ˆ

Aktualności

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Film informacyjny ws. Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-02-06 08:41:59

Akapit nr 1 - brak tytułu

Galeria filmów: Film informacyjny ws. Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Dawid Śliwiński Data wytworzenia informacji: 2017-02-06 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Wiwacz, MPIPS Data wprowadzenia do BIP 2017-02-06 08:41:59
Wprowadził informację do BIP: Dawid Śliwiński Data udostępnienia informacji: 2017-02-06 08:43:34
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Śliwiński Data ostatniej zmiany: 2017-02-06 08:43:34
Artykuł był wyświetlony: 8510 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uchwała w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-02-01 14:18:58

Akapit nr 1 - brak tytułu

"Działając na podstawie art. 207 ustawy z dnia14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe podajemy do publicznej wiadomości Uchwałę Nr XXIX.171.2017 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 27 stycznia 2017r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego".
 
http://www.prawomiejscowe.pl/institution/17422/legalact/156456/17422/htmlpreview

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Dawid Śliwiński Data wytworzenia informacji: 2017-02-01 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Marzena Brzezińska Data wprowadzenia do BIP 2017-02-01 14:18:58
Wprowadził informację do BIP: Dawid Śliwiński Data udostępnienia informacji: 2017-02-01 14:19:02
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Śliwiński Data ostatniej zmiany: 2017-02-01 14:19:02
Artykuł był wyświetlony: 8845 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

System powiadamiania i ostrzegania mieszkańców SISMS

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-01-03 08:47:22

Akapit nr 1 - brak tytułu

Akapit nr 2 - brak tytułu

Akapit nr 3 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Dawid Śliwiński Data wytworzenia informacji: 2017-01-03 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dawid Śliwiński Data wprowadzenia do BIP 2017-01-03 08:47:22
Wprowadził informację do BIP: Dawid Śliwiński Data udostępnienia informacji: 2017-01-03 08:52:14
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Śliwiński Data ostatniej zmiany: 2017-01-03 09:02:30
Artykuł był wyświetlony: 9278 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Harmonogram odbioru odpadów w gminie Łęknica na 2017 rok

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-12-29 09:52:25

Akapit nr 1 - brak tytułu

Harmonogram w kalendarzu google - format ICS:
https://calendar.google.com/calendar/ical/gr1hfk5j9t9nf7odaum21munks%40group.calendar.google.com/public/basic.ics
 
Instrukcja dodawania kalendarza za pomocą linku - do własnego kalendarza na koncie gmail
(możliwe tylko za pomocą komputera, wymagane konto gmail)
 
Dodawanie za pomocą linku:
Kalendarz możesz dodać przy użyciu linku tylko wtedy, gdy jest to kalendarz publiczny.
  1. Zaloguj się do swojego konta gmail
  2. Z listy aplikacji w prawym górnym rogu wybierz kalendarz
  3. Otwórz Kalendarz Google.
  4. Znajdź „Inne kalendarze” po lewej i kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół.
  5. Wybierz Dodaj wg adresów URL.
  6. Skopiuj i wklej w otwarte pole, ten adres: https://calendar.google.com/calendar/ical/gr1hfk5j9t9nf7odaum21munks%40group.calendar.google.com/public/basic.ics
  7. Kliknij Dodaj kalendarz. Kalendarz pojawi się po lewej stronie w „Innych kalendarzach”.
Uwaga: do pojawienia się zmian w Kalendarzu Google może upłynąć 12 godzin.
Kalnendarz w formacie ICS może zostać wykorzystany również w aplikacjach tj. Thunderbird, Outlook itp.
 
 
Harmonogram w kalendarzu google w wersji html:
https://calendar.google.com/calendar/embed?src=gr1hfk5j9t9nf7odaum21munks%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Warsaw

Spotkania informacyjne - różne formy służby wojskowej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-12-19 10:38:09

Akapit nr 1 - brak tytułu

Osoba do kontaktu: 
UM w Łęknicy
Danuta Pietrzak
tel. 683624719
Termin do 16.01.2017r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Dawid Śliwiński Data wytworzenia informacji: 2016-12-19 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Danuta Pietrzak Data wprowadzenia do BIP 2016-12-19 10:38:09
Wprowadził informację do BIP: Dawid Śliwiński Data udostępnienia informacji: 2016-12-19 10:38:27
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Śliwiński Data ostatniej zmiany: 2016-12-19 10:44:47
Artykuł był wyświetlony: 8648 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Demontaż i odbiór azbestu

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-12-13 08:18:08

Akapit nr 1 - brak tytułu

Mieszkańców gminy Łęknica, zainteresowanych demontażem i odbiorem wyrobów zawierających azbest, prosimy o zgłoszenie się do Urzędu Miejskiego w celu wypełnienia oraz złożenia zgłoszenia.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Dawid Śliwiński Data wytworzenia informacji: 2016-12-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Krzysztofa Terpińska Data wprowadzenia do BIP 2016-12-13 08:18:08
Wprowadził informację do BIP: Dawid Śliwiński Data udostępnienia informacji: 2016-12-13 08:19:09
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Śliwiński Data ostatniej zmiany: 2016-12-13 11:02:00
Artykuł był wyświetlony: 8571 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Konkurs na najładniejszą iluminację świetlną

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-12-09 08:03:02

Wyniki konkursu

Do konkursu na „Najładniejszą iluminację świetlną posesji w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku” w 2016 r. wpłyneły 3 karty zgłoszeniowe:
1) Gubała Andrzej, ul. Kwiatowa 6, 68-208 Łęknica
2) Gondek-Żukowska Danuta, ul. Wybrzeżna 13, 68-208 Łęknica
3) Lewicki Mirosław, ul. Wybrzeżna 14, 68-208 Łęknica
 
Ustalenia z przebiegu konkursu:
Komisja Konkursowa po wpłynięciu kart zgłoszeniowych dokonała indywidualnej oceny każdej zgłoszonej do konkursu posesji w dniu 30.12.2016 r. na karcie stanowiacej załącznik do regulaminu. Przyjmuje się skalę ocen od 1 do 5 punktów dla każdego z określonych elementów kryterów oceny:
- estetyka ozdób;
- sposób wyeksponowania ozdób świetlnych;
- stworzony nastrój;
- ilość ozdób świetlnych;
- pomysłowość.
Według oceny Komisji konkursowej:
- I miejsce zajęła posesja p. Andrzeja Gubały zdobywając maksymalną liczbę punktów (75)- 400 zł, - II miejsce zajęła posesja p. Danuty Żukowskiej-Gondek zdobywając punktów (51) - 200 zł,
p. Mirosław Lewicki zdobył punktów (21). Zgodnie z Regulaminem przyznaje się I i II miejsce.
 
Posesja p. Gubały
Posesja p. Gubały - I miejsce
Posesja p. Gubały - I miejsce
Posesja p. Gondek - II miejsce, niestety na zdjęciach nie udało się uchwycić efektu oświetlenia budynku p. Gondek
Posesja p. Lewickiego

Ogłoszenie dot. konkursu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Dawid Śliwiński Data wytworzenia informacji: 2016-12-09 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Sylwia Małecka Data wprowadzenia do BIP 2016-12-09 08:03:02
Wprowadził informację do BIP: Dawid Śliwiński Data udostępnienia informacji: 2016-12-09 08:04:04
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Śliwiński Data ostatniej zmiany: 2017-01-09 14:22:37
Artykuł był wyświetlony: 8227 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Spotkanie z Burmistrzem 13.12.2016

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-12-06 14:58:34

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Krzysztofa Terpińska Data wytworzenia informacji: 2016-12-06 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dawid Śliwiński Data wprowadzenia do BIP 2016-12-06 14:58:34
Wprowadził informację do BIP: Dawid Śliwiński Data udostępnienia informacji: 2016-12-06 14:59:28
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Śliwiński Data ostatniej zmiany: 2016-12-06 14:59:28
Artykuł był wyświetlony: 7941 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Konkurs ofert na świadczenie gwarantowanych usług w zakresie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Gminy Łęknica

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-12-02 08:27:59

Treść zarządzenia

ZARZĄDZENIE Nr 252. 2016
BURMISTRZA ŁĘKNICY
z dnia 2 grudnia 2016r.
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na świadczenie gwarantowanych usług w zakresie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Gminy Łęknica, posiadających skierowania lekarskie na wykonanie tego typu zabiegów ze sfinansowaniem usługi z budżetu Gminy Łęknica
 
 
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.), art. 9a, 9b i 48b ustawy z dnia 27 sierpnia 2014r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016r. poz.1793 z późn.zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1. Ogłasza się konkurs ofert na świadczenie gwarantowanych usług w zakresie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Gminy Łęknica, posiadających skierowania lekarskie na wykonanie tego typu zabiegów ze sfinansowaniem usługi z budżetu Gminy Łęknica, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Łęknica.
§ 3. Ogłoszenie, o którym mowa w § 1 umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łęknicy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łęknicy.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
 
Burmistrz Łęknicy
/-/        
Piotr Kuliniak

Załącznik 1 - ogłoszenie

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 252.2016
Burmistrza Łęknicy z dnia 2 grudnia 2016r.
OGŁOSZENIE
Burmistrz Łęknicy
ogłasza konkurs ofert na świadczenie gwarantowanych usług w zakresie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Gminy Łęknica, posiadających skierowania lekarskie na wykonanie tego typu zabiegów ze sfinansowaniem usługi z budżetu Gminy Łęknica
1. Przedmiot konkursu ofert
Przedmiotem konkursu ofert jest wykonywanie bezpłatnych gwarantowanych świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Gminy Łęknica w ramach przeznaczonych przez gminę środków finansowych na realizację zadania.
Do skorzystania z bezpłatnych usług w zakresie rehabilitacji leczniczej uprawniony będzie każdy mieszkaniec Gminy Łęknica posiadający skierowanie lekarskie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (nie będą honorowane skierowania tzw. „prywatne”) - według kolejności zgłoszeń i w granicach wartości środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania.
Konkurs jest uzupełnieniem potrzeb świadczeń rehabilitacyjnych, finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia i uwzględnia zgłaszane przez mieszkańców gminy potrzeby w tym zakresie.
Katalog wymaganych w ofercie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej:
Kod świadcze
nia
Rodzaj zabiegu
Wartość punktów w warunkach ambulatoryjnych
kinezyterapia
073
Indywidualna praca z pacjentem (np. ćwiczenia bierne, czynno-bierne, ćwiczenia wg metod neurofizjologicznych, metody reedukacji nerwowo-mięśniowej, ćwiczenia specjalne, mobilizacje i manipulacje) nie mniej niż 30 min.
25
075
Ćwiczenia wspomagane
8
067
Pionizacja
8
068
Ćwiczenia czynne w dociążeniu i czynne w odciążeniu z oporem
6
069
Ćwiczenia czynne wolne i czynne z oporem
6
070
Ćwiczenia izometryczne
6
013
Nauka czynności lokomocji
8
015
Wyciągi
7
016
Inne formy usprawniania (kinezyterapia)
 
5
masaż
019
Masaż suchy – częściowy – min. 20 min. Na 1 pacjenta w tym 15 min. czynnego masażu
10
elektrolecznictwo
 
024
Galwanizacja
4
025
Jonoforeza
5
028
Elektrostymulacja
7
029
Tonoliza
6
030
Prądy diadynamiczne
4
031
Prądy interferencyjne
4
032
Prądy TENS
4
033
Prądy Treaberta
4
034
Prądy Kotza
4
035
Ultradźwięki miejscowe
6
036
Ultrafonoforeza
7
 
Leczenie polem magnetycznym
 
039
Impulsowe pole magnetyczne niskiej częstotliwości
3
 
Światłolecznictwo i ciepłolecznictwo
 
076
Naświetlanie promieniami IR, UV - miejscowe
3
042
Laseroterapia - skaner
3
043
Laseroterapia punktowa
6
 

 
Katalog dodatkowych (fakultatywnych) świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej:
Kod świadcze
nia
Rodzaj zabiegu
Wartość punktów w warunkach ambulatoryjnych
 
masaż
 
065
Masaż limfatyczny ręczny - leczniczy
12
066
Masaż limfatyczny mechaniczny – leczniczy
6
 
 
Leczenie polem magnetycznym
 
037
Impulsowe pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości
6
 
Hydroterapia
 
 
049
Kąpiel wirowa kończyn
7
 
Krioterapia
 
074
Krioterapia miejscowa
8

2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
Na realizację zadania przeznacza się kwotę 2.500 zł miesięcznie (słownie: dwa tysiące pięćset złotych).
Czas realizacji zadania: od 1 stycznia 2017r. do 30 czerwca 2017r.
Świadczenia będą finansowane na podstawie zawartej umowy między Gminą Łęknica a świadczeniodawcą wyłonionym w konkursie ofert - zgodnie z art. 9b ustawy z dnia 27 lipca 2014r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016r. poz. 1793 z późn. zm.).
3. Wymagania stawiane świadczeniodawcom
W konkursie mogą brać udział podmioty lecznicze w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2016r. poz.1638) zwane dalej oferentami.
Oferent powinien:
1) być podmiotem leczniczym w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej, posiadającym kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej;
2) posiadać aktualną polisę ubezpieczeniową odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2011r. Nr 293, poz. 1729);
3) dysponować kadrą posiadającą kwalifikacje zawodowe do udzielania świadczeń rehabilitacyjnych - zabiegi mają się odbywać pod nadzorem co najmniej magistra fizjoterapii;
4) dysponować lokalem, w którym świadczone będą usługi w zakresie rehabilitacji leczniczej, położonym na terenie Gminy Łęknica;
5) spełniać warunki określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012r. poz. 739);
6) dysponować specjalistycznym sprzętem i aparaturą medyczną do realizacji świadczeń w zakresie rehabilitacji leczniczej;
7) posiadać możliwość zapewnienia mieszkańcom Gminy Łęknica dostępności do świadczeń w zakresie rehabilitacji leczniczej minimum 5 razy w tygodniu co najmniej po 5 godzin dziennie.
4. Termin i miejsce składania ofert
Kompletne oferty na realizację świadczeń gwarantowanych usług w zakresie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Gminy Łęknica, posiadających skierowania lekarskie na wykonanie tego typu zabiegów ze sfinansowaniem usługi z budżetu Gminy Łęknica należy składać na formularzu oferty, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Łęknicy w terminie do 19 grudnia 2016r. do godz. 14.30 w zamkniętych kopertach z napisem „Konkurs ofert w zakresie rehabilitacji leczniczej”
lub przesłać na adres:
 
Urząd Miejski w Łęknicy
ul. Żurawska 1
68-208 Łęknica
Dla oferty przesłanej pocztą terminem wiążącym jest data wpływu do Urzędu, a nie data nadania.
Oferty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Kryteria oceny ofert:
1) cena - 90 %
2) jakość (doświadczenie w prowadzeniu działalności objętej konkursem, kompetencje pracowników) - 10 %
O rozstrzygnięciu Konkursu wszyscy oferenci zostaną powiadomieni pisemnie, w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia Konkursu.
Gmina zastrzega:
1. Konkurs zostanie także rozstrzygnięty w przypadku, gdy wpłynie tylko jedna oferta.
2. Prawo do odwołania lub unieważnienia Konkursu oraz zmiany terminu składania ofert bez podania przyczyny.
3.Prawo wezwania oferenta w celu uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Marzena Brzezińska Data wytworzenia informacji: 2016-12-02 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dawid Śliwiński Data wprowadzenia do BIP 2016-12-02 08:27:59
Wprowadził informację do BIP: Dawid Śliwiński Data udostępnienia informacji: 2016-12-02 08:40:38
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Śliwiński Data ostatniej zmiany: 2016-12-02 08:40:38
Artykuł był wyświetlony: 7588 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

PRZERWA W DOSTAWIE WODY

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-11-30 13:16:52

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
UWAGA !
 
MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNALNY W ŁĘKNICY INFORMUJE, 
ŻE DNIA 01.12.2016r. (czwartek) OD GODZ. 8.00 
NASTĄPI PRZERWA W DOSTAWIE WODY 
DLA MIESZKAŃCÓW ŁĘKNICY. 
(przerwa nie będzie spowodowana awarią, lecz wymaganymi pracami serwisowymi).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Dawid Śliwiński Data wytworzenia informacji: 2016-11-30 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: MZK, Dawid Śliwiński Data wprowadzenia do BIP 2016-11-30 13:16:52
Wprowadził informację do BIP: Dawid Śliwiński Data udostępnienia informacji: 2016-11-30 13:17:04
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Śliwiński Data ostatniej zmiany: 2016-11-30 13:17:04
Artykuł był wyświetlony: 6761 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Łęknicy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu