ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Łęknicy
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Zamówienia pub. w województwie

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp1
Data publikacji
2019-12-13 16:08:32
Numer
636304-N-2019
Temat
"Dowóz dzieci i młodzieży do i z placówek oświatowych na terenie gminy Jasień na 2020 rok"
Nazwa jednostki
Gmina Jasień
Adres
Zobacz
Lp2
Data publikacji
2019-12-13 13:06:02
Numer
636221-N-2019
Temat
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: „Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Ługowo"
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp3
Data publikacji
2019-12-12 18:47:32
Numer
635782-N-2019
Temat
Bankowa obsługa budżetu Gminy Witnica i jej jednostek organizacyjnych w latach 2020-2023
Nazwa jednostki
Gmina Witnica
Adres
Zobacz
Lp4
Data publikacji
2019-12-12 18:25:36
Numer
635778-N-2019
Temat
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Gozdnica
Nazwa jednostki
Gmina Gozdnica
Adres
Zobacz
Lp5
Data publikacji
2019-12-12 13:26:01
Numer
Temat
Zaproszenie do składania ofert na dostawę papieru, materiałów biurowych i eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych w 2020 roku dla Starostwa Powiatowego w Międzyrzeczu (Zamówienie o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro udzielone zostanie na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 1843, z późn. zm.)
Nazwa jednostki
Powiat Międzyrzecki
Adres
Zobacz
Lp6
Data publikacji
2019-12-12 21:12:42
Numer
635957-N-2019
Temat
Dostawa wraz z montażem wyposażenia placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowościach gminy Nowogród Bobrzański: Dobroszów Mały i Kotowice
Nazwa jednostki
Gmina Nowogród Bobrzański
Adres
Zobacz
Lp7
Data publikacji
2019-12-11 10:52:26
Numer
634673-N-2019
Temat
Dostawa produktów żywnościowych do stołówki internatu Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie w 2020 r.
Nazwa jednostki
Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych
Adres
Zobacz
Lp8
Data publikacji
2019-12-11 12:42:04
Numer
Temat
Świadczenie usługi dostarczania i wydawania posiłków dla podopiecznych domu pomocy społecznej w kamieniu wielkim w 2020
Nazwa jednostki
Dom Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim
Adres
Zobacz
Lp9
Data publikacji
2019-12-11 15:10:23
Numer
635158-N-2019
Temat
Kompleksowe wykonanie usług z zakresu utrzymania czystości na terenie Gminy Świebodzin z podziałem na 3 zadania
Nazwa jednostki
Gmina Świebodzin
Adres
Zobacz
Lp10
Data publikacji
2019-12-11 12:49:58
Numer
635087-N-2019
Temat
WRG.271.37.2019 - Usługa dowozu wraz z zapewnieniem opieki w trakcie przewozu dzieci zamieszkałych na terenie gminy Międzyrzecz w terminie od 1 stycznia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r.
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Adres
Zobacz
Lp11
Data publikacji
2019-12-11 12:10:25
Numer
635081-N-2019
Temat
„Sukcesywne dostawy gazów medycznych wraz z dzierżawą butli, zaworów dozujących i wózków na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli” DZP 280-58-2019
Nazwa jednostki
Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli
Adres
Zobacz
Lp12
Data publikacji
2019-12-11 13:09:32
Numer
635056-N-2019
Temat
Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych na potrzeby Sekcji Żywienia Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli DZP-280-79/2019
Nazwa jednostki
Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli
Adres
Zobacz
Lp13
Data publikacji
2019-12-11 13:18:43
Numer
Temat
„Wykonanie, dostawa i montaż rekuperatora spalin dla potrzeb spalarni odpadów medycznych WS SP ZOZ w Nowej Soli” DZP 280-78-2019
Nazwa jednostki
Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli
Adres
Zobacz
Lp14
Data publikacji
2019-12-11 11:36:36
Numer
634311-N-2019
Temat
Opróżnianie koszy ulicznych na terenie miasta Żagań
Nazwa jednostki
Miasto Żagań
Adres
Zobacz
Lp15
Data publikacji
2019-12-11 12:24:44
Numer
Temat
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Nowogród Bobrzański w okresie od 15.01.2020 r. do 30.06.2020 r.
Nazwa jednostki
Gmina Nowogród Bobrzański
Adres
Zobacz
Lp16
Data publikacji
2019-12-10 16:03:35
Numer
Temat
DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DO STOŁÓWKI INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH W SŁUBICACH
Nazwa jednostki
Zespół Szkół Technicznych w Słubicach
Adres
Zobacz
Lp17
Data publikacji
2019-12-10 11:16:20
Numer
Temat
Realizacja usługi wypłat gotówki dla świadczeniobiorców Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu.
Nazwa jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej
Adres
Zobacz
Lp18
Data publikacji
2019-12-10 15:01:43
Numer
634591-N-2019
Temat
Świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Ośno Lubuskie w 2020 roku
Nazwa jednostki
Gmina Ośno Lubuskie
Adres
Zobacz
Lp19
Data publikacji
2019-12-10 10:56:18
Numer
Temat
Usługa polegająca na dokonaniu przewozu zwłok oraz zorganizowaniu pochówku dla osób, płodów ludzkich i szczątków ludzkich wobec których organem zobowiązanym do pokrycia kosztów pogrzebu jest Gmina Międzyrzecz
Nazwa jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej
Adres
Zobacz
Lp20
Data publikacji
2019-12-10 10:39:31
Numer
Temat
Realizacja kompleksowej usługi dożywiania osób korzystających ze świadczeń Ośrodka Pomocy Społecznej w gminie Międzyrzecz w roku 2020
Nazwa jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji