ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Łęknicy
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 5212
BIP archiwalny do maja 2012 132

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 823936
Sprawy w województwie 92605
Wakaty w województwie 7753
Zamówienia pub. w województwie 12644
KONTAKT 15794
Telefony 15925
Cyfrowy urząd, e-usługi 65031
Informator SMS 2249
Łęknicka Karta Dużej Rodziny 9972
Program parnterski 6920
Druki do pobrania 6128
Podstawy prawne 8344
Wykaz ulg, zwolnień i preferencji 7221
Wykaz numerów kart aktywnych 13026
Karta Dużej Rodziny 11073
Info. ogólne 9
Wnioski 0
Partnerzy, co możesz uzyskać 0
Pytania i odpowiedzi 0
RODZINA 500 plus 12638
Sprawy petentów 6466
Urząd Gminy 144
Dane podstawowe 43394
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 32963
Godziny urzędowania 6625
Telefony 22976
Kodeks Etyki Pracowników Samorządowych 7244
Struktura organizacyjna Urzędu 80897
Informator Gminny-Biuletyn Samorządowy 4332
Prawo lokalne 28890
Baza aktów własnych 1053
Bip archiwum 12527
Budżet 127
Budżet Uchwały i Zarządzenia 0
Informacja z wykonania budżetu Gminy Łęknica 99560
Sprawozdania finansowe 2596
"Skąd bierzemy pieniądze i na co je wydajemy" 44624
Wykaz osób, którym udzielono pomocy publicznej 24020
Opinie RIO 2957
Podatki i opłaty lokalne 634
Zagospodarowanie przestrzenne 577
Zarządzenia Kierownika Urzędu 17968
Protokoły z kontroli 5172
Dokumenty strategiczne 13648
Statut Gminy 17274
Rada Miejska / Burmistrz 4
Burmistrz 32521
Zarządzenia Burmistrza Łęknicy 0
Raporty i sprawozdania 900
Rozstrzygnięcia nadzorcze 0
Rada Miejska 17092
Obrady Rady Miejskiej w Łęknicy 0
Komisje Rady 10472
Imienne wykazy głosowań Rady Miejskiej 565
Archiwum protkoły z sesji RM 40161
Interpelacje i zapytania radnych 0
Uchwały Rady Miejskiej w Łęknicy 0
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 0
Co i jak załatwić 75
Działalność gosp., koncesje, stypendia, zameldowanie cudzoziemca 65539
Gospodarka nieruchomościami i rolnictwo 87856
Infrastruktura techniczna 52438
Podatki, umorzenia 43405
Sprawy dot. targowiska 15192
USC - Urząd Stanu Cywilnego 105944
Potwierdzanie własnoręczności podpisów 9116
Gospodarka odpadami 77687
Wnioski dla przedsiębiorców 10905
Wnioski dla mieszkańców 28479
Sprawozdania 17182
Ośrodek pomocy społecznej 47055
Informacja o stanie mienia komunalnego 28571
Konsulatcje Aktów Prawa Miejscowego 250929
RODO 3335
RODO OPS 2547
Przetargi 243765
Przetargi do V.2012 66464
Jednostki organizacyjne 157
Miejski Zakład Komunalny 31910
Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji 16523
Ośrodek Pomocy Społecznej 16529
Zespół Szkół Publicznych w Łęknicy 9213
Przedszkole Miejskie w Łęknicy 7621
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Łęknicy 31830
Gimnazjum w Łęknicy 11252
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych 7027
Rejestry 10
Rejestr instytucji kultury 11751
Rejestr informacji o środowisku 11703
Wykaz Rejestrów i ewidencji 223
Informacje, ogłoszenia 414517
Zamówienia publiczne 160040
Aktualne 261979
W toku 181329
Wyniki 183641
Archiwalne 166617
Wyniki innych postępowań 158605
Zamówienia poniżej 30 tys Euro 61468
Zamówienia poniżej 30 tys Euro do 16.02.2018 324208
Zasady Przejrzystości Urzędu 152867
Analiza oceny zadowolenia z usług Urzędu 44254
Ogłoszenia o pracy 66897
Aktualne 22037
W toku 32736
Wyniki 228483
Ogłoszenia do V.2012 11786
Regulamin naboru 7168
Administracja publiczna, stan prawny 6604
Dzienniki Ustaw 0
Monitor Polski 0
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 0
Prawo miejscowe 2868
Baza aktów własnych UM w Łęknicy 154
Ochrona środowiska 1035
Wykaz dokumentów 437
Sprawozdania z próbek wody 411
Program ochrony środowiska 455
Usuwanie azbestu 426
Wykazy lekarzy weterynarii 425
Rejestr decyzji środowiskowych 432
Rejestr informacji o środowisku 9436
Plan gospodarki niskoemisyjnej 6597
Inne dokumenty 428
Oświadczenia majątkowe 758340
Wybory 5770
Wybory samorządowe 0
2018 51071
2014 74443
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 6669
2019 5052
2011 4168
2015 36197
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej 470
2015 75667
Wybory do Parlamentu Europejskiego 43964
2019 15618
Przedterminowe na Burmistrza 72742
Uzupełniające do Rady Miejskiej 82651
Galerie zdjęć 14015
Oświata 9613
Organizacje pozarządowe (NGO) 3131
Wykaz Organizacji Pozarządowych w Łęknicy 99989
Informacje dot. organizacji pozarządowych NGO 69663
Euroregion SPREWA - NYSA - BÓBR 3044
Otwarty Konkurs Ofert 157726
Warunki i tryb finansowania sportu 5850
Miesięcznik INFO NGO 6
Projekty 2074
Punkt Konsultacyjny, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 29026
Referenda 36321
Gospodarka odpadami 1423
Petycje 3550
Ustawa 4881
Łowiectwo 2496
Informacja geoprzestrzenna 253
Programy zdrowotne 4070
Obsługa osób niepełnosprawnych 1221

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 3235371
Redakcja biuletynu 51068
Mapa serwisu 6002
Statystyki 6056
Kanały RSS 5340
Kontakt 96948
« powrót do poprzedniej strony