ˆ

Aktualności

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA PRZEPUSTKĄ DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-06-05 15:55:40

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Dawid Śliwiński Data wytworzenia informacji: 2017-06-05 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Wiesław Zieliński Data wprowadzenia do BIP 2017-06-05 15:55:40
Wprowadził informację do BIP: Dawid Śliwiński Data udostępnienia informacji: 2017-06-05 15:55:49
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Śliwiński Data ostatniej zmiany: 2017-06-05 15:55:49
Artykuł był wyświetlony: 6863 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Burmistrz Łęknicy ogłasza konkurs na: "Najładniejszą posesję Gminy Łęknica w 2017r."

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-06-05 15:38:18

Akapit nr 1 - brak tytułu

Konkurs prowadzony jest w kategoriach:
1) Najładniejsza posesja indywidualna;
2) Najładniejsza posesja wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej.
W konkursie przewidziane są nagrody pieniężne za zajęcie I lub II miejsca.
Zgłoszenia do udziału w konkursie można składać do 15 czerwca 2017 r.  Warunkiem  przystąpienia do konkursu jest akceptacja regulaminu oraz pisemne zgłoszenie  na karcie konkursowej.
Kartę konkursową można pobrać w Urzędzie Miasta w Łęknicy, pok. 201.
Wszelkie informacje na temat konkursu udzielane są pod numerem tel. 68 36 24 711,
68 36 24 707. Zapraszamy!

                                                                                                         Burmistrz Łęknicy
                                                                                                          (-) Piotr Kuliniak  

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Dawid Śliwiński Data wytworzenia informacji: 2017-06-05 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Sylwia Małecka Data wprowadzenia do BIP 2017-06-05 15:38:18
Wprowadził informację do BIP: Dawid Śliwiński Data udostępnienia informacji: 2017-06-05 15:38:22
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Śliwiński Data ostatniej zmiany: 2017-06-05 15:38:22
Artykuł był wyświetlony: 6716 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Święto Produktów Regionalnych 2017

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-05-19 12:22:23

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Dawid Śliwiński Data wytworzenia informacji: 2017-05-19 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Grupa Łużycka Data wprowadzenia do BIP 2017-05-19 12:22:23
Wprowadził informację do BIP: Dawid Śliwiński Data udostępnienia informacji: 2017-05-19 12:22:33
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Śliwiński Data ostatniej zmiany: 2017-05-19 12:22:33
Artykuł był wyświetlony: 7161 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zestawienie wyników z Ankiet konsultacyjnych w sprawie zmiany nazw ulic

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-05-15 14:09:59

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Marzena Brzezińska Data wytworzenia informacji: 2017-05-15 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Marzena Brzezińska Data wprowadzenia do BIP 2017-05-15 14:09:59
Wprowadził informację do BIP: Joanna Dżumyło Data udostępnienia informacji: 2017-05-15 14:11:46
Osoba, która zmieniła informację: Joanna Dżumyło Data ostatniej zmiany: 2017-05-15 14:11:46
Artykuł był wyświetlony: 6965 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Przygoda z Nysą

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-05-12 12:31:24

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Marcin Perczyński Data wytworzenia informacji: 2017-05-12 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Marcin Perczyński Data wprowadzenia do BIP 2017-05-12 12:31:24
Wprowadził informację do BIP: Marcin Perczyński Data udostępnienia informacji: 2017-05-12 12:31:42
Osoba, która zmieniła informację: Marcin Perczyński Data ostatniej zmiany: 2017-05-12 12:33:49
Artykuł był wyświetlony: 6408 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Oferta Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-04-13 14:00:05

Akapit nr 1 - brak tytułu

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej złożyło do Gminy Łęknica ofertę z własnej inicjatywy w trybie małych zleceń na zadanie pn. „Popiełuszko – apostoł Odwagi” organizowany w okresie od 27.04.2015r. Do 15.05.2017r.
 
Zadanie zgłoszone przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji
Zielonogórsko – Gorzowskiej spełnia wszystkie warunki określone w art. 19a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.2016r. Poz.1817).
 
Zadanie polegać będzie na zorganizowaniu wydarzenia kulturowego w postaci spektaklu muzycznego pn. „Popiełuszko – apostoł Odwagi”na terenie kościoła pw. św. Barbary w Łęknicy.
 
Burmistrz Łęknicy pozytywnie rozpatrzył ofertę biorąc pod uwagę promowanie kulturalnych form spędzania czasu wolnego przez mieszkańców Łęknicy. Przyznaje się 4.000,00zł na organizację spektaklu muzycznego zgodnie z przedłożoną ofertą.
 
Burmistrz Łęknicy
/-/
Piotr Kuliniak

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Dawid Śliwiński Data wytworzenia informacji: 2017-04-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dagmara Malik Data wprowadzenia do BIP 2017-04-13 14:00:05
Wprowadził informację do BIP: Dawid Śliwiński Data udostępnienia informacji: 2017-04-13 14:02:05
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Śliwiński Data ostatniej zmiany: 2017-04-13 14:02:05
Artykuł był wyświetlony: 7495 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZARZĄDZENIE Nr 276.2017 BURMISTRZA ŁĘKNICY w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazw ulic położonych na terenie gminy Łęknica

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-04-13 12:28:09

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 5a i 31 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 446 z późn. zm.) oraz § 2 i 3 uchwały Nr XXXVII.263.2014 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Łęknica zarządzam, co następuje:
 
§ 1. 1. Przedmiotem konsultacji społecznych jest zebranie od uczestników konsultacji propozycji nowych nazw dla obecnych ulic Hanki Sawickiej i XX-lecia w gminie Łęknica.
2. Konsultacje społeczne skierowane są do mieszkańców gminy Łęknica.
3. Konsultacje społeczne będą przeprowadzane w dniach od 14 kwietnia 2017r. do 12 maja 2017r.
4. Konsultacje społeczne mają formę pisemnych lub elektronicznych badań ankietowych, wzór ankiety stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia i będzie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łęknicy oraz w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Łęknicy. Wypełnione ankiety należy składać w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Łęknicy, ul. Żurawska 1 lub w formie elektronicznej (skan ankiety) na adres poczty:
§ 2. 1. Wyniki konsultacji zostaną opracowane w formie pisemnej informacji Burmistrza i przedstawione Radzie Miejskiej w Łęknicy.
2. Informacja o wynikach konsultacji społecznych opublikowana zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łęknicy.
§ 3. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych podaje się do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łęknicy, na stronie internetowej gminy Łęknica oraz przez rozplakatowanie na terenie gminy.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Burmistrz Łęknicy
Piotr Kuliniak

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Dawid Śliwiński Data wytworzenia informacji: 2017-04-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Marzena Brzezińska Data wprowadzenia do BIP 2017-04-13 12:28:09
Wprowadził informację do BIP: Dawid Śliwiński Data udostępnienia informacji: 2017-04-13 12:29:36
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Śliwiński Data ostatniej zmiany: 2017-04-13 12:29:36
Artykuł był wyświetlony: 7362 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

UCHWAŁA NR XXIX.171.2017 RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY z dnia 27 stycznia 2017r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-03-13 12:40:32

Akapit nr 1 - brak tytułu

http://www.prawomiejscowe.pl/institution/17422/legalact/156456/17422/htmlpreview

Nawet 550 tysięcy złotych bezzwrotnej dotacji na strategię eksportową dla MŚP

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-03-02 14:23:39

Akapit nr 1 - brak tytułu

Parp
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nawet 550 tysięcy złotych bezzwrotnej dotacji na strategię eksportową dla MŚP
 
Myślisz o eksporcie Twoich towarów na rynki zagraniczne? Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości już w marcu ogłosi nowy nabór w  ramach działania 1.2. Internacjonalizacja MŚP Programu Operacyjnego Polska Wschodnia (POPW).
 
Odpowiedz na kilka pytań, złóż wniosek i uzyskaj dotację
 
  1. Prowadzisz działalność gospodarczą na terenie województw Polski Wschodniej?
  2. W ciągu ostatnich 3 lat Twoja firma uzyskała przychody ze sprzedaży nie mniejsze niż 200 tysięcy złotych w jednym pełnym roku obrotowym?
  3. Jesteś producentem choć jednej usługi, produktu, wyrobu, który mógłby cieszyć się zainteresowaniem na rynkach zagranicznych?
Zapoznaj się z działaniem
Informacje o naborze dostępne będą na stronie www.popw.parp.gov.pl w zakładce Internacjonalizacja MŚP już w marcu.
 
Nawet do  850 tysięcy złotych bezzwrotnej dotacji na programy promocji dla MŚP
 
Chcesz wypromować swoje produkty lub usługi na rynkach zagranicznych? Jeśli tak, to do 13 marca 2017 roku możesz skorzystać z możliwości dofinansowania na realizację działań promocyjnych w ramach poddziałania 3.3.3 Go to Brand Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) .
 
Odpowiedz na dwa pytania, złóż wniosek i uzyskaj dotację
  1. Twoja działalność wpisuje się w wybrany Program Promocji?
Sprawdź w dziale Branżowe programy promocji oraz Programy Promocji na rynkach perspektywicznych w dokumentacji do naboru wniosków
  1. Posiadasz własne konkurencyjne produkty?
Wnioskodawca może osiągnąć przewagę konkurencyjną względem innych produktów oferowanych w  tej samej branży na rynku międzynarodowym biorąc pod uwagę:
  • cechy jakościowe produktu;
  • orientacyjną cenę sprzedaży produktu uwzględniającą marżę;
  • inne cechy wyróżniające produkt od oferty konkurencyjnej.

Film informacyjny ws. Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-02-06 08:41:59

Akapit nr 1 - brak tytułu

Galeria filmów: Film informacyjny ws. Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Dawid Śliwiński Data wytworzenia informacji: 2017-02-06 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Wiwacz, MPIPS Data wprowadzenia do BIP 2017-02-06 08:41:59
Wprowadził informację do BIP: Dawid Śliwiński Data udostępnienia informacji: 2017-02-06 08:43:34
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Śliwiński Data ostatniej zmiany: 2017-02-06 08:43:34
Artykuł był wyświetlony: 9549 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Łęknicy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu