ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2019-03-25 2019-04-10 10:30:00 Przebudowa drogi gruntowej na trasę pieszo-rowerową w toku
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 239.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.1 MiB)
 • Załączniki do SIWZ - edytowalne (DOCX, 39.4 KiB)
 • Rozdział III - Załącznik nr 1 - Przedmiar (PDF, 121.6 KiB)
 • Rozdział III - Załącznik nr 2 - Dokumentacja projektowa (ZIP, 21.6 MiB)
 • Rozdział III - Załącznik nr 4 - STWiORB (PDF, 1.1 MiB)
 • Pytania od wykonawców (PDF, 853.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 996.6 KiB)
2 2019-02-04 2019-02-25 10:30:00 Przebudowa bieżni lekkoatletycznej na działce 381 w Łęknicy rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 244.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.1 MiB)
 • Załącznik nr 1 - Przedmiar robót (PDF, 256.1 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Projekt budowlany (PDF, 2 MiB)
 • Załącznik nr 4 - STWiORB (PDF, 1.3 MiB)
 • Załączniki do SIWZ - edytowalne (DOCX, 39.3 KiB)
 • Zmiana SIWZ nr 1 (PDF, 2.6 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 132.8 KiB)
 • Pytania od wykonawców - część 1 (PDF, 1.5 MiB)
 • Pytania od wykonawców - część 2 (PDF, 1.4 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 296.6 KiB)
 • Wybór oferty (PDF, 544 KiB)
3 2018-12-10 2018-12-18 11:00:00 Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz obsługa ogólnodostępnych punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminie Łęknica rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 234.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.1 MiB)
 • Załączniki do SIWZ - edytowalne (DOCX, 41.1 KiB)
 • Załacznik nr 10 - Regulamin (PDF, 220.8 KiB)
 • Załacznik nr 10 - Regulamin - Zmiana (PDF, 190.1 KiB)
 • Zmiana SIWZ nr 1 (PDF, 170.2 KiB)
 • Zmiana SIWZ nr 2 (PDF, 168.2 KiB)
 • Pytania od wykonawców - część 1 (PDF, 375.3 KiB)
 • Zmieniony Załącznik nr 1 - Formularz oferty (DOCX, 28 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 470.9 KiB)
 • Wybór oferty (PDF, 543.2 KiB)
 • Sprostowanie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 636.2 KiB)
4 2018-11-29 2018-12-07 11:00:00 Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz obsługa ogólnodostępnych punktów zbiórki odpadów komunalnych w gminie Łęknica unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 240.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.1 MiB)
 • Załączniki do SIWZ - edytowalne (DOCX, 40.4 KiB)
 • Załacznik nr 10 - Regulamin (PDF, 220.8 KiB)
 • Załacznik nr 10 - Regulamin - Zmiana (PDF, 190.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 447.9 KiB)
 • Unieważnienie (PDF, 383.4 KiB)
5 2018-09-05 2018-09-13 12:00:00 Usługi edukacyjne w ramach projektu pod nazwą "Transgraniczna Liga Mistrzów - wzmocnienie innowacyjnych oddziaływań edukacyjnych po obu stronach Nysy Łużyckiej" rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie BZP (PDF, 218.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.1 MiB)
 • SIWZ - rozdział II wersja edytowalna (DOCX, 36.6 KiB)
 • Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia (PDF, 335.1 KiB)
 • Załącznik nr 2 - harmonogram projektu (PDF, 52.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 - wniosek aplikacyjny (PDF, 415.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 63.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 369.8 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 854 KiB)
6 2018-08-20 2018-08-28 12:00:00 Usługi edukacyjne i pośrednictwa językowego w ramach projektu pod nazwą "Transgraniczna Liga Mistrzów - wzmocnienie innowacyjnych oddziaływań edukacyjnych po obu stronach Nysy Łużyckiej". rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 303.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.9 MiB)
 • SIWZ - rozdział II wesrja edytowalna (DOCX, 36.7 KiB)
 • Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia (DOCX, 35.8 KiB)
 • Załącznik nr 2 - harmonogram projektu (PDF, 52.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 wniosek aplikacyjny (PDF, 415.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 6 MiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 7 MiB)
 • Zawiadomienie o odstąpieniu Wykonawcy od podpisania umowy (PDF, 82.1 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 927.3 KiB)
7 2018-05-17 2018-06-01 10:30:00 Przebudowa bieżni lekkoatletycznej na działce 381 w Łęknicy rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 237.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.1 MiB)
 • Załączniki do SIWZ - do edycji (DOCX, 39.6 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Przedmiar (PDF, 509 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Dokumentacja projektowa (ZIP, 6.7 MiB)
 • Załącznik nr 4 - STWiORB (ZIP, 2.2 MiB)
 • Zmiana ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 114.7 KiB)
 • ZMIANA SIWZ NR 1 (PDF, 288.8 KiB)
 • SIWZ - po zmianie nr 1 (PDF, 1.1 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 244 KiB)
 • Wybór oferty (PDF, 249.4 KiB)
8 2018-04-30 2018-05-15 10:30:00 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łęknica rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 247.3 KiB)
 • SIWZ Część I-II (PDF, 1.1 MiB)
 • SIWZ Część III - STWiORB (PDF, 868.8 KiB)
 • SIWZ Czesc III - Projekt budowlano-wykonawczy (ZIP, 4.4 MiB)
 • SIWZ Część III - Przedmiar robót - poglądowy (PDF, 881.7 KiB)
 • Załączniki do SIWZ - do edycji (DOCX, 126.1 KiB)
 • Zgłoszenie (PDF, 221.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 226.6 KiB)
 • Wybór oferty (PDF, 221.5 KiB)
9 2018-04-17 2018-05-04 10:00:00 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej w ul. Żurawskiej w Łęknicy rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 252.3 KiB)
 • SIWZ Część I-II (PDF, 1 MiB)
 • SIWZ Część III - Opis przedmiotu zamówienia (PDF, 333.5 KiB)
 • SIWZ Część III - Przedmiar - sieci (PDF, 318.7 KiB)
 • SIWZ Część III - Przedmiar - przyłącza (PDF, 248.6 KiB)
 • Załączniki do IDW - wersja edytowalna (DOCX, 45.8 KiB)
 • SIWZ Czesc III - Projekt budowlany (PDF, 52.3 MiB)
 • SIWZ Czesc III - Projekt wykonawczy (PDF, 54.5 MiB)
 • SIWZ Czesc III - Projekt wykonawczy spakowany (ZIP, 3.8 MiB)
 • SIWZ Część III - STWiORB (ZIP, 2.4 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 134.6 KiB)
 • Wybór oferty (PDF, 175.4 KiB)
10 2018-04-06 2018-04-23 10:00:00 Przebudowa zabytkowego budynku OKSiR w Łęknicy unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 256.5 KiB)
 • SIWZ Część I-II (PDF, 1.2 MiB)
 • SIWZ Część III - Opis przedmiotu zamówienia (PDF, 411 KiB)
 • SIWZ Część III - Decyzje (ZIP, 4.7 MiB)
 • SIWZ Część III - Przedmiary robót (ZIP, 1.2 MiB)
 • SIWZ Część III - STWiORB (PDF, 1.1 MiB)
 • Załączniki do SIWZ - do edycji (DOCX, 45 KiB)
 • SIWZ Czesc III - Projekt budowlany (ZIP, 56 MiB)
 • SIWZ Czesc III - Projekt wykonawczy (ZIP, 65.7 MiB)
 • Unieważnienie (PDF, 114.4 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Łęknicy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu