ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

BURMISTRZ ŁĘKNICY OGŁASZA KONKURS OFERT NA WYBÓR REALIZATORA „PROGRAMU PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) W GMINIE ŁĘKNICA”

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-10-11 12:10:56 Informacja ogłoszona dnia 2017-10-11 12:31:43 przez Dagmara Malik

Akapit nr - brak tytułu

 Zarządzenie Nr 328.2017
 Burmistrza  Łęknicy
 z dnia 10 października 2017r.
              w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora „Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego
(HPV) w gminie Łęknica”

      Na podstawie art. 48, art. 48b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 z późn. zm.), w związku z Uchwałą Nr XXXV.202.2017 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 18 sierpnia 2017 r.
w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej zarządza się, co następuje:
    § 1. 1. Ogłasza się konkurs ofert na wybór Realizatora „Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w gminie Łęknica”, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.
    2. Regulamin konkursu na wybór Realizatora „Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w gminie Łęknica” stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.
    § 2.  Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
    § 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Burmistrz Łęknicy
                                                                                                                        /-/Piotr Kuliniak

 

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Łęknicy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu