ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Otwarty konkurs ofert: Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki uzależnień w 2013r.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Data wprowadzenia informcji do BIP: 2013-05-22 14:47:35 Informacja ogłoszona dnia 2013-05-22 14:48:45 przez Konto administr. Dawid Śliwiński, informacja należąca do archiwum

Akapit nr - brak tytułu

http://www.prawomiejscowe.pl/institution/17422/legalact/155643/17422

Wynik otwartego konkursu ofert

 
 
Działając na podstawie art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Burmistrz Łęknicy ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na  realizację zadania publicznego z zakresu organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki uzależnień na 2013 rok.
Organizacja aktywnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży połączonego z działalnością wychowawczą (obozy, kolonie i półkolonie).
Maksymalna wysokość środków Gminy Łęknica przeznaczonych na  realizację zadania wynosi: 20.000 zł (słownie dwadzieścia tysięcy złotych 00/100)
 
Lp.
Pełna nazwa wnioskodawcy
Nazwa zadania publicznego
Wysokość dotacji
1.
Chorągiew Ziemi Lubuskiej Związku Harcerstwa Polskiego w Zielonej Górze
„Cztery żywioły czyli, aktywność, wiedza i inspiracje”
 
9 000,-
2.
Klub Karate „KONTRA” w Łęknicy
Zapewnienie aktywnego wypoczynku w okresie wakacji poprzez organizację obozu sportowo wypoczynkowego z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta Łęknicy
 
11 000,-
 
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Łęknicy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu