ˆ

Konsulatcje Aktów Prawa Miejscowego

Szczegóły informacji

Ogłoszenie Burmistrza o konsultacjach

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-11-09 10:39:00 Informacja ogłoszona dnia 2017-11-09 10:43:22 przez Dagmara Malik, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE BURMISTRZA
O KONSULTACJACH
 
 
 
     Działając na podstawie § 4 ust. 1 pkt. 1 uchwały Nr XLVI/261/2010 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 28 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w konsultacjach:
 
Przedmiot konsultacji:
 
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Łęknica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok
 
Forma i termin konsultacji:
Konsultacje mają formę bezpośredniego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych i odbędą się w dniu 17 listopada 2017 r., o godz. 12:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Łęknicy.
Projekt uchwały zamieszczony będzie na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łęknicy, oraz na tablicy ogłoszeń.
 
Komórka organizacyjna odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:
Stanowisko ds. Ogólno – organizacyjnych i archiwum zakładowego, pok.103 (Sekretariat) UM Łęknica tel. 68-362 47 00.
 
Burmistrz Łęknicy
/.../ Piotr Kuliniak   

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Dagmara Malik Data wytworzenia informacji: 2017-11-09 10:35:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dagmara Malik Data wprowadzenia do BIP 2017-11-09 10:39:00
Wprowadził informację do BIP: Dagmara Malik Data udostępnienia informacji: 2017-11-09 10:43:22
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Śliwiński Data ostatniej zmiany: 2018-11-13 14:35:08
Artykuł był wyświetlony: 1325 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Łęknicy