ˆ

PROGRAM Wspieraj Seniora

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

PROGRAM Wspieraj Seniora 2021

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2021-03-11 10:13:50 przez Dawid Śliwiński

Akapit nr - brak tytułu

PROGRAM REALIZOWANY ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA WSPIERAJ SENIORA” WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA 2,200 zł
 
Gmina Łęknica przystąpiła do realizacji Programu „Wspieraj Seniora” na rok 2021, ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Program jest dofinansowany ze środków budżetu państwa.
 
Celem programu jest:
Zapewnienie usługi wsparcia Seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu.
 
Program adresowany jest do:
  • osób w wieku 70 lat i więcej, które pozostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażeniem COVID-19,
  • w szczególnych przypadkach osoby poniżej 70 roku życia.
 
Uwaga ! Z programu nie mogą skorzystać osoby posiadające decyzję o przyznaniu usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.
 
Czas realizacji programu:
Program realizowany jest w gminie Łęknica od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
 
Ogólne zasady realizacji programu:
Na terenie gminy Łęknica wsparcie dla seniorów, którzy ukończyli 70 lat, polega
na zrobieniu im zakupów, w szczególności artykułów spożywczych, środków higieny osobistej, leków.
Uwaga ! Zakupy dokonywane będą tylko i wyłącznie przez pracowników socjalnych oraz Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęknicy.
 
Otrzymane zgłoszenia z ogólnopolskiej infolinii są weryfikowane przez pracowników socjalnych poprzez kontakt telefoniczny. Pracownik w rozmowie telefonicznej potwierdza dane seniora i ustala zakres pomocy, np. listę i termin dostawy zakupów.
 
Uwaga ! Płatności za zakupy dokonuje senior z własnych środków, po uprzednim przekazaniu w formie zaliczkowej pieniędzy pracownikowi, który zrobi zakupy.
Rozliczenie za zakupy nastąpi na podstawie paragonu.
 
Co zrobić, by skorzystać z programu:
By skorzystać ze wsparcia w ramach programu należy zadzwonić pod numer ogólnopolskiej infolinii22 505 11 11 ewentualnie bezpośrednio do łęknickiego Ośrodka Pomocy Społecznej68 362 47 21 lub 68 362 47 22.
 
Uwaga ! Zgłoszenia potrzeby pomocy będą przyjmowane w godzinach pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęknicy - od poniedziałku do piątku od godziny 7:00 do 15:00.
 

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony