-04 10:39:07

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego Data wytworzenia informacji: 2018-01-04 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego Data wprowadzenia do BIP 2018-01-04 10:39:07
Wprowadził informację do BIP: Agnieszka Ślebiedzińska Data udostępnienia informacji: 2018-01-04 10:44:08
Osoba, która zmieniła informację: Agnieszka Ślebiedzińska Data ostatniej zmiany: 2018-01-04 10:44:08
Artykuł był wyświetlony: 4772 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

INFORMACJA BURMISTRZA

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-02 11:39:27

Akapit nr 1 - brak tytułu

INFORMACJA BURMISTRZA
 
dot. dotacji celowych z budżetu Gminy Łęknica na dofinansowanie kosztów zmiany lub budowy systemu ogrzewania w budynkach na 2018 rok.
 
Działając zgodnie z § 3 Uchwały Nr XXI.117.2016 z dnia 1 lipca 2016 r. Rady Miejskiej w Łęknicy, Burmistrz Łęknicy podaje do publicznej wiadomości ogólną wartość środków przeznaczonych przez Radę Miejską w Łęknicy na dofinansowanie kosztów zmiany lub budowy systemu ogrzewania w budynkach w 2018 roku.
 
Kwota na dzień 1 stycznia 2018r. - 40.000,00zł,

 
 
 
Burmistrz Łęknicy
 
/-/Piotr Kuliniak

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Monika Gębska Data wytworzenia informacji: 2018-01-02 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Monika Gębska Data wprowadzenia do BIP 2018-01-02 11:39:27
Wprowadził informację do BIP: Joanna Dżumyło Data udostępnienia informacji: 2018-01-02 11:39:38
Osoba, która zmieniła informację: Joanna Dżumyło Data ostatniej zmiany: 2018-01-02 11:39:38
Artykuł był wyświetlony: 4611 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zamknięcie kasy i stanowiska ds. obsługi targowiska

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-12-22 14:10:40

Akapit nr 1 - brak tytułu

INFORMACJA
Uprzejmie informujemy, że w dniach
od 02.01.2018 do 05.01.2018
KASA oraz stanowisko ds. obsługi targowiska
będą nieczynne.
 
BURMISTRZ
/-/ Piotr Kuliniak

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Sztrajbel Data wytworzenia informacji: 2017-12-22 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dawid Śliwiński Data wprowadzenia do BIP 2017-12-22 14:10:40
Wprowadził informację do BIP: Dawid Śliwiński Data udostępnienia informacji: 2017-12-22 14:10:45
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Śliwiński Data ostatniej zmiany: 2017-12-22 14:10:45
Artykuł był wyświetlony: 4804 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zmiana lokalizacji kontenerów na odzież używaną

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-12-22 12:59:47

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uprzejmie informujemy, że od stycznia 2018 r. kontenery na odzież używaną będą umieszczone na terenie punktu PSZOK w Łęknicy. Niepotrzebną odzież będzie można oddać w dni otwarcia punktu PSZOK.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Dawid Śliwiński Data wytworzenia informacji: 2017-12-22 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Sylwia Małecka Data wprowadzenia do BIP 2017-12-22 12:59:47
Wprowadził informację do BIP: Dawid Śliwiński Data udostępnienia informacji: 2017-12-22 14:14:10
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Śliwiński Data ostatniej zmiany: 2017-12-22 14:18:07
Artykuł był wyświetlony: 6240 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Konkurs na: „Najładniejszą iluminację świetlną w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku”

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-12-19 13:38:14

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Cel konkursu:
 
Zachęcenie do dbania o estetykę swojego najbliższego otoczenia, do tworzenia niepowtarzalnej atmosfery Świąt Bożego Narodzenia w naszym mieście.
 
Konkurs prowadzony jest w kategoriach:
1) Najładniejsza iluminacja świetlna na posesji indywidualnej
2) Najładniejsza iluminacja świetlna na wspólnotach mieszkaniowych lub Spółdzielniach Mieszkaniowych
 
W konkursie przewidziane są nagrody pieniężne za zajęcie I lub II miejsca.
Zgłoszenia do udziału w konkursie można składać w terminie do 22 grudnia.
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest akceptacja regulaminu oraz pisemne zgłoszenie na karcie konkursowej.
Kartę konkursową można pobrać w Urzędzie Miejskim w Łęknicy, pok. 201. Wszelkie informacje na temat konkursu udzielane są pod numerem tel.. 68 362 47 11.
 
Zapraszamy serdecznie mieszkańców Łęknicy do wzięcia udziału w konkursie.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Dawid Śliwiński Data wytworzenia informacji: 2017-12-19 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Sylwia Małecka Data wprowadzenia do BIP 2017-12-19 13:38:14
Wprowadził informację do BIP: Dawid Śliwiński Data udostępnienia informacji: 2017-12-19 13:38:19
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Śliwiński Data ostatniej zmiany: 2017-12-19 13:39:08
Artykuł był wyświetlony: 4839 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Spotkanie dotyczące wsparcia na założenie działalności gospodarczej - Zielona Góra

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-09 07:26:38

Akapit nr 1 - brak tytułu

Spotkanie informacyjne dla osób fizycznych na założenie działalności gospodarczej w Zielonej Górze – 14.11.2017 r.
 
 
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze, działający w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości pozyskania wsparcia na założenie działalności gospodarczej, które odbędzie się 14 listopada 2017 r. w godzinach 10:00 – 13:00 w Zielonej Górze.
 
 
O spotkaniu
 
 
Podczas spotkania przekazane zostaną informacje dotyczące możliwości pozyskania środków zwrotnych i bezzwrotnych na uruchomienie własnego biznesu. Omówione zostaną warunki przyznania wsparcia, wskazane zostaną dokumenty, strony internetowe oraz podmioty oferujące unijne środki. Spotkanie kierowane jest do osób fizycznych planujących założenie własnej działalności gospodarczej.
 
Spotkanie odbędzie się 14 listopada 2017 r. w godzinach 10:00 – 13:00 w Zielonej Górze w siedzibie Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich, ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (sala konferencyjna nr 0.35, poziom 0).
 
Więcej informacji
 
Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza poniżej. Na zgłoszenia czekamy do 13 listopada 2017 r. W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Zielonej Górze pod numerami telefonów: 68 4565 -535; -499; -488; -480; -454.
 
FORMULARZ
 
Istnieje również możliwość zgłoszenia poprzez formularz elektroniczny za pośrednictwem strony internetowej: http://rpo.lubuskie.pl/wez-udzial-w-szkoleniach-i-konferencjach/szkolenie-formularz?termId=229012
O udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.
 
Serdecznie zapraszamy!
 
Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Dawid Śliwiński Data wytworzenia informacji: 2017-11-09 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewelina Hajłasz Data wprowadzenia do BIP 2017-11-09 07:26:38
Wprowadził informację do BIP: Dawid Śliwiński Data udostępnienia informacji: 2017-11-09 07:28:20
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Śliwiński Data ostatniej zmiany: 2017-11-09 07:28:51
Artykuł był wyświetlony: 6004 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

SYSTEM-Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizaowanych przez WFOŚiGW

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-10-31 09:08:23

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uprzejmie informujemy, że dnia 26.10.2017r. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze uchwałą nr 002/65/17 przyznał Gminie Łęknica dofinansowanie w formie dotacji do kwoty 4.830,73 zł ( słownie: cztery tysiące osiemset trzydzieści złotych 73/100) na usuwanie azbestu z obszaru Gminy w ramach realizacji zadania pn. „ Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Łęknica” w ramach programu „SYSTEM-Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizaowanych przez WFOŚiGW.
Część 1) usuwanie wyrobów zawierających azbest”.
 
Dofinansowanie pochodzi z dwóch Funduszy:
    • udział środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wynosi 2.415,36 zł
    • udział środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze wynosi 2.415,37 zł
Efektem realizacji zadania pn. „ Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Łęknica” w ramach programu, na terenie Gminy Łęknica jest usunięcie wyrobów zawierających azbest z demontażem w ilości 6,79 Mg, którego koszt wyniósł 4.692,51 zł oraz usunięcie wyrobów zawierających azbest bez demontażu w ilości  0,2 Mg, którego koszt wyniósł 138,22 zł.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Dawid Śliwiński Data wytworzenia informacji: 2017-10-31 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Terpińska Krzysztofa Data wprowadzenia do BIP 2017-10-31 09:08:23
Wprowadził informację do BIP: Dawid Śliwiński Data udostępnienia informacji: 2017-10-31 09:08:27
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Śliwiński Data ostatniej zmiany: 2017-11-10 12:06:54
Artykuł był wyświetlony: 6438 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zapraszam do wzięcia udziału w obradach XXXIX sesji Rady Miejskiej w Łęknicy, która odbędzie się w piątek 3 listopada 2017 r. o godz. 9:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Łęknicy.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-10-27 10:37:52

Akapit nr 1 - brak tytułu

Łęknica, dnia 26 października 2017r.
 
 
RM.0002.39.2017
 
Zaproszenie
 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2017r. Poz. 1875) oraz §26 ust. 1 Statutu Gminy Łęknica zapraszam na XXXIX sesję Rady Miejskiej w Łęknicy, która odbędzie się w piątek 3 listopada 2017 r.
o godz. 9:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Łęknicy.
 
 
Porządek obrad sesji:
 
1. Otwarcie sesji.
2. Informacja o działalności Burmistrza.
3. Zapytania i interpelacje.
4. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok Gminy Łęknica.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie miasta Łęknicy na 2018 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęknicy.
9. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Zespole Szkół Publicznych w Łęknicy.
10. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Łęknica.
11. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych przez Gminę w roku szkolnym 2016/2017.
12. Wnioski i informacje.
13. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji.
14. Zamknięcie obrad sesji.
 
 
 
 
 
 
 
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
/../             
Andrzej Marszałek

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Dagmara Malik Data wytworzenia informacji: 2017-10-27 10:30:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dagmara Malik Data wprowadzenia do BIP 2017-10-27 10:37:52
Wprowadził informację do BIP: Dagmara Malik Data udostępnienia informacji: 2017-10-27 10:45:19
Osoba, która zmieniła informację: Dagmara Malik Data ostatniej zmiany: 2017-10-27 10:45:19
Artykuł był wyświetlony: 6305 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Łęknicy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu