ˆ

Wybory uzupełniające do rady okr. nr 12, data 28.02.2021r.

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wyniki wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Łęknicy Okręg wyborczy nr 12

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-06-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Joanna Dżumyło
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-06-14 12:05:01
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Joanna Dżumyło
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-06-14 12:07:31
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Joanna Dżumyło
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-06-14 12:13:44
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
251 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 28 kwietnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Łęknicy

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-04-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sekretarz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-04-29 14:45:59
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Śliwiński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-04-29 14:47:09
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Śliwiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-04-29 14:52:04
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
354 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 30 marca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Łęknicy

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-04-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Wojewoda
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-04-06 09:18:08
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Śliwiński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-04-06 09:23:00
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Śliwiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
Informacja jeszcze nie była zmieniana
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
349 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 30 marca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Łęknicy

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-04-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Wojewoda
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-04-06 09:15:49
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Śliwiński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-04-06 09:23:04
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Śliwiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
Informacja jeszcze nie była zmieniana
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
381 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 10 lutego 2021 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 10 lutego 2021 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Łęknicy
Na podstawie art. 385 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020r., poz. 1319)
w związku z postanowieniem nr 154/2020 Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze II z dnia 30 listopada
2020r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Łęknicy (Dz. Urz. Woj.
Lubuskiego, poz. 2742) zarządza się, co następuje:
§ 1. W zarządzeniu Wojewody Lubuskiego z dnia 1 grudnia 2020r. w sprawie zarządzenia wyborów
uzupełniających do Rady Miejskiej w Łęknicy (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego, poz. 2745) wprowadza się
następujące zmiany:
1) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Datę wyborów wyznacza się na dzień 11 kwietnia 2021r.”;
2) w załączniku do zarządzenia wymienione daty wykonania czynności wyborczej oraz treść czynności
otrzymują brzmienie:
 
Data wykonania*
czynności wyborczej
Treść czynności
do 27 marca 2021r. - zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Zielonej Górze II zamiaru
głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz
wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat
- rozplakatowanie obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Łęknicy
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych
do 2 kwietnia 2021r. - składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
do 6 kwietnia 2021r. - zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Zielonej Górze II zamiaru
głosowania korespondencyjnego przez wyborców podlegających w dniu
głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach
domowych
9 kwietnia 2021r.
o godz. 24:00
- zakończenie kampanii wyborczej
10 kwietnia 2021r. - przekazanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej spisu
wyborców
11 kwietnia 2021r.
w godz. 7:00-21:00
- przeprowadzenie głosowania
 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i podlega podaniu do publicznej wiadomości na obszarze miasta Łęknica.
 
Wojewoda Lubuski
Władysław Dajczak

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-02-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marzena Brzezińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-02-15 09:22:34
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Śliwiński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-02-15 09:22:43
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Śliwiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-02-15 09:23:14
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
488 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

INFORMACJA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 2 w Łęknicy - podaje się do publicznej wiadomości skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Łęknicy

Akapit nr 1 - brak tytułu

INFORMACJA
OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 2 
w Łęknicy
 
Na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia  5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U.  z 2020r. poz. 1319) podaje się do publicznej wiadomości skład Obwodowej Komisji Wyborczej  Nr 2 w Łęknicy.
Przewodniczący:
1.  Wioleta Dorota Stężycka -  zam. Pustków
                  
Zastępca Przewodniczącego:
 2. Leon Dąb - zam. Łęknica
                  
Członkowie:
3. Monika Iwona Drzumyło   -    zam. Łęknica
4. Teresa Beata Kasperska   -    zam. Łęknica
5. Karolina Maria Nejman   -    zam. Łęknica
6. Jolanta Janina Skowron  -   zam. Łęknica
 
        
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 przeprowadzi głosowanie w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Łęknicy zarządzonych na dzień 11 kwietnia 2021r.  w godzinach 7:00–21:00 w obwodzie Nr 12 w lokalu:
Urząd Miejski w Łęknicy ul. Żurawska 1.                                    
                                                                               Przewodniczący
                                                                            Obwodowej Komisji Wyborczej  Nr 2
                                                         
                                                                                       /-/Wioleta Dorota Stężycka
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-02-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marzena Brzezińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-02-11 10:21:35
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Joanna Dżumyło
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-02-11 10:22:14
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Joanna Dżumyło
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
Informacja jeszcze nie była zmieniana
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
478 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o sporządzeniu spisu wyborców - wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Łęknicy, zarządzone na dzień 28 lutego 2021r.

INFORMACJA

           Burmistrza Łęknicy z dnia 5 lutego 2021r. o sporządzeniu spisu wyborców w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Łęknicy oraz o miejscu, czasie i formie jego udostępnienia w związku z wyborami  uzupełniającymi do Rady Miejskiej w Łęknicy  zarządzonymi na dzień 28 lutego 2021r.
 
            Na podstawie art.36 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (  t.j.Dz. U. z 2020 r. poz. 1319) zawiadamiam wyborców o sporządzeniu spisu wyborców w Gminie Łęknica w związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Miejskiej w Łęknicy, zarządzonymi na dzień 28 lutego 2021r.
            Spis wyborców jest udostępniony do wglądu w Urzędzie Miejskim w Łęknicy w pok. 105 /I piętro/ codziennie od poniedziałku do piątku
w godz. 7.00 – 15.00.
 
Udostępnienie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek zainteresowanego, zawierający dane umożliwiające ustalenie tożsamości osoby w spisie. Wzór wniosku o udostępnienie spisu stanowi załącznik do informacji.
Udostępnienie do wglądu spisu polega na udzieleniu informacji potwierdzającej, iż osoba wskazana we wniosku jest ujęta lub nie figuruje w spisie ( w tym również z powodu skreślenia ze spisu), albo że dane wpisane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu. Na żądanie wnioskodawcy udzielona informacja jest potwierdzana na piśmie.
 
                                                                                                          Burmistrz Łęknicy
 
                                                                                                          /-/ Piotr Kuliniak
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-02-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Danuta Pietrzak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-02-09 12:47:43
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Śliwiński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-02-09 12:47:46
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Śliwiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
Informacja jeszcze nie była zmieniana
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
476 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Postanowienie nr 13/2021 Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze II z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej w mieście Łęknica

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-02-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marzena Brzezińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-02-08 12:24:58
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Joanna Dżumyło
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-02-08 12:27:21
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Joanna Dżumyło
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
Informacja jeszcze nie była zmieniana
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
462 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Łęknicy z dnia 28 stycznia 2021 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Łęknicy zarządzonych na dzień 28 lutego 2021 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-01-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marzena Brzezińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-01-28 14:45:30
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Joanna Dżumyło
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-01-28 14:46:40
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Joanna Dżumyło
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
Informacja jeszcze nie była zmieniana
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
489 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Łęknicy z dnia 27 stycznia 2021 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Łęknicy zarządzonych na dzień 28 lutego 2021r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 410 § 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319) Miejska Komisja Wyborcza w Łęknicy podaje do publicznej wiadomości informację o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Łęknicy zarządzonych na dzień 28 lutego 2021 r.
 
Listom kandydatów na radnych zarejestrowanym w jednym okręgu wyborczym przyznano następujące numery:
Numer listy
Nazwa komitetu wyborczego
1
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW - ROBERT BRACHUN
2
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JULITY JAMZA-SZIK

 
Przewodniczący
Miejskiej Komisji Wyborczej w Łęknicy
 
/-/ Marcin Perczyński

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-01-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marzena Brzezińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-01-27 14:38:49
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Śliwiński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-01-27 14:38:53
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Śliwiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
Informacja jeszcze nie była zmieniana
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
498 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji