ˆ

Przetargi do V.2012

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Przetarg - Rozbudowa placu zabaw przy ul. Polnej w Łęknicy

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZP.271.13.11

Przetarg - sprzedaż samochodu ciężarowego MZK

Akapit nr 1 - brak tytułu

Miejski Zakład Komunalny w Łęknicy ogłasza pisemny przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż używanego samochodu ciężarowego specjalizowanego insenizacyjnego FSC Starachowice STAR 1142

Przetarg - sprzedaż działki położonej przy ul. 1 Maja

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę: Burmistrz Łęknicy ogłasza I przetarg ustny ograniczony( dla właścicieli działek przyległych) na sprzedaż nieruchomości częściowo zabudowanej położonej w Łęknicy przy ul. 1 Maja Nr działki: 53/11 Nr KW 48482 Powierzchnia nieruchomości: 821 m2

Przetarg na dostawę węgla brunatnego - Zespół Szkół Publicznych w Łęknicy

Akapit nr 1 - brak tytułu

Numer postępowania: ZD231-1/12

Ogłoszenie o wyborze oferty

Akapit nr 1 - brak tytułu

Przetarg na dostawę węgla brunatnego - Zespół Szkół Publicznych w Łęknicy

Przetarg - Usługi edukacyjne w ramach projektu pod nazwą Nasze Gimnazjum - szansą na lepszą przyszłość

Akapit nr 1 - brak tytułu

dot. zamówienia na usługi edukacyjne w ramach projektu pod nazwą Nasze Gimnazjum - szansą na lepszą przyszłość

Przetarg - na usługi koordynatora i usługi asystenta koordynatora Projektu pod nazwą „Nasze Gimnazjum – szansą na lepszą przyszłość”

Przetarg na usługi edukacyjne w Projekcie pod nazwą „Indywidualizacja drogą do sukcesu”

Akapit nr 1 - brak tytułu

Oznaczenie CPV: 80100000-5 Usługi szkolnictwa podstawowego

Przetarg na dzierżawę gruntu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Burmistrz Łęknicy ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości niezabudowanej położonej w Łęknicy przy ul. Żurawskiej na czas oznaczony do 3 lat. Nr działki: 160/67 Nr KW 45547

Zaproszenie do złożenia oferty

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zaproszenie do złożenia oferty - Bieżąca naprawa i konserwacja oraz utrzymanie czystości na boisku oraz przygotowanie zaplecza dla zawodów