ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Data wprowadzenia informcji do BIP: 2014-05-27 14:28:07 Informacja ogłoszona dnia 2014-05-27 14:28:28 przez Dagmara Malik, informacja należąca do archiwum

Akapit nr - brak tytułu

 
WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT
 
Działając na podstawie art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Burmistrz Łęknicy ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na  realizację zadania publicznego z zakresu organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki uzależnień na 2014 rok.
Organizacja aktywnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży połączonego z działalnością wychowawczą (obozy, kolonie i półkolonie).
Maksymalna wysokość środków Gminy Łęknica przeznaczonych na  realizację zadania wynosi: 20.000 zł (słownie dwadzieścia tysięcy złotych 00/100)
Lp.
Pełna nazwa wnioskodawcy
Nazwa zadania publicznego
Wysokość dotacji
1.
Klub Tańca „STYL” w Łęknicy
Zapewnienie aktywnego wypoczynku, w okresie wakacji, poprzez organizację obozu sportowo – wypoczynkowego z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta Łęknicy.
 
3. 500,-
2.
Klub Karate „KONTRA” w Łęknicy
Obóz wypoczynkowo – sportowy dla dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki uzależnień.
 
5. 000,-
3.
Polskie Towarzystwo Krajoznawcze w Zielonej Górze
Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki uzależnień.
 
5. 000,-
4.
Chorągiew Ziemi Lubuskiej Związku Harcerstwa Polskiego w Zielonej Górze
„Kraina talentów”
 
6. 500,-
 
 
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Łęknicy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu