ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Łęknicy
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

RODZINA 500 plus

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Informacje dot. świadczenia wychowawczego - program Rodzina 500+

Akapit nr 1 - brak tytułu

Realizatorem ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęknicy. Interesanci są obsługiwani w pokoju nr 101a na I piętrze budynku Urzędu Miejskiego (w pokoju, w którym obsługiwane są świadczenia rodzinne). Wnioski są wydawane od marca 2016 r.
 
Sposób składania wniosków
Wnioski można składać w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej za pośrednictwem:
Portalu Emp@tia,
Bankowości elektronicznej,
 
Terminy składania wniosków
Pierwszy okres, na który jest ustalane prawo o świadczenia wychowawczego rozpoczyna się z dniem 1 kwietnia 2016 r. a kończy się dnia 30 września 2017 r.
Osoby, które złożą wniosek do 1 lipca 2016 r. otrzymają wyrównanie świadczenia wychowawczego od 1 kwietnia 2016 r.
Natomiast osoby, które złożą wniosek po 1 lipca 2016 r. otrzymają świadczenie od tego miesiąca, w którym zostanie złożony wniosek.
 
Kryterium dochodowe
Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko:
* Jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800 zł
* Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1.200 zł
 
Zasady ustalania dochodu
W zakresie ustalania dochodu rodziny ustawa zawiera przepisy analogiczne do regulacji zawartych w przypadku świadczeń rodzinnych.
Dochód rodziny w obecnym okresie zasiłkowym to suma przeciętnych miesięcznych dochodów osiągniętych w 2014 r. z zastrzeżeniem przepisów dotyczących utraty i uzyskania dochodu
 
Świadczenie wychowawcze bez kryterium dochodowego
Świadczenie wychowawcze przysługuje na drugie i kolejne dzieci niezależnie od dochodów rodziny
 
Świadczenie wychowawcze a wiek dziecka
Świadczenie wychowawcze przysługuje na dziecko do ukończenia 18 roku życia
Przy ustalaniu uprawnień do świadczenia wychowawczego brane są pod uwagę tylko dzieci do 18 roku życia.
Przy ustalaniu dochodów do składu rodziny zalicza się dzieci do 25 roku życia wspólnie zamieszkujące i utrzymujące się z połączonych dochodów
 
Świadczenie wychowawcze jest podzielne w przypadku:
  • urodzenia się dziecka
  • osiągnięcia przez dziecko 18 roku życia
  • gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu (w tym przypadku o świadczenie wychowawcze proporcjonalnie mogą ubiegać się oboje rodziców).
 
Wydanie decyzji i wypłata świadczenia wychowawczego
Wydanie decyzji i wypłata świadczenie wychowawczego w przypadku złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami w okresie od 1 kwietnia 2016 r. do 1 lipca 2016 r. następuje w terminie 3 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku
 
Świadczenie wychowawcze nie przysługuje jeżeli:
1 ) dziecko pozostaje w związku małżeńskim
2) dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej (instytucja zapewniająca całodobowe utrzymanie jest to: dom pomocy społecznej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, szkoła wojskowa lub inna szkoła, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie).
3) pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko
4) członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
 
Marnotrawienie świadczenia wychowawczego lub wydatkowania świadczenie niezgodnie z przeznaczeniem
Jeżeli w stosunku do osoby ubiegającej się o przyznanie świadczenia wychowawczego lub osoby pobierającej to świadczenie wystąpią wątpliwości dotyczące sprawowania opieki nad dzieckiem, a także wydatkowania świadczenia niezgodnie z celem lub marnotrawienia świadczenia wówczas pracownik socjalny przeprowadza wywiad środowiskowy w celu weryfikacji tych wątpliwości
Jeżeli osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze lub otrzymująca to świadczenie uniemożliwi przeprowadzenie wywiadu środowiskowego lub nie udzieli podczas tego wywiadu wyjaśnień co do okoliczności objętych wywiadem, wówczas organ odmawia przyznania prawa do świadczenia wychowawczego lub wstrzymuje przyznane świadczenie.
W przypadku gdy świadczeniobiorca marnotrawi wypłacane jej świadczenie wychowawcze lub wydatkuje je niezgodnie z celem wówczas świadczenie jest przekazywane w całości lub w części w formie rzeczowej lub w formie opłacania usług (np. opłaty za przedszkole).

Akapit nr 2 - brak tytułu

W razie problemów z wyświetlniem załączników:
 
 
polecamy również:
Darmowy pakiet biurowy LIBRE OFFICE

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Dawid Śliwiński
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-03-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Alina Andrus
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-03-31 14:38:44
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-03-31 14:51:25
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-03-31 15:03:36
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
9519 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »