ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
1 Formularz B 2018-07-24 Postanowienie o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej stacji paliw płynnych o dodatkową wysepkę z dwustronnym dystrybutorem oraz powiększenie wiaty na terenie działki 106/3 obręb 0001 w Łęknicy
2 Formularz B 2018-07-24 Decyzja nr 1.2018 o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej stacji paliw płynnych o dodatkową wysepkę z dwustronnym dystrybutorem oraz powiększenie wiaty na terenie działki nr 106/3 obręb 0001 w Łęknicy
3 Formularz I 2018-05-08 Opinia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 4 i 3a ustawy z dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
4 Formularz I 2018-04-27 Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 oraz art. 64 ust 3 ustawy z dnia 03.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
5 Formularz I 2018-04-26 Opinia Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Żarach na podstawie art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
6 Formularz A 2018-03-27 Realizacja przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej stacji paliw płynnych o dodatkową wysepkę z dwustronnym dystrybutorem oraz powiększenie wiaty na terenie działki nr 106/3.
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Łęknicy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu