ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2018-11-13

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:35:10 Edycja elementu informacja OGŁOSZENIE BURMISTRZA O KONSULTACJACH - projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV.73.2015 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych.
(widoczna od 2015-12-17 00:00:00)
Dawid Śliwiński
14:35:10 Edycja elementu informacja Ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji zaktualizowanej Strategii Rozwoju Miasta Łęknica na lata 2014 – 2022 Dawid Śliwiński
14:35:10 Edycja elementu informacja OGŁOSZENIE BURMISTRZA O KONSULTACJACH dot. projektu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania stypendiów Burmistrza Łęknicy za osiągnięcia w nauce i osiągnięcia artystyczne dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Łęknica Dawid Śliwiński
14:35:10 Edycja elementu informacja O G Ł O S Z E N I E Burmistrza Łęknicy z dnia 24 listopada 2015 roku Burmistrz Łęknicy ogłasza wyniki z przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na 2016 rok.”
(widoczna od 2015-11-24 00:00:00)
Dawid Śliwiński
14:35:10 Edycja elementu informacja OGŁOSZENIE BURMISTRZA O KONSULTACJACH 1) projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych terenie miasta Łęknicy, 2) projekt uchwały w sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych, 3) projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII.67.2015 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Łęknicy.
(widoczna od 2015-11-16 00:00:00)
Dawid Śliwiński
14:35:09 Edycja elementu informacja OGŁOSZENIE BURMISTRZA O KONSULTACJACH - projekt uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie miasta Łęknica na 2018r. Dawid Śliwiński
14:35:09 Edycja elementu informacja OGŁOSZENIE BURMISTRZA O KONSULTACJACH - w sprawie projektu uchwały w sprawie ustalenia parkingu płatnego oraz wysokości opłaty za parkowanie Dawid Śliwiński
14:35:09 Edycja elementu informacja OGŁOSZENIE BURMISTRZA O KONSULTACJACH Dawid Śliwiński
14:35:09 Edycja elementu informacja Ogłoszenie Burmistrza o wynikach konsultacji (projekt uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łęknica w 2017r.
(widoczna od 2017-04-03 00:00:00 do 2017-04-30 00:00:00)
Dawid Śliwiński
14:35:09 Edycja elementu informacja Ogłoszenie Burmistrza Łęknicy o konsultacjach projektu uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łęknicy w 2017r.
(widoczna od 2017-03-14 00:00:00 do 2017-03-31 00:00:00)
Dawid Śliwiński

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Łęknicy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu