ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Łęknicy
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Projekty

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Łęknica

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Gmina Łęknica otrzymała dofinansowanie do projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Łęknica” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 4 Środowisko i kultura, Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa.
Całkowita wartość projektu: 4 731 167,91 zł
Wartość dofinansowania: 2 723 987,30 zł
Poziom dofinansowania: 85%
 
Przedmiotem projektu jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Łęknica poprzez:
 
 • remont gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Łęknica;
 • budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łęknica (ul. Żurawska) w systemie grawitacyjnym z rur PVC200 o łącznej długości L = 381,6 m (koszt kwalifikowany 290 m);
 • wymianę istniejącego odcinka przyłącza kanału sanitarnego KS200  z rur kamionkowych na rury PVC200 o łącznej długości 26,5 m w miejscowości Łęknica (ul. Żurawska – koszt niekwalifikowany).
 • budowa 2 odcinków kanalizacji deszczowej na ul. Żurawskiej  w Łęknicy o łącznej długości ok. 0,5 km (koszt niekwalifikowany);
 • budowę sieci wodociągowej na ul. Żurawskiej w miejscowości Łęknica o łącznej długości 102,2mwraz z budową 5 hydrantów nadziemnych DN80 na odgałęzieniu (koszt niekwalifikowany);
 
W wyniku realizacji projektu do sieci kanalizacyjnej zostanie przyłączonych 48 RLM, co prowadzi do wniosku, że wskaźnik koncentracji osiągnięty zostanie na poziomie 125,75 osób/km.
 
Beneficjentem projektu jest Gmina Łęknica. Operatorem projektu będzie zakład budżetowy Wnioskodawcy: Miejski Zakład Komunalny w Łęknicy, ul. Hanki Sawickiej 1, 68-208 Łęknica.
 
Celem głównym projektu jest poprawa stanu środowiska przyrodniczego poprzez uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Łęknica.
 
Do celów szczegółowych należą:
 
 • uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Łęknica,
 • zwiększenie liczby mieszkańców regionu korzystających z oczyszczalni ścieków,
 • poprawa parametrów oczyszczania ścieków w Gminie Łęknica do parametrów założonych
  w krajowych oraz wspólnotowych aktach prawa powszechnie obowiązującego,
 • zmniejszenie znacznych dysproporcji pomiędzy rozwojem systemu  kanalizacyjnego, w tym zwiększenie odsetka ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków,
 • zwiększenie dostępności wody pitnej w Gminie Łęknica,
 • poprawa stanu istniejących wód,
 • poprawa spójności terytorialnej regionu.
 • poprawa zdolności adaptacji do zmian klimatu oraz rozwój systemów zarządzania zagrożeniami,
 • zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów naturalnych i kulturowych oraz ich zachowanie.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marcin Perczyński
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-11-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marcin Perczyński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-11-07 08:47:04
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-11-07 08:48:08
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-11-07 08:48:07
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4981 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »