ˆ

Aktualności

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji zaprasza kobiety z niepełnosprawnościami do udziału w projekcie „Indywidualna aktywizacja społeczno-zatrudnieniowa dla kobiet z niepełnosprawnościami z woj. lubuskiego”

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-08-07 07:40:46

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Marcin Perczyński Data wytworzenia informacji: 2017-08-07 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Alina Andrus Data wprowadzenia do BIP 2017-08-07 07:40:46
Wprowadził informację do BIP: Marcin Perczyński Data udostępnienia informacji: 2017-08-07 07:41:48
Osoba, która zmieniła informację: Marcin Perczyński Data ostatniej zmiany: 2017-08-07 07:41:48
Artykuł był wyświetlony: 6574 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Jak przygotować się na upał

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-08-03 08:52:01

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Dawid Śliwiński Data wytworzenia informacji: 2017-08-03 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Wiesław Zieliński Data wprowadzenia do BIP 2017-08-03 08:52:01
Wprowadził informację do BIP: Dawid Śliwiński Data udostępnienia informacji: 2017-08-03 08:56:36
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Śliwiński Data ostatniej zmiany: 2017-08-03 08:56:36
Artykuł był wyświetlony: 6328 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Potencjalny emerycie, oblicz kapitał początkowy

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-07-28 07:54:01

Akapit nr 1 - brak tytułu

Potencjalny emerycie, oblicz kapitał początkowy
 
Od 1 października 2017 r. wiek emerytalny zostanie obniżony do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Wśród uprawnionych do emerytury znajdą się osoby, które nigdy nie miały ustalonego kapitału początkowego. Warto to zrobić jak najwcześniej, bowiem ustalenie kapitału początkowego już teraz skróci czas załatwiania wniosku o emeryturę.
 
W woj. lubuskim w związku z obniżeniem wieku emerytalnego na emeryturę będzie mogło przejść prawie 10 000 osób. Z tego powodu liczba wniosków o świadczenia w IV kwartale 2017 r. może wzrosnąć nawet 100 procent.
 
Dla potencjalnych emerytów podstawą  obliczenia emerytury jest m.in. kwota zwaloryzowanych składek emerytalnych i kapitału początkowego. W związku z tym Zakład Ubezpieczeń Społecznych zwraca się do osób, które zamierzają ubiegać się o emeryturę, a nie mają jeszcze ustalonego kapitału początkowego i przed dniem 1.01.1999 r. podlegały ubezpieczeniu społecznemu, o jak najszybsze złożenie wniosku o kapitał początkowy.
 
W grupie potencjalnych emerytów są także osoby, które miały ustalony kapitał początkowy, jednak  w związku ze zmianami w sposobie jego obliczenia, podlega on ponownemu przeliczeniu, co może mieć wpływ na korzystniejszą wysokość świadczenia. Także te osoby powinny jak najszybciej złożyć wniosek o przeliczenie kapitału.
 
W woj. lubuskim niemal 20% potencjalnych emerytów nie ma ustalonego kapitału początkowego. Do tych osób Zakład wysyła informacje o możliwości obliczenia kapitału wraz ze stosownym wnioskiem. Wniosek dostępny jest także w jednostkach organizacyjnych ZUS oraz na stronie internetowej Zakładu. Formularz należy podpisać a następnie przesłać pocztą (listem zwykłym) lub dostarczyć osobiście do terenowej jednostki organizacyjnej ZUS.
 
 
 
 
Agata Muchowska
regionalny rzecznik prasowy ZUS
województwa lubuskiego

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Joanna Dżumyło Data wytworzenia informacji: 2017-07-28 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Joanna Dżumyło Data wprowadzenia do BIP 2017-07-28 07:54:01
Wprowadził informację do BIP: Joanna Dżumyło Data udostępnienia informacji: 2017-07-28 07:55:25
Osoba, która zmieniła informację: Joanna Dżumyło Data ostatniej zmiany: 2017-07-28 07:55:25
Artykuł był wyświetlony: 5826 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-07-14 15:00:35

Akapit nr 1 - brak tytułu

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Żarach z siedzibą w Lubsku przekazuje informację dotyczącą występowania afrykańskiego pomoru świń (ASF) u świń i dzików  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
W związku z aktualną sytuacją epizootyczną w zakresie afrykańskiego pomoru świń Powiatowy Lekarz Weterynarii w Żarach z siedzibą w Lubsku zwraca się z prośbą o podjęcie działań mających na celu zmniejszenie ryzyka wystąpienia ASF.
Działania które nalezy podjąć to:
  •  zaopatrzenie wszystkich przydrożnych parkingów, stacji benzynowych, miejsc obsługi podróżnych oraz wszystkich pozostałych miejsc postojowych w pojemniki/kontenery przeznaczone na odpady żywnościowe oraz regularne ich opróżnianie
  • zamieszczenie we wskazanych miejscach  materiałówe informacyjnych o roli żywności w rozprzestrzenianiu się ASF (w załączniku ulotka).
Działania te są istotne w związku z tym , iż analiza czynników ryzyka wskazuje na fakt, że to właśnie czynniki ludzki jest jednym z najbardziej prawdopodobnych nieprzewidywalnych wektorów szerzenia się ASF. W załączeniu tablica informacyjna dla podróżujących z informacją dotyczącą wyrzucania resztek jedzenia wyłącznie do zamykanych pojemników na śmieci.

Załączniki

  • ASF (PDF, 796.6 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2017-07-14 15:01:40 | Data wytworzenia informacji: 2017-07-14 00:00:00

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Agnieszka Ślebiedzińska Data wytworzenia informacji: 2017-07-14 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Ślebiedzińska Data wprowadzenia do BIP 2017-07-14 15:00:35
Wprowadził informację do BIP: Agnieszka Ślebiedzińska Data udostępnienia informacji: 2017-07-14 15:02:02
Osoba, która zmieniła informację: Agnieszka Ślebiedzińska Data ostatniej zmiany: 2017-07-14 15:02:02
Artykuł był wyświetlony: 4986 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

PLANOWANE NABORY WNIOSKÓW W LGD

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-06-23 11:56:50

PLANOWANE NABORY WNIOSKÓW W LGD

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” informuje, iż nabory wniosków w zakresie:
- Przedsięwzięcie 1.3.1. Budowa lub przebudowa obiektów infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej – 94 940,00 zł;
- Przedsięwzięcie 2.1.1. Podejmowanie działalności gospodarczej – 480 000,00 zł;
- Przedsięwzięcie 2.2.2. Utrzymanie miejsc pracy – 75 000,00 zł;
- Przedsięwzięcie 3.2.1. Zachowanie lokalnego dziedzictwa – konserwacja i restauracja zabytków – 250 000,00 zł
planowane są na wrzesień 2017 roku.
O terminach i szczegółach będziemy informować na bieżąco.
Warunki i zasady udzielania pomocy zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.  Zostały również zapisane w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 oraz Procedurze oceny i wyboru operacji w ramach LSR. Formularze wniosków o przyznanie pomocy, umów oraz wniosków o płatność dostępne są w zakładce FORMULARZE WNIOSKÓW.
Więcej informacji na temat dofinansowania można uzyskać w biurze Stowarzyszenia w Lubsku, ul. Kopernika 19 lub pod numerem telefonu 68 457 61 51.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Agnieszka Ślebiedzińska Data wytworzenia informacji: 2017-06-23 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Ślebiedzińska Data wprowadzenia do BIP 2017-06-23 11:56:50
Wprowadził informację do BIP: Agnieszka Ślebiedzińska Data udostępnienia informacji: 2017-06-23 11:57:41
Osoba, która zmieniła informację: Agnieszka Ślebiedzińska Data ostatniej zmiany: 2017-06-23 11:57:41
Artykuł był wyświetlony: 5004 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zmiana nazw ulic XX-lecia i Hanki Sawickiej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-06-21 08:13:30

Zmiana nazw ulic XX-lecia i Hanki Sawickiej

Na podstawie art. 6 ust.1 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016r. o zakazie komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz.U. z 2016r. poz. 744) Rada Miejska w Łęknicy w dniu 2 czerwca 2017r. podjęła uchwałę nr XXXIII.191.2017 w sprawie zmiany nazwy ulicy XX-lecia w Łęknicy na ulicę Graniczną oraz uchwałę nr XXXIII.192.2017 w sprawie zmiany nazwy ulicy Hanki Sawickiej w Łęknicy na ulicę Nad Nysą. Uchwały po akceptacji Wojewody Lubuskiego zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego w dniu 6 czerwca 2017r.
Zgodnie z uchwałami nowe nazwy ulic obowiązują po upływie 14 dni od ogłoszenia ich w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, czyli od 21 czerwca 2017r.
W związku z powyższym mieszkańcy wyżej wymienionych ulic powinni podjąć następujące czynności:
1. Urząd Skarbowy - osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej zgłaszają zmianę przy najbliższym kontakcie z Urzędem Skarbowym, np. przy składaniu zeznania podatkowego podając nową nazwę ulicy. Można także wypełnić zgłoszenie aktualizacyjne ZAP 3 lub w siedzibie Urzędu Skarbowego w Żarach. Osoby prowadzące działalność gospodarczą powinny wypełnić zgłoszenie aktualizacyjne ZAP-3.
2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych - osoby pobierające świadczenia powinny zgłosić zmianę danych adresowych na formularzu ZUS-ER-WZD-01 lub w dowolnej formie pisemnej do ZUS.
3. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz posiadające zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowychw terminie 7 dni od daty wejścia w życie zmiany powinny złozyć w Urzędzie wniosek CEIDG-1.
4. Instytucje podległe Urzędowi Miasta (MZK, Przedszkole, Szkoły) naniosą zmiany „z urzędu”.
5. Banki, dostawcy energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych - należy zgłosić zmianę nazwy ulicy osobiście.
Ponadto Burmistrz Łęknicy informuje, że wymiana dokumentów takich jak: dowód osobisty, prawo jazdy czy dowód rejestracyjny pojazdu są zwolnione z opłat. Jednocześnie zgodnie z art. 5 ust. 2 w/w ustawy dokumenty te zachowują swoją ważność pomimo zmiany nazwy ulicy. Stwierdza to jednoznacznie art. 5 ust. 2 w/w ustawy przesądzając, że zmiana nazwy ulicy dokonana na podstawie ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających dotychczasową nazwę.
Pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej na podstawie ustawy są wolne od opłat.
Informujemy również, iż Burmistrz Łęknicy wystosował pisemne powiadomienia o zmianie nazw ulic do instytucji takich jak: pogotowie, straż pożarna, policja, Urząd Statystyczny, Urząd Skarbowy w Żarach, Sąd Rejonowy w Żarach, Poczta Polska, Starostwo Powiatowe w Żarach, ZUS Żary, KRUS Placówka Terenowa Żary.

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Agnieszka Ślebiedzińska Data wytworzenia informacji: 2017-06-21 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Ślebiedzińska Data wprowadzenia do BIP 2017-06-21 08:13:30
Wprowadził informację do BIP: Agnieszka Ślebiedzińska Data udostępnienia informacji: 2017-06-21 08:13:47
Osoba, która zmieniła informację: Agnieszka Ślebiedzińska Data ostatniej zmiany: 2017-06-21 08:13:47
Artykuł był wyświetlony: 5695 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

INFORMACJA BURMISTRZA

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-06-07 11:22:52

Akapit nr 1 - brak tytułu

INFORMACJA BURMISTRZA
 
             Działając zgodnie z § 19 Uchwały Nr XXI.117.2016 Rady Miejskiej w Łęknicy w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Łęknica na dofinansowanie
kosztów zmiany lub budowy systemu ogrzewania w budynkach, z dnia 1 lipca 2016r., Burmistrz Łęknicy podaje do publicznej wiadomości listę kolejnych wnioskodawców,
którym na mocy Uchwały Nr XXXIII.187.2017 Rady Miejskiej w Łęknicy w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok Gminy Łęknica, z dnia 2 czerwca 2017r., zostanie udzielone dofinansowanie
na zmianę lub budowę systemu ogrzewania w budynkach w 2017r.
Decyzją Rady Miejskiej w Łęknicy dofinansowania udzielono wszystkim wnioskodawcom, zwiększając tym samym plan wydatków na ten cel.
 
Poniższa lista stanowi kontynuację listy rankingowej z dnia 16 maja 2017r.:
9. Robert Skowron,
10. Krzysztof Wawruch,
11. Zofia Dybka,
12. Krystyna Zweifler,
13. Stanisław Wełniak,
14. Edward Bryła.
 
 
Burmistrz Łęknicy                                                                              
                                                                      
/-/Piotr Kuliniak                                                                                

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Dagmara Malik Data wytworzenia informacji: 2017-06-07 11:17:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dagmara Malik Data wprowadzenia do BIP 2017-06-07 11:22:52
Wprowadził informację do BIP: Joanna Dżumyło Data udostępnienia informacji: 2017-06-07 11:23:02
Osoba, która zmieniła informację: Joanna Dżumyło Data ostatniej zmiany: 2017-06-07 11:23:02
Artykuł był wyświetlony: 5195 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

UCHWAŁA NR XXXIII.190.2017 RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY z dnia 2 czerwca 2017r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Łęknica.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-06-06 13:49:28

SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA PRZEPUSTKĄ DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-06-05 15:55:40

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Dawid Śliwiński Data wytworzenia informacji: 2017-06-05 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Wiesław Zieliński Data wprowadzenia do BIP 2017-06-05 15:55:40
Wprowadził informację do BIP: Dawid Śliwiński Data udostępnienia informacji: 2017-06-05 15:55:49
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Śliwiński Data ostatniej zmiany: 2017-06-05 15:55:49
Artykuł był wyświetlony: 4696 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Burmistrz Łęknicy ogłasza konkurs na: "Najładniejszą posesję Gminy Łęknica w 2017r."

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-06-05 15:38:18

Akapit nr 1 - brak tytułu

Konkurs prowadzony jest w kategoriach:
1) Najładniejsza posesja indywidualna;
2) Najładniejsza posesja wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej.
W konkursie przewidziane są nagrody pieniężne za zajęcie I lub II miejsca.
Zgłoszenia do udziału w konkursie można składać do 15 czerwca 2017 r.  Warunkiem  przystąpienia do konkursu jest akceptacja regulaminu oraz pisemne zgłoszenie  na karcie konkursowej.
Kartę konkursową można pobrać w Urzędzie Miasta w Łęknicy, pok. 201.
Wszelkie informacje na temat konkursu udzielane są pod numerem tel. 68 36 24 711,
68 36 24 707. Zapraszamy!

                                                                                                         Burmistrz Łęknicy
                                                                                                          (-) Piotr Kuliniak  

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Dawid Śliwiński Data wytworzenia informacji: 2017-06-05 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Sylwia Małecka Data wprowadzenia do BIP 2017-06-05 15:38:18
Wprowadził informację do BIP: Dawid Śliwiński Data udostępnienia informacji: 2017-06-05 15:38:22
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Śliwiński Data ostatniej zmiany: 2017-06-05 15:38:22
Artykuł był wyświetlony: 4517 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Łęknicy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu