ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-01-22 2018-02-12 10:30:00 Przebudowa ul. Tadeusza Kościuszki w Łęknicy - drogi gminnej nr 101918F w toku
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 248.2 KiB)
 • SIWZ z załącznikami (PDF, 639.1 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Przedmiary robót (ZIP, 1.2 MiB)
 • Załącznik nr 2 - Dokumentacja projektowa (ZIP, 297.1 MiB)
 • Zgłoszenie (PDF, 529.4 KiB)
 • ZMIANA SIWZ NR 1 (PDF, 250.5 KiB)
 • ZAŁACZNIK NR 1 DO ZMIANY SIWZ NR 1 (PDF, 247 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 240.9 KiB)
2 2018-01-17 2018-02-05 10:30:00 Urządzenie placu zabaw przy ul. Polnej w Łęknicy w toku
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 235 KiB)
 • SIWZ z załącznikami (PDF, 986.2 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Przedmiar (PDF, 230.9 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Rysunek zagospodarowania terenu (PDF, 1.3 MiB)
 • Załącznik nr 3 - Rysunki poglądowe (PDF, 4.3 MiB)
 • SIWZ z załącznikami - wersja edytowalna (DOCX, 327.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 271.8 KiB)
3 2017-11-17 2017-11-27 09:45:00 Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Łęknica w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2019r. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 243 KiB)
 • SIWZ z załącznikami (PDF, 464.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 (PDF, 84.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 - edytowalny (XLSX, 23.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 388.9 KiB)
 • Wybór oferty (PDF, 415.4 KiB)
4 2017-07-04 2017-07-21 09:45:00 Przebudowa drogi wewnętrznej przy Placu Pokoju w Łęknicy unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 238.2 KiB)
 • SIWZ z załącznikami (DOCX, 172.1 KiB)
 • Załącznik nr 1 do rozdziału III - Dokumentacja projektowa (ZIP, 7.5 MiB)
 • Załącznik nr 2 do rozdziału III - Przedmiar (PDF, 196.4 KiB)
 • Unieważnienie (PDF, 157.4 KiB)
5 2017-06-30 2017-07-18 09:45:00 Przebudowa ul. Szkolnej w Łęknicy unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 239.3 KiB)
 • SIWZ z załącznikami (DOCX, 178.7 KiB)
 • Załącznik nr 1 do rozdziału III - Projekt budowlany (ZIP, 41.2 MiB)
 • Załącznik nr 1 do rozdziału III - Projekt wykonawczy (ZIP, 29 MiB)
 • Załącznik nr 1 do rozdziału III - Stała organizacja ruchu (ZIP, 4.5 MiB)
 • Załącznik nr 1 do rozdziału III - STWiORB (ZIP, 2.4 MiB)
 • Załącznik nr 1 do rozdziału III - Dokumentacja geotechniczna (ZIP, 1.2 MiB)
 • Załącznik nr 2 do rozdziału III - Przedmiar (ZIP, 2.8 MiB)
 • Unieważnienie (PDF, 152.8 KiB)
6 2016-12-02 2016-12-12 09:45:00 Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz obsługa ogólnodostępnych punktów zbiórki odpadów komunalnych w gminie Łęknica rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 216.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 863.5 KiB)
 • SIWZ - wersja edytowalna (DOCX, 123 KiB)
 • Załącznik nr 9 (PDF, 221 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 623.5 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 690 KiB)
7 2016-11-18 2016-11-28 11:45:00 Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz obsługa ogólnodostępnych punktów zbiórki odpadów komunalnych w gminie Łęknica rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 277.7 KiB)
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (PDF, 858.3 KiB)
 • SIWZ - wersja edytowalna (DOCX, 121.9 KiB)
 • Załącznik nr 9 (PDF, 221 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ nr 1 (PDF, 1.7 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 567.5 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 535.6 KiB)
8 2015-11-12 2015-11-24 07:45:00 Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Łęknica. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 212.4 KiB)
 • SIWZ z załącznikami (PDF, 494 KiB)
 • Załącznik nr 1 (PDF, 82.2 KiB)
 • Załącznik nr 1 - edytowalny (XLS, 50 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (DOC, 34.5 KiB)
 • Informacja o udzieleniu zamówienia (PDF, 224.1 KiB)
9 2015-07-30 2015-09-03 09:00:00 Dostawa oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus lub równoważnego do kotłowni Miejskiego Zakładu Komunalnego w Łęknicy w szacunkowej ilości 120 000 l/rok rozstrzygnięty
 • SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DOC, 96.5 KiB)
 • Załącznik nr 1 wzór oferty (DOC, 75.5 KiB)
 • Ogłoszenie UZP (HTM, 9.6 KiB)
 • Wybór oferty (PDF, 559 KiB)
10 2014-10-31 2014-11-14 11:45:00 Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz obsługa ogólnodostępnych punktów zbiórki odpadów komunalnych w gminie Łęknica rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (PDF, 211.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 384.9 KiB)
 • Załącznik nr 9 (PDF, 353.3 KiB)
 • SIWZ z załącznikami w wersji edytowalnej (DOCX, 90 KiB)
 • Pytania - zest. 1 i odpowiedzi (PDF, 565.8 KiB)
 • Wybór oferty (PDF, 296.9 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 221.3 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Łęknicy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu