ˆ

Informacje, ogłoszenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zawiadomienie o zmianie terminu załatwienia sprawy w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa Stacji Paliw Płynnych z niezbędną infrastrukturą techniczną i technologiczną na terenie działek o nr 171/23, 171/6, 171/7 i 171/24 obręb 0001 Łęknica, m. Łęknica, powiat żarski, województwo lubuskie nr RGN.6220.5.2022

Informacja ogłoszona dnia 2022-08-08 09:29:34 przez Agnieszka Ślebiedzińska

Akapit nr 1 - brak tytułu

Łęknica, dnia 8 sierpnia 2022r.
RGN.6220.5.2022
 
 
 
ZAWIADOMIENIE
o zmianie terminu załatwienia sprawy
zgodnie z art. 36, art. 10, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021, poz. 735 z późn.zm.)
zawiadamiam strony postępowania
 
o przedłużeniu załatwienia sprawy w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa Stacji Paliw Płynnych z niezbędną infrastrukturą techniczną i technologiczną na terenie działek o nr 171/23, 171/6, 171/7 i 171/24 obręb 0001 Łęknica, m. Łęknica, powiat żarski, województwo lubuskie.
 
ze względu na konieczność uzyskania opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp., Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żarach, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ZZ w Zgorzelcu.
Nowy termin załatwienia sprawy: 08.09.2022r.
Zgodnie z Art 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, „Jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10, stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego”, co w niniejszej sprawie ma zastosowanie, dlatego niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach na stronie BIP Urzędu Miasta Łęknica http://leknica.samorzady.pl i wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łęknicy ul. Żurawska 1.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-08-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Ślebiedzińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-08-08 09:28:26
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Agnieszka Ślebiedzińska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-08-08 09:29:34
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Agnieszka Ślebiedzińska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
Informacja jeszcze nie była zmieniana
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1318 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony