ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Łęknicy
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Wybory uzupełniające do rady okr. nr 12, data 28.02.2021r.

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 28 kwietnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Łęknicy

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-04-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sekretarz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-04-29 14:45:59
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Śliwiński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-04-29 14:47:09
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Śliwiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-04-29 14:52:04
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1249 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 30 marca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Łęknicy

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-04-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Wojewoda
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-04-06 09:18:08
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Śliwiński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-04-06 09:23:00
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Śliwiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
Informacja jeszcze nie była zmieniana
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1250 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 30 marca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Łęknicy

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-04-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Wojewoda
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-04-06 09:15:49
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Śliwiński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-04-06 09:23:04
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Śliwiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
Informacja jeszcze nie była zmieniana
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1272 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 10 lutego 2021 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 10 lutego 2021 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Łęknicy
Na podstawie art. 385 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020r., poz. 1319)
w związku z postanowieniem nr 154/2020 Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze II z dnia 30 listopada
2020r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Łęknicy (Dz. Urz. Woj.
Lubuskiego, poz. 2742) zarządza się, co następuje:
§ 1. W zarządzeniu Wojewody Lubuskiego z dnia 1 grudnia 2020r. w sprawie zarządzenia wyborów
uzupełniających do Rady Miejskiej w Łęknicy (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego, poz. 2745) wprowadza się
następujące zmiany:
1) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Datę wyborów wyznacza się na dzień 11 kwietnia 2021r.”;
2) w załączniku do zarządzenia wymienione daty wykonania czynności wyborczej oraz treść czynności
otrzymują brzmienie:
 
Data wykonania*
czynności wyborczej
Treść czynności
do 27 marca 2021r. - zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Zielonej Górze II zamiaru
głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz
wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat
- rozplakatowanie obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Łęknicy
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych
do 2 kwietnia 2021r. - składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
do 6 kwietnia 2021r. - zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Zielonej Górze II zamiaru
głosowania korespondencyjnego przez wyborców podlegających w dniu
głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach
domowych
9 kwietnia 2021r.
o godz. 24:00
- zakończenie kampanii wyborczej
10 kwietnia 2021r. - przekazanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej spisu
wyborców
11 kwietnia 2021r.
w godz. 7:00-21:00
- przeprowadzenie głosowania
 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i podlega podaniu do publicznej wiadomości na obszarze miasta Łęknica.
 
Wojewoda Lubuski
Władysław Dajczak

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-02-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marzena Brzezińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-02-15 09:22:34
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Śliwiński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-02-15 09:22:43
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Śliwiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-02-15 09:23:14
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1366 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o sporządzeniu spisu wyborców - wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Łęknicy, zarządzone na dzień 28 lutego 2021r.

INFORMACJA

           Burmistrza Łęknicy z dnia 5 lutego 2021r. o sporządzeniu spisu wyborców w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Łęknicy oraz o miejscu, czasie i formie jego udostępnienia w związku z wyborami  uzupełniającymi do Rady Miejskiej w Łęknicy  zarządzonymi na dzień 28 lutego 2021r.
 
            Na podstawie art.36 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (  t.j.Dz. U. z 2020 r. poz. 1319) zawiadamiam wyborców o sporządzeniu spisu wyborców w Gminie Łęknica w związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Miejskiej w Łęknicy, zarządzonymi na dzień 28 lutego 2021r.
            Spis wyborców jest udostępniony do wglądu w Urzędzie Miejskim w Łęknicy w pok. 105 /I piętro/ codziennie od poniedziałku do piątku
w godz. 7.00 – 15.00.
 
Udostępnienie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek zainteresowanego, zawierający dane umożliwiające ustalenie tożsamości osoby w spisie. Wzór wniosku o udostępnienie spisu stanowi załącznik do informacji.
Udostępnienie do wglądu spisu polega na udzieleniu informacji potwierdzającej, iż osoba wskazana we wniosku jest ujęta lub nie figuruje w spisie ( w tym również z powodu skreślenia ze spisu), albo że dane wpisane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu. Na żądanie wnioskodawcy udzielona informacja jest potwierdzana na piśmie.
 
                                                                                                          Burmistrz Łęknicy
 
                                                                                                          /-/ Piotr Kuliniak
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-02-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Danuta Pietrzak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-02-09 12:47:43
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Śliwiński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-02-09 12:47:46
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Śliwiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
Informacja jeszcze nie była zmieniana
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1312 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Łęknicy z dnia 27 stycznia 2021 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Łęknicy zarządzonych na dzień 28 lutego 2021r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 410 § 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319) Miejska Komisja Wyborcza w Łęknicy podaje do publicznej wiadomości informację o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Łęknicy zarządzonych na dzień 28 lutego 2021 r.
 
Listom kandydatów na radnych zarejestrowanym w jednym okręgu wyborczym przyznano następujące numery:
Numer listy
Nazwa komitetu wyborczego
1
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW - ROBERT BRACHUN
2
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JULITY JAMZA-SZIK

 
Przewodniczący
Miejskiej Komisji Wyborczej w Łęknicy
 
/-/ Marcin Perczyński

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-01-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marzena Brzezińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-01-27 14:38:49
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Śliwiński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-01-27 14:38:53
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Śliwiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
Informacja jeszcze nie była zmieniana
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1312 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE Burmistrza Łęknicy z dnia 19 stycznia 2021 roku

OBWIESZCZENIE Burmistrza Łęknicy z dnia 19 stycznia 2021 roku

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319) Burmistrz Łęknicy podaje do wiadomości wyborców informację o numerze oraz granicach obwodu głosowania, wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Łęknicy w okręgu wyborczym nr 12, zarządzonych na dzień 28 lutego 2021 r.:
 
Nr obwodu głosowania
Granice obwodu głosowania
Siedziba obwodowej komisji wyborczej
2
Polna od Nr 1 do Nr 9
Urząd Miejski w Łęknicy, ul. Żurawska 1, 68-208 Łęknica
 
Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy:
1) którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, lub
2) posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
a) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji,
b) całkowitej niezdolności do pracy,
c) niezdolności do samodzielnej egzystencji,
d) o zaliczeniu do I grupy inwalidów,
e) o zaliczeniu do II grupy inwalidów,
 
a także wyborcy о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, lub
3) podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, o których mowa
w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239
i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284 i 374);
 
Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze II najpóźniej do dnia 15 lutego 2021 r., z wyjątkiem wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, który zamiar głosowania zgłasza do dnia 23 lutego 2021 r.
 
Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
2) całkowitej niezdolności do pracy;
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;
4) zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5) zaliczeniu do II grupy inwalidów;
 
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Burmistrza Łęknicy najpóźniej do dnia 19 lutego 2021 r.
Głosowanie w lokalu wyborczym odbywać się będzie w dniu 28 lutego 2021 r. od godz. 700 do godz. 2100.
 
Burmistrz Łęknicy
 
/-/ Piotr KULINIAK

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-01-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marzena Brzezińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-01-19 11:20:18
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Śliwiński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-01-19 11:20:58
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Śliwiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-01-20 12:10:59
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1300 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

KOMUNIKAT MKW o składzie Komisji, siedzibie, trybie i czasie pracy, w związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Miejskiej w Łęknicy zarządzonych na dzień 28 lutego 2021r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Łęknica, 19 stycznia 2021r.
 
KOMUNIKAT
 
Miejskiej Komisji Wyborczej w Łęknicy
o składzie Komisji, siedzibie, trybie i czasie pracy, w związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Miejskiej w Łęknicy zarządzonych
na dzień 28 lutego 2021r.
 
I. Skład Miejskiej Komisji Wyborczej:
 
1. Marcin Perczyński - Przewodniczący
2. Bartłomiej Roland Jeziorski – członek
3. Marlena Ewa Chojnacka – członek
4. Sylwia Helena Małecka – członek
5. Paulina Karolina Nicpoń – członek
6. Agnieszka Grażyna Ślebiedzińska – Zastępca Przewodniczącego
7. Jolanta Izabela Cielińska – członek
8. Anna Kazimiera Sztrajbel – członek
9. Iwona Angelika Michalska - członek
 
Siedziba Komisji mieści się w Urzędzie Miejskim w Łęknicy,
ul. Żurawska 1, parter Sala posiedzeń, tel. 68 36 24 700
 
II. Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na radnych odbywać się
będzie w następujących dniach:
 
20.01.2021r. - godz. 8ºº- 15ºº
21.01.2021r. - godz. 800 - 1500
22.01.2021r. – godz. 8ºº- 15ºº
25.01.2021r. – godz. 1500 - 2400
 
Przewodniczący Komisji
/-/Marcin Perczyński

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-01-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marzena Brzezińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-01-19 10:24:50
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Śliwiński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-01-19 10:24:53
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Śliwiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
Informacja jeszcze nie była zmieniana
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1106 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

POSTANOWIENIE NR 5/2021 Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze II z dnia 18 stycznia 2021r. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Łęknicy w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Łęknicy

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-01-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marzena Brzezińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-01-19 08:38:16
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Śliwiński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-01-19 08:39:18
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Śliwiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
Informacja jeszcze nie była zmieniana
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1046 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

POSTANOWIENIE NR4/2021 Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze II z dnia 18 stycznia 2021r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Łęknicy

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-01-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marzena Brzezińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-01-19 08:35:01
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Śliwiński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-01-19 08:35:33
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Śliwiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
Informacja jeszcze nie była zmieniana
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1057 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji