ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Data wprowadzenia informcji do BIP: 2014-09-12 08:06:12 Informacja ogłoszona dnia 2014-09-12 08:08:51 przez Joanna Dżumyło, informacja należąca do archiwum

Akapit nr - brak tytułu

Działając na podstawie art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118) Burmistrz Łęknicy ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na  realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rozwoju kultury i ochrony jej dóbr.
 
Festyn z okazji 25 rocznicy konsekracji kościoła pw. św. Barbary w Łęknicy.
Maksymalna wysokość środków Gminy Łęknica przeznaczonych na  realizację zadania wynosi: 3.400 zł (słownie: trzy tysiące czterysta złotych 00/100)
 
 
Lp.
Pełna nazwa wnioskodawcy
 
Nazwa zadania publicznego
Wysokość dotacji
 
1.
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży w Zielonej Górze
 
Festyn z okazji 25 rocznicy konsekracji kościoła pw. św. Barbary w Łęknicy
 
3.400,-
 
 
                                                                                           Burmistrz Łęknicy
/-/ Piotr Kuliniak
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Łęknicy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu