ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Łęknicy
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Wnioski dla mieszkańców

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Akapit nr 1 - brak tytułu

KARTA  INFORMACYJNA
Nazwa usługi : Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Łęknica
Podstawa prawna :
- art. 6m , 6n, 6o, 6q,  ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013r. poz. 1399 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012r. poz. 749 z późn. zm)
- Uchwała Rady Miejskiej w Łęknicy Nr VIII.41.2015 z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Łęknica
Miejsce załatwienia sprawy :  Urząd Miejski w Łęknicy, Stanowisko ds. gospodarki odpadami, II piętro pok. nr 201, Telefon 68 3624711,  od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.
Sposób załatwienia sprawy : przyjęcie deklaracji, wydanie decyzji określającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku niezłożenia deklaracji,
Wymagane dokumenty :
- Deklaracja o wysokości  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Łęknica – druk do pobrania na stanowisku oraz w BIP UM Łęknica w zakładce Gospodarka odpadami
Do pierwszej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dołączyć kopię umowy na odbiór odpadów komunalnych.
Dodatkowe załączniki:
1) Kopia uchwały w sprawie powołania zarządu w przypadku składania deklaracji przez osobę sprawującą zarząd nieruchomością wspólną.
2) Pełnomocnictwo wraz z uiszczoną opłatą skarbową w wys. 17 zł w przypadku reprezentowania właściciela nieruchomości przez pełnomocnika.
Czas załatwiania : Do 7 dni od daty złożenia wniosku z kompletem dokumentów
Inne informacje istotne dla interesantów :
Deklarację właściciele nieruchomości zamieszkałych zobowiązani są złożyć do Burmistrza Łęknicy  w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.
 W przypadku zmiany danych zawartych w deklaracji, stanowiących podstawę określenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć do Burmistrza Łęknicy nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.
Informacje o trybie odwoławczym: W przypadku wydania decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze za pośrednictwem Burmistrza Łęknicy w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
Druki do pobrania : Druk deklaracji, pomocnicze druki załączników (w załącznikach poniżej)
 
 
Opracował/a:
Marzena Brzezińska
Sprawdziła:
Marzena Brzezińska
Zatwierdził:
Piotr Kuliniak
Data sporządzenia:
22.05.2015r.
 
 
 
 
 

Akapit nr 2 - brak tytułu

Przydatne linki do podstaw prawnych:
 
Wzór deklaracji - uchwała                           
 
 
 
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Dawid Śliwliński
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-08-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sylwia Małecka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-08-20 14:51:05
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Śliwiński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-08-20 14:53:57
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Śliwiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-08-22 09:01:45
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4381 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »