ˆ

Wybory uzupełniające do rady okr. nr 3 data 13.12.2020r.

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wyniki wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Łęknicy Okręg wyborczy nr 3

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-06-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Joanna Dżumyło
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-06-14 11:56:50
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Joanna Dżumyło
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-06-14 12:07:31
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Joanna Dżumyło
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
Informacja jeszcze nie była zmieniana
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
395 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 28 kwietnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Łęknicy

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-04-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sekretarz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-04-29 14:47:57
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Śliwiński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-04-29 14:48:39
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Śliwiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-04-29 14:51:28
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
629 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 18 stycznia 2021r. zmieniające zarządzenie w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Łęknicy

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZARZĄDZENIE
WOJEWODY LUBUSKIEGO
z dnia 18 stycznia 2021 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Łęknicy
Na podstawie art. 385 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020r., poz. 1319)
w związku z postanowieniem nr 120/2020 Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze II z dnia 15 września
2020r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Łęknicy (Dz. Urz. Woj.
Lubuskiego, poz. 2148) zarządza się, co następuje:
 
§ 1. W zarządzeniu Wojewody Lubuskiego z dnia 1 października 2020r. w sprawie zarządzenia wyborów
uzupełniających do Rady Miejskiej w Łęknicy (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego, poz. 2257 i poz. 2743 oraz z 2021r.,
poz. 67) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Datę wyborów wyznacza się na dzień 11 kwietnia 2021r.”;
2) w załączniku do zarządzenia wymienione daty wykonania czynności wyborczej oraz treść czynności
otrzymują brzmienie:
 
Data wykonania*
czynności wyborczej
Treść czynności
do dnia 6 kwietnia 2021r. - zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Zielonej Górze II zamiaru
głosowania korespondencyjnego przez wyborców podlegających
w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji
w warunkach domowych
9 kwietnia 2021r.
o godz. 24:00
- zakończenie kampanii wyborczej
10 kwietnia 2021r. - przekazanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej spisu
wyborców
11 kwietnia 2021r.
w godz. 7:00-21:00
- przeprowadzenie głosowania
 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
i podlega podaniu do publicznej wiadomości na obszarze miasta Łęknica.
 
Wojewoda Lubuski
Władysław Dajczak

 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-01-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marzena Brzezińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-01-19 08:31:47
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Śliwiński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-01-19 08:32:34
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Śliwiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-04-06 09:20:43
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
928 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zarządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 8 stycznia 2021 r. (Dz.U. Woj. Lubuskiego z dnia 11 stycznia 2021 r. poz. 67) zmieniające zarządzenie w sprawie zarządzenia wyborów uzupełaniających do Rady Miejskiej w Łęknicy,

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-01-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marzena Brzezińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-01-11 14:41:24
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Śliwiński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-01-11 14:41:53
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Śliwiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
Informacja jeszcze nie była zmieniana
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
963 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 1 grudnia 2020r. zmieniające zarządzenie w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Łęknicy

Akapit nr 1 - brak tytułu

Datę wyborów wyznacza się na dzień 17 stycznia 2021r.
 
Treść zarzązenia poniżej oraz w załączniku:
 
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-12-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marzena Brzezińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-12-03 11:00:03
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Śliwiński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-12-03 11:01:15
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Śliwiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-12-03 11:20:20
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1148 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

INFORMACJA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 1 w Łęknicy podaje się do publicznej wiadomości skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Łęknicy

Informacja o sporządzeniu spisu wyborców w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Łęknicy, zarządzonymi na dzień 13 grudnia 2020r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

INFORMACJA
 
 
Burmistrza Łęknicy z dnia 23 listopada 2020r. o sporządzeniu spisu wyborców w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Łęknicy oraz o miejscu, czasie i formie jego udostępnienia w związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Miejskiej w Łęknicy zarządzonymi na dzień 13 grudnia 2020r.
 
            Na podstawie art.36 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy ( t.j.Dz. U. z 2020 r. poz. 1319) zawiadamiam wyborców o sporządzeniu spisu wyborców w Gminie Łęknica w związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Miejskiej w Łęknicy, zarządzonymi na dzień 13 grudnia 2020r.
            Spis wyborców jest udostępniony do wglądu w Urzędzie Miejskim w Łęknicy w pok. 105 /I piętro/ codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 700 – 1500.
Udostępnienie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek zainteresowanego, zawierający dane umożliwiające ustalenie tożsamości osoby w spisie. Wzór wniosku o udostępnienie spisu stanowi załącznik do informacji.
Udostępnienie do wglądu spisu polega na udzieleniu informacji potwierdzającej, iż osoba wskazana we wniosku jest ujęta lub nie figuruje w spisie ( w tym również z powodu skreślenia ze spisu), albo że dane wpisane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu. Na żądanie wnioskodawcy udzielona informacja jest potwierdzana na piśmie.
 
                                                                                                          Burmistrz Łęknicy
                                                                                                          /-/ Piotr Kuliniak

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-11-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Danuta Pietrzak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-11-23 12:38:51
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Śliwiński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-11-23 12:38:54
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Śliwiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
Informacja jeszcze nie była zmieniana
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1224 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji