ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT Działania sportowe i edukacyjno– profilaktyczne na obiektach sportowych pt. Animator sportu dzieci i młodzieży.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Data wprowadzenia informcji do BIP: 2015-05-13 12:40:23 Informacja ogłoszona dnia 2015-05-13 12:40:28 przez Dawid Śliwiński, informacja należąca do archiwum

Akapit nr - brak tytułu

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT
 
Działając na podstawie art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1138 z późn. zm.) Burmistrz Łęknicy ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na  realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
Działania sportowe i edukacyjno– profilaktyczne na obiektach sportowych pt. Animator sportu dzieci i młodzieży.
Maksymalna wysokość środków Gminy Łęknica przeznaczonych na  realizację zadania wynosi: 10.000 zł (słownie dziesięć tysięcy złotych 00/100)
 
Lp.
Pełna nazwa wnioskodawcy
 
Nazwa zadania publicznego
Wysokość dotacji
 
1.
 
Łęknicki Klub Sportowy w Łęknicy
 
Działania sportowe i edukacyjno– profilaktyczne na obiektach sportowych pt. Animator sportu dzieci i młodzieży.
 
10.000,-
 
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Łęknicy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu