ˆ

Zamówienia pub. w województwie

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
1 2019-04-25 14:48:26 „Kompleksowa usługa edukacyjna w zakresie organizacji i przeprowadzenia dwudniowej, krajowej wizyty studyjnej do podmiotów ekonomii społecznej w ramach projektu pt. „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze Zobacz
2 2019-04-25 12:17:51 541240-N-2019 "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: Zintegrowany System Ścieżek Rowerowych w gminach Babimost, Kargowa i Zbąszynek. Zaprojektowanie i wybudowanie ścieżki rowerowej nr 7 w ciągu drogi wojewódzkiej nr 302 (Kręcko – Chlastawa) oraz ścieżki rowerowej nr 8 w ciągu drogi powiatowej 1213F (Dąbrówka Wlkp. – Rogoziniec) w ramach projektu Zintegrowany System Ścieżek Rowerowych w gminach Babimost, Kargowa i Zbąszynek RIT.IV.271. 1.2019.”znak postępowania: RIT.IV.271.5.2019 Gmina Zbąszynek Zobacz
3 2019-04-25 11:06:22 541351-N-2019 Modernizacja ulicy Różanej w Szprotawie Gmina Szprotawa Zobacz
4 2019-04-25 12:31:33 541365-N-2019 „Przebudowa poddasza wraz ze zmianą sposobu użytkowania części strychu gospodarczego na cele mieszkalne w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Ośnie Lubuskim przy ul. Chrobrego nr 32, nr działki 521/7” Centrum Usług Wspólnych w Ośnie Lubuskim Zobacz
5 2019-04-24 13:36:13 540794-N-2019 Zakup, dostawa i montaż wyposażenia i sprzętów w Żłobku Miejskim w Krośnie Odrzańskim w ramach projektu „Pierwszy Żłobek Miejski w Krośnie Odrzańskim szansą na poprawę sytuacji zawodowej opiekunów” . Część I - wyposażenie sal i gabinetów. Gmina Krosno Odrzańskie Zobacz
6 2019-04-24 12:31:17 540884-N-2019 Wykonanie remontu zaplecza szatniowego w budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji w Skwierzynie Gmina Skwierzyna Zobacz
7 2019-04-24 08:04:36 540621-N-2019 „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Torzymiu” zadanie realizowane w formule "zaprojektuj i wybuduj" Miasto i Gmina Torzym Zobacz
8 2019-04-24 21:40:24 Wykonanie sieci teleinformatycznej wraz z dostawą i uruchomieniem elementów sieci dla Gmin: Babimost,Bytnica i Krzeszyce oraz dostawa wraz z wdrożeniem: elementów sieci komputerowej dla Gmin Kolsko i... Gmina Niegosławice Zobacz
9 2019-04-23 11:12:56 Remont nawierzchni dróg gruntowych na terenie gminy Maszewo Gmina Maszewo Zobacz
10 2019-04-23 09:42:26 PEŁNIENIE FUNKCJI NADZORU INWESTORSKIEGO (INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO) w pełnym zakresie nad prawidłową realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Renowacja średniowiecznych murów obronnych wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych oraz zabytkowego Spichlerza w Strzelcach Krajeńskich” Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 4: Środowisko i kultura; Działanie: 4.4. Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego; Poddziałanie: 4.4.1 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – projekty realizowane poza formułą ZIT. CZĘŚĆ I - „REMONT BUDYNKU SPICHLERZA STRZELECKIEGO OŚRODKA KULTURY” Część II - „WYPOSAŻENIE BUDYNKU SPICHLERZA STRZELECKIEGO OŚRODKA KULTURY” Gmina Strzelce Krajeńskie Zobacz
11 2019-04-23 12:40:30 539754-N-2019 Przebudowa peronów tramwajowych przy Al. 11 Listopada w ramach inwestycji: „Ścieżki rowerowe wraz z infrastrukturą transportu niskoemisyjnego” [BZP.271.42.2019.NP] Miasto Gorzów Zobacz
12 2019-04-23 11:43:45 540405-N-2019 Modernizacja drogi transportu rolniczego Zwierzyn Gmina Zwierzyn Zobacz
13 2019-04-23 10:15:28 PEŁNIENIE FUNKCJI NADZORU INWESTORSKIEGO (INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO) w pełnym zakresie nad prawidłową realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i przebudowa ul. Brygady Saperów i Ludowej w Strzelcach Kraj.” realizowanego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Gmina Strzelce Krajeńskie Zobacz
14 2019-04-23 14:50:28 Dostawa: infrastruktury sprzętowej i oprogramowania narzędziowego, platformy e-usług wraz z systemami zasilającymi oraz szkoleń w ramach projektu „Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego Gmina Niegosławice Zobacz
15 2019-04-19 15:02:18 Kompleksowa organizacja wyjazdowej misji gospodarczej lubuskich MŚP i samorządu połączonej z wizytą na targach Barcelona FREE FROM FUNCTIONAL FOOD EXPO Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego Zobacz
16 2019-04-19 13:23:52 540141-N-2019 „Remont pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym nr 54 w Smogórach gmina Ośno Lubuskie, nr ewidencyjny gr. 183/4” Centrum Usług Wspólnych w Ośnie Lubuskim Zobacz
17 2019-04-18 13:22:27 539482-N-2019 „Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć w ramach projektu pt: „Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Strzelce Kraj.” Gmina Strzelce Krajeńskie Zobacz
18 2019-04-18 11:39:46 537784-N-2019 Zagospodarowanie terenu wokół dawnego kąpieliska w Kunicach – zieleń, rozbiórki i infrastruktura towarzysząca w ramach realizacji projektu pn.: „Inwestujemy w zielone Żary" Miasto Żary Zobacz
19 2019-04-18 14:31:43 539717-N-2019 Remont drogi gminnej nr 101112F ul. 1-go Maja – etap II Gmina Iłowa Zobacz
20 2019-04-18 10:46:41 „Dostawa tomografu komputerowego ze stacjami lekarskimi opisowymi, pełną integracją ze szpitalnym systemem RIS/PACS wraz z dostosowaniem pomieszczeń i przeszkoleniem personelu na potrzeby WS SP ZOZ w Nowej Soli” DZP-280-1/8/2019 Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Łęknicy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu