ˆ

Konsulatcje Aktów Prawa Miejscowego

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Ogłoszenie Burmistrza Łęknicy o konsultacjach projektu zarządzenia w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za grunty na terenie targowiska miejskiego w Łęknicy

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ogłoszenie Burmistrza Łęknicy o konsultacjach projektu zarządzenia w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za grunty na terenie targowiska miejskiego w Łęknicy
 
Działając na podstawie § 4 ust. 1 pkt. 3 uchwały Nr XLVI/261/2010 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 28 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji zapraszam do wzięcia udziału w konsultacjach.
 
Przedmiot konsultacji:
1) Projekt Zarządzenia Burmistrza Łęknicy w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za grunty na terenie targowiska miejskiego w Łęknicy
 
Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:
od 26 stycznia 2023r. do 1 lutego 2023r.
 
Forma konsultacji:
zamieszczenie na okres 7 dni projektu uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łęknicy oraz na tablicy ogłoszeń.
 
Opinie, co do sprawy poddanej konsultacji powinny być przedstawione w formie pisemnej i składane w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Inwestycji pok. 207 UM w Łęknicy, ul. Żurawska 1, 68-208 Łęknica lub przesłane drogą elektroniczną na adres e-mail:  (tytuł: konsultacje APM)
 
Komórka organizacyjna odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:
 
Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Inwestycji tel. (68) 3624707
 
 
 
Burmistrz Łęknicy
 /-/ Piotr Kuliniak
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-01-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marcin Perczyński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-01-25 11:52:59
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Perczyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-01-25 11:55:43
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Perczyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-01-25 11:56:44
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
154 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie burmistrza o konsultacjach projektu uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łęknica w 2023 roku

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE BURMISTRZA O KONSULTACJACH
[projekt uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łęknica w 2023 roku]
 
Działając na podstawie § 4 ust. 1 pkt. 3 uchwały Nr XLVI/261/2010 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 28 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji zapraszam do wzięcia udziału w konsultacjach.
 
Przedmiot konsultacji:
1) projekt uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łęknica w 2023 roku.
 
Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:
od 23 stycznia 2023r. do 30 stycznia 2023 r.
 
Forma konsultacji:
zamieszczenie na okres 7 dni projektu uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łęknicy oraz na tablicy ogłoszeń.
 
Opinie, co do sprawy poddanej konsultacji powinny być przedstawione w formie pisemnej i składane na Stanowisku ds. Gospodarki Nieruchomościami i Inwestycji pok. 206 UM w Łęknicy lub przesłane drogą elektroniczną na adres e-mail:
 
Komórka organizacyjna odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:
 
Sekretarz Gminy tel. (68) 3624707, stanowisko ds. Gospodarki Nieruchomościami i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Łęknicy tel.(68) 3624708.
 
Zastępca Burmistrza Łęknicy
Marcin Perczyński

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-01-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Nicpoń
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-01-23 22:55:40
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paulina Nicpoń
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-01-23 22:57:49
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paulina Nicpoń
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
Informacja jeszcze nie była zmieniana
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
151 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Konsultacje w sprawie projektu uchwały w podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej i zasad zwrotu wydatków na dożywianie w postaci posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE BURMISTRZA
O KONSULTACJACH
 
Działając na podstawie § 4 ust. 1 pkt. 1 uchwały Nr XLVI/261/2010 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 28 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji zapraszam do wzięcia udziału w konsultacjach.
 
Przedmiot konsultacji:
 
1) Projekt uchwały w podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej i zasad zwrotu wydatków na dożywianie w postaci posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu"
na lata 2019-2023
 
Forma i termin konsultacji:
Bezpośrednie spotkanie w dniu 25 stycznia 2023 r. o godz. 8:00
 
Zaprasza się przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie, które odbędzie się w dniu 25 stycznia 2023 r. o godz. 8:00 w Sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Łęknicy.
 
Projekt uchwały zamieszczony będzie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łęknicy oraz na tablicy ogłoszeń.
 
Ośrodek Pomocy Społecznej – Kierownik 68/3624717
 
 
Burmistrz Łęknicy
                                                                                                                        /-/ Piotr Kuliniak

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-01-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Nicpoń
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-01-23 22:49:57
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paulina Nicpoń
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-01-23 22:51:55
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paulina Nicpoń
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
Informacja jeszcze nie była zmieniana
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
139 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Konsultacje APM: projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości opłaty miejscowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso opłaty miejscowej na terenie gminy Łęknica

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE BURMISTRZA O KONSULTACJACH
 
Działając na podstawie § 4 ust. 1 pkt. 3 uchwały Nr XLVI/261/2010 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 28 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji zapraszam do wzięcia udziału w konsultacjach.
 
Przedmiot konsultacji:
 
1) projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości opłaty miejscowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso opłaty miejscowej na terenie gminy Łęknica.
 
Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:
od 19 stycznia 2023r. do 26 stycznia 2023r.
 
Forma konsultacji:
zamieszczenie na okres 7 dni projektu uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łęknicy oraz na tablicy ogłoszeń
 
Opinie, co do sprawy poddanej konsultacji powinny być przedstawione w formie pisemnej i składane na Stanowisku d/s podatków i opłat lokalnych pok. 13 UM Łęknica lub przesłane drogą elektroniczną na adres e-mail:
 
 
Nie przedstawienie opinii we wskazanym terminie w przedmiocie konsultacji oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.
 
Komórka organizacyjna odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:
 
Referat Finansowy Urzędu Miejskiego w Łęknicy, stanowisko d/s podatków i opłat lokalnych, pok.13, tel.(68) 3624712
 
 
Burmistrz Łęknicy
Piotr Kuliniak

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-01-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jola
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-01-20 14:22:12
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Śliwiński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-01-20 14:23:42
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Śliwiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
Informacja jeszcze nie była zmieniana
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
214 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Konsultacje APM: uchwała w sprawie określenia zasad ustalania, poboru oraz terminów płatności i wysokość dziennych stawek opłaty targowej na terenie gminy Łęknica

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE BURMISTRZA
O KONSULTACJACH
 
Działając na podstawie § 4 ust. 1 pkt. 1 uchwały Nr XLVI/261/2010 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 28 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji zapraszam do wzięcia udziału w konsultacjach.
Przedmiot konsultacji:
 
1) uchwała w sprawie określenia zasad ustalania, poboru oraz terminów płatności i wysokość dziennych stawek opłaty targowej na terenie gminy Łęknica
 
Forma i termin konsultacji:
Bezpośrednie spotkanie w dniu 6 grudnia 2022 r. o godz. 7:30
 
Zaprasza się przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie, które odbędzie się w dniu 6 grudnia 2022 r. o godz. 7:30 w Sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Łęknicy.
 
Projekt uchwał zamieszczone będą w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łęknicy oraz na tablicy ogłoszeń.
 
Komórka organizacyjna odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji
Sekretarz Gminy, tel 68 36 24 707, pok. 203
 
Burmistrz Łęknicy
 
/-/ Piotr Kuliniak
 
 

 

UCHWAŁA - projekt

PROJEKT
 
UCHWAŁA NR …………………
RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY
z dnia …grudnia 2022 r.
 
w sprawie określenia zasad ustalania, poboru oraz terminów płatności i wysokość dziennych stawek opłaty targowej na terenie gminy Łęknica
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 15 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. a, pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1452 z późn. zm.), art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz.1540 z późn. zm.) Rada Miejska w Łęknicy uchwala, co następuje:
 
§ 1. Wprowadza się opłatę targową na terenie gminy Łęknica.
§ 2. 1. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej:
1) przy sprzedaży na stałych stanowiskach - w wysokości 36,00 zł za każde rozpoczęte
12 m2 powierzchni, z zastrzeżeniem ust. 2;
2) przy sprzedaży ze straganów przenośnych, samochodu, przyczepy samochodowej, obnośnej z ręki - w wysokości 18,00 zł;
3) przy sprzedaży na parkingach i miejscach postojowych należących do gminy Łęknica lub będących w zarządzie Burmistrza Łęknicy - w wysokości 800,00 zł bez względu na wielkość zajętej powierzchni, charakter i rodzaj stoiska lub urządzenia wykorzystanego do prowadzenia sprzedaży, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Wysokość dziennej stawki opłaty targowej nie może przekraczać górnej granicy stawki, o której mowa w art. 19 pkt 1 lit. a i art. 20 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
§ 3. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
§ 4. Wyznacza się inkasentów do poboru opłaty targowej na terenie gminy Łęknica:
  1. Karol Bienias;
  2. Adam Mrzygłocki.
§ 5.1. Dla inkasentów ustala się termin płatności pobranej opłaty targowej w dniu następującym po dniu jej pobrania .
2. Jeżeli termin płatności, o którym mowa w ust. 1 przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, terminem płatności jest następny dzień roboczy po dniu lub dniach wolnych od pracy.
§ 6. Określa się wynagrodzenie za inkaso w wysokości:
1) 25% od wpłat z tytułu opłaty targowej zainkasowanej na podstawie § 2 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 niniejszej uchwały;
2) 1% od wpłat z tytułu opłaty targowej zainkasowanej na podstawie § 2 ust. 1 pkt 3 niniejszej uchwały.
§ 7. Traci moc Uchwała Nr XXXIV.215.2021 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 26 listopada 2021r. w sprawie określenia zasad ustalania, poboru oraz terminów płatności i wysokość dziennych stawek opłaty targowej na terenie gminy Łęknica.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łęknicy.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
 
Przewodniczący Rady
Henryk Klapa
 
Uzasadnienie do uchwały
w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Łęknica
 
 
Zgodnie z art. 19 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych rada gminy może określić zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokość stawek opłaty targowej.
 
Stawka opłaty targowej w 2022 roku nie może przekroczyć 852,75 zł dziennie, a w 2023r. 953,38 zł dziennie.
 
Uchwała była przedmiotem konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
 
Proszę o podjęcie uchwały.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-12-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marzena
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-12-01 11:12:37
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Śliwiński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-12-01 11:12:39
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Śliwiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
Informacja jeszcze nie była zmieniana
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
288 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Konsultacje APM: w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonym przez Gminę Łęknica publicznym przedszkolu samorządowym oraz warunków częściowego zwolnienia z tych opłat

OGŁOSZENIE BURMISTRZA O KONSULTACJACH

Działając na podstawie § 4 ust. 1 pkt. 1 uchwały Nr XLVI/261/2010 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 28 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji zapraszam do wzięcia udziału w konsultacjach.
Przedmiot konsultacji:
 
1) w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonym przez Gminę Łęknica publicznym przedszkolu samorządowym oraz warunków częściowego zwolnienia z tych opłat
 
 
 
Forma i termin konsultacji:
Bezpośrednie spotkanie w dniu 22 listopada 2022 r. o godz. 7:30
 
Zaprasza się przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie, które odbędzie się w dniu 22 listopada 2022 r. o godz. 7:30 w Sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Łęknicy.
 
Projekty uchwał zamieszczone będą w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łęknicy oraz na tablicy ogłoszeń.
 
Komórka organizacyjna odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji
Sekretarz Gminy, tel 68 36 24 707, pok. 203
Burmistrz Łęknicy
/-/ Piotr Kuliniak
 
 
 

Projekt uchwały

UCHWAŁA NR ………………..
RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY
z dnia …. listopada 2022r.
 
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonym przez Gminę Łęknica publicznym przedszkolu samorządowym oraz warunków częściowego zwolnienia z tych opłat
 
Na podstawie art. 52 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 2082) i obwieszczenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie wysokości wskaźnika waloryzacji maksymalnej wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych oraz maksymalnej wysokości kwoty tej opłaty, po waloryzacji (M.P. poz. 613) Rada Miejska w Łęknicy uchwala, co następuje:
 
§ 1. W uchwale Nr XLIII.245.2018 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 2 marca 2018r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonym przez Gminę Łęknica publicznym przedszkolu samorządowym oraz warunków częściowego zwolnienia z tych opłat (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2018r. poz. 663), § 2 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie:
 
"§ 2. 1. Za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w czasie przekraczającym wymiar godzin określony w § 1 pobiera się opłatę w wysokości 1,14zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu.”
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łęknicy.
 
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023r.
 
 
Przewodniczący Rady
Henryk Klapa
 
 
Uzasadnienie do uchwały
w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do 5 lat w prowadzonym przez Gminę Łęknica publicznym przedszkolu samorządowym oraz warunków częściowego zwolnienia z tych opłat
 
Zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych rada gminy zobowiązana jest do określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego. Rada gminy może określić warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat.
 
Od dnia 1 września 2022 r. maksymalna wysokość kwoty opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, po waloryzacji, wynosi 1,14 zł.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-11-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sekretarz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-11-18 13:37:27
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Śliwiński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-11-18 13:37:30
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Śliwiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
Informacja jeszcze nie była zmieniana
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
315 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OGŁOSZENIE BURMISTRZA O KONSULTACJACH w zakresie: 1) projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Łęknica, 2) projekt uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie miasta Łęknica na 2023r., 3) projekt uchwały w sprawie określenia wysokości opłaty miejscowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso opłaty miejscowej na terenie gminy Łęknica

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-10-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jolanta Cielińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-10-14 11:49:02
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Perczyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-10-14 11:52:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Perczyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
Informacja jeszcze nie była zmieniana
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
362 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Konsultacje w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Łęknica na lata 2022-2025.

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE BURMISTRZA
O KONSULTACJACH
 
 
Działając na podstawie § 4 ust. 1 pkt. 3 uchwały Nr XLVI/261/2010 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 28 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji zapraszam do wzięcia udziału w konsultacjach.
 
Przedmiot konsultacji:
1)   projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Łęknica na lata 2022-2025.
 
Forma i termin konsultacji:
Bezpośrednie spotkanie w dniu 8 września 2022 r. o godz. 8:00
 
Zaprasza się przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie, które odbędzie się w dniu 8 września 2022 r. o godz. 8:00 w Sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Łęknicy.
 
Projekty uchwał zamieszczone będą w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łęknicy oraz na tablicy ogłoszeń.
 
Komórka organizacyjna odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji,
Stanowisko ds. Gospodarki Nieruchomościami i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Łęknicy tel.(68) 3624708.
 
/-/ Burmistrz Łęknicy
Piotr Kuliniak 
                                                                                                                     
 
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-09-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Nicpoń
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-09-05 14:13:14
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paulina Nicpoń
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-09-05 14:13:18
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paulina Nicpoń
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-09-05 14:18:04
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
486 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji