ˆ

Wnioski dla mieszkańców

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady

Informacja ogłoszona dnia 2021-10-06 10:35:47 przez Dawid Śliwiński

Akapit nr 1 - brak tytułu

UCHWAŁA NR XIX.122.2020RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY z dnia 25 czerwca 2020r.
 
w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady w kompostownikach przydomowych na terenie gminy Łęknica
Na podstawie art. 6k ust. 4a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U. z 2019r., poz. 2010) uchwala się co następuje:
§ 1. 
1. Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 ustala się w wysokości 5 zł miesięcznie od łącznej kwoty obowiązującej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łęknicy.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i wchodzi w życie z dniem 1 września 2020r.
Przewodniczący Rady
Henryk Klapa
 

Uzasadnienie

Uzasadnienie do uchwały w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady w kompostownikach przydomowych
Zgodnie z art. 6k ust 4a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach rada gminy zwalnia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych.
Zwalnia się z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli domów jednorodzinnych, którzy kompostują bioodpady w przydomowych kompostownikach. Właściciel nieruchomości, aby móc skorzystać ze zwolnienia musi złożyć nową deklarację zawierającą oświadczenie, iż nieruchomość jest nieruchomością zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym wyposażoną w przydomowy kompostownik.
Zgodnie z art.3 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane przez budynek mieszkalny jednorodzinny - należy rozumieć budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-10-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marzena
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-10-06 10:35:43
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Śliwiński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-10-06 10:35:47
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Śliwiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-10-06 10:36:24
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
71 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony