ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Łęknicy
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Zamówienia pub. w województwie

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp1
Data publikacji
2020-01-17 13:57:14
Numer
502852-N-2020
Temat
Usługi przewozu osób niepełnosprawnych na terenie miasta Gorzowa Wlkp. [BZP.271.3.2020.MA]
Nazwa jednostki
Miasto Gorzów
Adres
Zobacz
Lp2
Data publikacji
2020-01-17 13:43:04
Numer
500856-N-2020
Temat
"Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 2 zlokalizowanego przy ulicy Skarbowej 15a w Żaganiu" w ramach części I zadania pn. "Termomodernizacja budynków Przedszkola Miejskiego nr 2, Przedszkola Miejskiego nr 3 oraz Filii Przedszkola Miejskiego nr 5 w Żaganiu", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.
Nazwa jednostki
Miasto Żagań
Adres
Zobacz
Lp3
Data publikacji
2020-01-17 11:09:11
Numer
503081-N-2020
Temat
Modernizacja i rozbudowa instalacji p.poż (SSP i PWP) w budynku SOSW w Żaganiu - II etap ZP.272.2.2020
Nazwa jednostki
Powiat Żagański
Adres
Zobacz
Lp4
Data publikacji
2020-01-17 11:50:17
Numer
Temat
„Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu gmin członkowskich Celowego Związku Gmin SGO5 w latach 2020 – 2022”
Nazwa jednostki
Związek Gmin SGO5
Adres
Zobacz
Lp5
Data publikacji
2020-01-16 12:47:08
Numer
503386-N-2020
Temat
„Świadczenie usług cateringowych na potrzeby Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze w roku 2020.”
Nazwa jednostki
Urząd Marszałkowski
Adres
Zobacz
Lp6
Data publikacji
2020-01-16 14:19:56
Numer
502703-N-2020
Temat
Kompleksowe wykonanie usług aranżacji zieleni na terenie miasta Świebodzin
Nazwa jednostki
Gmina Świebodzin
Adres
Zobacz
Lp7
Data publikacji
2020-01-16 08:22:50
Numer
Temat
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej zaprasza do złożenia ofert cenowych na pełnienie funkcji : PSYCHOLOGA
Nazwa jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej
Adres
Zobacz
Lp8
Data publikacji
2020-01-16 08:38:46
Numer
Temat
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej zaprasza do złożenia ofert cenowych na pełnienie funkcji : PSYCHOLOGA w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Nazwa jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej
Adres
Zobacz
Lp9
Data publikacji
2020-01-16 11:10:32
Numer
503316-N-2020
Temat
Przetarg na „Przebudowa istniejącego dojazdu do cmentarza oraz istniejącego placu postojowego na dz. ewid. nr 77/5, 77/9, 77/11, 339 w miejscowości Pałck” – w ramach zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przy cmentarzu komunalnym w m. Pałck”
Nazwa jednostki
Gmina Skąpe
Adres
Zobacz
Lp10
Data publikacji
2020-01-15 15:29:41
Numer
502706-N-2020
Temat
Konserwacja i eksploatacja oświetlenia drogowego będącego na majątku Miasta Gorzowa Wlkp. w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 stycznia 2022 r. [BZP.271.2.2020.BD]
Nazwa jednostki
Miasto Gorzów
Adres
Zobacz
Lp11
Data publikacji
2020-01-15 13:53:01
Numer
503077-N-2020
Temat
„Sukcesywne dostawy gazów medycznych wraz z dzierżawą butli, zaworów dozujących i wózków na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli” DZP 280-7/2020
Nazwa jednostki
Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli
Adres
Zobacz
Lp12
Data publikacji
2020-01-15 12:10:55
Numer
502971-N-2020
Temat
Dostawa narzędzi laparoskopowych i ureterorenoskopów na potrzeby Oddziału Urologicznego WS SP ZOZ w Nowej Soli- DZP-280-6/2020
Nazwa jednostki
Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli
Adres
Zobacz
Lp13
Data publikacji
2020-01-15 14:54:20
Numer
Temat
Zapytanie ofertowe dotyczące usługi kompleksowego sprzątania w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Sulęcinie. Zamówienie o wartości nie przekraczającej 30 000 Euro.
Nazwa jednostki
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Adres
Zobacz
Lp14
Data publikacji
2019-12-20 10:19:59
Numer
503073-N-2020
Temat
„Rozbudowa i przebudowa ul. Przemysłowej w Strzelcach Krajeńskich wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Jedności Robotniczej i przebudową skrzyżowania z ul. Cmentarną w Strzelcach Krajeńskich”
Nazwa jednostki
Gmina Strzelce Krajeńskie
Adres
Zobacz
Lp15
Data publikacji
2020-01-14 14:48:03
Numer
502553-N-2020
Temat
Dostawa paliw płynnych do samochodów służbowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze poprzez zorganizowaną sieć stacji paliw na terenie kraju.
Nazwa jednostki
Urząd Marszałkowski
Adres
Zobacz
Lp16
Data publikacji
2020-01-14 11:06:54
Numer
502548-N-2020
Temat
Świadczenie usług sprzętem na rzecz Gminy Sława w roku 2020
Nazwa jednostki
Gmina Sława
Adres
Zobacz
Lp17
Data publikacji
2020-01-14 12:30:56
Numer
502561-N-2020
Temat
Rozbudowa oświetlenia drogowego w gminie Kożuchów: - ul. Kolonia Zielonogórska, Herberta i Miłosza w Kożuchowie; - Studzieniec dz. nr 153/1, 153/2, 303/3, 476.
Nazwa jednostki
Gmina Kożuchów
Adres
Zobacz
Lp18
Data publikacji
2020-01-13 13:15:56
Numer
Temat
Kompleksowe usługi pralnicze dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Skwierzynie w 2020 r.
Nazwa jednostki
Dom Pomocy Społecznej w Skwierzynie
Adres
Zobacz
Lp19
Data publikacji
2020-01-13 10:41:59
Numer
501276-N--2020 z dnia 2020-01-13
Temat
Przebudowa drogi powiatowej nr 1210F w m. Szczaniec.
Nazwa jednostki
Gmina Szczaniec
Adres
Zobacz
Lp20
Data publikacji
2020-01-10 09:30:06
Numer
501723-N-2020
Temat
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1186F (na odcinku od ul. Łężyckiej do granicy sołectwa Krępa) – km 0+960,00 – 3+832,01)”
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji