ˆ

Budżet

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Informacja z wykonania budżetu Gminy Łęknica za II kwartał 2018 rok

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-07-20 11:22:40

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informacja z wykonania
budżetu Gminy Łęknica za II kwartał 2018 rok
 
 
 
                  Na podstawie art. 37 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U.  z 2017r., poz. 2077.) Burmistrz Łęknicy podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Gminy Łęknica wg stanu na dzień  30.06.2018r.
 
Wyszczególnienie
Plan na 2018r
Wykonanie od początku roku
1. Dochody
17.664.968,55 zł
7.525.977,59 zł
2. Wydatki w tym:
29.301.207,55 zł
6.135.477,40 zł
- wydatki bieżące
13.006.034,55 zł
6.074.151,99 zł
- wydatki majątkowe
16.295.173,00 zł
61.325,41 zł
3. Nadwyżka/deficyt
-11.636.239,00 zł
1.390.500,19 zł
4. Środki na finansowanie deficytu w tym:
11.636.239 zł
4.209.787,27 zł
- kredyty i pożyczki,
7.487.000,00 zł
- zł
- nadwyżka z lat ubiegłych
4.149.239,00 zł
2.209.787,27 zł
5. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych
kredytów:
0,00 zł
0,00 zł
- kredyt bankowy
0,00 zł
0,00 zł
6. Zobowiązania wymagalne
 
- zł
7. Należności wymagalne
 
1.329.443,02 zł
 
 
Sporządził: Izabela Roszkowska

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Dagmara Malik Data wytworzenia informacji: 2018-07-20 11:20:00
Osoba, która odpowiada za treść: Izabela Roszkowska Data wprowadzenia do BIP 2018-07-20 11:22:40
Wprowadził informację do BIP: Dagmara Malik Data udostępnienia informacji: 2018-07-20 11:25:40
Osoba, która zmieniła informację: Dagmara Malik Data ostatniej zmiany: 2018-07-20 11:25:40
Artykuł był wyświetlony: 485 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja z wykonania budżetu Gminy Łęknica za I kwartał 2018 rok

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-05-09 10:59:31

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Informacja z wykonania
budżetu Gminy Łęknica za I kwartał 2018 rok
 
 
 
Na podstawie art. 37 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U.  z 2017r., poz. 2077.) Burmistrz Łęknicy podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Gminy Łęknica wg stanu na dzień  31.03.2018r.
 
Wyszczególnienie
Plan na 2018r
Wykonanie od początku roku
1. Dochody
18.569.679,33 zł
3.906.732,01 zł
2. Wydatki w tym:
27.761.835,33 zł
3.143.756,27 zł
- wydatki bieżące
12.797.412,33 zł
3.137.756,27 zł
- wydatki majątkowe
14.964.423,00 zł
6.000,00 zł
3. Nadwyżka/deficyt
-9.192.156,00 zł
762.975,74zł
4. Środki na finansowanie deficytu w tym:
9.192.156,00 zł
4.209.787,22 zł
- kredyty i pożyczki,
5.487.000,00 zł
- zł
- nadwyżka z lat ubiegłych
3.705.156,00 zł
4.209.787,22 zł
5. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych
kredytów:
0,00 zł
0,00 zł
- kredyt bankowy
0,00 zł
0,00 zł
6. Zobowiązania wymagalne
 
6.178,28 zł
7. Należności wymagalne
 
1.283.522,73 zł
 
 
Sporządził: Izabela Roszkowska

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Dagmara Malik Data wytworzenia informacji: 2018-05-09 10:57:00
Osoba, która odpowiada za treść: Izabela Roszkowska Data wprowadzenia do BIP 2018-05-09 10:59:31
Wprowadził informację do BIP: Dagmara Malik Data udostępnienia informacji: 2018-05-09 10:59:35
Osoba, która zmieniła informację: Dagmara Malik Data ostatniej zmiany: 2018-05-09 11:08:05
Artykuł był wyświetlony: 612 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja z wykonania budżetu Gminy Łęknica za II kwartał 2017 rok

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-08-03 08:46:32

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 37 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.)
Burmistrz Łęknicy podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Gminy Łęknica wg stanu na dzień 30.06.2017.
 
Wyszczególnienie
Plan na 2017r
Wykonanie od początku roku
1. Dochody
14.413.430,93 zł
7.581.522,06 zł
2. Wydatki w tym:
17.689.224,93 zł
6.423.673,54 zł
- wydatki bieżące
12.569.528,93 zł
6.223.110,63 zł
- wydatki majątkowe
5.119.696,00 zł
200.562,91 zł
3. Nadwyżka/deficyt
- 3.275.794,00 zł
1.157.848,52 zł
4. Środki na finansowanie deficytu w tym:
3.275.794,00 zł
3.815.211,42 zł
- kredyty i pożyczki,
679.585,00 zł
- zł
- nadwyżka z lat ubiegłych
2.596.209,00 zł
3.815.211,42 zł
5. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych
kredytów:
0,00 zł
0,00 zł
- kredyt bankowy
0,00 zł
0,00 zł
6. Zobowiązania wymagalne
 
2.303,08 zł
7. Należności wymagalne
 
1.167.463,94 zł
 
Sporządził: Izabela Roszkowska

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Dawid Śliwiński Data wytworzenia informacji: 2017-08-03 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Izabela Roszkowska Data wprowadzenia do BIP 2017-08-03 08:46:32
Wprowadził informację do BIP: Dawid Śliwiński Data udostępnienia informacji: 2017-08-03 08:50:32
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Śliwiński Data ostatniej zmiany: 2017-08-03 08:50:32
Artykuł był wyświetlony: 1634 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja z wykonania budżetu Gminy Łęknica za I kwartał 2017 rok

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-04-25 10:55:51

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 37 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.)
Burmistrz Łęknicy podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Gminy Łęknica wg stanu na dzień 31.03.2017r.
 
Wyszczególnienie
Plan na 2017r
Wykonanie od początku roku
1. Dochody 14.598.302,55 zł 4.098.643,75 zł
2. Wydatki w tym:
17.265.831,55 zł 3.106.048,85 zł
- wydatki bieżące
12.346.185,55 zł
3.105.495,35 zł
- wydatki majątkowe
 4.919.646,00 zł
 553,50 zł
3. Nadwyżka/deficyt - 2.667.529,00 zł 992.594,90 zł
4. Środki na finansowanie deficytu w tym: 2.918.279,00 zł 3.815.211,42 zł
- kredyty i pożyczki, 1.682.585,00 zł - zł
- nadwyżka z lat ubiegłych 1.235.694,00 zł - zł
5. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych
kredytów:
250.750,00 zł 0,00 zł
- kredyt bankowy 250.750,00 zł 0,00 zł
6. Zobowiązania wymagalne   5.716,54 zł
7. Należności wymagalne   1.115.921.62 zł
 
Sporządziła: Izabela Roszkowska

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Dawid Śliwiński Data wytworzenia informacji: 2017-04-25 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Izabela Roszkowska Data wprowadzenia do BIP 2017-04-25 10:55:51
Wprowadził informację do BIP: Dawid Śliwiński Data udostępnienia informacji: 2017-04-25 11:13:23
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Śliwiński Data ostatniej zmiany: 2017-04-25 11:13:23
Artykuł był wyświetlony: 1823 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Łęknicy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu