ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Łęknicy
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Wybory uzupełniające do rady okr. nr 3 data 13.12.2020r.

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 28 kwietnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Łęknicy

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-04-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sekretarz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-04-29 14:47:57
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Śliwiński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-04-29 14:48:39
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Śliwiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-04-29 14:51:28
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2438 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 18 stycznia 2021r. zmieniające zarządzenie w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Łęknicy

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZARZĄDZENIE
WOJEWODY LUBUSKIEGO
z dnia 18 stycznia 2021 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Łęknicy
Na podstawie art. 385 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020r., poz. 1319)
w związku z postanowieniem nr 120/2020 Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze II z dnia 15 września
2020r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Łęknicy (Dz. Urz. Woj.
Lubuskiego, poz. 2148) zarządza się, co następuje:
 
§ 1. W zarządzeniu Wojewody Lubuskiego z dnia 1 października 2020r. w sprawie zarządzenia wyborów
uzupełniających do Rady Miejskiej w Łęknicy (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego, poz. 2257 i poz. 2743 oraz z 2021r.,
poz. 67) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Datę wyborów wyznacza się na dzień 11 kwietnia 2021r.”;
2) w załączniku do zarządzenia wymienione daty wykonania czynności wyborczej oraz treść czynności
otrzymują brzmienie:
 
Data wykonania*
czynności wyborczej
Treść czynności
do dnia 6 kwietnia 2021r. - zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Zielonej Górze II zamiaru
głosowania korespondencyjnego przez wyborców podlegających
w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji
w warunkach domowych
9 kwietnia 2021r.
o godz. 24:00
- zakończenie kampanii wyborczej
10 kwietnia 2021r. - przekazanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej spisu
wyborców
11 kwietnia 2021r.
w godz. 7:00-21:00
- przeprowadzenie głosowania
 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
i podlega podaniu do publicznej wiadomości na obszarze miasta Łęknica.
 
Wojewoda Lubuski
Władysław Dajczak

 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-01-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marzena Brzezińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-01-19 08:31:47
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Śliwiński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-01-19 08:32:34
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Śliwiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-04-06 09:20:43
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2671 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zarządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 8 stycznia 2021 r. (Dz.U. Woj. Lubuskiego z dnia 11 stycznia 2021 r. poz. 67) zmieniające zarządzenie w sprawie zarządzenia wyborów uzupełaniających do Rady Miejskiej w Łęknicy,

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-01-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marzena Brzezińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-01-11 14:41:24
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Śliwiński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-01-11 14:41:53
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Śliwiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
Informacja jeszcze nie była zmieniana
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2732 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 1 grudnia 2020r. zmieniające zarządzenie w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Łęknicy

Akapit nr 1 - brak tytułu

Datę wyborów wyznacza się na dzień 17 stycznia 2021r.
 
Treść zarzązenia poniżej oraz w załączniku:
 
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-12-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marzena Brzezińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-12-03 11:00:03
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Śliwiński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-12-03 11:01:15
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Śliwiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-12-03 11:20:20
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2948 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o sporządzeniu spisu wyborców w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Łęknicy, zarządzonymi na dzień 13 grudnia 2020r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

INFORMACJA
 
 
Burmistrza Łęknicy z dnia 23 listopada 2020r. o sporządzeniu spisu wyborców w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Łęknicy oraz o miejscu, czasie i formie jego udostępnienia w związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Miejskiej w Łęknicy zarządzonymi na dzień 13 grudnia 2020r.
 
            Na podstawie art.36 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy ( t.j.Dz. U. z 2020 r. poz. 1319) zawiadamiam wyborców o sporządzeniu spisu wyborców w Gminie Łęknica w związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Miejskiej w Łęknicy, zarządzonymi na dzień 13 grudnia 2020r.
            Spis wyborców jest udostępniony do wglądu w Urzędzie Miejskim w Łęknicy w pok. 105 /I piętro/ codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 700 – 1500.
Udostępnienie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek zainteresowanego, zawierający dane umożliwiające ustalenie tożsamości osoby w spisie. Wzór wniosku o udostępnienie spisu stanowi załącznik do informacji.
Udostępnienie do wglądu spisu polega na udzieleniu informacji potwierdzającej, iż osoba wskazana we wniosku jest ujęta lub nie figuruje w spisie ( w tym również z powodu skreślenia ze spisu), albo że dane wpisane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu. Na żądanie wnioskodawcy udzielona informacja jest potwierdzana na piśmie.
 
                                                                                                          Burmistrz Łęknicy
                                                                                                          /-/ Piotr Kuliniak

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-11-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Danuta Pietrzak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-11-23 12:38:51
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Śliwiński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-11-23 12:38:54
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Śliwiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
Informacja jeszcze nie była zmieniana
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3026 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

KOMUNIKAT Miejskiej Komisji Wyborczej w Łęknicy o składzie Komisji, siedzibie, trybie i czasie pracy, w związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Miejskiej w Łęknicy zarządzonych na dzień 13 grudnia 2020r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Łęknica, 3 listopada 2020r.
 
KOMUNIKAT
 
Miejskiej Komisji Wyborczej w Łęknicy
o składzie Komisji, siedzibie, trybie i czasie pracy, w związku z wyborami
uzupełniającymi do Rady Miejskiej w Łęknicy zarządzonych
na dzień 13 grudnia 2020r.
 
I. Skład Miejskiej Komisji Wyborczej:
1. Marcin Perczyński - Przewodniczący
2. Bartłomiej Roland Jeziorski — członek
3. Marlena Ewa Chojnacka — członek
4. Sylwia Helena Małecka — członek
5. Paulina Karolina Nicpoń — członek
6. Agnieszka Grażyna Ślebiedzińska — Zastępca Przewodniczącego
7. Jolanta Izabela Cielińska — członek
8. Anna Kazimiera Sztrajbel — członek
9. Iwona Angelika Michalska - członek
 
Siedziba Komisji mieści się w Urzędzie Miejskim w Łęknicy,
ul. Żurawska 1, parter Sala posiedzeń, tel. 68 36 24 700
 
II. Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na radnych odbywać się
będzie w następujących dniach:
04.11.2020r.- godz.8.00 - 15.00
06.11.2020r. - godz. 8.00 - 15.00
09.11.2020r. - godz.14.00 - 24.00
 
Przewodniczący Komisji
[-| Marcin Perczyński

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-11-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marzena Brzezińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-11-03 14:01:40
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Śliwiński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-11-03 14:01:42
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Śliwiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
Informacja jeszcze nie była zmieniana
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2613 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

POSTANOWIENIE NR 138/2020 Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze II z dnia 2 listopada 2020 r. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Łęknicy w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Łęknicy zarządzonych na dzień 13 grudnia 2020 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-11-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marzena Brzezińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-11-02 14:09:15
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Śliwiński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-11-02 14:09:53
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Śliwiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
Informacja jeszcze nie była zmieniana
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2412 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

POSTANOWIENIE NR 137/2020 Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze II z dnia 2 listopada 2020 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Łęknicy

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-11-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marzena Brzezińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-11-02 14:08:00
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Śliwiński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-11-02 14:08:44
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Śliwiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
Informacja jeszcze nie była zmieniana
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2419 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE Burmistrza Łęknicy z dnia 28 października 2020 roku - informacja o numerze oraz granicach obwodu głosowania, wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-10-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marzena Brzezińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-10-30 14:43:48
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Śliwiński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-10-30 14:45:29
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Śliwiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
Informacja jeszcze nie była zmieniana
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2403 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W ZIELONEJ GÓRZE II z dnia 20 października 2020r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

DZG-775-19/2020
 
KOMUNIKAT
KOMISARZA WYBORCZEGO W ZIELONEJ GÓRZE II
z dnia 20 października 2020r.
 
o komitetach wyborczych utworzonych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Łęknicy
zarządzonych na dzień 13 grudnia 2020 r.
 
Komisarz Wyborczy w Zielonej Górze II, na podstawie art. 99 i art. 406 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319), informuje, że w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Łęknicy zarządzonych na dzień 13 grudnia 2020 r., przyjął zawiadomienia:
 
1) wyborców:
o utworzeniu komitetu wyborczego – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANDRZEJA MARSZAŁKA;
- skrót nazwy: KWW ANDRZEJA MARSZAŁKA;
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu będącym jednocześnie pełnomocnikiem finansowym
Komitetu jest: Laura Sękowska;
- siedziba Komitetu: ul. Nad Nysą 2/1, 68-208 Łęknica;
- obszar działania Komitetu: Miasto Łęknica;
 
o utworzeniu komitetu wyborczego – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW IWUĆ CZESŁAW;
- skrót nazwy: KWW IWUĆ CZESŁAW;
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu będącym jednocześnie pełnomocnikiem finansowym
Komitetu jest: Dorota Katarzyna Iwuć;
- siedziba Komitetu: ul. Wojska Polskiego 10/A, 68-208 Łęknica;
- obszar działania Komitetu: Miasto Łęknica;
 
o utworzeniu komitetu wyborczego – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SYLWESTRA OLEJNICZAKA;
- skrót nazwy: KWW SYLWESTRA OLEJNICZAKA;
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu będącym jednocześnie pełnomocnikiem finansowym
Komitetu jest: Joanna Olejniczak;
- siedziba Komitetu: ul. Wolności 12/2, 68-208 Łęknica;
- obszar działania Komitetu: Miasto Łęknica.
Komisarz Wyborczy
w Zielonej Górze II
/-/ Robert Stefan Macholak

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-10-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marzena Brzezińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-10-26 07:52:01
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Śliwiński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-10-26 07:53:07
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Śliwiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-10-26 07:53:17
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2444 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji