ˆ

Zamówienia pub. w województwie

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
1 2018-02-20 09:18:50 519023-N-2018 Wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Spichrzowej od ul. Składowej do ul. Teatralnej.” [WAD-VI.271.15.2018.JB] Miasto Gorzów Zobacz
2 2018-02-20 11:53:03 519306-N-2018 Nadzór inwestorski w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Zielonej Górze – etap II – Zespół Szkół Technicznych przy ulicy Wrocławskiej 65A w Zielonej Górze” Miasto Zielona Góra Zobacz
3 2018-02-20 11:03:25 Wykonanie i montaż okien z PCV w lokalu mieszkalnym przy ul. Dworcowej nr 11 w Krzeszycach. Gmina Krzeszyce Zobacz
4 2018-02-19 15:10:13 XXXX „Kompleksowa organizacja wyjazdowej misji gospodarczej do Hiszpanii połączonej z udziałem w międzynarodowych targach ALIMENTARIA 2018 i Hostelco w Barcelonie.” Urząd Marszałkowski Zobacz
5 2018-02-19 13:20:27 Zorganizowania i przeprowadzenia zajęć z zakresu programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie w roku 2018. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze Zobacz
6 2018-02-19 16:09:36 520307-N-2018 Przebudowa chodników w ciągu drogi powiatowej nr 4509F- ul. Kolejowa w Żaganiu ZP.272.5.2018 Powiat Żagański Zobacz
7 2018-02-19 14:28:17 518854-N-2018 Przebudowa ul. Stilonowej na odcinku od ul. Zamenhofa do ul. Walczaka. [WAD-VI.271.13.2018.AR] Miasto Gorzów Zobacz
8 2018-02-19 12:40:10 511829-N-2018 Przebudowa zabytkowego budynku OKSiR w Łęknicy Gmina Łęknica Zobacz
9 2018-02-16 13:05:50 519509-N-2018 Wykonanie materiałów promocyjnych na potrzeby Województwa Lubuskiego oraz dostawa do siedziby Zamawiającego Urząd Marszałkowski Zobacz
10 2018-02-16 13:30:44 519316-N-2018 WRG.271.8.2018 - Pełnienie w imieniu Gminy Międzyrzecz funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Termomodernizacja wraz z montażem OZE Gimnazjum Nr 2 w Międzyrzeczu” Urząd Miejski w Międzyrzeczu Zobacz
11 2018-02-16 12:01:44 519325-N-2018 „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego uterenowionego z napędem 4x4 z funkcją ratownictwa ekologicznego i ograniczania stref skażeń chemicznych dla OSP Wężyska” Gmina Krosno Odrzańskie Zobacz
12 2018-02-16 13:54:40 519645-N-2018 Przebudowa drogi powiatowej nr 1056F w km od 4+540 do 5+046 ZP.272.6.2018 Powiat Żagański Zobacz
13 2018-02-16 13:48:32 519501-N-2018 „Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Babimost” w formule zaprojektuj i wybuduj Gmina Babimost Zobacz
14 2018-02-16 09:32:58 519221-N-2018 Budowa parkingu przy ulicy Mickiewicza w Nowym Miasteczku Gmina Nowe Miasteczko Zobacz
15 2018-02-16 12:51:17 519374-N-2018 Gmina Zbąszynek: Budowa hali sportowej w Zbąszynku wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu Gmina Zbąszynek Zobacz
16 2018-02-15 14:57:11 519016-N-2018 Zakup i dostawa mebli biurowych dla Starostwa Powiatowego w Nowej Soli Powiat Nowosolski Zobacz
17 2018-02-15 14:48:05 519077-N-2018 WRG.271.7.2018 - Dostawa pomocy dydaktycznych i edukacyjnych do oddziałów przedszkolnych w Gminie Międzyrzecz Urząd Miejski w Międzyrzeczu Zobacz
18 2018-02-15 09:29:41 518639-N-2018 Budowa centrum rekreacyjno-kulturalne na dz. nr ewid. 117/2 (Jeleniów) Komunalny Zakład Gospodarczy w Zielonej Górze Zobacz
19 2018-02-16 07:37:37 518208-N-2018 Przebudowa drogi gminnej Nr 000603 relacji Brody - Jeziory Dolne wraz z rozbudową oświetlenia drogowego Gmina Brody Zobacz
20 2018-02-15 10:46:02 Modernizacja wschodniego wylotu drogi DK nr 22 w Gorzowie Wlkp. na odcinku od ronda Sybiraków do granic miasta Miasto Gorzów Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Łęknicy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu