ˆ

Referenda

Szczegóły informacji

INFORMACJA

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2015-08-18 11:27:02 Informacja ogłoszona dnia 2015-08-18 11:28:35 przez Dawid Śliwiński

Akapit nr 1 - brak tytułu

Burmistrza Łęknicy z dnia 17 sierpnia  2015r. o sporządzeniu spisu osób uprawnionych do udziału w referendum oraz o miejscu, czasie i formie jego udostępnienia w związku z referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015r.
 
            Na podstawie art.36 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy ( Dz.U. z 2011r. Nr 21, poz. 112 ze zm.) zawiadamiam wyborców o sporządzeniu spisu osób uprawnionych do udziału w referendum w Gminie Łęknica w związku z referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015r.
            Spis osób uprawnionych do udziału w referendum jest udostępniony do wglądu w Urzędzie Miejskim w Łęknicy w pok. 105 /I piętro/ codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 700 – 1500.
Udostępnienie spisu osób uprawnionych do udziału w referendum następuje na pisemny wniosek zainteresowanego, zawierający dane umożliwiające ustalenie tożsamości osoby w spisie. Wzór wniosku o udostępnienie spisu stanowi załącznik do informacji.
Udostępnienie do wglądu spisu polega na udzieleniu informacji potwierdzającej, iż osoba wskazana we wniosku jest ujęta lub nie figuruje w spisie ( w tym również z powodu skreślenia ze spisu), albo że dane wpisane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu. Na żądanie wnioskodawcy udzielona informacja jest potwierdzana na piśmie.
 
                                                                                                          Burmistrz Łęknicy
 
                                                                                                          /-/ Piotr Kuliniak

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Dawid Śliwiński Data wytworzenia informacji: 2015-08-18 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Marzena Brzezińska Data wprowadzenia do BIP 2015-08-18 11:27:02
Wprowadził informację do BIP: Dawid Śliwiński Data udostępnienia informacji: 2015-08-18 11:28:35
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Śliwiński Data ostatniej zmiany: 2015-08-18 11:28:35
Artykuł był wyświetlony: 4389 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Łęknicy