ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Łęknicy
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Informacje, ogłoszenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszczenie o udziale społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Budowa Stacji Paliw Płynnych" w m. Łęknica na terenie działki 79/4 obręb 0001 Łęknica

Informacja ogłoszona dnia 2020-07-29 13:53:43 przez Agnieszka Ślebiedzińska

Akapit nr 1 - brak tytułu

 Łęknica, dnia 29 lipca 2020 r.
RGN.6220.1.2019
 
 
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art.33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz .U. z 2018 r. poz. 2081 z późn.zm., zwanej dalej „ustawą ooś”) , Burmistrz Łęknicy zawiadamia o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu , w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa Stacji Paliw Płynnych" w m. Łęknica na terenie działki nr 79/4 obręb 0001 Łęknica, z wniosku Mariusza Kulbidy zamieszkałego w Łęknicy przy ul. 1 Maja 38 z dnia 19.04.2019r. (uzupełnionego w dniu 11.06.2019r., zawieszonego w dniu 07.10.2019r., podjętego w dniu 18.06.2020r.).
 
Organem właściwym do wydania decyzji jest Burmistrz Łęknicy, natomiast organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do dokonania uzgodnień i opinii są Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim , Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żarach, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
 
Zgodnie z art. 79 ust 1 ustawy ooś organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przed jej wydaniem zapewnia udział społeczeństwa w postępowaniu , w ramach którego przeprowadza się ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Udział ten zgodnie art. 29 cyt. Ustawy przysługuje każdemu.
 
Ponadto , na podstawie art.33 ust. 1 ooś , informuję o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy (w tym z : wnioskiem o wydanie decyzji środowiskowej i raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko) oraz możliwości składania uwag i wniosków w Urzędzie Miasta w Łęknicy , ul Żurawska 1 , 68-208 Łęknica , pokój nr 206 w godzinach pracy urzędu , w terminie 31.07.2020r. – 31.08.2020r. Zgodnie z art. 34 ww. ustawy i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 
Niniejsze zawiadomienie zostaje zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach na stronie BIP Urzędu Miasta Łęknica http://leknica.samorzady.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łęknicy ul. Żurawska 1.
 
 
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-07-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Ślebiedzińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-07-29 13:52:05
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Agnieszka Ślebiedzińska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-07-29 13:53:43
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Agnieszka Ślebiedzińska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
Informacja jeszcze nie była zmieniana
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
326 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony