ˆ

Budżet

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Informacja z wykonania budżetu Gminy Łęknica za II kwartał 2017 rok

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-08-03 08:46:32

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 37 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.)
Burmistrz Łęknicy podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Gminy Łęknica wg stanu na dzień 30.06.2017.
 
Wyszczególnienie
Plan na 2017r
Wykonanie od początku roku
1. Dochody
14.413.430,93 zł
7.581.522,06 zł
2. Wydatki w tym:
17.689.224,93 zł
6.423.673,54 zł
- wydatki bieżące
12.569.528,93 zł
6.223.110,63 zł
- wydatki majątkowe
5.119.696,00 zł
200.562,91 zł
3. Nadwyżka/deficyt
- 3.275.794,00 zł
1.157.848,52 zł
4. Środki na finansowanie deficytu w tym:
3.275.794,00 zł
3.815.211,42 zł
- kredyty i pożyczki,
679.585,00 zł
- zł
- nadwyżka z lat ubiegłych
2.596.209,00 zł
3.815.211,42 zł
5. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych
kredytów:
0,00 zł
0,00 zł
- kredyt bankowy
0,00 zł
0,00 zł
6. Zobowiązania wymagalne
 
2.303,08 zł
7. Należności wymagalne
 
1.167.463,94 zł
 
Sporządził: Izabela Roszkowska

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Dawid Śliwiński Data wytworzenia informacji: 2017-08-03 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Izabela Roszkowska Data wprowadzenia do BIP 2017-08-03 08:46:32
Wprowadził informację do BIP: Dawid Śliwiński Data udostępnienia informacji: 2017-08-03 08:50:32
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Śliwiński Data ostatniej zmiany: 2017-08-03 08:50:32
Artykuł był wyświetlony: 399 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja z wykonania budżetu Gminy Łęknica za I kwartał 2017 rok

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-04-25 10:55:51

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 37 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.)
Burmistrz Łęknicy podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Gminy Łęknica wg stanu na dzień 31.03.2017r.
 
Wyszczególnienie
Plan na 2017r
Wykonanie od początku roku
1. Dochody 14.598.302,55 zł 4.098.643,75 zł
2. Wydatki w tym:
17.265.831,55 zł 3.106.048,85 zł
- wydatki bieżące
12.346.185,55 zł
3.105.495,35 zł
- wydatki majątkowe
 4.919.646,00 zł
 553,50 zł
3. Nadwyżka/deficyt - 2.667.529,00 zł 992.594,90 zł
4. Środki na finansowanie deficytu w tym: 2.918.279,00 zł 3.815.211,42 zł
- kredyty i pożyczki, 1.682.585,00 zł - zł
- nadwyżka z lat ubiegłych 1.235.694,00 zł - zł
5. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych
kredytów:
250.750,00 zł 0,00 zł
- kredyt bankowy 250.750,00 zł 0,00 zł
6. Zobowiązania wymagalne   5.716,54 zł
7. Należności wymagalne   1.115.921.62 zł
 
Sporządziła: Izabela Roszkowska

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Dawid Śliwiński Data wytworzenia informacji: 2017-04-25 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Izabela Roszkowska Data wprowadzenia do BIP 2017-04-25 10:55:51
Wprowadził informację do BIP: Dawid Śliwiński Data udostępnienia informacji: 2017-04-25 11:13:23
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Śliwiński Data ostatniej zmiany: 2017-04-25 11:13:23
Artykuł był wyświetlony: 650 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja z wykonania budżetu Gminy Łęknica 2016 rok

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-06-05 15:50:54

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 37 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz U. z 2016r. poz. 1870 z późn.zm.) Burmistrz Łęknicy podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Gminy Łęknica wg stanu na dzień 31.XII.2016r.
 
1. Wykonane dochody
2. Wykonane wydatki
w tym:
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe
3. Nadwyżka budżetowa za 2016 rok
4. Nadwyżka budżetowa z lat poprzednich
5. Zaciągnięte kredyty i pożyczki
w tym na realizację programów unijnych
6. Spłata kredytu bankowego w 2016 roku
7. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów:
- kredyt bankowy
8. Zobowiązania wymagalne
9.Należności wymagalne
Pozostałe informacje :
a) realizacja programów z udziałem środków unijnych w
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (Dz U. z 2016r. poz. 1870 z późn.zm.)
b) dotacje udzielone z budżetu Gminy Łęknica innym
jednostkom samorządu terytorialnego
c) dotacje udzielone z budżetu Gminy Łęknica innym
jednostkom samorządu terytorialnego
d) udzielone poręczenia i gwarancje
13.496.601,22 zł
12.282.790,22 zł
 
11.606.386,60 zł
676.403,62 zł
1.213.811,00 zł
2.601.400,42 zł
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
1.064.489,00 zł
 
nie dotyczy
 
 
nie dotyczy
 
nie dotyczy
 
nie dotyczy
 
Sporządził: Izabela Roszkowska – Skarbnik Gminy

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Dawid Śliwiński Data wytworzenia informacji: 2017-05-30 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Izabela Roszkowska Data wprowadzenia do BIP 2017-06-05 15:50:54
Wprowadził informację do BIP: Dawid Śliwiński Data udostępnienia informacji: 2017-06-05 15:51:06
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Śliwiński Data ostatniej zmiany: 2017-06-05 15:51:06
Artykuł był wyświetlony: 536 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja z wykonania budżetu Gminy Łęknica za IV kwartał 2016 rok

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-04-04 13:20:09

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 37 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) Burmistrz Łęknicy podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Gminy Łęknica wg stanu na dzień 31.12.2016.
 
Wyszczególnienie
Plan na 2016r
Wykonanie od początku roku
1. Dochody
2. Wydatki
w tym:
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe
3. Nadwyżka/deficyt
4. Środki na finansowanie deficytu w tym:
- kredyty i pożyczki,
- nadwyżka z lat ubiegłych
5. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych
kredytów:
- kredyt bankowy
6. Zobowiązania wymagalne
7. Należności wymagalne
 
13.014.266,84 zł
13.949.752,84 zł
 
12.211.757,84 zł
1.737.995,00 zł
-935.486,00 zł
935.486,00 zł
- zł
935.486,00 zł
 
0,00 zł
0,00 zł
 
13.496.601,22 zł
12.282.760,22 zł
 
11.606.386,60 zł
676.403,62 zł
2.601.400,42 zł
2.601.400,42
- zł
2.601.400,42 zł
 
0,00 zł
0,00
- zł
1.064.489,00 zł
 
Sporządziła: Izabela Roszkowska

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Dawid Śliwiński Data wytworzenia informacji: 2017-04-04 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Izabela Roszkowska Data wprowadzenia do BIP 2017-04-04 13:20:09
Wprowadził informację do BIP: Dawid Śliwiński Data udostępnienia informacji: 2017-04-04 13:21:00
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Śliwiński Data ostatniej zmiany: 2017-04-04 13:20:59
Artykuł był wyświetlony: 687 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja z wykonania budżetu Gminy Łęknica za III kwartał 2016 rok

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-12-02 08:50:55

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 37 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) Burmistrz Łęknicy podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Gminy Łęknica wg stanu na dzień 30.09.2016r.
 
Wyszczególnienie
Plan na 2016r
Wykonanie od początku roku
 
1. Dochody
2. Wydatki
w tym:
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe
3. Nadwyżka/deficyt
4. Środki na finansowanie deficytu w tym:
- kredyty i pożyczki,
- nadwyżka z lat ubiegłych
5. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych
kredytów:
- kredyt bankowy
6. Zobowiązania wymagalne
7. Należności wymagalne
 
13.157.294,71 zł
13.932.979,71 zł
 
12.288.609,71 zł
1.644.370,00 zł
-775.685,00 zł
775.685,00 zł
- zł
775.685,00 zł
 
0,00 zł
0,00 zł
 
 
10.286.664,27 zł
8.791.442,58 zł
 
8.457.339,71 zł
334.102,87 zł
1.495.221,69 zł
2.601.400,42
- zł
- zł
 
0,00 zł
0,00
- zł
1.184.062,18 zł

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Izabela Roszkowska Data wytworzenia informacji: 2016-12-02 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dawid Śliwiński Data wprowadzenia do BIP 2016-12-02 08:50:55
Wprowadził informację do BIP: Dawid Śliwiński Data udostępnienia informacji: 2016-12-02 08:51:14
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Śliwiński Data ostatniej zmiany: 2016-12-02 08:51:14
Artykuł był wyświetlony: 1032 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja z wykonania budżetu Gminy Łęknica za II kwartał 2016 rok

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-09-09 12:21:46

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Na podstawie art. 37 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) Burmistrz Łęknicy podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Gminy Łęknica wg stanu na dzień 30.06.2016r.
 
Wyszczególnienie
Plan na 2016r
Wykonanie od początku roku
 
1. Dochody
2. Wydatki
w tym:
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe
3. Nadwyżka/deficyt
4. Środki na finansowanie deficytu w tym:
- kredyty i pożyczki,
- nadwyżka z lat ubiegłych
5. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych
kredytów:
- kredyt bankowy
6. Zobowiązania wymagalne
7. Należności wymagalne
 
12.956.802,94 zł
13.369.349,94 zł
 
11.967.379,94 zł
1.401.970,00 zł
-412.547,00 zł
412.547,00 zł
- zł
412.547,00 zł
 
0,00 zł
0,00 zł
 
 
6.868.502,94 zł
6.022.792,26 zł
 
5.700.230,08 zł
322.562,18 zł
845.710,68 zł
2.601.400.42
- zł
- zł
 
0,00 zł
0,00
- zł
760.336,88 zł
 
 
22.07.2016r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Roszkowska Izabela Data wytworzenia informacji: 2016-07-22 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Roszkowska Izabela Data wprowadzenia do BIP 2016-09-09 12:21:46
Wprowadził informację do BIP: Iwona Kubacka Data udostępnienia informacji: 2016-09-09 12:21:55
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Śliwiński Data ostatniej zmiany: 2016-12-02 08:55:01
Artykuł był wyświetlony: 1176 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja z wykonania budżetu Gminy Łęknica za I kwartał 2016 rok

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-09-09 12:19:35

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Na podstawie art. 37 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) Burmistrz Łęknicy podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Gminy Łęknica wg stanu na dzień 31.03.2016r.
 
Wyszczególnienie
Plan na 2016r
Wykonanie od początku roku
 
1. Dochody
2. Wydatki
w tym:
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe
3. Nadwyżka/deficyt
4. Środki na finansowanie deficytu w tym:
- kredyty i pożyczki,
- nadwyżka z lat ubiegłych
5. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych
kredytów:
- kredyt bankowy
6. Zobowiązania wymagalne
7. Należności wymagalne
 
12.900.659 zł
13.111.435zł
 
11.772.465, zł
1.338.970 zł
- 210.776 zł
210.776 zł
- zł
210.776 zł
 
0,00 zł
0,00 zł
 
 
3.542.554,67 zł
2.946.848,24 zł
 
2.774.456,24 zł
172.392,00 zł
595.706 zł
2.601.400,42
- zł
- zł
 
0,00 zł
0,00
- zł
1.077.439,96 zł
 
25.04.2016r

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Roszkowska Izabela Data wytworzenia informacji: 2016-04-25 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Roszkowska Izabela Data wprowadzenia do BIP 2016-09-09 12:19:35
Wprowadził informację do BIP: Iwona Kubacka Data udostępnienia informacji: 2016-09-09 12:19:52
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Śliwiński Data ostatniej zmiany: 2016-12-02 08:55:36
Artykuł był wyświetlony: 1178 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Łęknicy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu