ˆ

Stypendia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

SPRAWY PROWADZI:

Stanowisko kasowe w referacie finansowym

Osoba kontaktowa: Anna Sztrajbel
Lokalizacja: pokój 14, kasa - parter
Telefon kontaktowy: 68 362 47 06
Pon - pt, od godziny 13:00
Urząd Miejski w Łęknicy
ul. Żurawska 1
68-208 Łęknica

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-08-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
ANNA Sztrajbel
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-08-05 13:22:55
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Śliwiński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-08-05 13:26:46
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Śliwiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-03-03 07:51:54
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
340 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym - stypendium

KARTA INFORMACYJNA

Nazwa usługi : Przyznania świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
Podstawa prawna :
- Art.90m ust.1, art.90 ust.1 ustawy z 07 września 1991r. – o systemie oświaty (t.j. Dz.U.
z 2004r. Nr 256 poz.2572 z późn.zm.)
- § 3 uchwały XVII.128.2012 z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Łęknica (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2012r. poz. 1336.)
Miejsce załatwienia sprawy :  Urząd Miejski w Łęknicy , Stanowisko ds. Społecznych
i Rozwoju Lokalnego, I piętro, pok. nr 104, Telefon 683624702,  od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.
Sposób załatwienia sprawy : Wydanie decyzji w sprawie przyznania Stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego.
Wymagane dokumenty :
  1. wniosek o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym w postaci:
  • stypendium szkolnego,
  • zasiłku szkolnego
      b. zaświadczenia o wysokości dochodów netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.
Opłaty : Nie pobiera się.
Czas załatwiania : Do 30 dni od upływu terminu składania wniosków
Inne informacje istotne dla interesantów :
Stypendia szkolne są przyznawane dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Łęknica znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy uczeń pochodzi z rodziny niepełnej.
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie może być większa niż kwota, o której mowa w art.8 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. – o pomocy społecznej tj. kwoty 456 zł na osobę (netto).
Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.
Informacje o trybie odwoławczym: Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze za pośrednictwem Burmistrza Łęknicy w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
Druki do pobrania : Wniosek o przyznanie świadczenia pomocy materialnej
o charakterze socjalnym w postaci:
  • stypendium szkolne,
  • zasiłek szkolny
Opracował/a:
Marlena Lucińska
Sprawdziła:
Marzena Brzezińska
Zatwierdził:
Piotr Kuliniak
Data aktualizacji:
31.07.2013r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Dawid Śliwiński
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-05-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Sztrajbel
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-05-11 08:08:12
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Śliwiński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-05-11 08:12:56
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Śliwiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-09-01 12:38:09
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3746 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »