ˆ

Informacje, ogłoszenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zawiadomienie Burmistrza Łęknicy o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą Budowa Stacji Paliw Płynnych z niezbędną infrastrukturą techniczną i technologiczną na terenie działek o nr 171/23, 171/6, 171/7 i 171/24 obręb 0001 Łeknica

Informacja ogłoszona dnia 2022-09-27 14:44:19 przez Agnieszka Ślebiedzińska

Akapit nr 1 - brak tytułu

Łęknica, dnia  27 września  2022r.
RGN.6220.5.2022
ZAWIADOMIENIE
Zawiadamiam, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa Stacji Paliw Płynnych z niezbędną infrastrukturą techniczną i technologiczną na terenie działek o nr 171/23, 171/6, 171/7 i 171/24 obręb 0001 Łęknica, m. Łęknica, powiat żarski, województwo lubuskie, z wniosku Małgorzaty Kowalczyk z dnia 08.06.2022r.
Stosownie do przepisu art. 10 ust. 1 oraz 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021, poz. 735 z późn.zm.) organ administracji obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, do wysłuchania wypowiedzi stron co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.
W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 w/w ustawy Kodeks postępowania administracyjnego informuję, że z materiałami dotyczącymi sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łęknicy, ul. Żurawska 1, pokój 206 oraz zgłosić swoje uwagi w terminie 7 dni od doręczenia niniejszego zawiadomienia.
Zgodnie z art 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, „Jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10, stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego”, co w niniejszej sprawie ma zastosowanie, dlatego niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Miasta Łęknica http://leknica.samorzady.pl i wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łęknicy ul. Żurawska 1.
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w przypadku zawiadomienia poprzez obwieszczenie doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia. W związku z powyższym 7 dniowy termin do składania uwag mija 19.10.2022r.
Zawiadomienie zostało udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 27.09.2022r.
 
z up. Burmistrza
/-/ Agnieszka Ślebiedzińska
Otrzymują :
  1. strony postępowania w trybie art. 49 KPA w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
  2. Małgorzata Kowalczyk
  3. a/a

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-09-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Ślebiedzińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-09-27 14:43:37
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Agnieszka Ślebiedzińska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-09-27 14:44:19
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Agnieszka Ślebiedzińska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
Informacja jeszcze nie była zmieniana
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1358 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony