ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Łęknicy
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Sprawy w województwie

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Temat Nazwa Jednostki Adres
1 2019-09-17 21:23:23 Wnoisek o udostępnienie informacji publicznej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Międzyrzeczu Zobacz
2 2019-09-16 10:31:28 Opłata jednorazowa z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego Gmina Świebodzin Zobacz
3 2019-09-06 12:11:20 Zmiana zezwolenia lub pozwolenia na gospodarowanie odpadami (zbieranie, przetwarzanie, zbieranie i przetwarzanie odpadów, pozwolenia na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem zbierania lub/i przetwarzania odpadów) Powiat Słubicki Zobacz
4 2019-09-05 08:08:58 Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika Gmina Świdnica Zobacz
5 2019-09-05 07:26:32 Stypendium naukowe dla studentów zameldowanych na terenie gminy Świdnica. Gmina Świdnica Zobacz
6 2019-09-05 07:17:51 Stypendium naukowe i absolwenckie dla uczniów z terenu gminy Świdnica Gmina Świdnica Zobacz
7 2019-08-29 10:11:02 Zaświadczenie o położeniu nieruchomości w obszarze rewitalizacji Miasto Gorzów Zobacz
8 2019-08-21 14:13:25 Kierowanie nieletnich do Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych Powiat Żarski Zobacz
9 2019-08-21 14:00:22 Kierowanie dzieci do Szkół Specjalnych i Specjalnych Ośrodków Szkolno - Wychowawczych Powiat Żarski Zobacz
10 2019-08-16 09:16:54 Zezwolenie na prowadzenie grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części Miasto Gorzów Zobacz
11 2019-08-12 11:05:00 UMIESZCZENIE MATERIAŁÓW WYBORCZYCH W PASACH DROGOWYCH Zarząd Dróg Powiatowych Zobacz
12 2019-08-08 08:28:14 Udzielanie ulg podatkowych w zakresie: - podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych; - opłat: od posiadania psów, skarbowej. Miasto Żary Zobacz
13 2019-08-07 13:23:34 Windykacja podatków, opłat i należności publicznoprawnych: - informacje w zakresie zaległości, - upomnienia, - oddane spraw do egzekucji komorniczej na podstawie tytułów wykonawczych, - wpisy na hipotekę, - wpis dłużnika do rejestru należności publicznoprawnych Miasto Żary Zobacz
14 2019-08-06 10:43:39 Księgowanie opłat za gospodarowanie odpadami Miasto Żary Zobacz
15 2019-08-06 10:32:44 Księgowość należności : • publicznoprawnych – mandaty karne, • podatków: od środków transportowych, • opłat: od posiadania psów, opłata skarbowa, opłata targowa, za zajęcie pasa ruchu drogowego - - wyjaśnianie dokonanych wpłat, - wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych, - zwroty nadpłat/ przeksięgowania, - potwierdzenia sald. Miasto Żary Zobacz
16 2019-08-02 10:38:07 Księgowość podatków:- wyjaśnianie dokonanych wpłat, - wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach, - zwroty nadpłat / przeksięgowania, - potwierdzenia sald. Miasto Żary Zobacz
17 2019-08-02 10:28:41 Wydawanie zaświadczeń: - o figurowaniu w ewidencji podatku od nieruchomości Miasto Żary Zobacz
18 2019-07-25 11:05:56 Wniosek o wydanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego Gmina Świdnica Zobacz
19 2019-07-23 12:04:26 Miejscowe plany, studium - zaświadczenia Gmina Bobrowice Zobacz
20 2019-07-23 11:58:42 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego ( droga, wodociąg, szkoła itp. ) Gmina Bobrowice Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji