ˆ

Ośrodek pomocy społecznej

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Przyznanie dodatku mieszkaniowego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2012-04-15 22:49:43

Zryczałtowany dodatek energetyczny

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-12-09 14:17:08

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zryczałtowany dodatek energetyczny
 
Od 1 stycznia 2014 roku osobom pobierającym dodatki mieszkaniowe i posiadającym zawartą z dostawcą energii elektrycznej umowę kompleksową lub umowę sprzedaży energii elektrycznej wypłacane będą zryczałtowane dodatki energetyczne.
Zryczałtowany dodatek energetyczny jest formą pomocy przeznaczoną dla osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy mającą na celu częściową rekompensatę kosztów zakupu energii elektrycznej.
Aby otrzymać dodatek energetyczny należy:
  • posiadać ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego (prawomocna decyzja);
  • złożyć wniosek o dodatek energetyczny z załączoną kopią umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej, której stroną jest osoba pobierająca dodatek mieszkaniowy;
  • zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.
Zgodnie z ustawą odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej (art. 3 pkt 13c ).
Wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 30 kwietnia 2014 r. wynosi:
  1. dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną: 11,36 zł / miesiąc;
  2. dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób: 15,77 zł / miesiąc;
  3. dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób: 18,93 zł / miesiąc.
Dodatek energetyczny przyznaje Burmistrz w drodze decyzji na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. Wniosek powinien zawierać: imię i nazwisko, adres, PESEL, ilość osób w gospodarstwie domowym, oświadczenie o zamieszkiwaniu w miejscu dostarczania energii elektrycznej, oraz w załączeniu kopia aktualnej umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawarta z przedsiębiorcą energetycznym.
Wnioski można składać w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Łęknicy od poniedziałku do piątku w godz. 700 - 1500.
Wniosek można także pobrać ze strony BIP Urzędu Miejskiego lub  w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Inwestycji UM w Łęknicy pok. 206, tel. 68 36 24 708

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Marcin Perczyński Data wytworzenia informacji: 2013-12-09 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Marcin Perczyński Data wprowadzenia do BIP 2013-12-09 14:17:08
Wprowadził informację do BIP: Marcin Perczyński Data udostępnienia informacji: 2013-12-09 14:18:40
Osoba, która zmieniła informację: Marcin Perczyński Data ostatniej zmiany: 2016-01-28 07:22:06
Artykuł był wyświetlony: 3731 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Przyznanie i wypłata zasiłku stałego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2012-04-15 23:39:31

Przyznanie i wypłata zasiłku okresowego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2012-04-15 23:36:47

Przyznanie i wypłata zasiłku celowego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2012-04-15 23:32:49

Przyznanie i wypłata świadczenia pielęgnacyjnego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2012-04-15 23:28:01

Przyznanie i wypłata zasiłku pielęgnacyjnego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2012-04-15 23:24:38

Przyznanie i wypłata dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2012-04-15 23:20:52

Przyznanie i wypłata dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2012-04-15 23:16:56

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2012-04-15 23:12:55

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Łęknicy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu