ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Łęknicy
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr instytucji kultury

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Rejestr instytucji kultury

Informacja ogłoszona dnia 2014-03-03 14:58:03 przez Dawid Śliwiński

Akapit nr 1 - brak tytułu

I. Nazwa rejestru: Rejestr instytucji kultury
II.  Informacje o rejestrze:
1. Rejestr zawiera następujące dane i informacje:
1) numer wpisu do rejestru,
2) datę wpisu do rejestru oraz daty kolejnych wpisów,
3) pełną nazwę instytucji kultury wynikającą ze statutu,
4) skróconą nazwę instytucji kultury, jeżeli jej używanie przewiduje statut,
5) siedzibę i adres instytucji kultury,
6) oznaczenie organizatora instytucji kultury,
7) oznaczenie podmiotu, z którym organizator prowadzi instytucję kultury,
8) akt o utworzeniu instytucji kultury,
9) akt o nadaniu statutu instytucji kultury.
 
2.  Miejsce prowadzenia:
Urząd Miejski w Łęknicy
Stanowisko ds. społecznych i rozwoju lokalnego
ul. Żurawska 1 68-208 Łęknica
tel. 683624702
 
3. Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. − w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury  (Dz. U. 2012.189)
 
 III. Sposób udostępniania danych
 Zgodnie z § 10 ust. 2  rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. − w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury „dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:
1)  otwarty dostęp do zawartości rejestru,
2)  wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej”.
Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust. 2 pkt. 1, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej.
Jak określa § 10 ust. 4 ww. rozporządzenia „Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury”.
Ponadto organizator instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis − pełny lub skrócony − każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie. 
 

REJESTR INSTYTUCJI KULTURY

REJESTR INSTYTUCJI KULTURY PROWADZONY PRZEZ GMINĘ ŁĘKNICA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Numer wpisu do rejestru

 
Data wpisu do rejestru, daty kolejnych zmian

 
Pełna nazwa instytucji kultury wynikająca ze statutu

 
Skrócona nazwa instytucji kultury

 
Siedziba i adres instytucji kultury

 
Oznaczenie organizatora instytucji kultury

 
Oznaczenie podmiotu, z którym organizator wspólnie prowadzi instytucję kultury

 
Akt o utworzeniu instytucji kultury

 
Akt o nadaniu statutu instytucji kultury

 
1
1.04.1994r.
Ośrodek Kultury,Sportu i Rekreacji
-
Ul.Wojska Polskiego 2
68-208 Łęknica
Rada Miasta Łęknicy
-
Uchwała Nr XLIII/177/94 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 30 marca 1994r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Łęknicy
Uchwała Nr XLIII/178/94 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 30 marca 1994r. w sprawie przyjęcia Statutu Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Łęknicy
28.06.2000r.

 

 
 

 

 

 
Uchwała Nr XXII/106/2000 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia
28 czerwca 2000 roku w sprawie przyjęcia Statutu Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Łęknicy
28.10.2003r.

 

 
 

 

 

 
Uchwała Nr X/49/2003 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia
28 października 2003 roku w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Łęknicy
27.06.2012r.

 

 
 

 

 

 
Uchwała Nr XVII.129.2012 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia
27 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Łęknicy
22.12.2017r.

 

 
 

 

 

 
Uchwała Nr XLI.233.2017 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia
22 grudnia 2017r. w sprawie nadania statutu dla Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Łęknicy

KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY

Numer wpisu do rejestru: 1
Dział I – oznaczenie instytucji kultury:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Numer kolejny wpisu
Data wpisu, daty kolejnych zmian
Pełna i skrócona nazwa instytucji kultury
Przedmiot działalności instytucji kultury
Siedziba i adres
Oznaczenie organizatora i aktu o utworzeniu instytucji kultury
Nazwa podmiotu, z którym organizator wspólnie prowadzi instytucję
Cyfrowy identyfikator instytucji kultury nadany w systemie informacji statystycznej
Uwagi
Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu
1
1.04.1994r.
Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
Organizacja życia kulturalnego i sportowego oraz wypoczynku ludności naszego miasta
Ul.Wojska Polskiego 2
68-208 Łęknica
Rada Miasta Łęknicy Uchwała Nr XLIII/177/94 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 30 marca 1994r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Łęknicy
-------
970341750
----------
Marlena Chojnacka
 
Dział II – Organizacja instytucji kultury
1
2
3
4
5
6
7
8
Numer kolejny wpisu
Data wpisu, data kolejnych zmian
Informacja o złożeniu do rejestru statutu
Imię i nazwisko dyrektora instytucji kultury i jego zastępców lub oznaczenie osoby fizycznej lub prawnej, której powierzono zarządzanie instytucja kultury
Imiona i nazwiska pełnomocników instytucji kultury uprawnionych do dokonywania czynności prawnych w imieniu instytucji oraz zakres ich upoważnień
Nazwa oraz siedziba wyodrębnionych jednostek organizacyjnych instytucji kultury i ich cyfrowe identyfikatory nadane w systemie informacji statystycznej
Uwagi
Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu
 
1
1.04.1994r.
Uchwała Nr XLIII/178/94 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 30 marca 1994r. w sprawie przyjęcia Statutu Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Łęknicy
Janusz Beger
---------------
--------------
------------
Marlena Chojnacka
2.
28.06.2000r.
Uchwała Nr XXII/106/2000 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia
28 czerwca 2000 roku w sprawie przyjęcia Statutu Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Łęknicy
 
 
 
 
Marlena Chojnacka
3.
28.10.2003r.
Uchwała Nr X/49/2003 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia
28 października 2003 roku w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Łęknicy
 
 
 
 
Marlena Chojnacka
4.
27.06.2012r.
Uchwała Nr XVII.129.2012 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia
27 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Łęknicy
 
 
 
 
Marlena Chojnacka
5.
13.03.2015r.
 
 
 
 
Zarządzenie Nr 4.2015 Burmistrza Łęknicy z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie odwołania Dyrektora Ośrodka Kultury ,Sportu i Rekreacji w Łęknicy
Marlena Chojnacka
6.
20.07.2015r.
 
Dyrektor Bettina Kowalska-Targońska
 
 
Zarządzenie Nr 91.2015 Burmistrza Łęknicy z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie powołania Dyrektora Ośrodka Kultury ,Sportu i Rekreacji w Łęknicy
Marlena Chojnacka
7.
22.12.2017r.
Uchwała Nr XLI.233.2017 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia
22 grudnia 2017r. w sprawie nadania statutu dla Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Łęknicy
 
 
 
 
Marlena Chojnacka
8.
20.07.2018r.
 
 
 
 
Zarządzenie Nr 388.2018 Burmistrza Łęknicy z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie powołania Dyrektora Ośrodka Kultury ,Sportu i Rekreacji w Łęknicy
Marlena Chojnacka
 
Dział III – Mienie instytucji kultury:
1
2
3
4
5
6
Numer kolejny wpisu
Data wpisu, daty kolejnych zmian
Informacja o złożeniu do rejestru rocznego sprawozdania finansowego
Informacja o obciążeniu środków trwałych instytucji kultury ograniczonymi prawami rzeczowymi
Uwagi
Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu
1
30.04.2001r.
Złożono sprawozdanie finansowe
 
 
Marlena Chojnacka
2
30.04.2002r.
Złożono sprawozdanie finansowe
 
 
Marlena Chojnacka
3
29.04.2003r.
Złożono sprawozdanie finansowe
 
 
Marlena Chojnacka
4
28.04.2004r.
Złożono sprawozdanie finansowe
 
 
Marlena Chojnacka
5
26.03.2005r.
Złożono sprawozdanie finansowe
 
 
Marlena Chojnacka
6
05.04.2006r.
Złożono sprawozdanie finansowe
 
 
Marlena Chojnacka
7
04.04.2007r.
Złożono sprawozdanie finansowe
 
 
Marlena Chojnacka
8
27.03.2008r.
Złożono sprawozdanie finansowe
 
 
Marlena Chojnacka
9
06.03.2009r.
Złożono sprawozdanie finansowe
 
 
Marlena Chojnacka
10
06.04.2010r.
Złożono sprawozdanie finansowe
 
 
Marlena Chojnacka
11
30.03.2011r.
Złożono sprawozdanie finansowe
 
 
Marlena Chojnacka
12
11.04.2012r.
Złożono sprawozdanie finansowe
 
 
Marlena Chojnacka
13
27.03.2013r.
Złożono sprawozdanie finansowe
 
 
Marlena Chojnacka
14
23.03.2014r.
Złożono sprawozdanie finansowe
 
 
Marlena Chojnacka
15
27.02.2015r.
Złożono sprawozdanie finansowe
 
 
Marlena Chojnacka
16
18.03.2016r.
Złożono sprawozdanie finansowe
 
 
Marlena Chojnacka
17
14.03.2017r.
Złożono sprawozdanie finansowe
 
 
Marlena Chojnacka
18
29.03.2018r.
Złożono sprawozdanie finansowe
 
 
Marlena Chojnacka
19
28.03.2019r.
Złożono sprawozdanie finansowe
 
 
Marlena Chojnacka
 
Dział IV – Połączenie, podział i likwidacja instytucji kultury:
1
2
3
4
5
6
Numer kolejny wpisu
Data wpisu, daty kolejnych zmian
Informacja o połączeniu, podziale lub likwidacji instytucji kultury
Imię i nazwisko likwidatora
Uwagi
Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu
 
 
 
 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Dawid Śliwiński
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-03-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marlena Chojnacka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-03-03 14:57:31
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Śliwiński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-03-03 14:58:03
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Śliwiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-05-07 12:28:28
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2706 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony