ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Łęknicy
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2019-05-27
Termin składania ofert / wniosków
2019-06-11 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont chodnika w ul. Żurawskiej w Łęknicy
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 234.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1 MiB)
 • Załączniiki do SIWZ - wersja edytowalna (DOCX, 81.2 KiB)
 • Rozdział III - Załącznik nr 1 - Przedmiar (PDF, 5.9 MiB)
 • Rozdział III - Załącznik nr 2 - Dokumentacja projektowa (PDF, 1.8 MiB)
 • Rozdział III - Załącznik nr 3 - STWiORB (PDF, 1.6 MiB)
 • Zmiana SIWZ nr 1 (PDF, 167.3 KiB)
 • Pytania od wykonawców - część 1 (PDF, 253.3 KiB)
 • Rozdział III – Załącznik nr 1 – Przedmiar - ZMIANA (PDF, 81.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 624.7 KiB)
 • Wybór oferty (PDF, 438.5 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2019-03-25
Termin składania ofert / wniosków
2019-04-10 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gruntowej na trasę pieszo-rowerową
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 239.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.1 MiB)
 • Załączniki do SIWZ - edytowalne (DOCX, 39.4 KiB)
 • Rozdział III - Załącznik nr 1 - Przedmiar (PDF, 121.6 KiB)
 • Rozdział III - Załącznik nr 2 - Dokumentacja projektowa (ZIP, 21.6 MiB)
 • Rozdział III - Załącznik nr 4 - STWiORB (PDF, 1.1 MiB)
 • Pytania od wykonawców (PDF, 853.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 996.6 KiB)
 • Wybór oferty (PDF, 335.4 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2019-02-04
Termin składania ofert / wniosków
2019-02-25 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa bieżni lekkoatletycznej na działce 381 w Łęknicy
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 244.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.1 MiB)
 • Załącznik nr 1 - Przedmiar robót (PDF, 256.1 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Projekt budowlany (PDF, 2 MiB)
 • Załącznik nr 4 - STWiORB (PDF, 1.3 MiB)
 • Załączniki do SIWZ - edytowalne (DOCX, 39.3 KiB)
 • Zmiana SIWZ nr 1 (PDF, 2.6 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 132.8 KiB)
 • Pytania od wykonawców - część 1 (PDF, 1.5 MiB)
 • Pytania od wykonawców - część 2 (PDF, 1.4 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 296.6 KiB)
 • Wybór oferty (PDF, 544 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2018-12-10
Termin składania ofert / wniosków
2018-12-18 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz obsługa ogólnodostępnych punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminie Łęknica
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 234.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.1 MiB)
 • Załączniki do SIWZ - edytowalne (DOCX, 41.1 KiB)
 • Załacznik nr 10 - Regulamin (PDF, 220.8 KiB)
 • Załacznik nr 10 - Regulamin - Zmiana (PDF, 190.1 KiB)
 • Zmiana SIWZ nr 1 (PDF, 170.2 KiB)
 • Zmiana SIWZ nr 2 (PDF, 168.2 KiB)
 • Pytania od wykonawców - część 1 (PDF, 375.3 KiB)
 • Zmieniony Załącznik nr 1 - Formularz oferty (DOCX, 28 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 470.9 KiB)
 • Wybór oferty (PDF, 543.2 KiB)
 • Sprostowanie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 636.2 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2018-11-29
Termin składania ofert / wniosków
2018-12-07 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz obsługa ogólnodostępnych punktów zbiórki odpadów komunalnych w gminie Łęknica
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 240.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.1 MiB)
 • Załączniki do SIWZ - edytowalne (DOCX, 40.4 KiB)
 • Załacznik nr 10 - Regulamin (PDF, 220.8 KiB)
 • Załacznik nr 10 - Regulamin - Zmiana (PDF, 190.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 447.9 KiB)
 • Unieważnienie (PDF, 383.4 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2018-09-05
Termin składania ofert / wniosków
2018-09-13 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Usługi edukacyjne w ramach projektu pod nazwą "Transgraniczna Liga Mistrzów - wzmocnienie innowacyjnych oddziaływań edukacyjnych po obu stronach Nysy Łużyckiej"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie BZP (PDF, 218.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.1 MiB)
 • SIWZ - rozdział II wersja edytowalna (DOCX, 36.6 KiB)
 • Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia (PDF, 335.1 KiB)
 • Załącznik nr 2 - harmonogram projektu (PDF, 52.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 - wniosek aplikacyjny (PDF, 415.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 63.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 369.8 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 854 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2018-08-20
Termin składania ofert / wniosków
2018-08-28 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Usługi edukacyjne i pośrednictwa językowego w ramach projektu pod nazwą "Transgraniczna Liga Mistrzów - wzmocnienie innowacyjnych oddziaływań edukacyjnych po obu stronach Nysy Łużyckiej".
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 303.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.9 MiB)
 • SIWZ - rozdział II wesrja edytowalna (DOCX, 36.7 KiB)
 • Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia (DOCX, 35.8 KiB)
 • Załącznik nr 2 - harmonogram projektu (PDF, 52.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 wniosek aplikacyjny (PDF, 415.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 6 MiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 7 MiB)
 • Zawiadomienie o odstąpieniu Wykonawcy od podpisania umowy (PDF, 82.1 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 927.3 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2018-05-17
Termin składania ofert / wniosków
2018-06-01 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa bieżni lekkoatletycznej na działce 381 w Łęknicy
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 237.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.1 MiB)
 • Załączniki do SIWZ - do edycji (DOCX, 39.6 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Przedmiar (PDF, 509 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Dokumentacja projektowa (ZIP, 6.7 MiB)
 • Załącznik nr 4 - STWiORB (ZIP, 2.2 MiB)
 • Zmiana ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 114.7 KiB)
 • ZMIANA SIWZ NR 1 (PDF, 288.8 KiB)
 • SIWZ - po zmianie nr 1 (PDF, 1.1 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 244 KiB)
 • Wybór oferty (PDF, 249.4 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2018-04-30
Termin składania ofert / wniosków
2018-05-15 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łęknica
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 247.3 KiB)
 • SIWZ Część I-II (PDF, 1.1 MiB)
 • SIWZ Część III - STWiORB (PDF, 868.8 KiB)
 • SIWZ Czesc III - Projekt budowlano-wykonawczy (ZIP, 4.4 MiB)
 • SIWZ Część III - Przedmiar robót - poglądowy (PDF, 881.7 KiB)
 • Załączniki do SIWZ - do edycji (DOCX, 126.1 KiB)
 • Zgłoszenie (PDF, 221.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 226.6 KiB)
 • Wybór oferty (PDF, 221.5 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2018-04-17
Termin składania ofert / wniosków
2018-05-04 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej w ul. Żurawskiej w Łęknicy
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 252.3 KiB)
 • SIWZ Część I-II (PDF, 1 MiB)
 • SIWZ Część III - Opis przedmiotu zamówienia (PDF, 333.5 KiB)
 • SIWZ Część III - Przedmiar - sieci (PDF, 318.7 KiB)
 • SIWZ Część III - Przedmiar - przyłącza (PDF, 248.6 KiB)
 • Załączniki do IDW - wersja edytowalna (DOCX, 45.8 KiB)
 • SIWZ Czesc III - Projekt budowlany (PDF, 52.3 MiB)
 • SIWZ Czesc III - Projekt wykonawczy (PDF, 54.5 MiB)
 • SIWZ Czesc III - Projekt wykonawczy spakowany (ZIP, 3.8 MiB)
 • SIWZ Część III - STWiORB (ZIP, 2.4 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 134.6 KiB)
 • Wybór oferty (PDF, 175.4 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji