ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Łęknicy
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2019-11-28
Termin składania ofert / wniosków
2019-12-13 07:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa ul. Szkolnej w Łęknicy - drogi gminnej nr 101921F
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 245.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.2 MiB)
 • Załącziki do SIWZ - wersja edytowalna (DOCX, 38.5 KiB)
 • Rozdział III - Załącznik nr 1 - Przedmiar robót (ZIP, 423.8 KiB)
 • Rozdział III - Załącznk nr 2 - Dokumentacja projektowa (ZIP, 75.7 MiB)
 • Rozdział III - Załącznik nr 3 - STWiORB (PDF, 2.5 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 466.9 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2019-11-18
Termin składania ofert / wniosków
2019-11-27 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz obsługa ogólnodostępnych punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminie Łęknica
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 240 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.1 MiB)
 • Załącziki do SIWZ - wersja edytowalna (DOCX, 45.8 KiB)
 • Załacznik nr 10 - Regulamin (PDF, 198.1 KiB)
 • Załacznik nr 10 - Regulamin - zmiana (PDF, 164.9 KiB)
 • Pytania od wykonawców - część 1 (PDF, 1.5 MiB)
 • Zmiana SIWZ nr 1 (PDF, 804.9 KiB)
 • Zmiana ogłoszenia nr 1 (PDF, 124.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 231.7 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 414 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2019-11-08
Termin składania ofert / wniosków
2019-11-25 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont budynków przy ul. Dworcowej 13A i 13B w Łęknicy
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 235.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.1 MiB)
 • Załącziki do SIWZ - wersja edytowalna (DOCX, 37.6 KiB)
 • Rozdział III - Załącznik nr 1a - Przedmiar robót budynek mieszkalny (ZIP, 511.7 KiB)
 • Rozdział III - Załącznik nr 1a - Przedmiar robót budynek mieszkalny - ath (ZIP, 19.9 KiB)
 • Rozdział III - Załącznik nr 1b - Przedmiar robót budynek niemieszkalny (PDF, 150.8 KiB)
 • Rozdział III - Załącznik nr 1b - Przedmiar robót budynek niemieszkalny - ath (ATH, 14.7 KiB)
 • Rozdział III - Załącznik nr 2 - Dokumentacja techniczna (PDF, 2.7 MiB)
 • Rozdział III - Załącznik nr 3 - STWiORB (PDF, 9.6 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 426.9 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 383.6 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2019-10-15
Termin składania ofert / wniosków
2019-10-30 12:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa ul. Szkolnej w Łęknicy - drogi gminnej nr 101921F
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 272.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.2 MiB)
 • Załącziki do SIWZ - wersja edytowalna (DOCX, 38.3 KiB)
 • Rozdział III – Załącznik nr 1 – Przedmiar (ZIP, 423.8 KiB)
 • Rozdział III - Załącznik nr 2 - Dokumentacja projektowa (ZIP, 75.7 MiB)
 • Rozdział III - Załącznik nr 3 - STWiORB (PDF, 2.5 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 371.9 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 319.8 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 268.2 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2019-10-15
Termin składania ofert / wniosków
2019-10-30 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi wewnętrznej przy Placu Pokoju w Łęknicy
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 267.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.2 MiB)
 • Załącziki do SIWZ - wersja edytowalna (DOCX, 38.3 KiB)
 • Rozdział III - Załącznik nr 1 - Przedmiar robót (ZIP, 201.7 KiB)
 • Rozdział III - Załącznik nr 2 - Dokumentacja projektowa (ZIP, 5 MiB)
 • Rozdział III - Załącznik nr 3 - STWiORB (PDF, 1.6 MiB)
 • Zmiana ogłoszenia nr 1 (PDF, 112.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 355.6 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 310.7 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2019-10-02
Termin składania ofert / wniosków
2019-11-04 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rewitalizacja budynku przemysłowego przy ul. Tadeusza Kościuszki nr 18 w Łęknicy
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 251.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.1 MiB)
 • Załączniiki do SIWZ - wersja edytowalna (DOCX, 41.2 KiB)
 • Rozdział III – Załącznik nr 1 – Przedmiar (ZIP, 2.2 MiB)
 • Rozdzaił III - Załącznik nr 2 - Dokumentacja projektowa (ZIP, 16.8 MiB)
 • Rozdział III - Załącznik nr 4 - STWiORB (ZIP, 4.5 MiB)
 • Rozdział III - Załącznik nr 5 - Tabela równoważności (PDF, 1019.5 KiB)
 • Zmiana SIWZ nr 1 (PDF, 235.9 KiB)
 • Rozdział III – Załącznik nr 1 – Przedmiar - ZMIANA (ZIP, 3.3 MiB)
 • Rozdział III - Załącznik nr 4 - STWiORB (ZIP, 4.7 MiB)
 • Rozdzaił III - Załącznik nr 2 - Dokumentacja projektowa (ZIP, 84 MiB)
 • Przedmiary w formacie ath (ZIP, 62.5 KiB)
 • Zmiana SIWZ nr 2 (PDF, 308.4 KiB)
 • Zmiana ogłoszenia nr 1 (PDF, 112.7 KiB)
 • Zmiana SIWZ nr 3 (PDF, 276.5 KiB)
 • Zmiana SIWZ nr 4 (PDF, 301.5 KiB)
 • Zmiana ogłoszenia nr 2 (PDF, 112.6 KiB)
 • Pytanie wykonawcy nr 1 (PDF, 280.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 220.1 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 205.3 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2019-05-27
Termin składania ofert / wniosków
2019-06-11 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont chodnika w ul. Żurawskiej w Łęknicy
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 234.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1 MiB)
 • Załączniiki do SIWZ - wersja edytowalna (DOCX, 81.2 KiB)
 • Rozdział III - Załącznik nr 1 - Przedmiar (PDF, 5.9 MiB)
 • Rozdział III - Załącznik nr 2 - Dokumentacja projektowa (PDF, 1.8 MiB)
 • Rozdział III - Załącznik nr 3 - STWiORB (PDF, 1.6 MiB)
 • Zmiana SIWZ nr 1 (PDF, 167.3 KiB)
 • Pytania od wykonawców - część 1 (PDF, 253.3 KiB)
 • Rozdział III – Załącznik nr 1 – Przedmiar - ZMIANA (PDF, 81.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 624.7 KiB)
 • Wybór oferty (PDF, 438.5 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2019-03-25
Termin składania ofert / wniosków
2019-04-10 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gruntowej na trasę pieszo-rowerową
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 239.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.1 MiB)
 • Załączniki do SIWZ - edytowalne (DOCX, 39.4 KiB)
 • Rozdział III - Załącznik nr 1 - Przedmiar (PDF, 121.6 KiB)
 • Rozdział III - Załącznik nr 2 - Dokumentacja projektowa (ZIP, 21.6 MiB)
 • Rozdział III - Załącznik nr 4 - STWiORB (PDF, 1.1 MiB)
 • Pytania od wykonawców (PDF, 853.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 996.6 KiB)
 • Wybór oferty (PDF, 335.4 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2019-02-04
Termin składania ofert / wniosków
2019-02-25 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa bieżni lekkoatletycznej na działce 381 w Łęknicy
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 244.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.1 MiB)
 • Załącznik nr 1 - Przedmiar robót (PDF, 256.1 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Projekt budowlany (PDF, 2 MiB)
 • Załącznik nr 4 - STWiORB (PDF, 1.3 MiB)
 • Załączniki do SIWZ - edytowalne (DOCX, 39.3 KiB)
 • Zmiana SIWZ nr 1 (PDF, 2.6 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 132.8 KiB)
 • Pytania od wykonawców - część 1 (PDF, 1.5 MiB)
 • Pytania od wykonawców - część 2 (PDF, 1.4 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 296.6 KiB)
 • Wybór oferty (PDF, 544 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2018-12-10
Termin składania ofert / wniosków
2018-12-18 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz obsługa ogólnodostępnych punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminie Łęknica
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 234.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.1 MiB)
 • Załączniki do SIWZ - edytowalne (DOCX, 41.1 KiB)
 • Załacznik nr 10 - Regulamin (PDF, 220.8 KiB)
 • Załacznik nr 10 - Regulamin - Zmiana (PDF, 190.1 KiB)
 • Zmiana SIWZ nr 1 (PDF, 170.2 KiB)
 • Zmiana SIWZ nr 2 (PDF, 168.2 KiB)
 • Pytania od wykonawców - część 1 (PDF, 375.3 KiB)
 • Zmieniony Załącznik nr 1 - Formularz oferty (DOCX, 28 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 470.9 KiB)
 • Wybór oferty (PDF, 543.2 KiB)
 • Sprostowanie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 636.2 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji