ˆ

Informacje, ogłoszenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zawiadomienie Burmistrza Łęknicy o opinii organu opiniujących w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą Budowa Stacji Paliw Płynnych z niezbędną infrastrukturą techniczną i technologiczną na terenie działek o nr 171/23, 171/6, 171/7 oraz 171/24 obręb 0001 Łęknica

Informacja ogłoszona dnia 2022-09-27 14:45:20 przez Agnieszka Ślebiedzińska

Akapit nr 1 - brak tytułu

 Łęknica, dnia 27 września 2022r.
RGN.6220.5.2022
ZAWIADOMIENIE
 
W związku z art. 77 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 1029 z późń. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021, poz. 735 z późn.zm.)
Zawiadamiam
 
w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie wniosku z dnia  06.06.2022r.(data wpływu do UM Łęknicy: 08.06.2022r.), złożonego przez Małgorzatę Kowalczyk o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa Stacji Paliw Płynnych z niezbędną infrastrukturą techniczną i technologiczną na terenie działek o nr 171/23, 171/6, 171/7 i 171/24 obręb 0001 Łęknica, m. Łęknica, powiat żarski, województwo lubuskie:
- Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Zgorzelcu w dniu 07.09.2022r. (data wpływu do UM Łęknica: 15.09.2022r.) pismem nr WR.ZZŚ.6.435.69.2022.KS wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymagań wskazanych w opinii.
Zgodnie z Art 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, „Jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10, stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego”, co w niniejszej sprawie ma zastosowanie, dlatego niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach na stronie BIP Urzędu Miasta Łęknica http://leknica.samorzady.pl i wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łęknicy ul. Żurawska 1.
 
 
Otrzymują :
  1. strony postępowania w trybie art. 49 KPA w związku z  art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
  2. Małgorzata Kowalczyk
  3. a/a

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-09-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Ślebiedzińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-09-27 14:30:00
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Agnieszka Ślebiedzińska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-09-27 14:45:20
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Agnieszka Ślebiedzińska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
Informacja jeszcze nie była zmieniana
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1090 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony