ˆ

Konsulatcje Aktów Prawa Miejscowego

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Konsultacje APM: 1. Wysokość dziennych stawek opłaty targowej, 2. Projekt uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, 3. Ustalenia parkingu płatnego niestrzeżonego oraz wysokości opłaty za parkowanie

Informacja ogłoszona dnia 2021-11-09 13:03:56 przez Dawid Śliwiński

OGŁOSZENIE BURMISTRZA O KONSULTACJACH

 Działając na podstawie § 4 ust. 1 pkt. 3 uchwały Nr XLVI/261/2010 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 28 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji zapraszam do wzięcia udziału w konsultacjach.
Przedmiot konsultacji:
1) projekt uchwały w sprawie określenia zasad ustalania, poboru oraz terminów płatności i wysokość dziennych stawek opłaty targowej na terenie gminy Łęknica
 
2) projekt uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
 
3) ustalenia parkingu płatnego niestrzeżonego oraz wysokości opłaty za parkowanie
 
Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:
od dnia 9 listopada 2021r. do dnia 17 listopada 2021r.
 
Forma konsultacji:
Zamieszczenia na okres 7 dni projektów aktów prawa miejscowego w
Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łęknicy oraz na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łęknicy.
 
Opinie, co do sprawy poddanej konsultacji powinny być przedstawione w formie pisemnej i składane w komórce organizacyjnej UM w Łęknicy odpowiedzialnej za przeprowadzenie konsultacji (Urząd Miejski w Łęknicy, ul. Żurawska 1, 68-208 Łęknica) lub przesłane drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat(malpa)umleknica.pl
Termin na wyrażenie opinii: 10 dni od dnia ich ogłoszenia tj. - do 19 listopada 2021 r.
W przypadku przesłania uwag i opinii pisemnie, decyduje data wpływu na wskazany powyżej adres, a nie data stempla pocztowego.
 
Komórka organizacyjna odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji
Sekretarz Gminy, tel 68 36 24 707, pok. 203, stanowisko ds. gosp. odpadami,
tel. 68 36 24 711, pok. 201
 
Burmistrz Łęknicy
/-/ Piotr Kuliniak

 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-11-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marzena
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-11-09 13:02:16
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Śliwiński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-11-09 13:03:56
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Śliwiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-11-09 13:06:26
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
249 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony