ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Łęknicy
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

INFORMACJA O ZGŁASZANIU KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

Akapit nr 1 - brak tytułu

Z uwagi na wprowadzenie stanu epidemii i związanym z tym zamknięciem Urzędu Miejskiego w Łęknicy dla interesantów- zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników komitetów wyborczych  mogą odbywać się w sposób następujący, zgodny z informacją Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 marca 2020 r.:
1)     zgłoszenie kandydatów na członków komisji może zostać przesłane (najpóźniej do 10 kwietnia 2020 r. w godzinach pracy normalnego funkcjonowania urzędu) w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej. Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. W takim przypadku, oryginały zgłoszenia należy przesłać do urzędu tradycyjną pocztą (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń),
2)     w przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest:
a)  uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego,
b)  potwierdzenie doręczenia do urzędu gminy zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie (urzędnik wyborczy, pracownik urzędu gminy) za pośrednictwem poczty elektronicznej (nie jest wymagany podpis elektroniczny).
 
Zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej należy przesyłać na adres:
sekretarz(malpa)umleknica.pl 
Informacje o sposobie przyjmowania zgłoszeń udzielane są pod
nr tel. 68 36 24 700
 
Burmistrz Łęknicy
/-/ Piotr Kuliniak

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-03-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marzena Brzezińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-03-27 11:34:47
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Śliwiński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-03-27 11:35:01
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Śliwiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-03-27 12:12:03
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
51 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja O UPŁYWIE TERMINÓW ZWIĄZANYCH Z UPRAWNIENIAMI WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 10 MAJA 2020R.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-02-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marzena Brzezińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-02-21 09:30:59
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Śliwiński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-02-21 09:31:33
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Śliwiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-02-21 09:31:33
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
256 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-02-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marzena Brzezińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-02-21 09:27:43
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Śliwiński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-02-21 09:30:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Śliwiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-02-21 09:30:24
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
254 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

KOMUNIKAT Komisarzy Wyborczych Zielonej Górze I i II z dnia 18 lutego 2020 r. o zgłaszaniu kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

KOMUNIKAT
Komisarzy Wyborczych Zielonej Górze I i II
z dnia 18 lutego 2020 r.
o zgłaszaniu kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach
Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
 
Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych według
właściwości terytorialnej Komisarzy Wyborczych w Zielonej Górze I i II obejmującej obszary
powiatów: krośnieńskiego, nowosolskiego, świebodzińskiego, zielonogórskiego, wschowskiego,
żagańskiego, żarskiego oraz miasta na prawach powiatu Zielona Góra.
Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych składają
pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych lub osoby przez nich upoważnione, a także sami
wyborcy w terminie do dnia 10 kwietnia 2020 r. (piątek), w godzinach pracy urzędów, osobiście
lub pocztą. W razie wysłania zgłoszenia pocztą o dotrzymaniu terminu zgłoszenia kandydatów
do obwodowych komisji wyborczych rozstrzyga data wpływu przesyłki do właściwego urzędu
gminy tj. urzędu na obszarze gminy, w której siedzibę ma dana obwodowa komisja wyborcza.
Kandydatem do składu komisji może być osoba, która stale zamieszkuje na obszarze
województwa lubuskiego i jest wpisana do stałego rejestru wyborców jednej z gmin na obszarze
tego województwa.
Sposób zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych określa
uchwała Państwowej Komisji Wyborczej Nr 11/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie
powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju,
w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego (MP. poz. 267), zmieniona Uchwałą
Nr 79/2019 z dnia 5 sierpnia 2019 r. oraz Uchwałą 20/2020 z dnia 17 lutego 2020 r.
Tekst uchwał dostępny jest na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej – pkw.gov.pl
Wzór zgłoszenia do obwodowych komisji wyborczych stanowi załącznik do tego
komunikatu.
Komisarz Wyborczy
w Zielonej Górze II
Komisarz Wyborczy
w Zielonej Górze I
 /-/ Robert Stefan Macholak  /-/ Bogumił Hoszowski

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-02-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marzena Brzezińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-02-18 10:02:32
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Śliwiński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-02-18 10:03:39
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Śliwiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-02-18 10:03:39
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
348 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

KOMUNIKAT o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych

Akapit nr 1 - brak tytułu

KOMUNIKAT
Komisarzy Wyborczych Zielonej Górze I i II
z dnia 12 lutego 2020 r.
o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego
przez wyborców niepełnosprawnych
 
Na podstawie § 9 pkt. 1 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 lutego 2018 r.
w sprawie określenia właściwości terytorialnej i rzeczowej komisarzy wyborczych, oraz ich siedzib,
a także trybu pracy komisarzy wyborczych (M.P. poz. 246) w związku z wyborami Prezydenta RP
zarządzonymi na dzień 10 maja 2020 r., podaje się do publicznej wiadomości informację o miejscu,
czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców
niepełnosprawnych.
Zgodnie z właściwością terytorialną Komisarze Wyborczy w Zielonej Górze I i II przyjmują
zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego osób uprawnionych do udziału w wyborach
Prezydenta RP na obszarze powiatów: krośnieńskiego, nowosolskiego, świebodzińskiego
zielonogórskiego wschowskiego, żagańskiego, żarskiego oraz miasta na prawach powiatu Zielona
Góra.
1. Zgłoszenia przyjmowane są codziennie w siedzibie Delegatury Krajowego Biura
Wyborczego w Zielonej Górze – budynek Urzędu Marszałkowskiego, ul. Podgórna 7, pokój
203 (II piętro), tel/fax 68 320 24 48 codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach:
od 730 do 1530 .
2. Termin zgłoszenia komisarzowi wyborczemu zamiaru głosowania korespondencyjnego
upływa w dniu 27 kwietnia 2020 r. (termin wydłużony w związku z art. 9 § 2 Kodeksu
Wyborczego). W razie wysłania dokumentów pocztą o dotrzymaniu terminu rozstrzyga data
wpływu przesyłki do Komisarzy Wyborczych w Zielonej Górze I i II.
3. Zgłoszenie, może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej
( ).
4. Zgłoszenie powinno zawierać: nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer
ewidencyjny PESEL wyborcy niepełnosprawnego, oświadczenie o wpisaniu tego wyborcy
do rejestru wyborców w danej gminie, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie,
a także wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy.
5. Do zgłoszenia, dołącza się kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego
o ustaleniu stopnia niepełnosprawności.
6. Wzór zgłoszenia w załączeniu.
 
Komisarz Wyborczy 
w Zielonej Górze II 
Komisarz Wyborczy
w Zielonej Górze I
/-/ Robert Stefan Macholak  /-/ Bogumił Hoszowski
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-02-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marzena Brzezińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-02-18 09:20:46
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Śliwiński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-02-18 09:21:46
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Śliwiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-02-18 09:47:25
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
275 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

KOMUNIKAT Komisarzy Wyborczych Zielonej Górze o zgłaszaniu kandydatów na członków obwodowych

Akapit nr 1 - brak tytułu

KOMUNIKAT Komisarzy Wyborczych Zielonej Górze I i II z dnia 12 lutego 2020 r.
o zgłaszaniu kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach
Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych według
właściwości terytorialnej Komisarzy Wyborczych w Zielonej Górze I i II obejmującej obszary
powiatów: krośnieńskiego, nowosolskiego, świebodzińskiego, zielonogórskiego, wschowskiego,
żagańskiego, żarskiego oraz miasta na prawach powiatu Zielona Góra.
Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych składają
pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych lub osoby przez nich upoważnione, a także sami
wyborcy w terminie do dnia 10 kwietnia 2020 r. (piątek), w godzinach pracy urzędów, osobiście
lub pocztą. W razie wysłania zgłoszenia pocztą o dotrzymaniu terminu zgłoszenia kandydatów
do obwodowych komisji wyborczych rozstrzyga data wpływu przesyłki do właściwego urzędu
gminy tj. urzędu na obszarze gminy, w której siedzibę ma dana obwodowa komisja wyborcza.
Kandydatem do składu komisji może być osoba, która stale zamieszkuje na obszarze
województwa lubuskiego i jest wpisana do stałego rejestru wyborców jednej z gmin na obszarze
tego województwa.
Sposób zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych określa
uchwała Państwowej Komisji Wyborczej Nr 11/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie
powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju,
w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego (MP. poz. 267), zmieniona Uchwałą
Nr 79/2019 z dnia 5 sierpnia 2019 r. Tekst uchwał dostępny jest na stronie internetowej Państwowej
Komisji Wyborczej – pkw.gov.pl
 
Wzór zgłoszenia do obwodowych komisji wyborczych stanowi załącznik do tego
komunikatu.
 
Komisarz Wyborczy
w Zielonej Górze II
Komisarz Wyborczy
w Zielonej Górze I
 /-/ Robert Stefan Macholak  /-/ Bogumił Hoszowski
 
 
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-02-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marzena Brzezińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-02-18 09:11:39
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Śliwiński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-02-18 09:21:46
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Śliwiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-02-18 09:47:00
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
304 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RP W SPRAWIE ZARZĄDZENIA WYBORÓW PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Akapit nr 1 - brak tytułu

WESZŁO W ŻYCIE POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RP W SPRAWIE ZARZĄDZENIA WYBORÓW PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dnia 5 lutego br. (środa) w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane postanowienie Marszałka Sejmu RP w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Załącznikiem do tego aktu jest kalendarz wyborczy, który określa terminy dokonywania przez odpowiednie podmioty czynności wyborczych. Ogłoszenie postanowienia Marszałka Sejmu RP oznacza rozpoczęcie kampanii wyborczej.
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odbędą się w niedzielę 10 maja 2020 r.
Ogłoszenie postanowienia Marszałka Sejmu RP w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oznacza w praktyce rozpoczęcie kampanii wyborczej, która potrwa do 8 maja br. do godz. 24:00.
Termin czynności wyborczych określa kalendarz wyborczy.
Załącznikiem do postanowienia Marszałka Sejmu RP jest kalendarz wyborczy, określający dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych.
 
Postanowienie Prezydenta RP weszło w życie z dniem ogłoszenia.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-02-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marzena Brzezińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-02-06 10:25:31
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Śliwiński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-02-06 10:25:35
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Śliwiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-02-06 10:25:35
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
421 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informacja
 
W związku z art.114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (t.j. Dz.U. z 2019r. poz.684 z późn. zm.) wyznaczam następujące miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych:
 
Lp.
Miejsce
Ulica
1.
Słup ogłoszeniowy (obok przystanku PKS)
Dworcowa
2.
Słup ogłoszeniowy (obok przystanku PKS)
1 Maja
3.
Słup ogłoszeniowy (przy skrzyżowaniu)
Kościuszki –Wolności
 
Do wiadomości:
  1. OKSiR w Łęknicy
Burmistrz Łęknicy
Piotr Kuliniak
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-02-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marzena Brzezińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-02-06 10:15:59
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Śliwiński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-02-06 10:25:35
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Śliwiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-02-06 10:26:20
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
429 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »